Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Epoki pradziejów człowieka 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Epoki pradziejów człowieka youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Epoki pradziejów człowieka facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Epoki pradziejów człowieka google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Epoki pradziejów człowieka

Pradzieje człowieka nazywane są naukowo prahistorią (naukowcy w  Poznaniu) lub prehistorią (koledzy naukowców z  Poznania mieszkający w  Krakowie).

Prahistoria, (pra=przedrostek oznaczajacy przodka, z  którego powstaje ciąg dalszy zdarzeń) to okres od pojawienia się hominidów, około 7 mln lat temu.

Prehistoria (pre=przed) obejmuje też wszystko, co było wcześniej.

Prehistoria i/lub Prahistoria kończą się teoretycznie wraz z  powstaniem pisma.

Teoretycznie, ponieważ datowanie powstania pisma cofa się coraz bardziej, aktualnie aż do czasów kultury Vinča, która występowała od ok. 5500 p.n.e. do ok. 4000 p.n.e.

Istnieje jeszcze pojęcie protohistorii.

Protohistoria, to dzieje tych społeczności, które nie stworzyły zapisków, ale zachowały się o  nich informacje w  źródłach innych kultur. Ewentualnie o  ptotohistorii mówi się jako o  okresie bezpośrednio poprzedzającym okres historyczny, ale taki w  którym ilość danych pisanych jest wciąż bardzo mała.

Ale podajmy tę tradycyjną klasyfikację:

- epoka kamienia - od około ok. 2 000 000 do około 3400/2000 r.p.n.e.
♦ paleolit - od około 2 000 000 - do około 11000 p.n.e.
♦ mezolit - od około 10000 - do około 5000 p.n.e. (tylko w  Europie, nie wystąpił np. w  Mezopotamii)
♦ neolit miał miejsce w  przybliżeniu w  latach od około 9000 do około 3400/2000 r.p.n.e.

- eneolit lub chalkolit, czyli epoka miedzi - od około 6000 - do około 3400/2000 p.n.e.

- epoka brązu miała miejsce w  przybliżeniu w  latach 3500/3400 p.n.e. do 1200/750 p.n.e.

Dzielimy ją na 3 okresy:
♦ wczesna epoka brązu 3500 do 2000 p.n.e
♦ środkowa epoka brązu 2000 do 1600 p.n.e
♦ późna epoka brązu 1600 do 1200/750 p. n. e

- epoka żelaza od około 1200 r. p. n. e do dzisiaj (?) (W Polsce, na przykładzie Biskupina od ok. 750 r. p.n.e.)

Dane te podaję z  róznych źródeł, ale głównie za Wikipedią [1], która podobnie jak inne źródła zastrzega się, że są one przybliżone i  zmienne w  zależności położenia geograficznego.

RudaWeb w  pracy [2] w  kontekście chalkolitu podają, że:

"…Dla porządku wyjaśnijmy czym był chalkolit. Nazwa tego okresu pochodzi od greckiego słowa chalkos – miedź. Na Bałkanach (kultura Vinča) powstały pierwsze kopalnie surowca i  warsztaty wytopu oraz obróbki tego pierwszego metalu ludzkości. Tam właśnie – w  basenie środkowego Dunaju (Pločnik – dzisiejsza Serbia) – odkryto przemyślny warsztat hutnictwa miedzi z  kominem i  rurami napowietrzającymi datowany na V tysiąclecie p.n.e.. W  Polsce pierwsze wyroby z  miedzi pojawiły się w  drugiej połowie IV tysiąclecia p.n.e. w  kulturze lendzielskiej. Ślady rodzimego odlewnictwa i  kucia miedzi odkryto m.in. w  Złotej k. Sandomierza…"

Literatura:
1) Wikipedia
Prehistoria
pl.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
2) RudaWeb
Nie z  soli i  nie z  broni, ale… z  roli
rudaweb.pl/index.php/2017/03/12/nie-z-soli-i-nie-z-broni-ale-z-roli/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Epoki pradziejów człowieka youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Epoki pradziejów człowieka facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Epoki pradziejów człowieka google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal