Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Kultury archeologiczne » Kultura Unietycka - 2300 - 1600 p.n.e. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Unietycka - 2300 - 1600 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Unietycka - 2300 - 1600 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Unietycka - 2300 - 1600 p.n.e. google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Kultura Unietycka - 2300 - 1600 p.n.e.

Kultura Unietycka występowała we wczesnej epoce brązu od 2300-1600 p.n.e. na terenie współczesnej Polski na Śląsku, Wielkopolsce, ziemi lubuskiej, Pomorzu i  Kujawach. Poza Polską na terenach Moraw, Czech, Słowacji i  Niemiec. "Jest to jedna z  najważniejszych kultur wprowadzających Europę w  epokę brązu – hegemon kulturowy tamtych czasów na obszarze Europy środkowej." [3]

Nazwa Kultury Unietyckiej pochodzi od stanowiska w  miejscowości Únětice pod Pragą.

"…W czasach kultury unietyckiej w  Europie Środkowej zaczęto wznosić rozbudowane konstrukcje kamienne i  drewniane, pojawiły się osady obronne i  wytwórczość metalurgiczna – stopy cyny i  miedzi, czyli brązu. Podstawą gospodarki była uprawa ziemi i  hodowla. Ludność zamieszkiwała osady otwarte, w  których wznoszono drewniane domostwa słupowe…" [5]

Po kulturze unietyckiej na obszarze Polski następuje kultura przedłużycka na zachodzie oraz kultura trzciniecka na wschodzie.

Wpływ na rozwój Kultury Unietyckiej miały kultura pucharów dzwonowatych oraz kultura ceramiki sznurowej.

Po kulturze unietyckiej pozostały charakterystyczne pochówki podkurhanowe, bogato wyposażane w  ceramikę oraz wyroby z  brązu.

Chowano w  nich mężczyzn, Kurhany miały średnicę do 42 m i  wysokość 8 m.

Najwięcej takich kurchanów jest w  Wielkopolsce w  okolicach Łęk Małych.

Nazywa sie je „wielkopolskimi piramidami”.

"…Na cmentarzyskach kultury unietyckiej występują niekiedy bogate groby, zwłaszcza męskie. Były one wyposażone w  różnego rodzaju ozdoby, głównie z  brązu, ale też ze złota i  bursztynu. Osoby ważne w  danej społeczności chowano pod kurhanami, w  tzw. grobach książęcych. Obowiązkowo znajdowały się w  nich berła sztyletowe, które najwidoczniej były symbolami władzy. Często znajdowały się tam szkielety koni. Może były to wierne rumaki ówczesnych rycerzy? Największe skupisko takich kurhanów znajduje się w  Łękach Małych w  Wielkopolsce. Zwane są one „piramidami wielkopolskimi”. Komora grobowa była przykryta warstwami – z  gliny, kamieni, a  na wierzchu z  ziemi…" [5]


Kurhany pochodzą z  późnego okresu kultury unietyckiej (1700-1500 lat p.n.e.).

Są też największym zespołem kurhanów w  Europie.

Na Ukranie istnieje podobny zespół, trochę większych, ale za to mniej licznych kurhanów.

Ukraińskie kurhany pochodzą też z  innej epoki.

Podobny kurhan – ale tylko jeden – datowany na ten sam okres czasu, znajduje się w  pobliżu Szczepankowic na Dolnym Śląsku. [5]

Należy podkreślić, że osadę obronną w  Bruszczewie i  „wielkopolskie piramidamidy” dzieli odległość zaledwie kilku kilometrów.

Samą osadę obronną metalurgów opisałem w  artykule "Osada metalurgów w  Bruszczewie": [4]

slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/osada_metalurgow_w_bruszczewie/index,pl.html

Najbardziej spektakularnym artefaktem związanym z  Kulturą Unietycką jest tak zwany dysk z  Nebry:

"…W Nebrze, na jednym z  cmentarzysk kultury unietyckiej w  dzisiejszych wschodnich Niemczech znaleziono tajemniczy przedmiot, który od razu zafascynował naukowców. Znalezione razem z  dyskiem sztylety i  siekierki datowane są na przełom trzeciego i  drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Badacze szacują, że dysk mógł być używany co najmniej od tego czasu. Ma 29 umocowanych małych złotych krążków interpretowanych jako gwiazdy; jedną dużą, złotą, okrągłą płytkę, mającą symbolizować Słońce albo Księżyc w  pełni; sierpowaty, złoty kształt, czyli najprawdopodobniej księżyc pomiędzy nowiem a  kwadrą; łukowatą płytkę utworzoną ze złota innego pochodzenia niż to użyte do stworzenia reszty umieszczonych na dysku kształtów, a  także drugi łukowaty kształt, również z  innego złota. Według niemieckiego astronoma Ralfa Hansena, dysk służył do korygowania różnic pomiędzy kalendarzem słonecznym a  kalendarzem księżycowym. W  momencie kiedy nad Księżycem miały się znajdować Plejady, należało dodać kolejny miesiąc w  kalendarzu księżycowym. Kalendarza działającego na podobnej zasadzie w  tym samym czasie używali starożytni Egipcjanie. Inne najstarsze kultury europejskie podobnych rozwiązań dopracowały się z  górą tysiąc lat później…" [5]

Literatura:

1) Wikipedia Wolna Encyklopedia
Kultura Unietycka
pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_unietycka
2) Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski
Najdawniejsze dzieje ziem polskich, 1998
3) Archeowieści Z  pasją o  przeszłości, Wojciech Pastuszka– 19 listopada 2008
Bruszczewo – osada prehistorycznych metalurgów
archeowiesci.pl/2008/11/19/bruszczewo-osada-prehistorycznych-metalurgow/
4) Marian Nosal, SlowianieiUkrytaHistoriaPolski.pl
Osada metalurgów w  Bruszczewie
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/osada_metalurgow_w_bruszczewie/index,pl.html
5) Rudaweb.pl
Gród kowali i  złoto-miedziany kalendarz
rudaweb.pl/index.php/2016/07/21/grod-kowali-i-zloto-miedziany-kalendarz/zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Unietycka - 2300 - 1600 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Unietycka - 2300 - 1600 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Unietycka - 2300 - 1600 p.n.e. google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal