Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti » Aktualności archiwalne z poprzednich lat... » Aktualności z roku 2019 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti

Co słychać na stronach www słowiańskich, polskich i  innych? Przegląd najciekawszych informacji, niekoniecznie najnowszych, ale aktualnych.


Aktualności - rok 2019:
Święty Krzyż (Łysiec) - miejsce gdzie Ziemia i  Niebo witają Sł☼ńce i  Fotoreportaż z  Naszej Góry Rodowej

Tematy poruszone w  filmie:
- Omówienie 3 nazw Góry: Św. Krzyż, Łysiec, Łysa Góra (nie mylić z  Łysicą)
- Nazwa Święty Krzyż prawdopodobnie jest starożytna i  może oznaczać Krzyż Kosmiczny Męski i  Żeński.
- Góra Rodowa Polaków
- Będę mówił w  oderwaniu od konkretnych religii, a  w połączeniu z  Miejscem i  jego PrzyRodą. Będę mówił o  moich odczuciach, odczuciach innych ludzi, całego naszego Rodu. Ale głównie o  moich doswiadczeniach z  Naszą Górą Rodową.
- Spróbuję znaleźć język uniwersalny (pl. wszechstronny), Język Tej Góry, a  nie język teologii czy materiologii.
- (Google po wpisaniui słowa "materiologia": Materiologia. O  Guia Criativo de Materiais e - Tecnologias (Em Portuguese do Brasil)
- [materiolo'żie o  gia criativo de materiais e teknologias]
- Materilogia. lub Creatywny Podręcznik Materiałów i  Technologii.
- Nad teoretyczne wymądrzanie się ważniejsze jest BYCIE TU i  dlatego zakończę fotoreportażem, który trochę pomoże nam mam nadzieję zrozumieć ten moment 19 X 2019 (sobota), dwa tygodnie przed Świętem Zmarłych.
- A  swoją drogą mamy ocieplenie, bo 19 X chodziłem po trawie na Łyścu na bosaka. Ja zmarzluch [zmażluch] / [zmar-ź-luch] / [zmar-z-luch] TCM.
- Lepiej jest być tu na miejscu na początku listopada, ale gdyby Wszyscy Lechowie tu przyjechali, byłby tłok… A  tak 1 listopada jest PUSTO jak nigdy !!! A  właśnie w  ten Dzień powinno być Pełno.
- Strefa Ciszy w  obrębie wałów kultowych i  Weselenie się oraz Odpusty tuż obok. Bicie w  bębny i  hałasy !!!
- O  historii: Miejsce Kultury, Klasztor, więzienie, Miejsce Nasze Polskie Wspólne.
- Pokusy i  Zakusy na zagrnięcie Go na własność !!!
- Powiem o  Architekturze, Archeologii i  geomancji miejsca wobec Sł☼ńca i  Kosmosu.
- Ukierunkowanie zarówno słowiańskich Wałów Kultowych, jak i  klasztoru z  kościołem na linii Wschodu Sł☼ńca w  pierwszych dniach listopada, czyli w  Święto Zmarłych = Święto naszych Dziadów i  Bab
- Powiem też o  Architekturze, Archeologii i  geomancji miejsca wobec Nieba i  Ziemi.
- O  moim fotoreportażu: jest on opisem drogi z  Nieba (szczytu Góry) do Ziemi (tzw. Grota Maryjna) i  z powrotem do nieba - jest to w  pewnej części moje subiektywne wrażenie, ale tak ma właśnie być, a  nie jakieś DOGMATY.
- Także o  drodze każdego Pielgrzyma z  Nowej Słupi poprzez Śp. Buk Jagiełły i  Grotę Maryjną na sam Szczyt Łyśca.
- "Stojąc na szczycie Góry Wzrok kieruje się…" w  Przyrodzony sposób na Wschód Sł☼ńca w  Równonoc, ale architektura i  geomancja Góry wskazuje bardziej w  prawo, na kierunek Wschodu Sł☼ńca 6 listopada
- Ponieważ oprócz ogólnego zarysu architektury i  geomancji nie ma tu już znaków Wiary Przyrody, więc do opisu Energii Góry użyję symboli chrześcijańskich: Drzewa Krzyża Św. w  Kaplicy Oleśnickich i  Monstrancji oraz figury Maryi w  Grocie Maryjnej. Pokażę, że one wskazują dokładnie na TO SAMO, co było tu tysiące lat temu.
- Proszę o  pomoc w  ustaleniu kierunków orientacji solarnej a  może i  lunarnej starożytnych założeń na wszystkich górach Świątyni Dziewięciu Kręgów.
Marian Nosal
Warszawa 11 XII 2019


Ciągłość osadnicza przeciwko pustce osadniczej na ziemiach polskich
Jest to problem bardzo ciekawy i  zasadniczy. Dobry tytuł dla gazet szukających sensacji: "Ciągłość osadnicza contra (versus) pustka osadnicza na ziemiach Polski". Całą sensację i  dyskusje spowodowali niemcofilscy (nie germanofilscy, bo Germanie, to dawna nazwa Słowian [6]) i  antysłowiańscy archeologowie oraz historycy, którzy twierdzą, że na ziemiach polskich nie ma ciągłości osadniczej. Są natomiast całkowite w  niej przerwy nazywane pustka osadniczą. W  sposób nieuprawniony twierdzą oni, że jeżeli była pustka osadnicza, to puste ziemie zajęte były potem przez inne ludy, inne etnosy. Oczywiście mają na myśli przodków Niemców (tzw. Germanów), Celtów, czy Normanów. Każdego, tylko nie Słowian-Polaków. Czy mają rację?
Podpis pod ilustracją: Widzicie tam kogoś?
pustka, brud i  syf
zero kultury
żadnego osadnictwa
to jest optyka "archeologów polskich"
ilustr. Krystyna Czarnecka
Tymczasem genetyka, antropologia fizyczna, a  nawet językoznawstwo mówią zupełnie coś innego: nasi przodkowie o  haplogrupie Y-DNA R1a1a zamieszkują w  sposób ciągły ziemie współczesnej Polski od około 6500 - 8000 lat.
A wcześniej zamieszkiwali tu inni nasi przodkowie, nazywani Staroeuropeiczykami, o   haplogrupie ojcowskiej Y-DNA I2 i  I1.
Autor: Marian Nosal
Warszawa, 19 XI 2016
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/ciaglosc_osadnicza_vs_pustka/index,pl.html


P.S. Już po napisaniu tego artykułu, w  styczniu 2017 roku, pojawił się wysyp nowych, dość sensacyjnych odkryć archeologicznych, a  mamy dopiero październik 2017.
Świat szybko się zmienia.
Wraca Nowe.
Podam przykładowo dwa takie odkrycia, opisane w  artykułach:
"Twierdza w   Sadowiu sprzed 4200 lat" na SlowianieiUkrytaHistoriaPolski.pl:
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/twierdza_w_sadowie/index,pl.html
, i  na RUDAWEB.PL:
"Podkarpaccy Scytowie – sensacja prasowa, przełom naukowy, a  może nic nowego"
rudaweb.pl/index.php/2017/06/04/podkarpaccy-scytowie-sensacja-prasowa-przelom-naukowy-a-moze-nic-nowego/
Pozdrawiam serdecznie i  pustynnie
Marian Nosal, Warszawa 22 X 2017


Wielka Lechia w  Niemczech, czyli Bitwa nad Dołeżą. Coś dla tych, którzy wątpią w  istnienie Imperium Lechitów - film MarianNosalTV
Jest to bitwa o  której milczą wszystkie kroniki, mity, sagi i  inne źródła pisane i  mówione. Na szczęście archeologowie niemieccy znaleźli i  zbadali pozostałości po tym starciu. Z  rozmiarów znaleziska i  kontekstu militarno-historycznego wynika, że był to prawdopodobnie tylko jeden z  epizodów wielkiej, jak na owe czasy, wojny paneuropejskiej. A  część uczestników bitwy (nie wiadomo jak wielka, ale chyba znaczna) miała geny odpowiadające genom współczesnych Polaków. Według oficjalnej nauki tej bitwy nie powinno być! Archeologowie i  historycy jak zwykle podnosili swoje stałe teksty o  "pustce osadniczej" i  braku wystarczająco zorganizowanych i  licznych grup ludności do stoczenia w  tym czasie i  w tym miejscu tak wielkiej batalii. Jak zwykle nie mieli racji. Ta bitwa się jednak odbyła. Nie doceniali siły Ario-Słowian i  innych pierwotnych Ludów Ziemi, którym jakoś, mimo braku naukowego przyzwolenia, udało się tę bitwę stoczyć.W filmie tym pomyliłem się i  zamiast powiedzieć, że od czasów Hitlera Polacy w  Niemczech nie mają praw MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ powiedziałem, że nie mają swojego związku. Za pomyłkę przepraszam. W  każdym razie my Polacy dla Niemców nadal nie jesteśmy ludźmi, bo inne narody mają tam prawa mniejszości narodowych, a  my Polacy od czasów Hitlera tych praw niestety NIE MAMY.

https://youtu.be/E2x0CRi1H64


O wielkiej potrzebie powszechnego tworzenia Patriotycznych, Wolnych i  Prawdziwych treści w  Internecie. Oraz krótki poradnik, jak to robić - film MarianNosalTV
Wiele osób mówi tak: chcę coś zrobić w  Internecie, dla mojego kraju, ale nie wiem jak, nie mam wiedzy i  umiejętności. Nie jestem z  tych "wyższych" sfer medialnych. A  tymczasem jest tak, że kompetencje twórcze nabywamy w  toku interesowania się Naszym Krajem. Uczymy się jego historii, geografii, ekonomii i  polityki. Szybko stajemy się ekspertami, bo KTO INNY, jeżeli nie MY, ma się znać na NASZYM LOSIE? Jakiś pan, czy pani w  TV, czy w  Internecie? A  skąd mamy pewność, że oni nie robią tego na zlecenie obcego kapitału, albo pod wpływem szkodliwych (o)środków? Zachęcam do samodzielnej pracy !!!

https://youtu.be/CbQpvOZ4T1s


Moja Wina, czyli Pokora Chrześcijańska przyczyną bierności, a  w konsekwencji upadku i  depopulacji społeczeństwa polskiego i  Manifest Wybaczania Lady
Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 Moja_wina.JPG
Jeżeli jestem Grzesznikiem, skalanym już w  momencie urodzenia Grzechem Pierworodnym, to czy w  ogóle coś mi się od życia należy? Jeżeli moi Przodkowie, których zresztą nie wolno mi już czcić i  Świętować Święty Związek z  Nimi, byli poganami, czyli czymś w  rodzaju dzikusów, przestępców i  zbrodniarzy, to czy ja nie powinienem być wdzięczny Zachodowi i  jego cywilizacji, że w  ogóle jeszcze żyję? Bo przecież mogli mnie już i  Moich Przodków dawno zabić, a  jednak nie zrobili tego. A  na końcu tego tekstu załączam Manifest Wybaczania Lady i  inne propozycje.
Poczęstowali nas tylko Rozbiciem Dzielnicowym, Zaborami, Okupacjami niemiecką i  sowiecką oraz tak zwaną III RP i  Unią Europejską.
Chrześcijaństwo i  jego imperatyw ciągłego wybaczania wrogom jest jak lek znieczulający dla Polaków i  innych krzywdzonych ludów.
Można ich tępić, a  oni pokornie to przyjmą, bo przecież Chrystus i  Święci Męczennicy też cierpieli i  POTEM doznali Zbawienia.
Pewnie to prawda, ale ja bym życzył Polakom i  innym ludom niecierpienia także na TYM świecie.
Wybaczać oczywiście należy, ale w  sferze Ducha, natomiast w  sferze Materii trzeba twardo żądać przeprosin i  zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
To jest element wychowywania społeczeństw do Prawdy i  Dobra.
Jeżeli na przykład Niemcy nie zapłacą nam odszkodowań za II Wojnę Światową, a  Żydzi dostaną je od Nas, to jaka to jest Prawda i  Dobro?
Jakaś ich karykatura i  odwrotność!!!
...dalej czytaj:
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/psychologia/moja_wina_czyli_pokora/index,pl.html


"KTO NIE PRODUKUJE, TEN GINIE". Czy raczej "PRODUKUJ I   GIŃ !!!" ?
Wywiad z   Głównym Ekspertem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, Piotrem Robertem Jankowskim - film MarianNosalTV
Pozorowana walka z   postarzaniem produktów - 1 X 2019 r. weszła dyrektywa “Prawo do naprawy”, mająca wyeliminować celowe postarzanie produktów. Pralki, lodówki i   telewizory mają działać dłużej. „Prawo do naprawy” weszło w   życie 1 X 2019 r. Uchwalone przez Komisję Europejską przepisy mają wydłużyć żywotność sprzętu AGD i   RTV, a   przypadku usterek, ułatwić ich naprawę – donosi serwis antyweb.pl. (…) Ale DLACZEGO, PO CO i   czy ta dyrektywa była w   ogóle potrzebna? A   może cała ta dyrektywa, to tylko kolejna odsłona działania banksterów typu: 1) Stwórz problem → 2) wywołaj reakcję → 3) zaproponuj rozwiązanie = ale takie, które jest korzystne dla ciebie, a   nie dla innych !!!
- KONSEKWENCJE DLA PRODUCENTÓW I   KONSUMENTÓW
- KONSEKWENCJE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
- PODSUMOWANIE i   DROGI NAPRAWYUbeckie rzygowiny ,,miszcza'' Michalkiewicza
Jacek Boki - Pisarz Kresowy. Zwrócił moją uwagę doskonałym artykułem o  Wielkiej Lechii i  "ubeckich rzygowinach" Staniaława Michałkiewicza.
"Znany wszystkim ,,miszcz'' Michalkiewicz oznajmił był kiedyś w  trybie prawdy objawionej swoim wyznawcom, którym jak widać samodzielne posługiwanie się tym w  co Stwórca wyposażył pod czaszką każdego człowieka, aby sam osobiście za pomocą tego ,,aparatu'' sprawdzał jak się rzeczy mają naprawdę, a  nie co mu na dany temat wdrukują do głowy różne ,,miszcze'' Michalkiewicze , że wysuwanie wszelkiego rodzaju twierdzeń o  istnieniu już nie tylko samej tzw. Wielkiej Lechii, ale samo udowadnianie tego, że przed rokiem 966 n.e. istniała na terenach obecnej Polski jakakolwiek cywilizacja, i  jakikolwiek rodzaj państwowości, to rzecz jasna ubeckie rzygowiny, których celem jest plucie na kościół i… ZAKŁAMYWANIE HISTORII. …"
Czytaj dalej, bo warto:
kresywekrwi.neon24.pl/post/151589,ubeckie-rzygowiny-miszcza-michalkiewicza?fbclid=IwAR19OgFjBVtHDX_1Vgpl7EsqhrT7kVewmxEZJqfuY-Z_M3qVZQJGdEV8auo


Wielka Lechia i  o tym jak z  wybitnego naukowca, biskupa Wincentego Kadłubka, dzisiejsze miernoty naukowe próbują zrobić głupka
Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 WincentyKadlubek.JPG
Napisane w  Dzień Zmarłych, 1 listopada 2019, w  Święto Naszych Dziadów i  Bab, z  miłością i  podziękowaniem dla błogosławionego Wincentego za jego patriotyzm i  pracę
Tak zwani "polscy historycy" twierdzą, że słowa Lech (Lęh) i  Lechia (Lęhia) wymyślił i  powołał do istnienia polski "nacjonalista" oraz "fantasta" błogosławiony biskup Wincenty Kadłubek.
A inni kronikarze polscy tylko za nim te słowa powtarzali.
Twierdzą też, że nazwy Polaków i  Polski na literę "L", typu tureckie Leh/Lechistan, węgierskie Lengyel/Lengyelország, czy litewskie Lenkas/Lenkija nasi sąsiedzi wzięli właśnie od niego.
Gdyby tak było, to te słowa rozpoczynające się od litery "L" i  oznaczające Polskę i  Polaków najpierw powinny pojawić się u  Kadłubka oraz u  innych polskich kronikarzy, a  dopiero potem u  zagranicznych.
A niestety, dla naszych naukowych kłamczuchów i  "stety" dla nas Polaków jest zupełnie odwrotnie.
Dlatego uważam, że przywrócenie dobrego imienia Wincentemu Kadłubkowi jest sprawą bardzo ważną dla całego Naszego Narodu.
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/wl_i%20_n_pisemne_dowody_n/wl_i_jak_z_biskupa_kadlubka/index,pl.html


Powstanie Warszawskie, Święto Dziadów oraz Wjazd na Łysiec 2019 jako przejawy ciągłości DNA Polaków
Jesienią zawsze te trzy tematy wydają mi się bardzo związane. Bo Naród i  jego Historia to Jedność. Nasi Przodkowie, Baby i  Dziadowie, oraz ich DNA odziedziczone przez nas, to Szczyt Tego, Co Mamy. Łysiec, to Szczyt, najwyższy symbol polskości, czyli też Tego, Co Mamy. Zaś Powstanie Warszawskie, to Szczyt naszego Poświecenia i  Szczyt Podłości naszych wrogów i  wrogów całej ludzkości. Jest to Szczytowe Wydarzenie Naszej Historii i  mit założycielski Nowej Polski.W Wielkiej Lechii, jak w  Islandii i  w Armenii, głosujemy na Naród, a  NIE na partie i  polityków
W filmie tym omawiam naturalne predyspozycje Polaków do życia w  Zgodzie, Prawdzie i  Uczciwości, a  przede wszystkim w  Wolności. Pokazuję skrajne patologie w  tak zwanej III RP i  pokazuję drogi wyjścia. To Islandczycy i  Ormianie, którzy uwolnili się od opresji Systemu, powinni być dla nas drogowskazem. Zapraszam też na moje nagranie VIDEO z  bojowym tańcem Armeńskim w  wykonaniu prawdziwych Ormian. Zapraszam serdecznie!Szlachetne zdrowie. I  jak do tej szlachetności wrócić
Moje bieżące refleksje i  zdrowotne rady praktyczne dla nas wszystkich. Dla dobrego stanu zdrowia nadrzędny jest dobry stan Ducha. Będzie też o  innych ważnych czynnikach.Wir Pięciu Żywiołów dający powodzenie i  wznoszący ludzkość do Boga, część 1
Wir Pięciu Żywiołów, to ogólna zasada rządząca światem, makrokosmosem i  mikrokosmosem, a  w skali ludzi, dzięki zastosowaniu specjalnych ceremonii kultowych, odpowiedniej architekturze przestrzeni i  tym podobnych środkach praktycznych, powodująca nasz przyspieszony rozwój energetyczny i  duchowy. Wir Pięciu Żywiołów, to system teoretyczny i  PRAKTYCZNY stosowany we wszystkich znanych mi i  przebadanych pod tym kątem kulturach ludzkich. Miał i  mimo wszystko nadal ma zasięg globalny. Wir Pięciu Żywiołów był stosowany również na naszych ziemiach wśród Słowian. Na przykład w  góralskim, ale też starożytnym systemie energetycznym swastyki, która doskonale obrazuje ideę powstania tego wiru.Duchowość i  fizyka kwantowa
Nauki ścisłe i  duchowość wcale nie muszą się wykluczać. Moim zdaniem wspierają się wzajemnie. Okazuje się, że starożytne nauki powstałe w  wyniku medytacji mają swoje odpowiedniki w  nauce współczesnej.Medytacja Słowiańska, czyli jak medytować po naszemu
Tematy poruszone w  filmie:
- dlaczego medytacja jest najważniejsza?
- definicja medytacji
- techniki medytacji
- słowiano-aryjskie pochodzenie technik medytacji indyjskich i  buddyjskich
- zaproszenie do wspólnej medytacji słowiańskiej"Głagolica" - recenzja książki Tadeusza Prus Mrozińskiego film MarianNosalTV
Niebo i  Ziemia, ludzie i  Bogowie, Nawia, Jawia, Prawia i  Sławia, cząsteczki elementarne i  dźwięki przychodzące do nas z  Kosmosu… A  cała ta wiedza, zawarta w  starożytnym piśmie Słowian - Głagolicy, uporządkowana, dobrze wytłumaczona i  opisana przez pana Tadeusza Mrozińskiego.Powstania Narodowe? A  może wystarczy Podłość zastąpić Godnoścą?
W filmie tym mówię o  tym, co należy zrobić, aby nie musieć ciągle walczyć o  Wolną i  senownie zorganizowaną Polskę. Myśl ta towarzyszyła mi od najmłodszych lat: po co walczyć, wystarczy przecież, aby Cały Naród, lub chociażby Większa Jego Część była Uczciwa. Wtedy żaden okupant, czy inny wróg nie da nam rady. Bez kolaboracji z  wrogiem nie ma przegranej. Problem polega na tym, że w  Społeczeństwie nie ma Zgody i  Jedności, bo ciągle akceptowane jest odchodzenie od Zachowań Przyrodzonych. W  czasie Nocy Swaroga wbudowano nam złe kody, czyli Podłość, którą ja nazywam niePrzyrodzonością. Jak to zmienić - właśnie o  tym tu mówię.Wielka Lechia i  dlaczego historycy polscy nie rozumieją ani Imperium Lechitów, ani też Polski
Polacy w  swojej historii mieli zupełnie inne priorytety i  ideały, niż wszystkie okoliczne narody. Wolność i  Zgoda Narodowa, to najważniejsze nasze ideały, zarówno w  Wielkiej Lechii, jak i  w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dla nas, wychowanych w  antypolskiej propagandzie brzmi to dziwnie, ale popatrzmy na FAKTY…Zgoda Narodowa, to być albo nie być Narodu Polskiego
W filmie tym omawian naturalne predyspozycje Polaków do życia w  Zgodzie, Prawdzie i  Uczciwości, a  przede wszystkim w  Wolności. Można taką opowieść historycznie i  psychologicznie udowodnić. Teraz te piękne cechy Naszych Przodków powinniśmy odzyskać. I  nie powinno to być zbyt trudne, bo mamy je w  genach.BezChaosowania
Opublikowany 26 lip 2019
1921
Dr Jan Sas Zubrzycki
Scytowie, Sarmaci, Wandale, Lechici, Sławianie

https://www.youtube.com/watch?v=z73z-aq3hyY
INFORMACJA O  PRAWACH AUTORSKICH
ze strony, z  której czerpałem fragmenty skanów:
,,Prawa do utworu:
Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i  rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w  celach komercyjnych, bez konieczności pytania o  zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o  poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.
źródło: Biblioteka Narodowa''


Wielka Lechia i  dwa sposoby myślenia współczesnego Polaka i  Słowianina
Istnieją dwa sposoby myślenia i  wyrażania swoich myśli. Jeden linearny, jednowątkowy, oparty na logice klasycznej i  koncentrujący się na określonym problemie. I  drugi, wielowątkowy, przestrzenny, systemowy, obejmujący całość naszego istnienia. Stosuje się w  nim logikę szeroką, która mówi, że wszystko jest związane że wszystkim, a  przyczyna od skutku niczym się nie różnią, bo Świat jest Jednym. Pierwszy sposób nazwałbym myśleniem wąskim, skupionym, a  drugi myśleniem szerokim, całościowym. A  na koniec w  tym artykule będzie o  tym, jak forma graficzna tekstu współczesnego wynika ze sposobu myślenia autora i  wpływa na przekaz jego myśli do czytelnika. Także o  Sokratesie, Platonie, Chrystusie, Zaratustrze, chińskich taoistach i  o Przyrodzie. O  tym, jak myśleli starożytni Słowianie. I  oczywiście o  tym, jak współczesny Słowianin ma się odnaleźć w  świecie bankiersko-złodziejsko-korporacyjnym.Wielka Lechia i  dowody genetyczne prof. Grzybowskiego na ciągłość osadnictwa w  Polsce
Wydaje się, że genetyka jest idealnym narzędziem do określania dziejów ludów i  narodów. Oczywiście podstawowym warunkiem poprawności jest zrozumienie praw rządzących populacjami i  dobra znajomość genetyki samej. Genetyka genealogiczna, jak na razie, nie może pomóc w  badaniu kultury materialnej, duchowej, czy języka dawnych ludów, ale za to niezwykle precyzyjnie może wskazać tożsamość genetyczną i  pokrewieństwa ludów starożytnych i  współcześnie żyjących. W  artykule tym przedstawię cytaty z  wypowiedzi prof. dr  hab. Tomasza Grzybowskiego oraz uzupełnię je i  skomentuję w  kontekście Wielkiej Lechii i  Polski średniowiecznej.23 VI 2019. Wielkie Wydarzenie. Koncert jakiego jeszcze nie było.
Jaruha i  Vedamir (Cezary Stawski)
Premiera płyty pt.: Przebudzenie Lechitów.
Skaryszew w  czasie Nocy Kupały Andrzeja Nikodemowicza i  Przyjaciół.
I ja tam byłem i  Artystów po Koncercie uwieczniłem.
A w  drodze powrotnej całą płytę przesłuchaliśmy z  żoną jeszcze raz.
Polecamy, wspaniała Muzyka i  Lechickie Teksty.
Balsam dla Duszy....


O Słowiańskich i  Polskich Miejscach Mocy, Miejscach Wiary oraz Wiedzy Przyrody
MarianNosalTV - Słowianie i  ukryta historia Polski
Miejsca mocy, to miejsca o  zwiększonej koncentracji i  jakości energii. Związane są zazwyczaj z  tak zwanymi czakramami, czyli aktywnymi energetycznie miejscami Ziemi. Ich moc, również budowana jest poprzez organizowanie zgromadzeń i  odprawianie rytuałów, głównie rytuałów Wiary i  Wiedzy Przyrody oraz obrzędów religijnych. Będzie też o  Wielkim Księdzu Przyrody, naszym bałtosłowiańskim Władysławie Jagielle i  o bitwie pod Grünwaldem - naszym Zielonym Lasem! Oraz 20 fotek topowych Polskich Miejsc Mocy. Zapraszam!Słowiański Kult Przodków w  świetle nauki oraz o  tym jak pielęgnować Linię Naszego Rodu
Opublikowany 22 mar 2019
Kult Przodków, to ciągłe pielęgnowanie łączności z  Naszymi Przodkami. Jesteśmy jedna linią DNA i  Światła, czyli biofotonów, przekazywaną z  pokolenia na pokolenie. Taka łączność była ŚWIADOMIE praktykowana praktycznie we wszystkich znanych nam kulturach i  dopiero w  kilku ostatnich wiekach została wyparta przez myślenie materialistyczne. W  tym filmie pokażę aspekty teoretyczne i  praktyczne pielęgnowania Wspólnot Rodowych. Będe przeplatał wątki naukowe, na przykład wzięte z  fizyki kwantowej z  wątkami tradycji Dawnych Ludów tej ZIemi. Pozytywne patrzenie na nasze życie jest bardzo ważne, dlatego oprócz słusznej krytyki tego, co złe w  Polsce i  wśród Polaków, należy też ciągle podkreślać pozytywne aspekty naszej rzeczywistości i  rozwijać pozytywne myslenie i  Świetlane aspekty naszego życia. Pielęgnowanie Linii Naszego Rodu jest jednym z  takich, trochę w  tej chwili zaniedbanych aspektów.

https://www.youtube.com/watch?v=3QXtQ84I4lk


Noc Kupały
22 czerwca 2019 roku
V FESTIWAL HISTORYCZNY w  Muchowie
Polecam bardzo!

Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 A3_do_druku_bez_godzin_zespolow_700.jpg

Vedamir, Cezary Stawski - POLECAM !!!
Vedamir CZY KULTURA TO DZISIAJ TRESURA ? ( 700 )

https://www.youtube.com/watch?v=xxkAU4zSmDc


Wielka Lechia i  niezbite językoznawcze dowody naukowe G. T. Tomezzoliego i  R. S. Steina na istnienie Słowian w  ramach Imperium Lechitów od 7000 lat - film MarianNosalTV
Film ten będzie częścią dłuższej pracy, pod tytułem: "Słowianie i  niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie słowiańszczyzny w  Europie już od wczesnej starożytności" i  stanowi jeden z  dowodów, na tezę zawartą w  powyższym tytule. Krótko wyniki prac paleolingwistów G. T. Tomezzoliego i  R. S. Steina można streścić tak: (pra)Słowianie pojawili się na rozległych przestrzeniach Europy już około 7 tys. lat temu. Używali już wtedy pisma i  mówili w  języku bardzo zbliżonym do współczesnych języków słowiańskich. A  jaki to ma związek z  Wielką Lechią? Zaraz o  tym powiem.


https://youtu.be/7muEVS80Hu0Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 190413-WIednica_700.jpg


Wiednica - hymn z  okazji Pierwszego Zjazdu USiP "Wiednica" - słowa, muzyka i  wykonanie Vedamir Cezary Stawski
Jest to pierwsze, robocze wykonanie utworu, zaraz po napisaniu. Jeszcze bez rozbudowanej aranżacji i  bez udziału Jaruhy. Ale jest piękne, subtelne i  wzruszające.

https://youtu.be/cjnjI9dkvCASłowianie, czy Sławianie, oto jest pytanie! - film MarianNosalTV
Temat ten podejmuję, ponieważ wiele osób, głównie widzowie moich filmów na Youtube, zadaje mi pytania w  stylu "Panie Marianie wszystko jest piękne, ale że tak znakomity znawca naszej historii jak pan mówi Słowianie a  nie SŁAWIANIE nie pojmuję. Proszę mi to wyjaśnić." A  więc, mimo że może nie jestem aż tak znakomitym znawcą Dziejów Polski :-), to jednak w  miarę moich możliwości wyjaśniam, jak następuje…


https://youtu.be/KvnEdOmeTQ0Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i  Polaków - rozmowa z  Głównym Ekspertem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, Piotrem Robertem Jankowskim - film MarianNosalTV
Dość łatwo możemy wyobrazić sobie stan bezpieczeństwa naszych zasobów materialnych, tych "w realu", na przykład naszych nieruchomości i  ruchomości. W  tym filmie będziemy rozmawiać o  bezpieczeństwie naszych zasobów jako całości. A  szczególnie o  zasobach sztucznie wykreowanych, virtualnych, takich jak zasoby walutowe, czy szczególnie depozyty bankowe. Czy coś im zagraża, a  jeżeli tak, to dlaczego? Do kogo należą i  czy na pewno do nas? Omówimy też stan bezpieczeństwa gospodarki Polski jako całości.

https://youtu.be/9pICd9wsZlEPierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV
Serdecznie zapraszam na Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego „Wiednica”. Wykładowcami będą znawcy historii i  kultury Słowian: Czesław Białczyński, Maciej Bogdanowicz Adrian Leszczyński. W  ramach zjazdów USiP „Wiednica" wykładowcy będą podawali wiele niepublikowanych dotychczas najnowszych informacji i  będą poruszali nowe tematy oraz zagadnienia. Uczestnicy kursu otrzymają materiały drukowane dotyczące treści wykładów. Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, sala nr 1. W  filmie będzie też o  Świętym Znaku Słowian - Swadziebniku i  jego związkach z  Planem Szkolenia i  Planem Działania Wiednicy.Wolność i  Radość podstawą życia i  Wiary Przyrody Słowian
W dzisiejszych czasach mamy całe panteony Bogów Słowian i  innych ludów. Mamy też W  dzisiejszych czasach mamy całe panteony Bogów Słowian i  innych ludów. Mamy też Boga Wszechmogącego Jedynego, który występuje zarówno u  Słowian, jak i  na przykład w  chrześcijaństwie. Ale jak było dawniej? W  Co i  w Kogo wierzyli tak naprawdę Słowianie? I  czy Wolność i  Radość Istnienia nie były dla Nich ważniejsze od sztywnych reguł i  zasad? Krótko mówiąc: koniec z  Dulszczyzną Słowiańską. A  na koniec powiem, jaki jest związek między naszym poczuciem Wolności, a  naszą sytuacją polityczną, ekonomiczną i  demograficzną. Czyli Wolność, a  przeżycie lub śmierć Narodu Polskiego.Komentarz Tygodnia: Pomnik katyński – sztuka nikomu się nie kłania
Andrzej Pityński. Znany artysta i  rzeźbiarz polski mieszkajacy w  Stanach Zjednoczonych. WIelki patriota.


https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vhazj_3jtCoWielka Lechia oraz Wielka Styczniowa, Roku 2019, Zmiana narracji naukowców polskich w  kwestii Słowian, Turbosłowian i  Polski - film MarianNosalTV
W filmie tym mówię o  tekstach, pisanych przez naukowców polskich, jakie ukazały się w  Internecie między 10 i  25 stycznia 2019. Zaobserwowałem w  nich wreszcie wątki narodowe, słowiańskie i  po prostu szersze nawiązanie do faktów nauki współczesnej. Nie jest to już tylko antypolski bełkot i  ignorowanie naukowych oczywistych faktów archeologicznych, genetycznych i  językoznawczych. W  tym filmie omówię szczególnie artykuł pani Magdaleny Kawalec-Segond "Słowianie – „antropologiczny śmietnik” czy „najbardziej wierni genetycznemu dziedzictwu Europy”?". Autorka odnosi się tu nie tylko do konkretnych faktów naukowych, przeczących dotychczasowj, krzywdzącej Polaków narracji, ale też wskazuje przyczyny powstania takiej niesprawiedliwej opowieści. Zapraszam też do wzięcia udziału w  Zjeździe Pierwszym Uniewersytetu Słowiańskiego i  Polskiego "Wiednica". USiP Wiednica będzie instytucją mającą zapełnić lukę w  oficjalnym systemie kształcenia Polaków.Wielka Lechia i  dzień, w  którym archeolodzy polscy uznali istnienie Imperium Lechitów - film MarianNosalTV
Celem niniejszego filmu jest pokazanie zmiany, jaka zachodzi w  poglądach archeologów polskich na nasze dzieje i  pradzieje. Szczególnie zwrócę uwagę na związek tej zmiany, z  uważanymi ostatnio za fantazje, opiniami wybitnych dawnych, ale też współczesnych, badaczy historii Ziem Polskich, o  istnieniu na naszych ziemiach, kilka tysięcy lat temu, wielkiego słowiańskiego tworu para, czy pra-państwowego, nazywanego zgodnie z  naszą polską tradycją Lechią, Wielką Lechią. Nasi archeologowie nie mają jeszcze oficjalnego pozwolenia na ostateczne przyznanie istnienia Wielkiej Lechii, ale ta zmiana już zachodzi, już "się dzieje". Nie używają oni słowa Lechia, ale nie miano jest tu ważne, ale istnienie i  istota tego państwa. Dlatego ten film jest opowieścią o  Wielkiej Zmianie, o  początku WIelkiej Zmiany, która rusza, jak kula śniegu i  która wkrótce stanie się lawiną zmiatającą starą i  nieprawdziwą narracją allochtoniczną. Narrację, której częścią składową jest też kłamliwy mit naukowy bezpodstawnie zakładający prymitywizm naszych Ojców, Dawnych Polaków, Lechów czyli dawnych Słowian.Wielka Lechia dzisiaj, czyli film o  polityce polskiej, słowiańskiej i  lechickiejKONIEC AKTUALNOŚCI Z  ROKU 2019

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2019 google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal