Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica" » Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV - film Marian NosalTV

Niestety musimy odwołać Pierwszy Zjazd Wolnego Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego "Wiednica", który miał odbyc się w  dniach 13 - 14 kwietnia 2019 roku w  Warszawie.

Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV swadziebnik_147.jpg Serdecznie zapraszam na Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego „Wiednica”. Wykładowcami będą znawcy historii i  kultury Słowian: Czesław Białczyński, Maciej Bogdanowicz Adrian Leszczyński. W  ramach zjazdów USiP „Wiednica" wykładowcy będą podawali wiele niepublikowanych dotychczas najnowszych informacji i  będą poruszali nowe tematy oraz zagadnienia. Uczestnicy kursu otrzymają materiały drukowane dotyczące treści wykładów. Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, sala nr 1. Będzie też o  Świętym Znaku Słowian - Swadziebniku i  jego związkach z  Planem Szkolenia i  Planem Działania Wiednicy.https://youtu.be/0GQwEmk_9f8

Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV Pierwszy_Zjazd_700.jpg

Serdecznie zapraszam na Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego „Wiednica”

Wykładowcami będą znawcy historii i  kultury Słowian:
Czesław Białczyński
 - autor blogu www.bialczynski.pl

Maciej Bogdanowicz
 - współautor blogu www.rudaweb.pl

Adrian Leszczyński
 - www.slowianie24.pl/ludzie/adrian_leszczynski/

W ramach zjazdów USiP „Wiednica" wykładowcy będą podawali wiele niepublikowanych dotychczas najnowszych informacji i  będą poruszali nowe tematy oraz zagadnienia.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały drukowane dotyczące treści wykładów.

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, sala nr 3

Rozpoczynamy z  kilku powodów:
- od kiedy interesuję się Słowiańszczyzną bardzo chciałem poznać osobiście i  posłuchać na żywo, co mają do powiedzenia ludzie najbardziej w  sprawę zaangażowani oraz ludzie z  największą Wiedzą. Wiele osób poza mną również taką potrzebę sygnalizowało;
- nikt inny takich szkoleń nie organizuje, a  są one wyjątkowo potrzebne;
- rok 2019 jest Rokiem Słowian;
- pierwszy Zjazd ustawiłem pod kątem historii i  kultury Słowian – trójka Wykładowców idealnie do tego pasuje.

Podstawowe informacje o  Słowianach z  łatwością można odnaleźć w  Internecie. Jednak rzecz, która zdecydowanie odróżnia zajęcia w  Wiednicy od samodzielnych studiów, to możliwość osobistego spotkania z  najważniejszymi autorami, możliwość zadawania pytań w  żywym kontakcie oraz możliwość uzyskiwania przez słuchaczy najnowszych wyników badań Wykładowców.

Do tego aspektu zainspirował mnie Platon, który podkreślał ważność osobistych kontaktów między ludźmi – niejako w  opozycji do czytania ich dzieł.

Dawniej Słowianie oprócz przesyłania wici spotykali się również osobiście, spotykali się na wiecach.

I było to dla dawnych Słowian ważne. A  dla dzisiejszych Słowian?

W czasie takich spotkań, które nie będą transmitowane do Internetu, Wykładowcy mogą przekazywać rzeczy, których z  natury rzeczy w  tekstach nie da się przekazać z  różnych względów.

W czasie takich spotkań mogą także powstawać nowe koncepcje i  ciekawe, zaskakujące inicjatywy.

Jeżeli widzimy i  słyszymy odbiorcę w  żywym kontakcie, reagujemy w  interakcji do jego zachowań. Daje to zupełnie inny wymiar kontaktu człowieka z  człowiekiem.

Od zawsze najlepsze inspiracje przekazywali mi żywi ludzie podczas rozmów:
- nauczyciele
- rodzice i  inni członkowie Rodziny (przekaz Rodu)
- znajomi archeologowie i  historycy
- przyjaciele, którzy przekazali mi zaczątki Wiedzy na temat historii, ekonomii i  polityki polskiej, a  nade wszystko Poczucie Wolności

W końcu pojawiają się w  Polsce zmiany w  narracji oficjalnej nauki, lecz ciągle miesza się prawdę z  fałszem. Właśnie do tego potrzebujemy Wolnej i  Prawdziwej narracji – żeby odzyskać Wolność i  Prawdę.

W mojej wizji Wielka Zmiana w  sferze materii, czyli w  naszym REALU, może zajść również w  wyniku świadomych działań WIELU OSÓB. Osób, które zaczną szerzyć w  Internecie i  w innych Mediach w  sposób Wolny Prawdziwe informacje o  świecie, a  w naszym wypadku szczególnie o  historii Słowian i  Polaków (PPPwI, PPPwM, PPPwN).

Jest to moja Teoria Kuli Śnieżnej i  Powstającej z  Niej Lawiny Polskiej i  Słowiańskiej.

USiP „WIednica" i  inne podobne inicjatywy będą kuźnią kadr dla takich patriotycznych działań.

Mają pomóc w  podwyższaniu poziomu świadomości społecznej na temat Polski i  Polaków.

Osobiste spotkania ze znawcami Słowian mogą dać wielu ludziom znaczący impuls, Wiedzę i  odwagę do takich właśnie działań.

Są też propozycje, aby skrócić Zjazd Pierwszy do jednego dnia i  w ten sposób obniżyć koszty.

Przeczy to jednak idei tego zjazdu, ponieważ ogranicza czas na pytania i  odpowiedzi oraz na przerwy między wystąpieniami.

Przerwy w  czasie szkoleń są bardzo istotne, ponieważ nie tylko pozwalają na wypoczynek, lecz także w  ich czasie można zawrzeć nowe znajomości i  kontynuować dyskusje w  mniejszym gronie.
Z moich doświadczeń wynika, że w  czasie takich prywatnych rozmów powstają najciekawsze pomysły.

Czasami kilka minut rozmowy, z  kimś o  podobnych do naszych zainteresowaniach jest ważniejsze niż przeczytanie wielu książek i  artykułów.

Od ponad 20 lat organizuję szkolenia z  Klasycznej / Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i  chcę się podzielić doświadczeniami z  tych szkoleń, ponieważ uważam, że Słowiaństwo i  Medycyna Naturalna, to dwie bardzo bliskie sobie Wolnościowe, Przyrodzone i  blisko związane z  Przyrodą dziedziny życia.

Do tych szkoleń wybieramy tylko najlepszych wykładowców.

Przy czym nie chodzi tu tylko o  ilość zapamiętanej przez nich i  przekazywanej informacji, ale przede wszystkim i  ZROZUMIENIE, doświadczenie i  zgodność z  tradycją.

I ten model zdaje egzamin, ponieważ uczestnicy poznają tę Wiedzę niejako od środka, od Wykładowców, którzy już to wszystko przeżyli, wielokrotnie przemyśleli i  przećwiczyli.

Inaczej mówiąc, są w  niej Mistrzami-praktykami.

Jest to zupełnie inna Wiedza niż tylko ta opanowana pamięciowo, mniej powierzchowna, a  bardziej Głęboka.

I podobnie w  Uniwersytecie Słowiańskim i  Polskim Wiednica chcę zaproponować Wykładowców:
- kompetentnych, czyli posiadających odpowiednią Wiedzę
- takich, dla których tradycja jest ważna
- pozytywnych
- ideowych

Już w  szkole podstawowej i  średniej, a  także na studiach zawsze poszukiwałem prawdziwych Nauczycieli i  Mistrzów.

A pierwszą inspiracją dla takich poszukiwań była moja nauczycielka historii w  szkole podstawowej.

Bo potrafiła mnie ona tak naprawdę zainteresować Dziejami Ojczystymi.

Bo to Oni według mnie kształtują nasze społeczeństwo.

Bardzo się cieszę, że teraz mam tę możliwość, żeby proponować innym zajęcia z  takimi osobami.

Podstawowową zasadą działania USiP "WIednica" jest podejmowanie takich działań, które w  najlepszy sposób zaspokoją głód wiedzy Rodaków na temat historii i  kultury Słowian i  Polaków.

W tej chwli przyjęliśmy Plan Działania w  postaci organizowania Zjazdów weekendowych i  omawiania na nich kolejnych, istotnych dla Rodaków, tematów.

Tematy i  daty kolejnych zjazdów będą ustalane w  miarę rozwoju sytuacji.

Taka otwarta struktura działania wydaje się być zgodna z  naszą słowiańską Wolnościowo-Zgodnościową tradycją.

Kolejne tematy będą realizowane głównie w  odpowiedzi na głosy Uczestników i  w miarę zmieniających się potrzeb.

Nieformalną Radą Programową "Wiednicy" są zaproszeni Wykładowcy oraz, jako głos pomocniczy, oczywiście Uczestnicy Zjazdów.

Do Wykładania w  USiP "Wiednica" zapraszamy tylko najlepszych, merytorycznie oraz ideowo, specjalistów i  oni proponują następne osoby, które zaprosimy w  przyszłości do grona Wykładowców.

Programy kolejnych Wydarzeń powstają na bieżąco.

Taki system nie oznacza chaosu, tylko zastosowanie naszej Słowiańskiej Wiecowej Demokracji Większościowo-Zgodnościowej w  Oświacie Polskiej.

My Słowianie mamy trochę inny chrakter, psychologię oraz duchowość, niż inne ludy i  narody i  właśnie to w  Planie Działania uwzględniamy.

Nasze współczesne Oficjalne Szkoły i  Uczelnie są certyfikowane przez III RP, mają potężne programy kształcenia i  jest ich wiele, a  mimo to poziom oświaty polskiej jest bardzo niski.

Moim zdaniem rozwijanie długich i  skomplikowanych Programów Kształcenia WIednicy na tym etapie i  w tej chwili Dziejów Świata nie zda egzaminu, ponieważ:
1) sytuacja zmienia się nardzo szybko, niemal z  dnia na dzień
2) od punktów w  programie ważniejsze jest znalezienie WIEDUNÓW, Wykładowców, którzy są w  stanie dany temat WŁAŚCIWIE NAŚWIETLIĆ

W przyszłości, kiedy pojawi się wieksza ilość kompetentnych ekspertów ułozenie dokładnego programu kształcenia Wiednicy będzie możliwe, potrzebne i  konieczne.

W tej chwili widzę dwa klucze do ułożenia programu kształcenia WIednicy:
1) tematyczny
2) OSOBOWY - Wykładowcy powinni być osobistościami i  osobowościami, ludźmi Wolnymi , Ideowymi i  chatyzmatycznymi i  oczywiście mającymi WIedzę.

I to Wiedzę rozumianą jako Vedę, czyli zrozumienie Istoty, Esencji, Przyrody, Treści Vedy, a  nie tylko formy i  suchych faktów.

Zarówno Szeroka Wizja, jak i  wiedza specjalistyczna są tu poptrzebne.

Głównym natchnieniem do programu Wiednicy powinien być Swadziebnik, znak Swadziebnika, ponieważ oddaje on zrówno stałość podstawowych Praw Wszechświata, jak i  względność i  zmienność zjawisk.

Marian Nosal
Warszawa 15 II 2019 roku

Swadziebnik
Swadziebnik


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica" - Warszawa, 13-14 IV 2019 roku - film Marian NosalTV google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal