Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Słowian » O moralność i ideowości Słowian w kronikach chrześcijańskich i innych 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:

O moralność i  ideowości Słowian w  kronikach chrześcijańskich i  innych

W dziale tym będę gromadził zapiski pisarzy obcych o  niezwykłej dla nich pozytywności i  moralności dawnych Słowian. Takich zapisków jest dużo i  Polacy powinni się nie tylko z  nimi zapoznać, ale też zrozumieć wielką odmienność oraz Przyrodzoność Moralną i  Ideową Naszych Słowiańskich i  Lechickich Przodków. Powinnismy z  niej być dumni i  stosować ją z  życiu, ale też nie dać się oszukiwać oraz depopulować oszustom z  Zachodu i  Wschodu. Przeczytajmy te teksty z  dawnych kronik i  wyciągnijmy właściwe wnioski.

Helmold, kronikarz z  drugiej połowy XII w. o  Słowianach z  Wolina pisał tak:

“Poza tym, jeśli chodzi o  moralność i  gościnność, trudno by znaleźć lud bardziej zacny i  szlachetny.”

O plemieniu Ranów pisał tak:

”Nie znaleźć u  nich kiedykolwiek żebraka albo kogoś w  niedostatku. Skoro tylko podeszły wiek czyni któregoś z  nich słabym i  ułomnym, zostaje on powierzony opiece potomka, obowiązanego sprawować ją z  największą starannością.”

Helmold w  swojej „Kronice Słowian” z  XII w. o  Prusach:

„[…] nie poznali jeszcze światła wiary; obdarzeni są jednak wielu dobrymi przymiotami, są nadzwyczaj ludzcy względem cierpiących i  śpieszą z  pomocą tym, którzy na morzu znajdują się w  niebezpieczeństwie lub są prześladowani od rozbójników morskich. Złoto i  srebro za nic prawie sobie ważą.”

Kronikarz biskupa Ottona Mistelbacha („Żywot świętego Ottona”):

“…taka panuje u  nich uczciwość i  wzajemne zaufanie, że nie znając u  siebie zupełnie kradzieży i  oszustw, schowki i  skrzynie trzymają niezamknięte. Niezwyczajni zamknięć i  kluczy, wielce się dziwowali, widząc juki i  skrzynie biskupa pozamykane.”

„U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i  złodziei; u  was ucina się ludziom ręce i  nogi, wyłupuje oczy, torturuje w  więzieniach; u  nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii! U  was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk.” („Żywot świętego Ottona”).

Marian Nosal
Warszawa, 27 II 2020 roku


zobacz: