Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Aktualności ♦ Zprávy ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести ♦ Vijesti » Aktualności archiwalne z poprzednich lat... » Aktualności z roku 2017 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2017 youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2017 facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2017 google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Aktualności z  roku 2017

ktualnosci ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести. Co słychać na stronach www słowiańskich, polskich i  innych? Przegląd najciekawszych informacji, niekoniecznie najnowszych, ale aktualnych.171124
Wywiad Janusza Bieszka i  Eddiego Słowianina
Na stronie:
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/ludzie/janusz_bieszk/index,pl.html
możecie znaleźć wszystkie znane mi filmy ze znanym badaczem Lechii - Januszem Bieszkiem.
Jako ostatni publikuję tewelacyjny wywiad:
"Królowie Lechii Janusz Bieszk udziela wywiadu Eddiemu Słowianinowi "
Bardzo polecam.


171108
RUDAWEB.PL: Wiedza i  wiara chłopów lechickich
W artukule poruszony jest problem nawozenia gleb na ziemiach Polski w  neolicie:
"Od tysięcy lat nasi przodkowie wiedzieli jaką ziemię trzeba wspomagać, a  jaką nie, by dawała dobre plony. Botanicy z  Krakowa ustalili, że pierwsi rolnicy na Kujawach przez ponad pół tysiąca lat korzystali z  czarnoziemów bez ich nawożenia. Dopiero później, od ok. 4 900 r. p.n.e., zaczęli odżywiać tamtejsze gleby. Za to w  Małopolsce nawożenie było powszechne już od początku uprawiania roli, ale te ślady są o  ok. tysiąc lat późniejsze...."

Oraz temat "co było pierwsze: jajko, czy kura:
"…Odkrycia na stanowisku Girê Navokê w  tureckim Kurdystanie skłoniły niemieckiego archeologa Klausa Schmidta do zrewidowania dotychczasowych poglądów. Według niego najpierw powstawały świątynie, a  dopiero potem miasta wokół nich...."

Jest tez relacja o  obwarze w  Nowym Objezierzu
rudaweb.pl/index.php/2017/11/07/wiedza-i-wiara-chlopow-lechickich/171025
Słowiańskie pismo Vinca odnalezione w  Burgundii
Niezawodny, jak zwykle serwis RUDAWEB.PL w  artykule:
"Scytyjska kapłanka w  Galli opisana słowiańskim pismem"
podaje wiele ciekawych informacji z  historii Celtów, Scytów i  Germanów.
A na koniec sensacja: na naczyniu z  brązu, znalezionym w  kopcu-grobie scytyjskiej księniczki we francuskiej burgundii znajduje się napis złozony z  liter słowiańskiego alfabetu kultury Vinca!!!


171024
Ukazała sie trzecia książka Janusza Bieszka o  Lechii "Królowie Lechii i  Lechici w  dziejach"
Janusz Bieszk, pisarz historyczny. Uporządkował historię starożytnej i  średniowiecznej Lechii. Atakowany z  prawa i  z lewa, jak wszyscy uczciwi polscy badacze słowiańscy.
Najnowsza i  trzecia w  lechickiej serii jego książka pełna jest nowych faktów i  cytatów z  kronik oraz innej literatury historycznej.
Czekamy na dalsze pozycje w  tej rewelacyjnej serii
Kiedy pan Bieszk zaczynał wydawać swoje książki lechickie, natychmiast rozpoczęła się antylechicka i  antybieszkowska kampania medialna.
Rzucili się na niego różni trollowie, dziennikarze, naukowcy oficjalni i  pod XyVkamY oraz inne przekupne antypolskie byty realne i  sztuczne.
Obrażali go i  "udowadniali", że nie ma racji.
Że jest głupi, a  co najmniej, że jest fantastą, jak ten średniowieczny "prymityw" Kadłubek Wincenty, który "wymyślił" Lechię.
Że pisze dla kasy i  że nie ma dobrych źródeł itd.
Chrześcijańscy historycy, którzy uznawali bł. Wincentego za swojego patrona wybaczali mu dobromyślnie jego "kłamstwa".
Bieszkowi nikt nie wybaczał.
Na stronie Bellony można przeczytać, co nowego w  tej książce pan Bieszk podaje, są to teksty dotyczące:
"…
• wielu starożytnych imperiów i  królestw Ariów-Słowian Indoscytów funkcjonujących tysiące i  setki lat p.n.e., w  tym Sarmacji Europejskiej oraz Europejskiego Sarmackiego Imperum Lechitów według profesora Nikćevicia,
• Konfederacji Słowian Suewów według Godwina,
• Imperium Lechitów według Uphagena,
• starożytnej Sarmacji i  Lechii według kroniki Miechowity,
• walk Lechów z  legionami rzymskimi w  Bawarii w   wieku według Nuremberg Chronicle – Liber Chronicarum,
• władców Dynastii Lechów według Die Theilung Polens,
• panowania Ariów-Słowian Wizygotów i  Suewów przez ponad 300 lat w  Hiszpanii,
• panowania Ariów-Słowian Sklawenów przez ponad 200 lat na Bałkanach i  w Grecji,
• udziału króla Lechii Wrocisława w  892 r. w  konwencie władców nad rzeką Tulln, w  zjeździe w  Hangsfeld i  w walkach na terenie Wielkich Moraw według Aventinusa,
• koronacji diademem cesarskim Bolesława I  Wielkiego w  kościele Notre-Dame w  Paryżu w  1024 r. według La Pologne historique…"
ksiegarnia.bellona.pl/?c=ksiazka&bid=9228
Mnie w  jego ostatniej książce najbardziej podobają się nowe źródła historyczne mówiące o  Bolesławie Wielkim (Chrobrym).
Nie podaję szczegółów, żeby Wam nie popsuć przyjemności z  lektury.
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/ludzie/janusz_bieszk/ukazala_sie_trzecia_ksiazka/index,pl.html


170929
"Niemiecko-polska polityka historyczna: mniejszość gotycka
Obecnie nami rządzący głosili i  głoszą potrzebę prowadzenia przez państwo polskie aktywnej polityki historycznej. Rzeczywiście podejmują takie działania, ale skierowane w  ściśle wybrane strony. Po pierwsze – w  kierunku przeciwdziałania wplątywaniu Polaków w  odpowiedzialność za Holokaust. Rzecz ważna, biorąc pod uwagę znaczenie diaspory żydowskiej w  świecie. Inną istotną sprawą jest wyjaśnianie na świecie roli, jaką odegrała Rosja bolszewicka podczas II wojny światowej. Jednak to tylko dwa z  frontów wojny propagandowej, którą konsekwentnie prowadzi przeciwko nam już od stuleci warstwa rządząca państwami ościennymi, zwłaszcza niemieckimi…"
-
rudaweb.pl/index.php/2017/09/28/niemiecko-polska-polityka-historyczna-mniejszosc-gotycka/170923
Bronocice i  Uruk - dwie cywilizacje
"Cywilizacje równoległe – Bronocice i  Uruk?", to tytuł artykułu na RUDAWEB.PL
"Między Bugiem a  Renem oraz między Tygrysem a  Eufratem mniej więcej w  tym samym czasie kwitły dwie cywilizacje. Główny nurt nauki nie wiąże ich i  wręcz pomija pierwszą – całą swoją machinę koncentrując na mezopotamskiej. Tymczasem lechicka mogła być w  wielu dziedzinach bardziej zaawansowaną. Ponad 11 lat temu polski archeolog przedstawił logiczną koncepcję, wskazującą na wymianę idei między tymi kulturami i  to raczej w  kierunku z  Północy na Południe, a  nie odwrotnie...."
rudaweb.pl/index.php/2017/09/15/cywilizacje-rownolegle-bronocice-i-uruk/170920
Mircea Eliade i  jego Wielki Mitologiczny Błąd.
Świetny artykuł Czesława Białczyńskiego o  tym, jak Śródziemnomorsko i  Zachodocentryczna ideologia potrafi ogłupić nawet znanych naukowców.
"…Paradoks polega na tym, że to kultury dackie – dawańskie – drackie – odrackie – naddunajskie – karpackie, są rzeczywiście archaicznym dawcą tych wszystkich mitów i  podań, czego Mircea Eliade nie odkrył mimo, że to zauważył.

To bardzo pouczająca historia, która powinna nauczyć pokory wszystkich wielkich niedoszłych odkrywców i  doktrynerskich naukowców obecnych czasów."
Tytuł artykułu:
"Odcięta Noga Byka/Tura 8: Mircea Eliade o  byku/turze, jeleniu i  dziku w  mitach założycielskich i  kosmogonicznych Daków, Słowian, Persów i  Hindusów
Opublikowano 19 września 2017 przez Białczyński"
-
bialczynski.pl/2017/09/19/mircea-eliade-o-byku-turze-dziku-i-jeleniu-w-mitach-zalozycielskich-i-mitach-kosmogonicznych-dakow-slowian-persow-i-hindusow/#more-74793170901
"Czego boi się cenzura i  propaganda niemiecka?
Nasza historia jest nam wymazywana systematycznie przez następnego odwiecznego wroga czyli Niemcy. Używają wielu metod od dezinformacji do zabójstwa.
Nasi współcześni historycy próbują odkłamywać naszą wspóczesną historią pisaną nam przez komunistów. Ale to jak budowanie domu od komina. Budowa domu jest jak nauczanie historii, najpierw muszą być silne fundamenty, a  potem cała reszta mury i  dach z  kominem.
Jest taka książka "Na tropach Słowian i  Żermanów" napisana pod pseudonimem Wojciech ze Starogrodu autora mjr Wojciecha Jedliny-Jacobsona (1885-1961)lekarza, pisarza, żołnierza i  patrioty wydana w  Edinburgh : Oliver and Boyd, 1944.
Pisze w  jaki sposób Niemcy na różne sposoby próbowali Polaków zniszczyć od manipulowania historią po zwykłe wynaradawianie. Przytoczę kilka przykładów z  tej ksiązki, aby pokazać jak Niemcy to robią i  jakich narzędzi do tego używają."
kronikihistoryczne.blogspot.com/2015/04/czego-boi-sie-cenzura-i-propaganda.html170829
"Czytajmy Długosza uważniej – ta baśń jest wiedzą" - atrykuł na RUDAWEB.PL
I po raz kolejny Wielki Szacunek dla Jana Długosza.
Nie był on żadnym mitomanem, jak twierdzą za Niemcami "polscy naukowcy", tylko rzetelnym polskim badaczem
Prawdopodobnie korzystał z  RZETELNYCH źródeł, które zaginęły w  "pomroce dziejów", czyli zostały celowo zniszczone, na przykład w  czasie kontrreformacji.
Zresztą dzieło Długosza też zostało rytualnie spalone, jako szatańskie.
Ciekawostka - biskup, którego prace zostały spalone!
To nas powinno zachęcić do lektury.
"Przede wszystkim czytajmy od nowa to co nauka uznała za mity, z  których nie chce wyciągać wniosków. Powtórzona, za biblią i  tradycją z  zamierzchłych czasów, długoszowa genealogia Polaków zaczyna się pokrywać z  wędrówką Indoeuropejczyków z  Bliskiego Wschodu nad Wisłę, którą odtwarzają genetyka, antropologia, archeologia i  językoznawstwo."
rudaweb.pl/index.php/2017/08/28/czytajmy-dlugosza-uwazniej-ta-basn-jest-wiedza/170828
"Slav czyli slave. O  tym jak najbardziej wolnościowy lud dał nazwę niewolnikom"
Mariusz Agnosiewicz w  portalu RACJONALISTA.PL napisał świetny artykuł, w  którym dokładnie i  w oparciu o  różnorodne źródła opisuje proceder współczesnych autorów, polegający na wplątywaniu Polski Piastowskiej w  ówczesny Światowy System Handlu Niewolnikami.
Okazuje się, że tak, jak w  czasie II WŚ, kiedy jako prawie jedyni w  Europie, nie tępiliśmy Żydów, tak też nasz kraj w  sredniowieczu był Ostoją Wolności !!!
Oto cytat:
"Tym między innymi można tłumaczyć głęboko zakorzenioną pogardę nawet współczesnych zachodnich Europejczyków do ludności słowiańskiej. Oto najbardziej wolnościowa kultura, najbardziej wolnościowy lud użyczył swej nazwy dla niewolnictwa. Ale czyż takie paradoksy mogą nas jeszcze dziwić, kiedy to na naszych oczach główna ofiara Holocaustu została wykreowana na Zachodzie na niemal głównego odpowiedzialnego za Holocaust?
Kochający wolność Słowianie zostali tysiąc dwieście lat temu głównymi ofiarami handlu niewolnikami. Opowieść o  tej tragedii poszła dziś w  zupełnie kuriozalnym kierunku: państwo polskie powstało na handlu niewolnikami (przyznam, że dawniej, opierając się na cudzych analizach, też ulegałem tej narracji). Głęboka analiza tej kwestii prowadzi do wniosku całkowicie przeciwnego: powstanie państwa polskiego pozwoliło wyhamować ten proceder. Gdyby nie Mieszko i  Piastowie prawdopodobnie oryginalna kultura słowiańska nie przetrwałaby w  ani jednym kraju Europy. Państwo polskie pozwoliło ocalić Słowiańszczyznę."
www.racjonalista.pl/kk.php/s,10137170822
"Mykeny zaprojektowane w  Maszkowicach"
Polecam artykuł na RUDAWEB.PL, który wreszcie porządkuje sprawy związane z  przepływem kultury i  cywilizacji z, czy też na nasze ziemie.
Do tej pory "polscy archeologowie", jak tylko coś odkopią nowego, to zastanawiają się "skąd tak rozwinięta kultura mogła przyjść do Polski".
Nie przyjdzie im do głowy matołkom, że ta kultura mogła być zbudowana przez naszych przodków.
rudaweb.pl/index.php/2017/08/21/mykeny-zaprojektowane-w-maszkowicach/170821
Świątynia Dziewięciu Kręgów – Łysa Góra
"Łyskogóry i  Góra Pałki – Świątynia Dziewięciu Kręgów i  Łyskogórskie Groby Królewskie"
Bardzo ciekawy artykuł Czesława Białczyńskiego, z  mapami "Świątyni Dziewięciu Kręgów – Łysa Góra i  osiem gór z  nią sprzężonych", podsumowujący trójkową i  dziewiątkową i  27-kowąNumerologię Słowian, a  także Trójki Jawii, Prawii i  Nawii.
Ocean wiedzy do przemysleń i  jeszcze cytaty o  odpowiednich odkryciach archeologicznych.
bialczynski.pl/2017/08/20/lyskogory-i-gora-palki-swiatynia-dziewieciu-kregow-i-lyskogorskie-groby-krolewskie/#more-73278170820
"O Lechu, Czechu i  Rusie – co mówi genetyka genealogiczna?"
Artykuł Czesława Białczyńskiego podsumowujący genetyczny obraz wędrówek (pra)Słowian w  Europie.
I wreszcie wiemy, jak to z  Lechem było!
I ile w  nas jest Czecha i  Rusa.
Autor zaczyna od zdania:
"Cała Wieda, czyli wiedza o  Niebie i  Astronomii i  System wierzeń hinduskich, łącznie z  buddyzmem, wywodzi się od Wiary Przyrody i  Wiedy Scytów, którzy byli ludzkim szczepem pochodzącym z  KUJAW"
bialczynski.pl/2017/08/18/o-lechu-czechu-i-rusie-co-mowi-genetyka-genealogiczna/#more-74157170820
"Kilka pytań i  odpowiedzi do zakutych łbów rzekomej nauki"
Doskonały artykuł na RUDAWEB.PL.
"Jak możemy zaakceptować ideę o  przybyciu Słowian do Europy Środkowej i  Południowej we wczesnym Średniowieczu z  bagien Prypeci? Skoro z  badań wynika, że podłoże praindoeuropejskie znajduje się w  Bułgarii, Macedonii, Serbii, Chorwacji, Bośni i  Słowenii? Późne pojawienie się Słowian to hipoteza fantastyczno-naukowa. Ta hipoteza nie należy do poważnego naukowego myślenia. Czy taka niefortunna teza mogłaby być poważnie rozwinięta w  XXI wieku, wraz z  postępem dokonanym w  tak wielu dziedzinach naukowych, jak archeologia, antropologia, językoznawstwo ogólne? I  to bez jednego dowodu? Jeśli do tego przypomnimy, że podstawowy obszar Słowian był południowy, a  nie północny (jak obraz geolingwistyczny nieodmiennie wskazuje) to co pozostaje z  tej konstrukcji?

Takie pytania stawia w  swojej pracy „The Slavic Ethnogenesis in the framework of the Paleolithic Continuity Theory” Mario Alinei. Wybitny zachodnioeuropejski lingwista rozprawia się w  pierwszym rzędzie z  teoriami postkossinowskich allochtonistów, ale również z  koncepcją kurhanową Mariji Gimbutas. Rysuje obraz dobrze znany Czytelnikom naszego bloga, który odtwarzamy w  oparciu o  dociekania genetyków i  zapisy polskich kronikarzy, a  także niektórych rodzimych historyków. Praca Alinei’ego jest o  tyle cenna, że nie odwołuje się wprost do genetyki, ale pozostaje na gruncie nauk humanistycznych, a  więc wyklucza ulubiony kontrargument „geny nie określają etnosu”, stosowany przez wielu polskich archeologów i  historyków."
rudaweb.pl/index.php/2017/08/19/kilka-pytan-i-odpowiedzi-do-zakutych-lbow-rzekomej-nauki/170627
"Wojna 500-letnia – schyłek Europy Starożytnej"
Bardzo potrzebny artykuł porządkujący naszą wiedzę, o  tym, co działo się miedzy Słowianami i  Rzymianami od I  wieku przed naszą erą, a  zdobyciem Rzymu.
Kilka niejasnych kwestii wyjaśnionych, między innymi o  wojnie znanych nam okregów zbrojeniowych Lechickich na terenach dzisiejszej Polski i  Rzymskiego Noricum w  dzisiejszej Styrii i  Karyntii.
rudaweb.pl/index.php/2017/06/27/wojna-500-letnia-schylek-europy-starozytnej/


170624
"Kryterium prawdy według Mańczaka, czyli klęska Godłowskiego"
Profesorowie UJ w  ringu.
Bardzo dobra analiza fałszywych twierdzeń Godłowskiego i  naukowo sprawdzalnych tez Manczaka.
Słowianie nie "urodzili się" w  V wieku n.e., jak twierdził teutoński patriota Godlewski, ale kilka tysięcy lat wcześniej.
rudaweb.pl/index.php/2017/06/23/kryterium-prawdy-wedlug-manczaka-czyli-kleska-godlowskiego/


170620
"Marobud – rzymskie intrygi przeciw królom Słewii"
Na blogu RUDAWEB.PL pojawił się arykuł o  wojnach i  intrygach rzymsko-słowiańskich na przełomie er.
Wiele ciekawych, nieznanych lub niewłaściwie interpretowanych faktów.
rudaweb.pl/index.php/2017/06/20/marobud-rzymskie-intrygi-przeciw-krolom-slewii/


170620
"Święto Kresu-Kraszu (Kupalia) w  kontekście Kryszny-Kraszenia i  Krestosa-Chrystusa"
Ciekawy artykuł syntetyczny na BIALCZYNSKI.PL
W zasadzie tytuł wyjaśnia wszystko, ale treść też jest ciekawa.
bialczynski.pl/2017/06/20/swieto-kresu-kraszu-kupalia-w-kontekscie-kryszny-kraszenia-i-krestosa-chrystusa/#more-72541


170617
"Kontrwywiad obywatelski-Rafał Brzeski"
Kapitalny wykład o  tym, jak chronić swoje państwo.
W naszym kraju (chodzi jeszcze o  Polskę) myslenie propaństwowe zostało już dość skutecznie wytrzebione.
Na szczęście idzie nowe.
Młodzi i  starsi ludzie zaczynają rozumieć konsekwencje antypolskiej propagandy w  III RP.170516
"Boże ciało, czyli boskie ciała wiernych Słowian"
Bardzo ciekawy artykuł na RUDAWEB.PL.
Odnosi się do artykułu Czesława Białczyńskiego:
bialczynski.pl/2017/06/15/swiety-swiety-w-zaklety-czyli-niezalezna-pl-tlumaczy-polakom-o-co-wlasciwie-chodzi-w-bozym-ciele/#more-72663
, a  także do kilku innych źródeł.
Teza atykułu jest taka, że u  Słowian, a  nawet na począku u  Chrzescijan nagość była ważna i  święta.
Potem było już jak teraz, czyli ciało jest be, duch jest cacy.
Tylko w  czym ten duch ma mieszkać?
Mały cytat o  zyciu naszych niekoniecznie przodków:
"W 1959 roku w  jednej wiosce z  rzeszowskiego zaistniał wypadek pożaru zabudowania gospodarskiego wywołanego przez piorun. Mieszkańcy wsi – włącznie z  właścicielem płonącego zabudowania – nie zawezwali straży ogniowej, uważając, że gaszenie pożaru wywołanego przez piorun jest… grzechem. Jedynym zastosowanym przez nich „środkiem przeciwdziałania” było okrążenie płonącego domu przez nagą dziewczynę ze świętym obrazem w  rękach…"
rudaweb.pl/index.php/2017/06/15/boze-cialo-czyli-boskie-ciala-wiernych-slowian/


170611
"„Lestek” (Lesir) i  „Lechici” (Lesar) w  średniowiecznej tradycji skandynawskiej"
Artykuł wraz z  komentarzami na stronie BIALCZYNSKI.PL
O tym, co Słowianie robili ze Skandynawami i  jak się u  Skandynawów Lechici nazywali.
bialczynski.pl/2017/06/11/jacek-banaszkiewicz-lestek-lesir-i-lechici-lesar-w-sredniowiecznej-tradycji-skandynawskiej/#more-72532


170611
"Tabliczka Dispilio, najstarsze znane pismo?" - tekst: autor: leszekczarny (2014-01-31 19:22)
Nasi ludzie w  Grecji?
tojuzbylo.pl/wiadomosc/tabliczka-dispilio-najstarsze-znane-pismo


170611
"Polska kolebka Ariów w  segmentach DNA", to tytuł mocnego artykułu na RUDAWEB.PL.
Artykuł oparty na badaniach genetyków, a  nie na baśniach !
Oto bardzo korzystny dla naszej historii i  prawdy historycznej wniosek:
"To kolejne badania, które dowodzą słuszności pierwszych analiz wybitnego genetyka amerykańskiego Petera A. Underhilla, który już od 2009 r. widział ziemie nad Wisłą jako kolebkę kultur otosłowiańskich, a  Polaków jako najstarszych i  pierwszych ich przedstawicieli, nieprzerwanie żyjących w  swojej Ojczyźnie od kilku tysięcy lat. Mało tego – im bardziej szczegółowe analizy, tym bardziej utwierdzają ten pogląd, a  okres naszego pobytu – między Donem a  Mozą z  centrum nad Wisłą – wydłużają do kilkudziesięciu tysięcy lat! Strawestuję: „Najstarszy my Naród – królewski szczep… Lęhowy”."
Bardzo polecam
rudaweb.pl/index.php/2017/06/11/polska-kolebka-ariow-w-segmentach-dna/


170604
"Podkarpaccy Scytowie – sensacja prasowa, przełom naukowy, a  może nic nowego"
Bardzo ciekawy artykuł w  serwisie RUDAWEB.PL, który niewiele powie osobom znającym historię, ale niestety w  naszym kraju nawet profesorowie historii, a  nawet szczególnie oni, mają z  tym kłopot.
Żeby poznać losy Słowian i  Skołotów (Scytów) na ziemiach Polski poczytajcie RUDAWEB.PL.
Tak właśnie było, a  odkrycie rzeszowskich archeologów tylko potwierdza dawne twierdzenie Tacyta, że Skołoci doszli do Wisły.
Krak był Skołotą, Wanda i  trochę my wszyscy też.
A kopce krakowskie nadal czekają na zbadanie przez "polskich archeologów" antypolaków.
rudaweb.pl/index.php/2017/06/04/podkarpaccy-scytowie-sensacja-prasowa-przelom-naukowy-a-moze-nic-nowego/


170603
"Rzeczpospolita Lęhicka" artykuł na RUDAWEB.PL.
Czyli Rzeczpospolita Lęhicka - jaka była naprawdę?
Próba pogodzenia przeciwstawnych narracji i  wyjaśnienie jak to z  tą Lęhią było.
Kim byli Lęhowie i  czym Lęhia różni się od UE?
Bardzo ciekawe.
-
rudaweb.pl/index.php/2017/05/30/rzeczpospolita-lehicka/


170603
"Čakańscy rycerze, czciciele słońca i  ognia", to artykuł na RUDAWB.PL wprowadzający w  tajemnice kultúry Čakanskiej.
---
Co to jest Čakanská kultúra?
W Wikipedii można znaleźć hasła na ten temat tylko w  językach czeskim i  słowackim.
A tymczasem… a  tymczasem okazuje się, że według słowackich uczonych z  ziem na granicy Słowacji, Węgier, Czech i  Austrii wywodzi się wielka cywilizacja, spokrewniona z  Łużycką.
I z  tej właśnie kultury powstały wielkie cywilizacje nad Morzem Śródziemnym, takie jak starogrecka i  Etrusków.
Jak to się ma do Związku Wielkiej Lechii?
Czy państwo Čakanskie, jeżeli takie w  ogóle było należało do niej?
Z artykułu na RUDAWEB.pl wynika, że stosunki były dobrosąsiedzkie.
Bardzo ciekawe, czekamy na dalsze wieści.
rudaweb.pl/index.php/2017/05/31/cakanscy-rycerze-czciciele-slonca-i-ognia/


170530
"Odkrywcy czterech mieczy z  epoki brązu…"
Na serwisie BIALCZYNSKI.PL link do filmu o  młodych ludziach, którzy odkryli cztery miecze z  epoki brązu.
Znalezisko jest koło Nowego Żmigrodu.
Ostatni raz takie miecze i  to tylko dwa znaleziono w  Polsce w  XIX wieku.
Również ciekawy komentarz Czesława Białczyńskiego historyczny i  praktyczny.
bialczynski.pl/2017/05/29/odkrywcy-czterech-mieczy-z-epoki-brazu-ok-1200-r-p-n-e-w-okolicy-zmigroduarchiwum-2016/#more-71856
Link do filmu na YouTube:170525
O Popielu, który ugościł Owidiusza i  wytruł stryjów.
Na blogu RUDAWEB.PL artykuł, który na podstawie źródeł starożytnych, staropolskich i  polskich odzyskuje wiedzę o  losach Pompiliuszów-Popielidów na przełomie starożytności i  nowożytności.
Również o  Owidiuszu, który mieszkał nad Morzem Czarnym na Polesiu nad ówczesnym Morzem Czarnym.
-
rudaweb.pl/index.php/2017/05/24/o-popielu-ktory-ugoscil-owidiusza-i-wytrul-stryjow/


170524-Stryczowice-Świętokrzyskie Stonehenge
Czesław Białczyński pisze:
"…Do roku 2012 nie było wiadomo, że wszystko co odkopujemy w  polskiej ziemi w  horyzoncie czasowym od 7.500 lat temu do dzisiaj to zabytki po naszych przodkach H-Ariach z  B-Haratu, Pra-Słowianach i  Słowianach-Prapolakach: Lechitach, Wenedach, Budynach, Burach (Hiper-Boreach), Nurach, Scytach-Skołotach, Istach (Pra-Bałtach), Drakach (O-Drakach/Trakach) i  Serbo-Mazach (Sarmatach). Dopiero teraz, wiedząc czego szukamy, możemy zobaczyć skalę zagospodarowania naszych ziem polskich w  starożytności tak głębokiej, że starszej od Sumeru i  Egiptu…"
-
"…Okolice Stryczowic w  powiecie ostrowieckim są miejscem gdzie kilka lat temu odkryto megalityczne budowle z  epoki kamienia, takie nasze małe Stonehenge.W czasie prowadzonych tam badań odnaleziono grobowce znajdujące się na trzech wzgórzach. Leżą one w  linii prostej. Aby zobaczyć wszystkie trzy miejsca należy jednak wspiąć się na wzniesienie w  Stryczowicach, gdyż tylko z  niego widać dwa pozostałe: w  Garbaczu Skale i  Broniszowicach. Z  pozostałych wzniesień widać jedynie Stryczowice.Gdy badano megalityczny grobowiec w  Stryczowicach (datowany na 5,5 tysiąca lat i  zachowany w  prawie idealnym stanie), zauważono, że jego podstawę tworzą kamienie idealnie dopasowane do siebie, ułożone jeden na drugim, na „zakładkę” tworząc w  ten sposób „suchy murek” – najstarszy w  Polsce a  prawdopodobnie także i  w Europie.… megalityczne budowle z  epoki kamienia, takie nasze małe Stonehenge…"
Test: Katarzyna Gritzmann
bialczynski.pl/2017/05/24/stryczowice-swieta-gora-slowian-swiatynie-swiatla-swiata/#more-71793


170517
O szlachetności i  krzywdzie Zwierząt
„Nie zachowuj się, jak zwierzę”, „łżesz, jak pies”, „fałszywy, jak lis”, „brudny, jak świnia”, „świńskie myśli”, „świnia!”, „Sukinkot”, „Sukinsyn”, „Psubrat”, „psia krew”, „wredna suka”, „zachowujesz się, jak małpa”, „nie bądź prosiak”, „głupia krowa”, „głupia gęś”, „Baran”, „cap”, „osioł”, „żyją, jak pies z  kotem”, „nie powtarzaj, jak papuga”, „człowiek człowiekowi wilkiem” - Tak Czesław Białczyński zaczyna swój artykuł o  niezgodnym z  Prawami Przyrody i  zdrowym rozsądkiem traktowaniu zwirząt.
Poza tym wszystki te obraźliwe teksty są po prostu fałszywe, nieprawdziwe.
Kto tu sobie poprawia humor oczerniając czworonożnego bliźniego?
Must read, jak mówią Słowianie.
bialczynski.pl/2017/05/17/nie-zachowuj-sie-jak-zwierze-czyli-slow-kilka-o-wychowaniu-przyrodzonym-i-scholastycznym/#more-71748


170417
Białczyński i  Pietrzak o  naszym Karelczyku
Na stronie BIALCZYNSKI.PL pojawił się link do artykułu księdza Stanisława Pietrzaka o  Karelczyku z  Jeleniej Wyspy, jako domniemanym ojcu wszystkich Polaków.
Również uwagi Czesława Białczyńskiego o  tym podejrzanym o  masowe ojcostwo panu.
I o  innych jeszcze bardziej podejrzanych o  masowe ojcostwo i  dziadostwo panach.
Także uwagi o  Otzim z  Alp, który tak naprawdę był Kaukazczykiem, który ze swoją haplogrupa ojcowską Y w  Alpach tylko się zaplątał.
A w  ogóle, to ten Otzi mocno zmienił nasz pogląd na dawnych "prymitywnych" ludzi.
Genetyka historyczna jest pasjonująca, a  precyzja myślenia i  wiedza pana Białczyńskiego niesamowite!
Obydwaj panowie autorzy starają się nadążyc za najnowszymi badaniami genetyki i  chyba im się to dobrze udaje.
Polecam
bialczynski.pl/2017/05/16/71700/#more-71700


170517
Kronika Lęchicka, Mirosz i  Bielowski na RUDAWEB.PL
Kronika Lęchicka, „Dzieje Lęchitów i  Polaków” Mirosza oraz "Wstęp krytyczny do dziejów Polski” Zugusta Bielowskiego - te dzieła, które po kolei, każde odnosząc się do poprzedniego mówią o  prawdziwej historii POLSKI.
Trzecie z  nich mówi na przykład, dlaczego zawód autora drugiego z  nich, czyli Mirosza zatajonym był u  Długosza.
Otóz dlatego, że Mirosz duchownym bedąc również żonatym był.
Mimo, ze w  XI wieku było to normą, to lepiej jednak pokłamać lub milczeć…
Po co ryzykować, kiedy pisze się ważną dla narodu kronikę.
Jescze spalą coś lub kogoś....
To taka anegdota.
Ale sam artykuł na RUDAWEB.PL jest głównie o  dowodach za zburzeniem zamku w  Krakowie przez Aleksandra Macedońskiego i  innych takich poważnych dla historii Polski sprawach.
Oczywiście też jak Lestek I  Złotnik popędził napastników i  został władcą Lechii.
I jak Wanda postraszyła napastników.
Współczesni historycy uważali to wszystko za legendy, ale czasy się zmieniają.
Są nowe metody badań, które przywracaja nam naszą historię.
rudaweb.pl/index.php/2017/05/16/miorszbielowski-i-pierwsze-zburzenie-krakowa/.


170503
Artykuł na RUDAWEB.PL:
"Nurta Tacyta, do dziś w  Polsce czczona Święta Marza"
mówi o  różnych imionach Tacytowej, z  "Germanii" wziętej, Bogini Nurty.
Miała ona Marzanna, Marza, Mokosz, Nurta i  tym podobne imiona.
Potem nastąpiłą chrześcijańska zamiana Nurty Tacyta (Mokoszy) w  Matkę Boską.
Także o  kradzieży Bogini Nurty na rzecz Teutonów i  Keltów i  wszystkich innych, tylko nie Słowian, przez teutońskich i  naszych naukowców.
O jej słowiańskim pochodzeniu, o  tym, że rzymianie używali ją jako boga Marsa do walki.
O jej ważnej swiątyni w  Gnieźnie.
O miejscowości Świętomarz w  Górach Świetokrzyskich.
I o  jej transformacji w  Matke Boską Zielną, która jak Marza zwyciężyła Sowietów w  1920 roku.
Czy nie można było normalnie, po ludzku?
Ile to trzeba było nakłamać, żeby oszukiwać i  ogłupiać Polaków?
Ale Prawda wychodzi na jaw z  worka czasów.
-
rudaweb.pl/index.php/2017/05/02/nurta-tacyta-do-dzis-w-polsce-czczona-swieta-marza/


170501
Baje i  Tany jako przekazy teogoniczne.
Arykuł:
"Baju, Baju, czyli skąd wiadomo, że zbiór podań teogonicznych Słowian nazywano Bają?"
pana Czesława Białczyńskiego na BIALCZYNSKI.PL pogłębia naszą wiedzę o  Bajach, jako nośniku naszej kultury i  Wiary.
Takze o  apetycznych Bajaderach z  Indii i  książce Waldemara Łysiaka z  Polski Przedchrześcijańskiej.
O głosie pana Waldemara za Swastyką zrabowaną nam przez "Aryjczyków i  Germanów" z  Teutonii.
-
bialczynski.pl/2017/05/01/baju-baju-czyli-skad-wiadomo-ze-zbior-podan-teogonicznych-slowian-nazywano-baja/#more-70866.


170430
Bezgrzeszny Świat Słowian
Na RUDAWEB.PL pojawił się arykuł:
"Pierwszy apostoł w  Scytii – przemyślenie ewangeliczne"
SZOK - okazuje się, że według Jezusa Słowianie byli bezgrzeszni.
I nie należało ich "nawracać".
Są też dowody z  kronik średniowiecznych potwierdzające fakt bezgrzeszności Słowian.
Poczytajcie, okazuje się, że MOŻNA BYĆ UCZCIWYM.
A w  polskojęzycznych mediach mówią, że nie…
-
rudaweb.pl/index.php/2017/04/15/pierwszy-apostol-w-scytii-przemyslenie-ewangeliczne/


170427
W serwisie BIALCZYNSKI.PL zaproszenie na Żywy Maj słowiański
"Żywy Maj w  Przybyłówce – Zapraszamy od niedzieli 30.04 do niedzieli 07.05."
Opublikowano 20 kwietnia 2017 przez Białczyński
"Obrzędowe stawianie Maja, zwane także Gaikiem, to prastary zwyczaj, po dziś dzień żywy w  wielu kulturach świata. Zwyczaj ten wywodzi się z  duchowości przyrodnej, w  wyniku zaadoptowania przez chrześcijaństwo stopniowo gubił jednak swą duchową głębię, coraz bardziej stając się po prostu okazją do zabawy. W  niektórych słowiańskich krajach żadna wieś i  żadne miasteczko bez Maja (przynajmniej jednego) się nie obejdzie, w  innych, takich jak Polska, zwyczaj w  ostatnich dziesięcioleciach praktycznie zaniknął."
-
bialczynski.pl/2017/04/20/zywy-maj-w-przybylowce-zapraszamy-od-niedzieli-30-04-do-niedzieli-07-05/


170427
"Alarm - Stop GMO - Jerzy Zięba w  Sejmie - Poruszające i  mocne wystąpienie"
Pan Zięba, nasz przedstawiciel jako Pan i  Władca.
Wreszcie ktoś właściwie mówi do złodziei i  depopulatorów narodu, czyli do polityków.
Zapamiętajcie sobie, że na podstawie Konstytucji i  Prawa Przyrody, to my, Naród rządziemy, a  polityków zmieńmy na innych, uczciwych.170426
"Hariowie od Lęhów, którzy od Słewów"
Artykuł na RUDAWEB.PL porządkujący nazewnictwo i  historię naszych przodków.
Tłumaczący skomplikowane nazwy nadawane naszym przodkom, słowianom i  Polakom w  starożytnosci.
Również dowody genetyczne, antropologiczne i  archeologiczne na aryjskość / haryjskość kultury od Kujaw do Indii.
rudaweb.pl/index.php/2017/04/25/hariowie-od-lehow-ktorzy-od-slewow/


170423
"Swarog (Set) – Dadźbog (Nuit) – Chors (Horus), czyli Bogowie Żywiołów Ognia i  Nieba (Słońca i  Światła) oraz Mocy Utajonej (Księżyc)"
Czyli artykuł na blogu BIALCZYNSKI.PL dotyczący istotnych szczegółow filozofii i  Wiary Przyrodzonej.
Pytania do i  odpowiedzi Czesława Białczyńskiego oraz inne komentarze.
Jak pisze pan Białczyńsakie "są to pytania które mogą mieć szerszy wymiar jeśli chodzi o  Wiarę Przyrodzoną Słowian"
Bardzo obszerny i  ciekawy arykuł
Przeczytałem, ale jeszcze niewiele rozumiem…
Jednak wszystko się powoli rozjaśnia.
-
bialczynski.pl/2017/04/15/70005/#more-70005


170420
"Wały Śląskie - najstarsza monumentalna budowla na Ziemi"
Na stronie Kryształowy Wszechświat pan Ireneusz Ćwirko podał bardzo ciekawą hipotezę o  tych starośląskich wałach.
Wygląda to bardzo logicznie.
krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2014/02/way-slaskie-najstarsza-monumentalna.html


170420
"Hodowle żelaza na polskich łąkach" na RUDAWEB.PL
Świetny artykuł o  zagłębiach metalurgicznych Rzeczpospolitej Wędów /Wandali istniejacych mię dzy 1 wiekiem p.n.e, a  4 w.n.e.
Również o  odkryciach śladów tej kultury, znanej też jako Kultura Przeworska w  Puszczy Biwałowieskiej, w  Słowacji i  na Węgrzech.
To właśnie w  Europie Centralnej rozstrzygał się bój Państwa Wędów z  Imperum Rzymskim.
Tu było centrum dowodzenia i  zaplecze zbrojeniowe dla wojsk walczących z  Rzymianami w  okolicach Dunaju, Renu, a  potem na rdzennych ziemiach rzymskich.
Historia mówi, ze wygrali Wędowie, ale zaraz po tym też się zdegenerowali, może z  baraku odpowiednio silnego wroga???
Zamknęli swój przemysł metalurgiczno-zbrojeniowy i  dalej już wiemy jak to się skończyło.
Jeszcze pierwszych Piastów nazywano królami Wandali, ale to już były tylko resztki dawnej chwały.
-
rudaweb.pl/index.php/2017/04/20/hodowle-zelaza-na-polskich-lakach/


170412
"Słowiańskie mega warownie – wały od Wicina do Żmijowych"
Doskonały Artykuł na RUDAWEB.PL
Okazuje się, że wały obronne Słowian były po Murze Chińskim największą konstrukcją w  dziejach ludzkosci.
Kto o  tym wie?
Poza tym za takimi fortyfikacjami zazwyczaj broniły się cywilizacje lepiej zorganizowane, stabilniejsze i  o wyzszej kulturze.
Za budową tych fortyfikacji, bo nie były to tylko wały, ale też inne obiekty obronne, stało Królestwo Lechii, o  którym, wbrew dowodom naukowym, w  TOK FM i  w innych polskojęzycznych mediach mówią, że nie istniało.
Autorzy udowadniają, że za niektórymi z  tych wałów (południowymi) Słowianie bronili się przed Rzymianami.
rudaweb.pl/index.php/2017/04/11/slowianskie-mega-warownie-waly-od-wicina-do-zmijowych/


170411-SMOLEŃSK - jak naprawdę było
Na blogu BIALCZYNSKI.PL bardzo ciekawy komentarz do wyników badań smoleńskich i  trafna analiza moralności i  rozumu (których brakuje) społeczeństwa polskiego.
Niżej podaję link do pełnego tekstu pana Czesława Białczyńskiego, ale chciałbym zauważyć, ze ja od samego początku twierdziłem, że katastrofę spowodowały służby specjalne.
Niestety ze służbami specjalnymi jest tak, że nie mają narodowości i  oskarżanie wyłacznie Rosjan jest zbyt pochopne.
Moim zdaniem to musiała być WSPÓLNA ZBRODNIA KILKU WYWIADÓW.
Bez pozwolenia wywiadów USA DE i  IZ nie da się w  biały dzień zestrzelić, nawet bardzo subtelnymi promieniowaniami i  sygnałami samolotu.
Te ataki musiały być zanotowane przez satelity i  inne systemy szpiegowskie.
Światowy System Totalitarnej Przemocy pokazał, jak działa.
A to już link do pełnego tekstu z  BIALCZYNSKI.PL:
bialczynski.pl/2017/04/10/70753/#more-70753


170408
Na RUDAWEB.PLpojawił się artykuł:
" Twórcy run wędyjskich namierzeni"
O tym jak Słowianie żąglowali najważniejszymi alfabetami w  dziejach ludzkości.
I o  tym, jak tą wiedzę się ukrywało.
Oczywiscie o  panu Winicjuszu Kossakowskim.
rudaweb.pl/index.php/2017/04/06/tworcy-run-wedyjskich-namierzeni/


170331
"Agnieszka Lisztwan – Gayatri Mantra (słowiańskie odczytanie)"
No i  mamy!!!
Gayatri Mantra po polsku!
Wielka Mantra została w  końcu odczytana po polsku, słowiańsku, aryjsku!!!
Brawa i  gratulacje dla tłumaczki.
"…Om
Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo nah Prachodayat.
-
Jam
Bóg, Bogini, Słowo.
Tak Stworzonym Światem Jam Jest.
Jestem bardzo Wielkim Bogiem.
Boskim Ja, Najprawdziwszym Ja...."
-
bialczynski.pl/2017/03/28/agnes-lisztwan-gayatri-mantra-slowianskie-odczytanie/#more-70269


170331-Drzewa - wszystko o  drzewach
Wiele artykułów, opracowań i  komentarze Czesława Białczyńskiego
Takze, jak przeprowadzić ceremonię nadania imienia drzewu
Możliwe rytuały Święta Boru 1 maja – Święta Drzew 2 maja
-
bialczynski.pl/2017/03/30/kult-drzew-mozliwe-rytualy-swieta-boru-1-maja-oraz-swieta-drzew-2-maja/#more-69577


170325
Jordanes, Goci, Geci, Sarmaci, Słowianie i  inni, czyli swietny artykuł na RUDAWEB.pL
"Goci – naród na królewskie zamówienie"
-
rudaweb.pl/index.php/2017/03/24/goci-narod-na-krolewskie-zamowienie/


170318
Podrecznik Słowiańszczyzny potrzebny OD ZARAZ.
Dzisiaj ukazały się dwa niewwykle istotne wpisy na BIALCZYNSKI.PL i  RUDAWEB.PL o  potrzebie pisania naszych własnych podręczników historii Słowian.
Kilka dobrych pomysłów.
Hej kto Polak za Podręczniki !!!
Koniec z  przestarzałą wersją historii.
-
bialczynski.pl/2017/03/18/adaqm-smolinski-czy-nowe-podreczniki-do-historii-sa-potrzebne/#more-69976-
rudaweb.pl/index.php/2017/03/18/nowy-podrecznik-dziejow-ojczystych/


170316
"Witek Muzyk Ulicy na Wilczej 29 a  – Serce wolności (muzyk zakazany w  Polskim Radio i  na ulicach Warszawy)"
Na sewisie BIALCZYNSKI.PL wywiad i  piosenka kultowego, bystrego i  dowcipnego Śpiewaka z  Ulicy.
Zdlegalizowali go za śpiewanie, że juhasi robią oscypki, czy cos takiego....
Posłuchajcie, facet ma siłę, także moralną.
bialczynski.pl/2017/03/16/witek-muzyk-ulicy-na-wilczej-29-a-serce-wolnosci/#more-69345


170314
To my, dziedzice haplogrupy Y-DNA R1a1 wprowadzaliśmy rolnictwo i  metalurgię.
Bardzo ciekawy przekrojowy artykuł "Nie z  soli i  nie z  broni, ale… z  roli" na RUDAWEB.PL
Ciekawe informacje archeologiczne i  kilka mitów obalonych.
-
rudaweb.pl/index.php/2017/03/12/nie-z-soli-i-nie-z-broni-ale-z-roli/


170314
Pokora, Posłuszeństwo, Skromność, trzy filary zniewolenia Człowieka Wolnego, (w tym wypadku niewolnego).
Wpis Michała z  Wilczej Polany i  komentarz ORLICKIEGO o  zmianie znaczenia słów naszych.
A wszystko zebrane na BIALCZYNSKI.PL
Przyczynek do psychollingwistyki słowiańskiej.
Polecam
bialczynski.pl/2017/03/13/wilcza-polana-skromny-poskromiony/


------
Hitlera i  Rusa nie Było
Jak donosi niezwodny serwis RUDAWEB.PL, bajkowy Rus, o  którym nas uczono w  w szkole nie istniał.
Dodano go do dawnych legend na drodze analogii do Lecha i  Czecha.
Ale Czecha też najpierw nie było, bo powstał dopiero na obraz i  podobieństwo Lecha.
Na początku był Lech.
Natomiast Hitler, owszem istniał, ale był Żydem i  mordował swoich ziomów.
Moich też.
Ja o  tych badaniach genetycznych nad panem Hitlerem także pisałem w  dziale:
" Najważniejsze haplogrupy Y-DNA " portalu Słowianie i  ukryta historia Polski.
Natomiast profesora Vetulaniego z  Krakowa ktoś chciał chyba ostatnio "zniknąć" za jego pglądy medyczne.
Dziś na medycynie, jak na wojnie.
Nie wiadomo jak to było, ale bądźmy czujni…
Oj Dzieje się… wysyłamy Dobre Energie ♥ Dobrym Ludziom.
Dziwimy się natomiast temu, co to można było zrobić z  historią, z  tym Rusem i  Hitlerem :-)
---
rudaweb.pl/index.php/2017/03/03/dziwny-wypadek-profesora-vetulaniego/
rudaweb.pl/index.php/2017/03/06/rusa-na-poczatku-nie-bylo/
rudaweb.pl/index.php/2017/03/07/hitler-ukrytej-rasy-kat-wlasnego-rodu/


170302-Linz i  Kumanowie
Bardzo ciekawy artykuł na blogu BIALCZYNSKI.PL
Trochę mało znanych faktów o  historii ludów Europy i  Azji.
Najpierw o  Linzu, mieście o  oryginalnej, starożytnej nazwie Lechia.
W tym mieście, o  ile pamiętam, 2 tysiące lat później, osoba o  semickim genotypie, a  austriackim wyglądzie, czyli Adolf Hitler zdawała maturę.
Szczególne miasto, matecznik nazizmu o  nazwie Lechia!
A Kumanowie są ciekawym i  mało rozpoznanym ludem.
Pan Białczyński właśnie ich rozpoznaje.
bialczynski.pl/2017/03/02/linz-czyli-rzymski-oboz-lenthia-zalozony-podczas-wojen-moro-kumanskich-markomanskich/


170227
O Lechitach, Wandalach i  innych Słowianach
Sławomir Ambroziak pisze między innymi, że w  wyniku prac ligwistów:
"… nauka ścisła, matematyka, dowodziła niezbicie i  bezlitośnie: języki słowiańskie, w  szczególności polski, są kolebką języków indoeuropejskich …"
Dalej jet o  konsekwencjach dla Lechitów i  Wndali przejscia między znakami W  (V), U, Ł, L.
Ciekawe komentarze.
bialczynski.pl/2017/02/25/slawomir-ambroziak-lachy-wandale/


170226
Kopalnie i  metalurgia na ziemiach Polskich w  BIALCZYNSKI.PL
Artykuł podsumowujacy aktualny stan wiedzy górnictwie i  hutnictwie w  Polsce bardzo starej.
Porównanie rzeczywistego wieku obiektów przemysłowych z  tym, co mówi niemiecka propaganda.
---
bialczynski.pl/2017/02/25/kopalnie-i-metalurgia-na-slasku-juz-w-epoce-kamienia/


Psychologiczne przyczyny porażki ludów słowiańskich od V w.n.e
Słowianie byli ludem wielkim i  sławnym, ale niestety od około V w.n.e zaczęli podupadać. Nie jest to ścisła data, ponieważ i  później mieli wielkie sukcesy, ale pojawiały się już zapowidzi porażki. Na czym one polegały? Moim zdaniem przyczyny te były natury społecznej i  psychologicznej.

Ponieważ niewiele wiemy o  tych czasach, a  ludy słowiańskie zamieszkiwały ogromne przestrzenie i  były bardzo rozczłonkowane, dlatego głos oddajmy kronikarzom.

Ibrahim ibn Jakub, żydowski kronikarz, szpieg i   analityk wywiadu z  mauryjskiej Cordoby z  czasów Mieszka I  około roku 961-962 napisał:

"…Na ogół biorąc, to Słowianie są skorzy do zaczepki i  gwałtowności i  gdyby nie ich niezgoda wywołana mnogością rozwidleń ich gałęzi i  podziałów na szczepy, żaden lud nie zdołałby im sprostać w  sile…" [1]

Zaś grecki kronikarz pisał:

"Trakowie się niczym od Scytów nie różnią, a   byliby nie do pokonania gdyby nie to, że są tak podzieleni wewnętrznie i   skłóceni wszyscy ze wszystkimi” [2]

Tu wyjaśniam, a  dalsze wyjaśnienia można znależć na tej stronie, pod hasłami Trakowie i  Scytowie, że ludy te były jak najbardziej ludami ariosłowiańskimi, legitymującymi się haplogrupą Y-DNA R1a i  kulturą ariosłowiańską.

Jak widać "niezgoda wywołana mnogością rozwidleń" oraz "podzielenie wewnętrzne i  skłócenie wszyscy ze wszystkimi” jest według tych pisarzy JEDYNĄ przyczyną ich problemów na arenie międzynarodowej.

Gdyby nie ta zbyt emocjonalna natura i  kłótliwość Słowian, to "…żaden lud nie zdołałby im sprostać w  sile…" oraz "… byliby nie do pokonania…".

A teraz spójrzmy na gmach Sejmu, co tam się dzieje …, na te kłótnie, i  czy ma to jakiś sens, a  jeżeli tak to dla kogo, bo chyba nie dla nas?

Kto na tym zarabia, bo na pewno nie my Słowianie-Polacy, my tylko za te kłótnie płacimy.

A pamiętajmy o  tym, że w  polityce nie ma nic przypadkowego, wszelkie działania mają podstawę i  cel ulokowany w  sferze ekonomii państw i  narodów.

Nie dajmy się ponieść emocjom politycznym, jak nasi przodkowie opisywani w  kronikach.

Myślę, że żadna ze stron konfliktów sejmowych nie pracuje dla Polski.

A może czas już na zmianę klasy rządzącej i  powrót do myślenia wspólnotowego?

Powrót do starożytnej świetności Słowian?

Czemu nie.

Oryginalny artykuł i  literatura są na stronie www:
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/psychologia/psychologiczne_przyczyny/index,pl.html170224
Karelczyk z  Otwocka
Artykuł w  RUDAWEB.PL opisujący kolejną nieuprawnioną próbę wyciągania Polaków z  ruskich bagien w  celu ich zaistnienia na arenie dziejów.
Wyciągano nas z  bagien Prypeci, a  teraz z  Karelii.
---
rudaweb.pl/index.php/2017/02/23/klopoty-z-karelczykiem-z-otwocka/


"Wiedza i  dzieje ukryte w  naszych słowach… cz.1"
Świetny tekst o  bogactwie naszego języka, którego używanie daje naszym mózgom, a  moim zdaniem również nazym Sercom pewne dodatkowe możliwości.
Również o  potrzebie zachowania czystości języka i  ubikaniu obcych wpływów.
---
polskabc.pl/wiedza-i-dzieje-ukryte-w-naszych-slowach/


170218
Scytowie a  Lęchowie – rozdzieleni bracia
Doskonały artykuł o  tych dwóch ludach z  którymi wiążemy naszą historię.
Różne, również makabryczne historie o  Scytach-Skołotach i  pozytywne o  Lęchach-Lechitach.
---
rudaweb.pl/index.php/2017/02/17/scytowie-a-lechowie-rozdzieleni-bracia/


Słowianie naturalni, czy rozpustni?
"Wspólne żony najwykwintniejszych Agatyrsów Lęchii" - artykuł na RUDAWEB.PL

„ Agatyrsowie są ludźmi żyjącymi najwykwintniej i  noszą na sobie najwięcej złotych ozdób. Kobiety są u  nich wspólne, aby wszyscy między sobą byli braćmi i  krewnymi i  nie żywili nawzajem ani zazdrości, ani wrogości. W  innych swych zwyczajach zbliżają się do Traków”
---
rudaweb.pl/index.php/2017/02/02/wspolne-zony-najwykwintniejszych-agatyrsow-lechii/


170217
O słowiańskich stoczniowcach najlepszych na świecie w  rudeweb.pl
"Wieki brutalnego fałszowania polskiej historii przez zaborców odcisnęły swoje piętno na postrzeganiu Polaków na Zachodzie, jako ludzi niezdolnych do nowoczesnego gospodarowania. Zależało na tym szczególnie Niemcom, którzy w  ten sposób uzasadniali swoje prawa do rzekomego cywilizowania zagarniętych ziem polskich. Jednym z  takich przykładów historycznego kłamstwa jest teza o  braku umiejętności prowadzenia gospodarki morskiej przez Polaków. Niemieccy naukowcy nie tylko wymyślali nowe teorie, ale również systematycznie niszczyli i  przerabiali dowody materialne."
---
rudaweb.pl/index.php/2017/02/14/tradycje-morskie-lechow-i-wedow-zaklamane-przez-teutonow/


170210
Wielkie rondele Lęchów lendzielskich
"Praca archeologów odkrywa granice Lęchii sprzed wielu tysięcy lat. Okazało się, że w  środkowej Europie już ponad dwa tysiące lat przed słynnym kompleksem w  Stonehenge wznoszono budowle kilkukrotnie rozleglejsze od rozreklamowanych angielskich kręgów. Przykładem są, wykryte badaniami geomagnetycznymi w  Pietrowicach Wielkich koło Raciborza, pozostałości jednej z  neolitycznych, monumentalnych konstrukcji określanych terminem „rondele”. Jeszcze kilka lat temu twierdzono, że takich obiektów nigdy nie było na ziemiach polskich."
---
rudaweb.pl/index.php/2017/01/26/wielkie-rondele-lechow-lendzielskich/


170295
Bogusław Linda-Furia Barbarica, Furia Sloviana
Piękne i  głębokie słowa pana Lindy.
Tylko na przyszłość trzeba uważać, żeby zbyt wiele naszych w  tych Powstaniach i  Emigracjach nie zginęło!!!
Ach te słowiańskie emocje…170131
Dr Rafał Brzeski – "Sekrety niemieckiego cudu gospodarczego" - tym razen na stronie Czesława Białczyńskiego.
Bardzo istotne informacje o  wydarzeniach z  745 i  1944 i  1946 roku w  Niemczech.
Te informacje zmieniają trochę perspektywę niemieckich sukcesów gospodarczych.
---
bialczynski.pl/2017/01/31/dr-rafal-brzeski-sekrety-niemieckiego-cudu-gospodarczego/


170127
Słowiańskie zabytki w  Niemczech: Baby z  Babiboru (Babenburga/Bamberga)!
Pan Czesław Białczyński tak kończy swój artykuł:
"Moje podstawowe pytanie jest takie – Ile jeszcze podobnych zabytków kultury słowiańskiej znajduje się w  Niemczech i  dlaczego polscy naukowcy nie zajmują się ich klasyfikacją, odczytaniem, umiejscowieniem w  czasie, nawiązaniem do kultury słowiańskiej i  scytyjskiej. Dlaczego robią to wyłącznie Niemcy, którzy mają na tyle słaby wgląd w  zabytki słowiańskie i  stepowe, a  są do tego tak pełni antysłowiańskich uprzedzeń, że narażeni są na taki rozstrzał interpretacyjny tych figur. Już samo porównanie układu rąk z  bab pruskich, stepowych, zabytków słoweńskich i  Świętowita Zbruczańskiego mówi bardzo wiele o  tych figurach."
---
bialczynski.pl/2017/01/27/slowianskie-baby-z-grodu-baby-babenburgabambergu/


170127
Czy bycie dumnym Słowianinem z  RA-ASSY Panów jest grzechem?
"RA-ASSA Panów, Dumnych Słowiano-Ariów", to tytuł artykułu, do którego podaję link w  literaturze na dole tego postu[1]. To bardzo ciekawy tekst, który każdy poszukujący i  uczciwy człowiek powinien przeczytać. Najpierw jednak uwaga, która przy czytaniu tego artykułu nasunęła się mojej żonie i  mnie też. Mianowicie chodzi o  to, że poczucie własnej siły płynące z  własnej uczciwosci i  pracy nas sobą jest w  naszej totalitarnej ogólnoświatowej społeczności uważane za cos złego.

Jeszcze zależy u  kogo tę siłę widzimy
Adolf Hitler i  III Rzesza byli na przykład hołubieni przez wiele pozornie pozytywnych środowisk.
Natomiast najmniejsza uwaga o  niezwykłej pozytywności świata dawnych Słowian jest ośmieszna.
Dlaczego tak jest?
Czy rzeczywiście ktoś, kto stara się właściwie żyć, zachowywać się właściwie i  budować jakość swojej egzystencji i  życia swojego narodu musi być zły?
Przemyca się natomiast "konieczność" pracy dla zła "nowoczesnymi" hasłami typu: "pierwszy milion, trzeba ukraść".
Kto tak myśli i  dlaczego?
Czy uczciwoscią naprawdę nie można się wzbogacić?
Natychmiastowa odpowiedź na te pytania, jaka się pojawia w  duszy szlachetnej jest taka: "ci krytycy wolności, uczciwości i  siły chyba czegoś się boją".
Myślę, ze boją się oni sami siebie i  mrocznych sił w  ich duszach przebywających.
Wiedzą, że oni i  ich środowiska, takie jak rodziny, korporacje, partie polityczne i  narody nie są wystarczająco uczciwe.
W związku z  tym uważają, że wszyscy sa tacy sami.
A konsekwencją takiego sposobu myślenia jest potrzeba kontrolowania ludzi i  narodów.
Myślą: "Ponieważ ja w  siebie nie wierzę, to inni też nie powinni w  siebie wierzyć, bo pewnie też są źli".
Ten sposób myślenia jest mi wyjątkowo obcy, ponieważ chciałbym żyć wśród uczciwych, szlachetnych i  mocnych tymi cechami ludzi.
Nie chciałbym natomiast życ wśród karzełków duchowych, które boją się wszystkiegio i  wszystkich, bo nie wierzą w  siebie.
Taka niewiara jest też niewiarą w  istnienie uczciwości, pozytywności, niewiarą w  istnienie Boga, rozumianego jako coś nieskończenie pozytywnego.
Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że człowiek, który nie wierzy w  możliwość istnienia dobra na świecie nie ma innego wyjścia i  w ten lub inny sposób musi dryfować ku złu.
Przy czym nie potępiam tu nikogo, każdy ma chwile zwątpienia w  siebie, kiedy znowu pokłóci się z  żoną, krzyknie na psa, lub znowu usłyszy w  mediach, że ktoś kogoś zaatakował.
Pewna potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa i  nieufania wszystkim do końca jest całkiem zrozumiała.
Ale takiej postawy nie należy mylić z  negatywnym ocenianiem WSZYSTKICH przejawów siły i  doskonałości u  naszych bliźnich.
To, że na przykład ja nie potrafię od razu rozpoznać, czy ktoś jest rzeczywiście dobry, czy tylko blefuje, to jest wyłącznie mój problem.
Nie mogę zakładać w  ciemno, że każdy człowiek żyjący sukcesem jest zły.
W naszej rzeczywistości większość celebrytów i  innych bytów indywidualnych i  zbiorowych, promowanych w  przestrzeni publicznej na pewno ma wiele wad, wynikających chociażby z  tego, że "parcie na szkło" jest przeważnie oznaką słabości.
Ale jezeli chcemy, to naprawdę możemy otoczyć się bardzo ciekawymi i  wartościowymi osobami.
I z  nimi realizować cel naszego życia.
Bohaterami recenzowanego tu artykułu są dumni Ario-Słowianie, poszukiwacze Drogi Światła, władcy wielkiech przestrzeni dawnej Euroazji.
Brzmi to paskudnie zarozumiale, ale popatrzmy na historie narodów i  zobaczmy, że na przykład Polacy, którzy, są głównymi dziedzicami Słowiańszczyzny, chociażby z  powodu centralnego w  niej położenia, w  swojej historii nie byli nigdy nadmiernie agresywni.
W tysiącletniej historii państwa polskiego więcej było wojen obronnych niż naszych najazdów.
Szczególnie dobrze są udokumentowane dwa okresy naszej państwowości.
Są to państwo Jagiellonów i  II Rzeczypospolita, jedyne dwa w  miarę i  do czasu niezależne od sąsiadów państwa polskie.
Moim zdaniem te dwa państwa, zachowując oczywiście proporcje wykazywały się wielką siłą, potęgą, ale ich osiągnięcia były bardziej osiągnięciami wewnętrznymi, duchowymi niż siłowymi.
Państwo Jagiellonów, którego siła trwała jeszcze kilkadziesiąt lat po wygasnieciu dynastii, było potęgą, która "debiutowała medialnie" rozbijając potęgę Zachodu w  bitwie pod Grunwaldem.
Jednak swoje sukcesy państwo to zawdzieczało nie bitwom, ale sile promieniowania kultury polskiej.
Inne narody przyłączały się wtedy do nas, po prostu po to, aby im było lepiej i  fajniej.
Również sukcesy II Rzeczypospolitej wynikały z  siły wewnetrznej.
Bitwy nad Wisłą i  nad Niemnem w  1920 roku wygraliśmy duchem, a  dopiero potem żelazem.
Dlatego myślę, ze dobrze byłoby się przyjrzeć dziejom dawnych Słowian, bo to przecież nasi przodkowie.
Prawie każdy nastolatek i  nastolatka przeżywa bunt i  zaprzecza klasie swoich rodziców.
Osoby dojrzałe potrafią docenić to, że wszystko, co mają i  wszystko, czym są, odziedziczyli właśnie od przodków.
U Słowian ten związek z  przeszłymi i  przyszłymi pokoleniami i  te wszystkie pokolenia nazywały się Ród.
Był nawet bóg słowiański o  tej nazwie.
Nie bądźmy nastolatkami, badajmy dzieje ojczyste i  sami sprawdźmy jak to było z  nami.
W żadnym wypadku nie wierzmy propagandzie medialnej, gdzie "elity narodu polskiego" prześcigują się obrzydzaniu nam Polski, o  dawnych Słowianach nie wspomnę.
Oni są zatruci myśleniem patologicznego karzełka: "jestem mały, wiec wszyscy inni też na pewno są mali".
Nie bójmy się, bądźmy sobą.
Marian Nosal
Warszawa 27 ! 2017

Literatura:
1) Robert Rzeszut
RA-ASSA Panów, Dumnych Słowiano-Ariów
wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2017/01/27/ra-assa-panow-dumnych-slowiano-ariow/170123
3500 lat temu w  Szczepidle był warsztat odlewniczy
Pierwszy taki warsztat w  Europie Środkowej w  którym odlewano przedmioty z  brązu.
---
bialczynski.pl/2017/01/23/3500-lat-temu-nad-warta-istnial-zaawansowany-warsztat-odlewniczy/


170121
Słowianie Genetyka Haplogrupy
Bardzo dobry i  DUŻY artykuł o  nas, Słowianach.
Między innymi o  wygraniu bitwy w  Lesie Teutoburskim przez Słowian.
Tak, tak, nie przez Teutonów.
I o  zamieszkiwaniu jeszcze w  średniowieczu ziem dzis niemieckich aż do Renu.
---
slowianiegenetykahaplogrupy.wordpress.com/


170120
Słowiańska czystość ciała i  ducha – izba, łaziemlanka, bania, sauna
Bardzo ciekawy zrtykuł o  łaźniach, łazienkach i  wzorowej higienie Słowian i  Polaków.
Również tym autor wyjaśnia brak epidemii dżumy w  Polsce w  latach 1346-1353, podczas, gdy we wszystkich sasiednich krajach dżuma szalała!
wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2017/01/20/slowianska-czystosc-ciala-i-ducha-izba-laziemlanka-bania-sauna/


I jeszcze miłość po węgiersku ( polskie tłumaczenie - napisy )
Szeretlek = Kocham Cię
Czytamy "Seretlek" - patrzymy w  te ciemne węgierskie oczy i  mówimy "Seretlek, Seretlek …"
Piękna muzyka.
Nie mówić tego osobom nie znającym węgierskiego.
---170117
Czy chcecie zobaczyc Anioła, który prowadzi dzieci przez rzeki i  góry?
Węgierskie dzieci.
Przepiękny film, muzyka, słowa i  obrazy.
Czysta mistyka i  sens życia.
Lepsze niż 500+ :-)
---
Zespół Kárpátia - "Błogosławieństwo Dzieci" (Gyermek áldás (polski tekst))
---170116
Góra Grojec w  Żywcu – Najstarszy warsztat szklarski w  Polsce
Dotychczas archeolodzy twierdzili, że produkcja szkła na naszych ziemiach rozpoczęła się dopiero w  sredniowieczu. Dlatego cieszą doniesienia z  wykopalisk na górze Grojec w  Żywcu. Znaleziono ta półfabrykaty i  ślady prokukcji szkła sprzed 2000 lat.
Miejsce to było także ośrodkiem metalurgii.
Surowce prawdopodobnie były dostarczane na górę z  dalszych terenów.
---
bialczynski.pl/2017/01/16/gora-grojec-w-zywcu-najstarszy-warsztat-szklarski-w-polsce-sprzed-2000-lat/


170116
Karpatia (Hungary) – Chcę usłyszeć imiona
Pięknie spiewają bratankowie.
Dają po uszach i  po sercach.
---
bialczynski.pl/2017/01/16/sistanska-hudba-miesiaca-styczen-2017-karpatia-hungary-chce-uslyszec-imiona/


170116
Kurhan w  Przywozie
Informacja o  kurchanach w  Wielkopolsce i  ich Teutońskiej i  antysłowiańskiej interpretacji w  mediach.
---
bialczynski.pl/2017/01/13/kurhan-w-przywozie-panstwo-plemienne-nad-warta-w-ii-iii-wieku-n-e/


Kamień z  Rosetty – klucz do odczytania hieroglifów – w  języku prasłowiańskim
O obecnosci Słowian i  ich jezyka w  Egipcie już w  starożytności i  tłumieniu wiedzy o  tym w  EUrolandzie.
---
bialczynski.pl/2017/01/14/boszenski-tentov-kamien-z-rosetty-w-jezyku-praslowianskim/.


Tekst o  wojnach Słowian i  ludów pokrewnych z  Bizancjum oraz o  prawie-że-zdobyciu Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego w  roku 626 przez nich.
Jest tez wiele ciekawych uwag, na przykład o  Ludach Morza.
---
bialczynski.pl/2017/01/08/zorganizowana-nawalnica-slowian-u-jerzego-z-pizydii/


170108
Lechici Lachowie Lahy
Zbiorczy artykuł na stronie Słowianie – Wiara Przyrodzona.
Wszystko o  Lechii i  jej związkach z  innymi krajami - nazwy.
---
wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2017/01/07/lechici-lachowie-lahy/170116
Piotr Włostowic wg Czesława Białczyńskiego
Piękny artykuł zbiorczy, łączący kilka wątków o  naszym przodku i  bohaterze narodowym.
---
bialczynski.pl/2017/01/06/marta-mlynarska-kaletynowa-jerzy-rozpedowski-czy-trzebnica-byla-niegdys-osrodkiem-kultu-poganskiego/


170104
Piotr Włost sprowadza Cystersów do Polski - Historia prawie prawdziwa
Niesamowity tekst o  historii Śląska i  Polski, o  Piotrze Włostowicu, Bolesławie Krzywo-ustym, Kanonikacg Regularnych i  Templariuszch.
Kończy się zdaniem:
"Czy we Wrocławiu, dzięki Piotrowi Włostowi, później zwanym Duninem, oraz jego Matki, żony i  córki - Rodu Łabędzia - nie została ukryta tajemnica Świętego Graala? "
---
www.eioba.pl/a/2s3y/piotr-wlost-sprowadza-cystersow-do-polski-historia-prawie-prawdziwa


170103
KASZUBSKIE WEDY - LECHICKIE KAMIENNE KRĘGI I  CMENTARZYSKA
Film Pani Zofii Piepiórki miedzy innymi o  kamiennych kręgach koło Gdańska, które odwzorowują Małą Niedźwiedzicę i  wskazują na kręgi w  Odrach, gdzie jest Wielka Niedźwiedzica.
Jest tam Moc, byliśmy.
---Krytyka artykułu Jakuba Linetty „Trudne początki archeologii – odkrycia, interpretacje i  nadinterpretacje w  dociekaniach archeologicznych Tadeusza Wolańskiego”
Świetne przedstawienie złych mechanizmów rządzących nauka polską.
Oraz oddanie honoru wielkiemu polskiemu naukowcowi Tadeuszowi Wolańskiemu.
Dopiero teraz widać, jakim był geniuszem.
A wszystko, w  jak zwykle doskonałej narracji Czesława Białczyńskiego.
---
bialczynski.pl/2017/01/01/krytyka-artykulu-jakuba-linetty-trudne-poczatki-archeologii-odkrycia-interpretacje-i-nadinterpretacje-w-dociekaniach-archeologicznych-tadeusza-wolanskiego/


KONIEC AKTUALNOŚCI Z  ROKU 2017
Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2017 youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2017 facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności z roku 2017 google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal