Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti

Co słychać na stronach www słowiańskich, polskich i  innych? Przegląd najciekawszych informacji, niekoniecznie najnowszych, ale aktualnych.

·Aktualności archiwalne z poprzednich lat...

Aktualności bieżące - rok 2020:
Xiongnu i   ich potomkowie Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a! - Opublikowano 8 sierpnia 2020 przez Białczyński
"Otóż okazuje się, że zarówno Xiongnu jak ich potomkowie Biali Hunowie mają w   puli genetycznej znaczny udział zachodniego komponentu haplogrupowego typowego dla Indoeuropejczyków, czyli Słowiano-Ariów: Y-DNA R1a. Pokazuje to najnowsza przetestowana grupa kopalnych Y-DNA Xiongnu z   Centralnej Mongolii z   okresu od 1 wieku p.n.e. do 1 wieku n.e. Genetycy wywodzą ich od Scytów Syberyjskich nazywając ich Scyto-Syberyjczykami. CB…"
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/genetyka_historyczna/ciekawe_informacje_biezace/ziongnu_i_ich_potomkowie_biali_Hunowie/index,pl.html


Rowokół, Święta Góra i  Miejsce Mocy oraz miejsce zasilania energią Matki Ziemi - film i  fotoreportaż
W filmie tym podam moje przeżycia z  wejścia i  pobytu na Świętej Górze Słowian i  Słowińców o  pięknej sławiańskiej nazwie Rowokół. Nazwa tej góry oznacza RÓW, który KOŁEM otacza Miejsce Mocy i  Kontaktu z  energią Matki ZIemi. Moim zdaniem góra ta może dać przeżycia i  energie nieporównywalne z  innymi znanymi mi Polskimi Miejscami Mocy. Bardzo polecam ten film, szczególnie w  czasach ogólnego spadku energii społecznej spowodowanej ograniczeniami pandemii koronowirusowej. Skąd wziąć tę energię, proszę posłuchać i  popatrzeć …
W CZASIE OGLĄDANIA FOTOREPORTAŻU PROSZĘ WYGODNIE USIĄŚĆ LUB POŁOŻYĆ SIĘ I  SPOKOJNIE ODDYCHAĆ.
SKUPIAMY UWAGĘ NA DOLE BRZUCHA I  KRĘGOSŁUPA.
SŁUCHAMY CIURKANIA WODY I  ŚPIEWU PTAKÓW.
SPOKOJNIE PATRZYMY NA KOLEJNE OBRAZY, A  GÓRA SAMA DO NAS PRZEMÓWI.O Dobru, które było wśród naszych Przodków i  które może do naszych Rodów i  do Naszego Narodu powrócić
W filmie tym omówię niesamowitą mieszankę Ognia i  Wody, czyli ideowej wojowniczości oraz DOBROCI naszych Sławiańskich Przodków, opisaną w  kronikach rzymskich. Następnie pokażę, że naturalny i  pozytywny, DOBRY sposób wychowania w  dzisiejszych czasach też daje sukcesy. Również sukcesy ekonomiczne. Na koniec podam przykład niezwykle pozytywnej i  DOBREJ wizji oraz praktyki życia wśród ludów pierwotnych. A  wszystko to możemy odzyskać i  zrealizować w  naszym społeczeństwie, wśród nas.Dlaczego Lechia? Tu nie chodzi o  zabawę intelektualną, ale o  przeżycie Naszego Narodu.
O Wielkiej Lechii powinniśmy wiedzieć i  mówić dlatego, że jest to nasza nazwa własna. Byliśmy Lechitami, a  Polakami nas nazwano w  sposób sztuczny. Narody mieszkające na wschód od Polski i  nierzymskokatolickie nadal nazywają nas słowami wywodzącymi się od słowa Lechia. Tylko narody zachodnie, zachodniochrześcijańskie nazywały nas w  historii Polakami. Również nasi średniowieczni kronikarze używali słowa Lechia. Także średniowieczni słynni kronikarze słowiańscy, czeski Kosmas i  ruski Nestor pisali 100 lat przed naszym Kadłubkiem o  Lechach i  Lachach. Stąd prosty wniosek, że Lechia to nasza dawna słowiańska nazwa własna Polaków i  częściowo narodów sąsiednich. Będzie też o  aspektach politycznych, ekonomicznych, demograficznych i  moralnych Wielkiej Lechii dzisiaj.
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/dlaczego_lechia/index,pl.html
Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti MEM.JPG


Wielka Lechia i  hierarchia ważności nauk pomocniczych historii w  badaniu Imperium Lechitów - film MarianNosalTV
W filmie tym pokazuję, że dobór źródeł przez naukowców decyduje o  końcowej narracji oficjalnej historii. Nasi historycy niestety swoją opowieść o  chrześcijańskiej, a  szczególnie przedchrześcijańskiej historii Polski opierają na tak niepewnych źródłach, jak wybrane subiektywnie teksty kronik, a  ignorują osiągnięcia światowej sławy genetyków, antropologów fizycznych, lingwistów, czy też najnowsze odkrycia archeologii. Nie informują też niestety o  tym, że teksty wybitnych historyków, takich jak Herodot z  Halikarnasu, Konstanty VII Porfirogeneta, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz, i  wielu innych zgodne są nie z  oficjalną narracją o  nieistnieniu Lechii, ale z  najnowszymi osiągnięciami wyżej wymienionych naul ścisłych. Historia, to tylko kwestia właściwej interpretacji i  wyboru hierarchii źródeł i  w tej chwili niestety więcej ma wspólnego z  propagandą, niż z  wiedzą obiektywną.

https://youtu.be/rnq-Gw10ivA


Techniki medytacji. Praca z  ciałem, ze zmysłami, mocami i  władzami fizycznymi, psychicznymi energetycznymi oraz duchowymi
Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti MEM_1.JPG
Medytacja zmienia nas i  nasze życie. Uważam, że prawidłowo rozumiana i  uprawiana jest najważniejszą rzeczą w  naszym życiu. Daje poczucie Głębokiego Szczęścia, Harmonii Żywiołów i  Połączenia z  Bogiem czy z  Kosmosem. Wymaga pewnej dyscypliny i  pracy, ale nagroda warta jest tego wysiłku. Wymaga też ciągłego sprawdzania naszego życia i  w razie potrzeby zmiany poglądów. Na tym polu medytacja może być więc okresowo bolesna, bo poczucie bezpieczeństwa związane z  zastojem naszych poglądów i  zwyczajów jest przecież takie miłe. A  tu znienacka trzeba je zmieniać, bo Nowe, które nadchodzi w  procesie medytacji, często jest lepsze od Starego. Celem tego tekstu i  filmu jest przedstawienie różnych możliwości i  sposobów medytowania, które mogą być odpowiednie dla różnych osób. Nie będę ograniczał się do technik należących do jednego systemu filozoficznego czy religijnego, ale zjawisko i  metodę medytacji potraktuję jako całość. Medytacja w  ogóle jest trudna do zrozumienia dla osób niemedytujących. Szczególnie ujęcie medytacji oderwane od konkretnego systemu religijnego wydaje się trudne do zrozumienia. Ponieważ jednak moim zdaniem medytacja jest najlepszym sposobem dla zmiany naszego życia na lepsze, to mam nadzieję, że niniejszy tekst i  późniejszy, oparty na tym tekście film lub filmy, pomogą nam w  jej zrozumieniu i  zachęcą do praktyki.
Poniższy podział technik medytacji powstał spontanicznie, wynika z  mojej praktyki, nie jest oparty na żadnych źródłach pisanych i  ma być praktycznym wprowadzeniem zarówno w  teorię, jak i   praktykę medytacji.
Większość technik, które tu opiszę wypróbowałem sam w  większym lub mniejszym stopniu i  będę mówił uwzględniając swoje doświadczenia w  tej dziedzinie.

Mówienie o  medytacji wymaga wielkiej wiedzy i  uwagi - i  bardzo trudno jest przekazać samą jej istotę.
Łatwiej jest mówić o  jej historii, czy technikach, co może być ciekawym i  skutecznym wprowadzeniem w  medytację.
Jest tak dlatego, gdyż medytacja, a  raczej jej Cel Najwyższy jest również celem naszego życia i  nazywany jest czasami oświeceniem, spotkaniem z  Bogiem, czy też Osiągnięciem Własnej Boskiej Natury lub innymi podobnymi wielkimi słowami.
Te wzniosłe cele osiąga się przy pomocy dość prostych, ale wymagających dużego zaangażowania środków.
Samej medytacji NIE DA SIĘ OPISAĆ, każdy musi przeżyć ją sam.

slowianieiukrytahistoriapolski.pl/medytacja/techniki_medytacji/index,pl.html


KONIEC AKTUALNOŚCI Z  ROKU 2020
Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal