Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica" » Struktura i plan działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Struktura i plan działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Struktura i plan działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Struktura i plan działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Struktura i  Plan Działania Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego "Wiednica"

Słowianie i ukryta historia Polski - Struktura i plan działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" swadziebnik_147.jpg Podstawowową zasadą działania USiP "WIednica" jest podejmowanie takich działań, które w  najlepszy sposób zaspokoją głód wiedzy Rodaków na temat historii i  kultury Słowian i  Polaków. W  tej chwli przyjęliśmy Plan Działania w  postaci organizowania Zjazdów weekendowych i  omawiania na nich kolejnych, istotnych dla Rodaków, tematów. Tematy i  daty kolejnych zjazdów będą ustalane w  miarę rozwoju sytuacji.

Taka otwarta struktura działania wydaje się być zgodna z  naszą słowiańską Wolnościowo-Zgodnościową tradycją.

Kolejne tematy bedą realizowane głównie w  odpowiedzi na głosy Uczestników i  w miarę zmieniających się potrzeb.

Nieformalną Radą Programową "Wiednicy" są zaproszeni Wykładowcy oraz, jako głos pomocniczy, oczywiście Uczestnicy Zjazdów.

Do Wykładania w  USiP "Wiednica" zapraszamy tylko najlepszych, merytorycznie oraz ideowo, specjalistów i  oni proponują następne osoby, które zaprosimy w  przyszłości do grona Wykładowców.

Programy kolejnych Wydarzeń powstają na bieżąco.

Taki system nie oznacza chaosu, tylko zastosowanie naszej Słowiańskiej Wiecowej Demokracji Większościowo-Zgodnościowej w  Oświacie Polskiej.

My Słowianie mamy trochę inny chrakter, psychologię oraz duchowość, niż inne ludy i  narody i  właśnie to w  Planie Działania uwzględniamy.

Nasze współczesne Oficjalne Szkoły i  Uczelnie są certyfikowane przez III RP, mają potężne programy kształcenia i  jest ich wiele, a  mimo to poziom oświaty polskiej jest bardzo niski.

Nasze najlepsze uczelnie nie mieszczą się niestety w  międzynarodowej klasyfikacji 500 najlepszych uczelni na świecie!

Nie jest to żadne rytualne narzekanie, tylko fakt, który należy ZMIENIĆ.

Państwo i  System, zdominowane przez Obcych i  ich agentury, nie sprzyjają oświacie polskiej i  nie możemy na nie liczyć.

Ale możemy to zmienić, budując Niezależny Domowy, ale też Społeczny System Kształcenia, jak za zaborów, za okupacji niemieckiej, czy sowieckiej.

I właśnie to robimy zakładając USiP "Wiednica".

Podobnie jak budujemy w  Polsce niezależne od Systemu struktury medialne, informacyjne, medyczne, ekologiczno-żywnościowe i  inne.

Ruch Słowiański i  Polski, a  także wiedza naukowa na temat Naszej Historii i  Kultury rozwijają się ostatnio bardzo dynamicznie i  w naszych działaniach chcemy nadążać za tymi zmianami.

A przede wszystkim błyskawicznie zmienia się stan Świadomości Słowian, Polaków i  Świata Całego.

To, co wczoraj nazywane było tak zwaną "teorią spiskową", czy "wiedzą pozanaukową", coraz szybciej staje się faktem naukowym, medialnym i  społecznym.

BARDZO CHCEMY, oprócz Zjazdów stacjonarnych w  Warszawie, która jest w  centrum Polski, organizować też Zjazdy w  Terenie, szczególnie w  Słowiańskich Miejscach Kultury, Wiedzy i  Mocy.

A Chcieć, to Móc!

NIE CHCEMY natomiast stosowania takich doktrynizujących i  dogmatyzujacych nas elementów, jak:
- sztywny program nauczania
- zależność od weryfikujących nasze działania organów III RP, UE, czy innych takich odbierajacych innym Wolność organizacji
- sponsoring i  dotowanie, które też narzucają sposób działania

Dopuszczalny jest tylko czysty sponsoring społeczny w  postaci datków od osób prywatnych oraz, jako podstawa, przychody z  opłat Uczestników, za kolejne Zjazdy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  tym PrzedsięWzięciu !!!

Idziemy Przed Się i  Bierzemy Świetlistą Przyszłość Naszego Pięknego Kraju!

"Bierzemy", a  nie np. "budujemy", bo słowo Wzięcie, Branie zakłada dynamikę i  Przyrodzony Sukcec, tego, co Słuszne i  Sprawiedliwe.

Odwracamy znane negatywne sienkiewiczowskie hasło "Bar wzięty" w  nowe, pozytywne hasło "Polska Wzięta".

PW, to już nie Polska Walcząca, tylko Polska Wzięta.

Wzięta przez Polaków oczywiście.

Wzięta, ale tym razem przez Nas, jej Właścicieli i  Suwerenów.

Polska Świetlista i  taka, na jaką My i  Nasi Przodkowie wspólnie zasłużyliśmy.

I to my ją w  końcu Bierzemy, a  nie ktoś inny, bo jest Nasza i  do Nas powinna należeć.

Polska, z  Jej zasobami przyrodniczymy, surowcowymi, ludzkimi, przemysłowymi, rolniczymi, bankowymi itd. ale przede wszystkim z  naszym Słowiańskim i  Polskim podejściem do życia, które wcale nie jest "gorszością", ale jak mówi prawdziwa i  niezakłamana historia Polski, może być dla świata Źródłem Lepszości.

A Uniwersytet Słowiański i  Polski "Wiednica" ma dla tego procesu dawać podstawę teoretyczną i  społeczną.

Taki jest Plan i  to w  początku roku 2019, jak się powszechnie mówi: "w Roku Słowian", już Się Dzieje.

Się dzieje.

Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiegi i  Polskiego "WIednica" odbędzie się 13-14 kwietnia 2019 roku.

slowianieiukrytahistoriapolski.pl/uniwersytet_slowianski_i_polski/190413_pierwszy%20Zjazd/index,pl.html

Zapraszamy!

Marian Nosal
Warszawa, 24 I  2019 roku

Swadziebnik
Swadziebnik


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Struktura i plan działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Struktura i plan działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Struktura i plan działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal