Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Najciekawsze znaleziska archeologiczne » Waza z Bronocic sprzed 5500 lat 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Waza z Bronocic sprzed 5500 lat youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Waza z Bronocic sprzed 5500 lat facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Waza z Bronocic sprzed 5500 lat google+.png
☼ Jeżeli chcesz wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Waza z  Bronocic sprzed 5500 lat

W 1976 r., czyli ponad 40 lat temu, podczas wykopalisk prowadzonych na terenie dużej neolitycznej osady w  Bronocicach nad rzeką Nidzicą odkryto ceramiczną wazę z  dekoracją-rysunkiem, który jest najstarszym znanym dowodem używania pojazdu kołowego na świecie.

Waza z Bronocic
Waza z Bronocic

Wieś Bronocice znajduje się między miastami Busko-Zdrój i  Krakowem na linii północny wschód-południowy zachód oraz między Miechowem i  Nowym Korczynem na linii północny zachód-południowy wschód.

Czyli w  centrum historycznym południowej Polski.

Wiek wazy z  Bronocic szacuje się za pomocą datowania radiowęglowego na 3635 do 3370 lat przed nasza erą.

Czyli pięć i  pół tysiąca lat!!!

Schemat rysunku na wazie z Bronocic
Schemat rysunku na wazie z Bronocic

Badania sąsiadujących kości zwierząt wykazały nawet datowanie 4725 ± 50 lat p.n.e. [1]

"… Podczas gdy piktogramy przedstawiające dwukołowe wozy kultury Uruk (dotychczas uznawane za najstarsze znane przykłady ukazujące wóz) są o  dwa wieki późniejsze. …" [1]

"…Piktogramy z  Uruk oznaczające sanie i  wóz (ok. 3100-3050 r. p.n.e.)…" [2]


Waza przez archeologów zaliczana jest do kultury pucharów lejkowatych.

Kultura ta powstała na terenie Kujaw, czyli w  centrum Polski, pod wpływem oddziaływania kultury lendzielskiej na lokalne podłoże mezolityczne.

Nazwa Kultury Pucharów Lejkowatych związana jest z   charakterystycznym kształtem naczyń z   brzuścem baniastym i   szeroko rozchylonym, lejkowatym kołnierzem.

I co najwazniejsze Kultura Pucharów Lejkowatych związana była z  ludnością o   charakterystycznych dla Słowian i   Staroeuropejczyków haplogrupach Y-DNA R1a oraz I1 i   I2.

Dlatego uważajcie, czy nasi "polscy naukowcy" i  dziennikarze obcych, ale polskojęzycznych mediów nie zechcą przypisać znaleziska Celtom, Germanom, wpływom Sumeryjskim i  każdemu, kto tylko się nawinie, niezależnie od tego, czy jest w  tym sens, byle by to tylko nie byli nasi przodkowie.

Razem z  wazą znaleziono szczątki turów.

Otarcia na rogach tych zwierząt pozwalają przypuszczać, że to właśnie tury mogły być pierwszymi w  dziejach ludzkości zwierzętami pociągowymi.

Największą zagadką naukową tego artefaktu jest to, że polska nauka, polski system edukacji i  polska prasa nie robią nic, aby tę rewelację archeologiczną i  historyczną naprawdę rozpropagować.

Przecież wóz z  dyszlem jest wynalazkiem epokowym w  dziejach całej ludzkości!

Zrewolucjonizował transport, rolnictwo, sztuki wojenne i  inne dziedziny życia.

Jest też bezpośrednim przodkiem samochodu, pociągu i  tym podobnych srodków transportu kołowego.

Podstawowa konstrukcja wozu kołowego, to znaczy rama plus cztery koła i  dyszel, ostatnio zamieniony silnikiem, jest ciągle stosowana, co podkreśla jego ważność.

Już nie mówiąc o  jego rewolucyjnym "silniku", czyli udomowionych turach lub wołach.

Dlaczego oficjalna wersja, drogą inercji, ciągle głosi, że wóz kołowy wynaleziono w  Sumerze?

Wyobrażmy sobie, że takiego odkrycia archeologicznego dokonano w  jakimkolwiek innym państwie niż Polska.

Na przykład w  Rosjii, w  Niemczech, w  Szwecji, w  Czechach, w  Słowacji, w  USA lub w  Chinach.

Aparat informacji i  propagandy tych państw natychmiast uświadomiłby obywateli i  obcokrajowców o  ważności tego znaleziska dla kultury światowej.

Tylko w  Polsce ignoruje sie go.

Starajmy się ten stan zmienić, mówmy i  piszmy o  tym!

Marian Nosal
Warszawa, 17 stycznia 2016 roku

Literatura:
1) Mgr Wojciech Paweł Zgurecki
Próba charakterystyki sposobu konstruowania kurhanu
https://www.academia.edu/5159688/Pr%C3%B3ba_charakterystyki_sposobu_konstruowania_kurhanu
2) RAFAŁ MAŁECKI
OJCZYZNA WOZU: EUROPA CZY BLISKI WSCHÓD
http://archiwum.wiz.pl/1996/96083600.asp


  •  

zobacz:XXXXXhack#190

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Waza z Bronocic sprzed 5500 lat youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Waza z Bronocic sprzed 5500 lat facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Waza z Bronocic sprzed 5500 lat google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal