Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Kultury archeologiczne » Kultura Lendzielska - 5000–4000 p.n.e. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Lendzielska - 5000–4000 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Lendzielska - 5000–4000 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Lendzielska - 5000–4000 p.n.e. google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Kultura Lendzielska - 5000–4000 p.n.e.

☼ Kultura lendzielska była kulturą neolityczną, z  kręgu kultur naddunajskich. Była to kultura bezpośrednio wyrastająca ze słynnej cywilizacji Vinča i  tak, jak ona znała już wyroby z  miedzi. [4] Jej pozostałości datuje się na okres 5000–4000 p.n.e. Występowała głównie na Morawach, zachodniej Słowacji, zachodnich Węgrzech oraz w  części Austrii, Słowenii i  Chorwacji. Na terenach Polski na Śląsku, w  Małopolsce, w  Wielkopolsce i  na Kujawach. Ostatnie odkrycia archeologów (lato 2017) zdają się przesuwać jej granice aż nad Bałtyk. [4]

Na Pomorzu Zachodnim, w  okolicach Cedyni i  jeszcze w  drugiej, nie ujawnionej jeszcze przez archeologów lokalizacji, odkryto bowiem charakterystyczne dla tej kultury rondele.

Rondele, to wielkie koncentryczne budowle, które łączyły funkcje miejsc kultu, spotkań społeczności (czyżby prasłowiańskie wiece, sejmy, o  których piszą polskie kroniki?) oraz funkcję kalendarza astronomicznego, bardzo potrzebną w  rozwiniętych społeczeństwach rolniczych, które musiały bardzo dokładnie umieć określić terminy wysiewu, zbiorów i  innych prac polowych.

Niewykluczone, że rondele były też twierdzami. [4]

O lendzielskich rondelach można wiecej przeczytać w  pracy [5].

Rozszerzenie granic tej kultury aż do Bałtyku jest bardzo ważne, ponieważ badacze słowiańscy wiażą kulturę lendzielską z  pierwszym państwem Lechitów.

A państwo Lęchitów według polskich kronikarzy obejmowało, co najmniej, południowe brzegi tego morza.

"… Przypomnijmy, że teren kultury Vinča to kolebka Słowian. Większość kronik wyraźnie stwierdza, że przodkowie Serbołużyczan, Czechów i  Polaków – pod wodzą Lecha – przybyli na swoje obecne ziemie znad Dunaju. Ustalenia genetyki z  kolei wskazują, że nad Łabę, Odrę i  Wisłę dotarli ponad 7 tys. lat temu, czyli w  okresie funkcjonowania kultury Vinča, przynosząc ze sobą rolnictwo, rzemiosło i  wierzenia. Naszym zdaniem założyli też pierwsze państwo na ziemiach polskich. …" [4]

Kultura Lendzielska była związana z  ludnością o  charakterystycznych dla Słowian i  Staroeuropejczyków haplogrupach Y-DNA R1a oraz I1 i  I2.

Ruda i  Web w  pracy [3] zmieniają pozycjonowanie tej kultury z  neolitu na chalkolit:

"… Pierwszą bezprzecznie rolniczą kulturą prapolską była lendzielska i  ona stała się zalążkiem państwowości. Pisaliśmy o  tej kulturze, omawiając pierwsze monumentalne budowle w  Europie Środkowej. Przy okazji należałoby określić ją jako pierwszą cywilizację po epoce kamienia. Stąd kurczowe trzymanie się archeologów przy terminie (neolit – młodsza epoka kamienia) powinno być, w  przypadku ziem polskich, podważone. W  IV tysiącleciu p.n.e. zaczęła się bowiem u  nas epoka miedzi. Jest to o  tyle istotne, że na całym świecie – poza obszarem Vinča i  kulturami pochodnymi (w tym lendzielską) – ślady obróbki miedzi z  tego czasu znane są jedynie z  Egiptu. To jeszcze jedna niedoceniana wskazówka, jak powinna wyglądać polska polityka historyczna. Nie tylko wielkie powstania i  klęski, ani nawet bitwy zwycięskie, lecz również pokazywanie znaczenia osiągnięć naszych przodków dla rozwoju cywilizacji światowej. …"

W pracach [3], [4] i  [5], a  szczególnie w  tej ostatniej można znaleźć wiele interesujacych i  zaskakujących informacji o  kulturze lendzielskiej.

Kultura ta łączy naszą pierwszą europejską, naddunajską kolebkę Słowian, z  późniejszym centrum kultury słowiańskiej na terenach Polski.

Literatura:
1) Wikipedia
Kultura lendzielska
pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_lendzielska
2) Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski
Najdawniejsze dzieje ziem polskich, 1998
3) RudaWeb.PL
Nie z  soli i  nie z  broni, ale… z  roli
rudaweb.pl/index.php/2017/03/12/nie-z-soli-i-nie-z-broni-ale-z-roli/
4) RudaWeb.PL
Granica pierwszej Lechii przesuwa się na Północ
rudaweb.pl/index.php/2017/08/30/granica-pierwszej-lechii-przesuwa-sie-na-polnoc/
5) RudaWeb.PL
Wielkie rondele Lęchów lendzielskich
rudaweb.pl/index.php/2017/01/26/wielkie-rondele-lechow-lendzielskich/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Lendzielska - 5000–4000 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Lendzielska - 5000–4000 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Lendzielska - 5000–4000 p.n.e. google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal