Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica" » W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica"? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica"? youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica"? facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica"? google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i  Polski "Wiednica"?

Słowianie i ukryta historia Polski - W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica"? swadziebnik_147.jpg W skrócie można powiedzieć, że powstał w  celu przywrócenia prawdziwej Historii Polski, naszej Słowiańskości i  Polskości. Władza autorytarna, czy totalitarna, zawsze nadużywa swoich kompetencji. W  takiej sytuacji znajdujemy się właśnie w  Polsce przez ostatnich 1000 lat, a  szczególnie przez ostatnich 200 lat. Tak jest też w  sferze nauki i  propagandy, które w  dzisiejszym świecie używane są wspólnie, jako oręż w  walce ekonomicznej. Dlatego historia Polski została zakłamana i  to zawsze w  taki sposób, żebyśmy my Polacy, na tym tracili. I  z tej przyczyny bardzo ważna jest idea budowania NIEZALEŻNYCH od systemu ośrodków kształcenia i  przekazywania w  nich Prawdziwej Wiedzy. Nasi Przodkowie Słowianie opierali swoje życie społeczne na idei Rozproszonej Demokracji Wiecowej o  chrakterze Wolnościowo-Zgodnościowym i  taki też powinien być model naszej nauki i  oświaty.

Dlaczego Uniwersytet, a  nie na przykład szkoła, szkolenia, kursy?

Bo aby odkłamać wielowiekową antypolską propagandę, nazywaną czasami obłudnie "prawdą naukową" powinniśmy podawać wiedzę na najwyższym poziomie. Dlatego w  Wolnym Uniwersytecie Słowiańskim i  Polskim "Wiednica" będziemy zapraszać wyłącznie Wykładowców najwyższej klasy. Takich, którzy rozumieją i  potrafią wyjaśnić zakres i  wielowymiarowość tej wrogiej nam propagandy. Nie chodzi tu o  stopnie naukowe, tylko o  szeroki interdyscyplinarne spojrzenie na kulturę Słowian i  świata całego.

Dlaczego nasz Uniwersytet ma być Wolny?

Bo oficjalny system szkolnictwa jest scentralizowany, a  wiedza w  nim promowana jest w  dużym stopniu zmanipulowana i  jednowymiarowa. Państwowe i  certyfikowane przez państwo ośrodki naukowe i  szkoleniowe zawsze są w  swoich działaniach badawczych i  edukacyjnych zależne od Systemu. A  System ten nie zawsze wspiera Wolność i  Prawdę. Można powiedzieć, że robi to sporadycznie.

Dlaczego nasz Uniwersytet ma być Słowiański?

Bo Słowiańskość, to ten aspekt naszej kultury i  historii, który jest szczególnie zaniedbany i  przekłamany. Bo to jest przekaz od Naszych Przodków, bez którego Polacy nie bardzo potrafią żyć. Słowianin może prawidłowo kształtować swoje życie tylko w  harmonii z  Naszą Prastarą Kulturą, Psychologią i  Językiem. W  przeciwnym wypadku na Świecie czujemy się obco i  nie radzimy sobie. Może dziwnie to brzmi, ale aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na naszą najnowszą historię. Historię Narodu, który zajmuje najlepsze położenie na kuli ziemskiej, w  Sercu Świata, składa się z  niezwykle uzdolnionych jednostek, a  mimo to ciągle ma problemy. To jest właśnie skutek utraty Naszych Słowiańskich Korzeni.

Dlaczego nasz Uniwersytet ma być Polski?

Bo antypolska propaganda przekłamuje nasze Dzieje oraz Kulturę i  robi to w  sposób nachalny oraz bezczelny, mając na uwadze osłabienie Ducha Narodu, co w  konsekwencji ma pozwolić na dalszy rabunek naszej gospodarki i  efektów pracy Polaków.

Dlaczego "Wiednica"?

Bo Wiedza / Veda, to stare Słowiańsko-Aryjskie i  Polskie słowo oznaczające wszystko to, co człowiek o  życiu powinien wiedzieć. Zawiera treści zarówno dotyczące Świata Materialnego, jak i  Duchowego, we wszystkich ich wymiarach. Wiednica, to miejsce, gdzie się tę Wiedzę przekazuje. W  naszym języku Świat, to Światło i  postrzegane przez nas efekty jego działania, a  Oświata, to Wiedza pochodząca bezpośrednio ze Źródła i  nie podlegająca manipulacji propagandowej i  polityczno-biznesowej.

Zainteresowałem się tematem Słowian i  Ukrytej Historii Polski, ponieważ najnowsze odkrycia naukowe wskazują, że Słowianie, lub Sławianie, są jedną z   najciekawszych grup etnicznych w   historii ludzkości, a   przy tym ich historia została mocno zmanipulowana i   zmienona.

Największym przekrętem jest twierdzenie historyków i   archeologów, że Słowianie, jako grupa etniczna, pojawili się około 1500 lat temu, a   Lechowie / Lęhowie, a  wiec i  Polacy, dopiero 1000 lat temu.

Tymczasem zapisy kronikarskie, na szczęście dobrze zsynchronizowane z   bardzo ścisłymi wynikami badań genetyków, antropologów fizycznych oraz językoznawców mówią o   kilku tysiącach lat historii narodu Scytów (Słowian) / Sarmatów / Lachów/ Wandali / Polaków na ziemiech dzisiejszej Polski.

Dlatego w  ramach Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego "Wiednica" będziemy podawali naukowo sprawdzone teorie i   fakty oraz jak najdokładniej sprawdzali te, które są trudne do udowodnienia czy zaprzeczenia.

Badania Słowiańszczyzny i  śledzenie prawdziwej historii Polski wymagają ogromnej interdyscyplinarnej wiedzy.

Aby ustalić prawdę o   naszych dziejach nie wystarczy być na przykład tylko historykiem, socjologiem, archeologiem, antropologiem, religioznawcą, lingwistą, heraldykiem, ekologiem, genetykiem historycznym czy antropologiem.

Trzeba pojęciami tych i   innych nauk władać dość biegle, a   także mieć odpowiednią wiedzę.

Nie mówiąc o   potrzebie posiadania temperamentu badacza, poszukiwacza, wręcz detektywa, talentu publicystycznego i  polemicznego oraz kwalifikacji ideowych, wolnościowych i   moralnych, czyli po prostu uczciwości.

Ta ostatnia jest zdecydowanie najważniejsza.

Dlatego istnieje pilna potrzeba wykształcenia szerokiego grona osób, najlepiej całego Narodu w   tych dziedzinach.

Dopóki nie zostaną założone oficjalne interdyscyplinarne placówki badawcze, naukowe i   edukacyjne, czyli Państwowe Uniwersytety Słowiańskie i  Polskie, my Polacy, chcący poznać przeszłość naszego Narodu, zmuszeni jesteśmy do prowadzenia indywidualnie pracy od podstaw.

Na szczęście podstawową pracę wykonuje już kilku bardzo kompetentnych badaczy, krórzy są powszechnie znanymi autorytetami w   środowisku oraz szersze grono wspomagających ich fascynatów.

A w   zasadzie powinienem napisać "kilkoro badaczy", bo panie też są aktywne.

Myślę, że przede wszystkim należy propagować pracę tych Pań i   Panów.

Uniwersytet Słowiański i  Polski "Wiednica", wykorzystując osiągnięcia tych osób, oraz systematyzując potrzebną wiedzę, ma być przewodnikiem dla początkujących i  zaawansowanych oraz wspierać takie działania.

Ma przygotowywać kadry dla mediów Słowiańskich i  Polskich, dla przyszłych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Średnich oraz Wolnych Uczelni Słowiańskich i  Polskich.

Zamierzenie jest wielkie, i  będziemy je stopniowo i  systematycznie realizować.

Zapraszam do zgłębiania historii i   kultury Słowian i   Polaków.

Zapraszam na kolejne Zjazdy Uniwersytetu Słowiańskiegi i  Polskiego "Wiednica".

Wiedza podawana na tych Zjazdach będzie całościowa i  praktyczna.

Jej praktyczność polega na zmianie widzenia naszej roli w  dziejach Polski, Europy i  świata.

A to nowe widzenie pozwoli nam właściwie zrozumieć nasze życie i  poczuć, że znowu jesteśmy w  Swoim Domu, który Nasi Przodkowie budowali na Tych Ziemiach, już od kilku tysięcy lat.

Moim zdaniem tylko Polak, który ma poczucie łączności ze Swoimi Przodkami, ze Swoim Językiem i  z historią Swojego Narodu może właściwie realizować swoje życie.

Może budować Naszą Opowieść, bez ulegania wpływom propagandy wtłaczającej nam usilnie do umysłu treści, które można podsumować znanym hasłem, że "Polska, to gorszość".

Ostatnie odkrycia naukowe mówią coś zupełnie odwrotnego.

Okazuje się, że jesteśmy Narodem o  starożytnych korzeniach, który miał decydujący wpływ na kulturę Euroazji, nasz język jest podstawą dla większości jezyków europejskich, a  ideały Naszych Przodków są nadal aktualne i  coraz bardziej doceniane we współczesnym świecie.

Takie, podstawowe dla dzisiejszego świata, pojęcia, jak Wolność i  Demokracja pochodzą od nas, bo o  naszym słynnym poczuciu Wolności nie muszę nikogo przekonywać, a  demokracja wiecowa, praktykowana przez Naszych Przodków w  słowiańskich opolach przeszła do kultury światowej jako ustrój greckich polis, które, jak sama nazwa wskazuje, wywodzą się od naszych słowiańskich opoli.

Pomija się też kulturotwórczą rolę Polaków w  świecie współczesnym i  w przeszłości.

Tacy geniusze, jak Kopernik, Chopin, czy Maria Skłodowska za granicą coraz częściej uważani są za Niemców, czy Francuzów.

Oficjalnie nie da się zaprzeczyć ich polskości, ale nieoficjalnie…

Poza tym nasz kraj od 1000, a  szczególnie od 200 lat jest tak "wyciszony", że aby zdobyć sławę, trzeba NIESTETY EMIGROWAĆ.

Tylko dzięki temu Chopin i  Skłodowska zdobyli sławę.

Tak właśnie działa propaganda antypolska, tylko o  tym nikt nam nie mówi.

Niewiele osób, nawet w  Polsce, wie o  tym, że takie filary naszego świata materialnego, jak technologia wydobycia i  przerabiania ropy naftowej, telewizji, filmu barwnego, fotografii barwnej, Internetu, czy tranzystora ZOSTAŁY ODKRYTE przez Polaków!!!

Przez ludzi z  Polski!

Czy znacie życiorysy tych, opisanych na blogu pana Czesława Białczyńskiego i  innych stronach www ludzi:

- Ignacy Łukasiewicz – Wynalazca, Przedsiębiorca I  Farmaceuta [1]

- Jan Szczepanik (1872 – 1926) – wynalazca telewizji, filmu barwnego, fotografii barwnej i  paru innych rzeczy [2]

- Wielcy Polacy: Paul Baran (1926 – 2011) – Polak który dał światu Internet [3]

- Juliusz Lilienfeld (1882 – 1963) – wynalazca tranzystora, którego pominięto przy Nagrodzie Nobla w  1956 roku, Żyd, który uważał się za Polaka [4]

Teraz widzicie, że większość istotnych dla dziejów Świata wynalazków swoje źródło miała na Ziemiach Polski.

Brzmi to jak fantazja, ale nią nie jest.

A my o  tym nic nie wiemy.

Bo najlepszych Polaków, ludzi z  Naszych Ziem Polskich, albo zmusza się do emigracji, albo skazuje na zapomnienie, a  potem głosi się, że Polacy i  inni Słowianie, to takie peryferie kultury światowej.

I to jest też dowód na zakłamanie naszej i  światowej nauki, naszych mediów i  w efekcie nas samych.

O tym wszystkim w  ramach Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego też będziemy mówili.

O stanie Świadomości Naszego Narodu, który to Stan nie pozwalał Nam rozwinąć skrzydeł.

Z naciskiem na czas przeszły!

To się musi zmienić i  już się zmienia.

Uniwersytet Słowiański i  Polski "Wiednica", to niezależna od Systemu, wersja oświaty Lechickiej.

Inicjatywa nasza, społeczna, którą możemy zacząć realizować bez żadnych formalności już dzisiaj !!!

I właśnie w  styczniu 2019 roku, roku Słowian, zaczynamy!!!

Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiegi i  Polskiego "WIednica" odbędzie się 13-14 kwietnia 2019 roku.

slowianieiukrytahistoriapolski.pl/uniwersytet_slowianski_i_polski/190413_pierwszy%20Zjazd/index,pl.html

Zapraszamy!

Marian Nosal
Warszawa, 22 I  2019 roku

Literatura:
1) Krystian Solecki
Ignacy Łukasiewicz – Wynalazca, Przedsiębiorca I  Farmaceuta
wynalazca.tv/ignacy-lukasiewicz-wynalazca-przedsiebiorca/
2) Czesław Białczyński
Jan Szczepanik (1872 – 1926) – wynalazca telewizji, filmu barwnego, fotografii barwnej i  paru innych rzeczy
bialczynski.pl/wielcy-polacy/jan-szczepanik-1872-1926-wynalazca-telewizji-filmu-barwnego-fotografii-barwnej-i-paru-innych-rzeczy/
3) Czesław Białczyński
Wielcy Polacy: Paul Baran (1926 – 2011) – Polak który dał światu Internet
bialczynski.pl/2019/01/06/wielcy-polacy-paul-baran-1926-2011-polak-ktory-dal-swiatu-internetu/
4) Czesław Białczyński
Juliusz Lilienfeld (1882 – 1963) – wynalazca tranzystora, którego pominięto przy Nagrodzie Nobla w  1956 roku, Żyd, który uważał się za Polaka
bialczynski.pl/wielcy-polacy/33505-2/

Swadziebnik
Swadziebnik


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica"? youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica"? facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica"? google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal