Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Kultury archeologiczne » Kultura Wielbarska - 0 - 500 n.e. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Wielbarska - 0 - 500 n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Wielbarska - 0 - 500 n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Wielbarska - 0 - 500 n.e. google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Kultura Wielbarska - 0 - 500 n.e.

Kultura Wielbarska występowała w  epoce żelaza, w  tak zwanym okresie wpływów rzymskich, od I  do V w.n.e. na terenach obecnej północnej i  wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy.

"…Na kulturę wielbarską wpłynęli w  znaczącym stopniu napływowi skandynawscy Goci i  Gepidzi, ale także ludność osiadła już wcześniej, czyli Wenedowie i  Rugiowie. Według archeologów Goci wędrując wzdłuż Wisły i  Bugu zasiedlali tylko pustki, respektując stan posiadania ludności tubylczej[1]. W  II i  III w. ludność kultury wielbarskiej w  wyniku ekspansji osadniczej na tereny zajęte przez ludność kultury zarubinieckiej dała początek kulturze czerniachowskiej...." [1]

Wyniki badań DNA wskazują ciągłość genetyczną mieszkańców Polski od co najmniej 2000 lat, czyli od czasów starożytnego Rzymu i  dotyczy to w  szczególności ludności Kultury Wielbarskiej. [4], [5]

Literatura:
1) Wikipedia Wolna Encyklopedia
Kultura Wielbarska
pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_wielbarska
2) Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski
Najdawniejsze dzieje ziem polskich, 1998
3) Onet.wiem
Wielbarska kultura
portalwiedzy.onet.pl/75326,,,,wielbarska_kultura,haslo.html
4) Anna Juras, Miroslawa Dabert, Alena Kushniarevich, Helena Malmström, Maanasa Raghavan, Jakub Z. Kosicki, Ene Metspalu, Eske Willerslev, Janusz Piontek
Ancient DNA Reveals Matrilineal Continuity in Present-Day Poland over the Last Two Millennia
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0110839
5) Wojciech Pastuszka, Archeowiesci.pl
Wyniki badań DNA wskazują ciągłość genetyczną mieszkańców Polski od czasów starożytnego Rzymu
historia.wp.pl/title,Wyniki-badan-DNA-wskazuja-ciaglosc-genetyczna-mieszkancow-Polski-od-czasow-starozytnego-Rzymu,wid,17000714,wiadomosc.html?ticaid=1184c2zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Wielbarska - 0 - 500 n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Wielbarska - 0 - 500 n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Wielbarska - 0 - 500 n.e. google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal