Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Propaganda polska i słowiańska » Wejście w Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i innych Wolnych Ludzi tej Ziemi 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wejście w Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i innych Wolnych Ludzi tej Ziemi youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wejście w Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i innych Wolnych Ludzi tej Ziemi facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wejście w Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i innych Wolnych Ludzi tej Ziemi google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Wejście w  Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i  innych Wolnych Ludzi tej Ziemi

Uzyskiwanie Prawdziwych Informacji i  dzielenie się tą Wiedzą, jest najważniejszym przejawem współczesnego Ruchu Wolnościowego i  Patriotycznego. Jest tak dlatego, gdyż w  dzisiejszym świecie TYLKO osoby i  grupy społeczne mające dostęp i  sterujące informacją odnoszą sukces. My, Ludzie Wolni w  związku z  powszechnością dostępu do Internetu też tak możemy robić!

fot M.N.
fot M.N.

Od razu odpowiadam na wątpliwości, które na pewno się pojawią: czy Masowa Wolnościowa i  Polska Propaganda w  Internecie ma sens i  odniesie dobry skutek?

Moja odpowiedź brzmi TAK, przecież już kilkadziesiąt lat temu Mahatma Ghandi i  jego ruch, mając dużo mniejsze możliwości propagandowe, Drogą Pokojową odniósł ogromny sukces.

A przecież Ghandi nie miał Internetu, który mamy my!

Przy okazji zauważmy, że w  Indiach żyje około 400 milionów naszych braci o  typowo słowiańsko-aryjskim genotypie oznaczonym haplogupą ojcowską R1a, a  kasty Braminów i  Kszatrijów do dziś w  około 80-90% są Słowiano-Aryjskie.

Ich przodkowie przybyli do Indii z  terenów słowiańskich około 3500-3200 lat temu.

Dlaczego uzyskanie i  propagowanie Wiedzy uważam za najważniejszy rodzaj działalności Ruchu Wolnych Ludzi?

Dlatego, że świat się zmienia i  żyjemy teraz w  Erze Informacji.

Wymienię dla porządku niektóre poprzednie ery:
- era drewna / drzewa
- era kamienia
- era brązu
- era żelaza
- era pary
- era chemii
- era atomu
- era elektroniki
- era robotyzacji
- era informacji
- Era Ducha / Duchowości - ta era dopiero się zaczyna i  dlatego nasze życie na razie musimy oprzeć na erze poprzedniej, czyli erze informacji
- zazwyczaj ery przenikają się między sobą, ale akcent jest postawiony na najważnieszą z  nich w  danej chwili

Dlaczego informacja jest tak ważna w  dzisiejszym świecie? - krótki przegląd niektórych patriotycznych strategii, które nie są już skuteczne:

- Strategia romantyczna - zrywy, powstania i  walki zupełnie nie mają już zastosowania. Dowodem jest ostatnie 200 lat naszej historii

- strategia pozytywistyczna - praca od podstaw - niewiele daje, bo Światowy System Totalitarnej Przemocy zabiera nam około 70% rezultatów naszej pracy, a  może i  więcej. Im wiecej pracujemy, tym więcej nam zabierają w  postaci różnych podatków, opłat na cele socjalne i  opłat ukrytych, wynikajacych np. z  używania walut typu $ i  EURO. Pamiętajmy, że w  średniowieczna dziesięcina, to było "tylko" 10%, a  pańszczyzna to "tylko" około 104 dni pracy w  roku, a  więc naszym przodkom zabierano ciągle poniżej 1/3 efektów ich pracy. A  nawet z  oficjalnych wyliczeń wynika, że państwo zabiera nam ponad połowę naszego dochodu, czyli dużo więcej, niż w  okresie największego wyzysku pańszczyźnianego! I  nikt jakoś o  tym nie mówi. I  nikt się nie buntuje!

- strategia religijna w  sensie wiary w  pozytywne działanie systemów religijnych zawodzi wobec ich bezideowości i  agenturalności

- strategia religijna w  sensie wiary w  modlitwę lub białą magię, czyli w  wysyłanie Światu Wszystkiego, Co Pozytywne jest dobra i  polecana, ale jeszcze nie weszliśmy w  pełni w  Erę Ducha, nazywaną na przykład Erą Wodnika lub Świtem Swaroga i  w tej chwili jeszcze żyjemy w  Erze Informacji

- strategia Wiedzy Przyrody / Wiary Przyrody, czyli praca nad bezpośrednim połączeniem się z  Bogiem, czy Wszechświatem jest dobra, jednak jako Homo Sapiens w  wolnych chwilach powinniśmy pracować z  Wiedzą, a  nawet z  materią

Jacy ludzie i  środowiska osiągają sukces w  dzisiejszym świecie?

- tylko dostęp do informacji daje możliwość sukcesu, bez niej można się napracować bez większych sukcesów

- bardzo istotna jest też umiejetność właściwego użycia technik propagandy, czyli społecznej inżynierii informacyjnej

- sytuacja ta wynika szczególnie z  wielkiego wpływu Internetu na życie Społeczeństw

Jeszcze niedawno dostęp do informacji i  skuteczna propaganda wymagały dużych zasobów finansowych i/lub władzy nad służbami specjalnymi.

W tej chwili za sprawą Internetu i  innych mediów nawet dość słabo wyposażona grupa osób może uzyskać potrzebne informacje i  przeprowadzić udane akcje marketingowo-propagandowe.

Warunki tego są następujące:

- zapewniony dostęp do mediów - w  dobie Internetu jest to banalnie proste, ale UWAGA: ostatnio media Internetowe są blokowane przez cenzurę i  swoje materiały należy backupować u  siebie i  na nośnikach u  zaufanych przyjaciół

- odpowiednio liczna grupa INFO-społeczników, których na potrzeby tego artykułu nazwę alternatywnie w  języku słowiańskim Wolno-Wiedunami / Wolno-Wiedunkami (WW)

- odpowiednio wysoki poziom ideowości tych ludzi

- Wiedza będąca przedmiotem ich działań powinna być Wszechstronna, bo zgodny z  Prawdą opis Świata jest Wielowymiarowy

Wiedza ta powinna być propagowana w  taki sposób, żeby uprzedzać powstające co chwila blokady informacyjne, takie jak banowanie niektórych stron na FB, czy Youtube, lub budowanie "narodowych internetów", co wprowadzono już na przykład w  Chinach.

Spróbuję zdefiniować tych INFO-społeczników lub Wolno-Wiedunów (WW).

WW, to osoby, które pracując osobno, ale dla skutecznosci łącząc się w  grupy, oraz zdobywając ukrywaną lub trudną do zdobycia w  klasycznych mediach i  w istniejącym systemie szkolnictwa Informację / Wiedzę, dzielą się nią skutecznie z  całym Narodem i  w ten sposób zmieniają Społeczeństwa Niewolnicze w  Wolne Ludy Tej Ziemi.

Wydarzenie, które według mnie symbolicznie oznacza Początek Ery Informacji, to zdobycie władzy przez rodzinę Rotschildów nad Giełdą w  Londynie, WB, Europą i  Światem Całym po bitwie pod Waterloo 1815 [2], [3].

Było to zwycięstwo Informacji nad Materią, niezależnie od kwalifikacji moralnych organizatorów tego wydarzenia, którzy zarabiali na ludzkim nieszczęściu, gdyż pomagali finansować wojny, ale największe zyski osiągali ze zbudowanego przez siebie Systemu Informacji.

Wydarzenie to udowadnia, że Informacja może rządzić światem, więc jeżeli bankierom udało się zdobyć władzę nad światem przy pomocy Informacji, to my też możemy osiągnąć nasze cele.

Zdobyli władzę, dzięki doskonale zorganizowanemu Systemowi Informacji i  Propagandy, a  nie dzięki przemocy fizycznej, chociaż ta też odgrywała pewną rolę, ale już nie tak wielką, jak na przykład w  feudalizmie.

W XIX wieku zbudowanie Systemu Informacji wymagało ogromnych nakładów finansowych, które to finanse rodzina Rotschildów wcześniej zebrała przy pomocy lichwiarstwa.

Dzisiaj zbudowanie Systemu Informacji wymaga głównie zaangażowania jak najwiekszej liczby INFO-społeczników / Wolno-Wiedunów (WW).

Teraz podam podstawowe definicje, które wstępnie wyjaśnią też mój plan działania w  sferze Informacji dla Polski i  Polaków:

- Era Informacji, to czas w  którym najbardziej pożądanym towarem i  dobrem staje się informacja. Przynajmniej w  świecie materii.

- Obszar Wolności - rosnący wraz ze wzrostem ilości Informacji Prawdziwej, czyli Obszar Prawdy.

- Informacja, Wiedza (ale jeszcze nie Veda / Wieda), to dobro będące między światem materii i  Światem Ducha. Przy czym chodzi tu o  Wiedzę Prawdziwą, a  nie o  zakłamaną Antyludzką Niewolniczą Propagandę

- Era Ducha / Świat Ducha - naturalny stan Wolności i  Prawdy, do którego Nasz Naród zawsze dążył, dalej opisany, jako Świt Swaroga lub Era Wodnika

- Veda / Wieda - wyższy rodzaj Informacji / Wiedzy, używany przez dawnych Słowiano-Ariów i  Indów w  naturalny sposób, łączący wiedzę naukową z  duchowością

- Ewolucja Informacji / Wiedzy ku Vedzie / Wiedzie - na aktualnym poziomie rozwoju Ludzkości wydaje mi się, że nasze wspólne dążenie ku Wolności i  Prawdzie, poprzez propagowanie Wiedzy, po przekroczeniu Masy Krytycznej Informacji, spowoduje zamianę relatywnej moralnie i  rzeczowo Wiedzy w  Vedę / Wiedę

- Masa Krytyczna Wiedzy / Informacji - sukces naszego społeczeństwa, czy całej Ludzkości w  propagowaniu Wiedzy Prawdziwej, jako środka do osiągnięcia Wolności zależy od pewnej Masy Krytycznej informacji, po przekroczeniu której, zmieni się Świadomość Ogółu / Ludzkości.

- Wielka Zmiana Świadomości Ludzkości - spowodowana będzie (już częściowo jest) osiągnięciem Masy Krytycznej Wiedzy i  spowoduje też wejście w  Erę Ducha. Bo z  jednej strony Czas się Zmienia, a  z drugiej strony zobaczymy, że dalsze komplikowanie widzenia naszego świata nie ma sensu i  tylko Duchowość może uprościć nasze życie

- Kula Śniegowa Informacji / Wiedzy - jest to powolne z  początku, ale z  czasem przyspieszające otwieranie się Ludzkości na Prawdę

- Lawina Wiedzy / Informacji - Kula Śniegowa Wiedzy po osiągnięciu Masy Krytycznej Wiedzy zamienia się w  Lawinę Wiedzy, którą trudno jest już powstrzymać

- Świt Swaroga / Era Wodnika - czas w  którym ludzie w  naturalny sposób będą mówić prawdę, a  Veda / Wieda w  naturalny sposób zastąpi Informację / Wiedzę

- Nowe Wolnościowe Media - nowe formy komunikacji społecznej, które każdy z  nas powinien tworzyć, lub współtworzyć aby osiągnąć Prawdę

Uwagi:

- Człowiek Dobrze Poinformowany (nie dający się okłamywać antyludzkiej, niewolniczej propagandzie), to taki, który już wzniósł się ponad poziom Materii i  jest co najmniej na dobrej drodze do szerokiego wejścia w  Świat Ducha

- opanowanie Wiedzy / Informacji nie jest etapem koniecznym w  naszej ewolucji ku Przyrodzie / Bogu / Wolności, ale człowiek jest istotą społeczną i  praca nad ustaleniem Wspólnej Prawdy jest dla naszego rozwoju bardzo istotna

Na popularnym blogu BIALCZYNSKI.PL spotkałem się z  takim komentarzem odnoszącym się do braku zainteresowania Rodaków kwestią życia i  śmierci, jaką jest wprowadzenie żywności i  nasion zmodyfikowanych genetycznie (GMO):

"…Przemek
11 stycznia 2018 o  20:03 Odpowiedz
Nie będzie żadnego wyzwolenia dopóki jednostka nie będzie nad sobą pracować i  praktykować zasad wolności. Większość Polaków nie chce wolności i  ma mentalność parobka pańszczyźnianego. Z  przykrością stwierdzam, że pomimo tak łatwego dostępu do wiedzy jak nigdy przedtem mało kto się zajmuje takimi tematami. …" [1]

I tu z  autorem wpisu musimy się zgodzić, ale chciałbym też zauważyć, że mimo kilkuwiekowej antypolskiej propagandy, coraz więcej Rodaków zaczyna interesować się losem Naszego Narodu.

I do nich właśnie kieruję ten tekst.

Z tej małej grupy może w  krótkim czasie powstać duża grupa osób zaangażowanych w  propagowanie Prawdziwej Wiedzy, która zmieni naszą przyszłość.

Tworzą Oni Kulę Śniegową Wiedzy, która po przekroczeniu Masy Krytycznej Informacji zamieni się w  Lawinę Wiedzy, a  ta spowoduje Wielką Zmianę Świadomości Ludzkości.

We wstępie użyłem pojecia "Prawdziwej Informacji". Termin ten jest nadmiarowy, jak "masło maślane", bo informacja z  definicji powinna być Prawdziwa.

Sam fakt istnienia Informacji / Wiedzy Nieprawdziwej powinien być dla nas sygnałem alarmowym i  wezwaniem do działania, zmierzającego do zmiany tego stanu rzeczy.

Docierającymi do nas informacjami powinniśmy się zajmować, gdyż tylko w  ten sposób wiemy, co się dzieje i  poprzez rozwój świadomosci mamy szansę, aby wpływać na nasz los.

Możemy promować pozytywne ruchy społeczne i  zjawiska, a  demaskować i  krytykować te negatywne.

Potrzeba pracy z  Wiedzą w  przestrzeni publicznej w  wielu aspektach jest w  tej chwili bardzo wielka, gdyż:

- historia naszego Narodu jest zakłamana (aspekt dziejowy)
- a  gdzie słaba historia, tam słaba teraźniejszość i  przyszłość (aspekt propagandowy)
- na świecie panuje system niewolniczo-lichwiarsko-banksterski (aspekt ekonomiczny)
- prowadzona jest depopulacja, szczególnie Słowian (aspekt biologiczny)
- a  wszystko to jest możliwe dzięki Skoordynowanej Wielowarstwowej Propagandzie Antyludzkiej (aspekt propagandowy)
- w  ten sposób można rozważać różne zagrożenia, ale najbardziej do ludzi przemawia aspekt ekonomiczny i  biologiczny

Pojęciem podstawowym w  tym artykule jest Wiedza / Informacja, ponieważ najdłużej w  życiu uprawiałem zawód informatyka.

Na studiach miałem też wykłady z  teorii informacji.

Wykład ten można jednak poprowadzić w  innych poetykach i  dojść do tych samych wniosków, bo Świat jest jeden.

Może to być poetyka duchowa, religijna / wiary, psychologiczna, socjologiczna, historyczna, mistyczna, nacjonalistyczna, Słowiańska, ezoteryczna, ekonomicza, czy nawet biznesowa.

Jest to tylko kwestia użytego języka.

Końcowe wnioski będą podobne, bo Świat jest Jeden.

Tak, moim zdaniem w  obecnej sytuacji jak najbardziej uzyskiwanie Prawdziwych Informacji i  dzielenie się tą Wiedzą jest najważniejszym rodzajem działań dającym Wolność.

Od razu wyjaśnienie: Ruch Wolnościowy, to ruch, który zniewolonym przez wrogą Ludzkości propagandę ludziom daje Wolność, poprzez dostarczenie im Zgodnej z  Prawdą Informacji lub po słowiansku Wiedzy.

Już sama wiedza daje Wolność w  sensie psychicznym, a  jej zastosowanie w  dzisiejszym społeczeństwie, opartym na Informacji daje Wolność również w  polu materii.

Nowością w  moim rozumowaniu jest teza mówiąca, że przekroczenie Masy Krytycznej Informacji może pomóc Naszemu Narodowi i  Ludzkości wejść w  Erę Ducha.

Przy czym nie chodzi tu o  zrobienie z  Prawdziwej Informacji nowego Boga, ale bardzo ważnego pomocnika w  drodze do Ery Ducha, która i  tak już nadchodzi.

Poszukiwanie prawdy, aby mogło nas poprowadzić w  kierunku rozwoju duchowego, powinno być połączone z  pozytywnymi emocjami i  pracą ze Światłem.

Gdy coś głosimy, to wysyłajmy tę Wiedzę razem ze Światłem Świata, czyli z  pozytywnym, czystym myśleniem.

Jeżeli nasza działalność byłaby związana z  takimi emocjami, jak lęk, nienawiść, gniew i  oparta na zemście, to nie spowoduje ani naszego rozwoju, ani nie wpłynie pozytywnie na innych.

Dlatego zwracajmy uwagę, aby w  naszej pracy z  Wiedzą mieć pozytywne intencje, myśli i  emocje.

Czyli chcemy Dobra dla Polski i  Świata, a  jeżeli jakieś nasze treści są przykre dla innych, to staramy się ich unikać, ale nie za cenę Prawdy.

Pamiętajmy, że negatywne emocje mogą powstać u  czytelników, nawet jeżeli tego nie chcieliśmy.

I znowu: bierzmy to pod uwagę, ale nie za cenę Prawdy.

Celem tego artykułu jest zachęcenie Ludzi Wolnych, lub też do Wolności aspirujących, do rozpoczęcie działań w  sferze Informacji

Dla zachęty chciałbym powiedzieć, że nie jest to trudne:

Napisałem: "Wiedza będąca przedmiotem ich działań powinna być Wszechstronna, bo zgodny z  Prawdą opis Świata jest Wielowymiarowy".

Nie oznacza to jednak, że jest to wiedza bardzo trudna, zamknieta dla ogółu, dlatego że w  swojej istocie jest bardzo prosta.

Akademicka nauka i  media niepotrzebnie komplikują obraz Świata, aby Niewolnicy Światowego Systemu Totalitarnego Zniewolenia nie zorientowali się, co jest Prawdą.

A tymczasem zrozumienie podstawowych praw ekonomii, polityki, historii, psychologii itd. a  nawet duchowości jest banalnie proste.

Środowiska zaciemniające obraz Świata wymyśliły nawet swój OBCY dla Nas język, który ma nas zniechęcić nawet do prób zrozumienia podstawowych mechanizmów rządzących światem.

Zakłamane elity celowo używają dziwacznych i  niezrozumiałych intuicyjnie dla Słowian słów typu "narracja", "archetyp", "etnos" itd. zmuszając też nas Wolnych Ludzi do ich używania, jeżeli nie chcemy wypaść z  obiegu informacyjnego.

Podałem tylko przykłady pojedynczych nadmiarowych słów, ale istnieją też całe teorie, które poprzez swoje skomplikowanie i  często zakłamanie, niepotrzebnie utrudniają nam życie.

Jeżeli obejdziemy te formalne tylko trudnosci, to okaże się, że "król jest nagi" i  Prawda jest łatwa do zrozumienia.

Złodziej okaże się złodziejem, a  nie "aferzystą", "biznesmenem", "bankowcem", czy też "politykiem".

Człowiek Wolny i  Uczciwy okaże się Człowiekiem Wolnym i  Uczciwym, a  nie naiwnym i  przegrywającym Wyścig Szczurów niewolnikiem.

Aby ta przemiana zaszła, potrzebna jest jednak dość duża grupa INFO-społeczników, czyli Wolno-Wiedunów, niezbędna do przełamania bariery informacyjnej, istniejącej w  naszych umysłach i  w przestrzeni publicznej.

Pamiętajmy, że większość "teorii spiskowych" po pewnym czasie okazuje się powieściami prawdziwymi.

Czas + Informacja = Zmiana Świadomości Społecznej , a  dokładniej:

Czas + Informacja x ilość Informacji x jakość Informacji = Wielka Zmiana Świadomości Społecznej

Dlatego zachęcam wszystkich i  proszę o  tworzenie własnych źródeł informacji.

Jeżeli wiecie coś ciekawego, to twórzcie własne strony www, piszcie posty na FB, publikujcie filmy na Youtube, rozwijajcie działalność na innych mediach, bierzcie udział w  dyskusjach na forach internetowych itd.

Przede wszystkim twórzcie własne, Niezależne od Systemu Nowe Wolnościowe Media.

Im więcej tych Nowych Niezależnych Mediów, tym większy Obszar Wolności.

Ale rozmawiajmy też z  żywymi Ludźmi, z  rodzinami, przyjaciółmi, a  także z  ludźmi "przypadkowo spotkanymi".

Nie ma przypadków, a  śniegowa kula Informacji, raz zainicjowana, urośnie bardzo szybko do niewyobrażalnych rozmiarów.

Ilość i  jakość Nowych Niezależnych Mediów jest ważna, aby była ciągła miedzy nimi konkurencja w  dostępie do Wiedzy Prawdziwej, co uchroni nas od:

- niebezpiecznej nadmiernej centralizacji, co rodzi możliwość powstania tyranii

- możliwości przejęcia Powieści (narracji) Wolnościowej przez Światowy System Niewolniczej Przemocy

Jeżeli chcesz uniknąć cenzury na portalach typu Youtube, Facebook i  innych systemach informacyjnych podległych CIA i  innym centralom Światowego Systemu Totalitarnej Przemocy, to korzystaj z  polskich platform internetowych, na przykład cda.pl.

Ewentualnie korzystaj z  systemów blogów, takich jak na przykład BIALCZYNSKI.PL bialczynski.pl/

Lub publikuj na Wolnych Stronach WWW, takich jak mój Nowy Portal Wolnych Słowian i  Wolnych Polaków Słowianie i  Ukryta Historia Polski slowianieiukrytahistoriapolski.pl/

A najlepiej sam/sama załóż SWOJE WOLNE MEDIUM, czyli po słowiańsku SWOJEGO WiedzoGłośca, czyli Rozgłośnię Wiedzy.

Może to być strona www, blog, rozgłośnia radiowa, telewizja, czy nawet głoszenie prawdy na ulicach w  formie ulotek, plakatów i  przemówień.

Tu pozostawiam pole dla Waszej wyobraźni i  wynalazczości, bo warunki naszego życia szybko się zmieniają.

WiedzoGłosiec po zachodniemu nazywałby się pewnie InfoEmiterem lub w  skrócie Medium.

WiedzoGłosiec / WiedoGłosiec, oraz Głoszenie w  nim Wiedzy / Wiedy, to jest to, co najlepszego w  dzisiejszych czasach dla Ojczyzny możemy zrobić.

Namawiając Was do zakładania własnych Wolnych RozGłośni Wiedzy biorę pod uwagę dwie rzeczy:

- my Polacy, Słowianie jesteśmy indywidualistami, Wolnościowcami i  sami chcemy decydować o  tym, co mówimy. To nas kręci, a  nie wykonywanie rozkazów, jak to ma miejsce u  niektórych narodów sąsiednich.

- trudniej jest stłumić Wiele Głosów, niż scentralizowamy Głos Jeden.

Prowadzenie własnych mediów powinno być tylko jednym z  kierunków naszej pracy. Drugi z  tych kierunków, to łączenie sił na wspólnych Platformach Informacyjnych.

Decentralizacja Naszych Wolnych Mediów jest dobra dla demokracji i  bezpieczeństawa.

Zaś centralizacja Naszych Wolnych Mediów jest dobra dla skuteczności działań.

Obydwa te rodzje działań są istotne i  powinny być prowadzone równolegle.

Obrazowo mówiąc powinniśmy być jak woda, która się rozlewa i  wsiąka wszędzie.

Przyjmuje różne kształty i  formy, ale w  sposób ciągły nawadnia wszystko i  daje życie.

A nasza działalność jest potrzebna Polsce i  Światu, jak woda potrzebna jest życiu w  przyrodzie.

Pamiętajmy, że zgodnie z  zapiskami średniowiecznych zachodnich kronikarzy, Słowianie byli niezwyciężeni, a  przegrali z  Zachodem tylko z  powodu niezgody między poszczególnymi Ludami Słowiańskimi.

Ta praca w  przestrzeni publicznej jest rodzajem oddawania głosu w  Wyborach, które odbywają się w  przestrzeni publicznej.

Jeszcze raz podkreślam, że obecna wolność informacyjna jest Naturalnym Środowiskiem nas Polaków-Lechitów i  powinniśmy z  tej sytuacji skorzystać.

W systemach totalitarnych nazywano nas wichrzycielami.

Na przykład papieże napominali nas, żebyśmy byli posłuszni zaborcom.

Podobne głosy słyszymy z  Brukseli.

Na przykład Angela Merkel i  Martin Schulz tak nas traktują.

Jak widać w  systemie niewolniczym jesteśmy przeszkodą, ale tam, gdzie jest Wolność, możemy rozwinąć żagle.

Jeżeli zaczniemy budować nasze Rozgłośnie Wiedzy dość szybko, to zbudujemy Świat Wolnych Mediów.

Przecież Wolne Wiece Słowiańskie, to coś bardzo podobnego do Internetu.

Można mówić, co się chce, a  ostateczne decyzje należą do Ludu.

W dzisiejszych czasach zachodzi dewaluacja oficjalnych, tradycyjnych dla Zachodu instytucji demokratycznych, które tak naprawdę demokratyczne nigdy nie były, bo Demokrację nosi się w  Sercu, a  nie jest się do niej przymuszanym.

A my tę Prawdziwą Demokrację właśnie mamy w  sobie i  nadszedł czas, aby to wykorzystać.

Najgorszą rzeczą byłoby tu stwierdzenie "no przecież nie jestem ani ekspertem, ani publicystą, ja się do tego nie nadaję :-)

W Prawdziwej Demokracji każdy nadaje się do tego, żeby zabierać głos i  decydować o  przyszłości.

To niewolnicze systemy polityczne, religijne, medialne i  naukowe "upupiły nas" i  wmówiły nam, że jesteśmy niekompetentni i  w ogóle gorsi.

Jest inaczej: każdy może robić to, co chce i  w czym się dobrze czuje.

Niewolnicze systemy wmawiają nam, że musimy być skromni i  się umartwiać, bo jesteśmy zbyt słabi i  niekompetentni do zabierania głosu i  decydowania.

Że decydować mogą tylko kapłani Nowej Totalitarnej Wiedzy, tacy jak namaszczeni przez Rząd Światowy "politycy", "dziennikarze", "naukowcy" i  "duchowni".

Nie bądźmy bierni oddając tylko głos co 4 lata w  wyborach organizowanych przez partie polityczne, bedące sługusami Rządu Światowego i  Banksterskiego, to za mało.

To za mało!

Sami organizujmy nasze własne Wolnościowe Systemy Informacyjne

Tak: Systemy, a  nie Jeden System, bo Wielość i  Demokracja dają Siłę.

Nasza Działalność Informacjna powinna być wszechstronna, powieważ ogłupiająca nas propaganda jest Wielowarstwowa, inaczej mówiąc "Jedno Kłamstwo wspiera Inne Kłamstwa".

Dlatego zastosujmy kontrstrategię "Każda nasza Prawda wspiera inne Nasze Prawdy".

Na przykład: niektórym ludzim nie mieści się w  głowie, że jako niewolnicy Światowego Systemu Totalitarnej Przemocy są okradani z  około 70% owoców Swojej Pracy.

Przy czym, przy dokładnych obliczeniach, skala tego rabunku może okazać się większa.

Jeżeli przyjrzą się faktom ekonomicznym, to mogą się z  tym zgodzić, ale ciągle nie będą pewni, że tak jest.

Bo to się normalnenu człowiekowi po prostu "nie mieści w  głowie"  - i  słusznie !!!

Dopiero poznanie historii ludzkości oraz psychologii biznesu, religii i  polityki pozwoli nam w  Pełni zrozumieć jak to wszystko działa i  jak do tego doszło.

Wtedy problem ten wyda nam się bardzo prosty i  zobaczymy też drogę wyjścia.

I podobnie Ludziom Uczciwym nie mieści się w  głowie, że Rząd Światowy przy pomocy koncernów farmaceutycznych i  agenturalnego Rządu III RP dokonuje właśnie depopulacji Polaków, na przykład przy pomocy zatrutych chemicznie i  biologicznie szczepionek, czy żywności typu GMO.

Bo to się normalnenu człowiekowi po prostu "nie mieści w  głowie"  - i  słusznie !!!

Dopiero poznanie FAKTÓW historycznych i  medycznych pozwoli zrozumieć Ogrom i  Skomplikowanie tego Problemu.

Wtedy problem ten wyda nam się bardzo prosty i  zobaczymy też drogę wyjścia.

Jak najłatwiej "wciągnąć się" w  szlachetną działalność INFO-społeczników, czy Wolno-Wiedunów?

Ja wiele zawdzięczam innym autorom i  znajomym, którzy od wielu lat wpływali na moje Widzenie Świata.

Byli to ludzie specjalizujący się w  sferze historii, archeologii, medytacji, ekonomii, duchowości, uczciwego życia, dobroci serca, religii, Wiary Przyrody, Wiedy itd.

Wygląda to na sieczkę pojęć i  dziedzin, ale w  naszych czasach trzeba być wszechstronnym.

Ścisła specjalizacja ogranicza i  powoduje, że jesteśmy niewolnikami naszych wąskich poglądów.

Dlatego myślę, że należy uczyć się, nie "w pocie i  w męce", ale na luzie, bawiąc się odkrywaniem nowych, nieznanych lub zakłamanych jeszcze dla nas obszarów.

Poznawać nowe blogi, nowe filmy i  inne internetowe źródła wiedzy, ale przede wszystkim poznawać Nowych Ludzi, a  także uczyć się nowych rzeczy od starych znajomych.

Również od Rodziny!!!

Istnieją różne drogi do rozpoczęcia działalnosci INFO-społeczników, czy Wolno-Wiedunów.

Drogi te są bardzo indywidualne.

Do niektórych najlepiej przemawia sfera materii i  wstrząsem dla nich jest, kiedy dowiadują się o  skali niewolnictwa i  wyzysku materialnego. No bo nie lubią być okradani.

Innych oburza skala zakłamania i  propagandy antypolskiej i  antyludzkiej. Bo nie lubią fałszu i  oszukiwania Ludzkości.

Jeszcze inni dochodzą do świata "teorii spiskowych" z  pozycji duchowych, medytacyjnych. Bo intuicyjnie czują, co jest Prawdą, a  co nie jest.

Jeszcze inni wychodzą ze świata moralności i  piękna - chcą żyć w  świecie pełnym harmonii i  dobra wzajemnego. Bo dla nich takie życie jest najłatwiejsze i  najpiękniejsze.

Najlepiej byłoby, gdybyśmy szli wszystkimi tymi drogami równocześnie, wtedy szybciej osiągniemy Masę Krytyczną Informacji, która zmieni Świata Ogląd Ludzkości.

Od czego zacząć?

Proponowałbym, żebyśmy zaczęli od odrzucenia oficjalnej propagandy, żeby sobie nie zaśmiecać umysłu.

Jest to ważne dla równowagi, bo przez całe życie byliśmy w  głównym nurcie informacyjnym, co mogło pozostawić w  nas trwałe ślady.

Uczymy się z  Wolnych Mediów i  po sprawdzeniu dowodów sami oceniamy, które z  tak zwanych "teorii spiskowych" są według nas prawdopodobne, a  które nie.

Następnie dzielimy się tymi naszymi wnioskami z  innymi.

Należy koniecznie przechowywać kopie swoich tekstów i  filmów, ponieważ Światowy System Totalitarnej Przemocy coraz częściej zamyka różne kanały i  treści na Youtube, Facebooku i  innych mediach.

Przykład 1: zablokowanie kanału wRealu24 na Youtube:
bialczynski.pl/2018/01/05/ntv-pilne-cenzura-w-mediach-blokada-wrealu24-na-youtube/#more-80413


Przykład 2: zablokowanie kanału eMisjąTv na Youtube
bialczynski.pl/2018/01/10/cenzura-na-youtube-i-fb-e-misja-tv-zlikwidowana/#more-80654
oraz:
www.cda.pl/video/183976170/vfilm

Polacy, Słowianie zawsze słynęli ze swojego poczucia Wolności i  z tej racji z  jednej strony są bardziej indoktrynowani niż inne Narody.

Przykładowo, przeciętnemu Niemcowi wystarczy jeden rozkaz Władzy i  Niemiec ten rozkaz wykona, więc intensywna indoktrynacja nie jest potrzebna.

Z Polakami zawsze było inaczej.

Z drugiej strony, z  tego samego powodu jesteśmy najbardziej predystynowani wśród Narodów Świata do stawienia oporu Światowemu Systemowi Totalitarnej Przemocy.

W dzisiejszych czasach ten opór ma sens tylko na froncie Informacji / Wiedzy.

Co robic i  jak robić? Oprę się tu na moich doświadczeniach, bo mam pewność, że to czego doświadczyłem jest na pewno prawdziwe i  działa.

Potrzebna jest wielka samodzielność i  … Wolność, tym razem wewnętrzna.

Wszelkie instrukcje powinny odgrywać rolę tylko pomocniczą.

Spróbuję dać jedną radę ogólną, która pomoże się nam przełamać: jeżeli czegoś nie umiesz robić, to ZRÓB to i  zobaczysz, że jednak umiesz.

Ja na przykład nie umiem rysować, ani malować (nie umiałem :-) ), a  nie chciałem na moją stronę www brać obcych dzieł plastycznych, bo nie wiedziałem jak to jest z  prawami autorskimi.

Pozornie sytuacja bez wyjscia.

Ale okazało się jednak, że NIE.

Po prostu poszedłem do sklepu papierniczego, spytałem, jakie farby, pędzle i  ołówki mam nabyć, nabyłem je i  zacząłem rysować.

Drogą prób i  błędów narysowałem pierwsze ilustracje w  stylu "modern primitive" i  jakoś nikt mi nie wytykał, że słabo rysuję.

Liczy się DUCH naszego dzieła, a  nie zgodność ze sztucznymi standardami.

To dzieło ma przemówić do odbiorcy, a  nie spełniać jakieś bzdurne standardy !!!

Dzieci tworzą sztukę prymitywną, ale najbardziej szczerą, uczciwą.

A o  uczciwość nam przecież chodzi!

To samo dotyczy naszego pozornego braku umiejętnosci w  innych dziedzinach

Jeżeli czegoś NAPRAWDĘ nie umiesz zrobić, albo raczej nie masz czasu, aby się nauczyć, to wejdź we współpracę z  innymi.

Chętni do pomocy na pewno się znajdą.

Nie jest zbyt elegancko dawać siebie za przykład, ale przykłady, które daję powinny być rzeczywiste i  takie, które dobrze znam.

Dlatego proszę spojrzeć na moją stronę www: Nowy Portal Wolnych Słowian i  Wolnych Polaków - Słowianie i  Ukryta Historia Polski slowianieiukrytahistoriapolski.pl/, także na związane z  nią strony FB i  Youtube.

Stworzyłem ten ogromny, jak na dzieło jednego człowieka System Wiedzy w  ciągu jednego roku.

Zacząłem na jesieni roku 2016.

System ten jest w  ciągłym rozwoju.

Ty też tak możesz!

Możesz nawet więcej, bo nie jestem osobą jakoś specjalnie uzdolnioną, tylko bardzo chciałem pomóc Rodakom i  innym Ludziom.

Mój system ciągle ma pewne braki, ciągle chciałbym coś zmienić, dodać.

Nie należy się jednak nadmiernie podkręcać.

Systematyczna, powolna praca daje efekty.

Mam też wiele ograniczeń, o  których nie będę pisał, bo myślenie ograniczeniami nie prowadzi do sukcesu.

Raczej ich przekraczanie.

Nasze ograniczenia przekujmy na sukces. Jeżeli na przykład ktoś nie ma cierpliwości do pisania tekstów, ale lubi imprezować, to na tych imprezach może zarażać Prawdą innych.

Na świecie są pracusie i  są "imprezusie", ale każdy może zrobić coś dobrego.

Musimy myśleć szeroko - na przykład zachęcanie innych do pracy 12 godzin na dobę, jest również odbieraniem im Wolności.

Nawet jeżeli jest to praca dla Polski.

OK, dla Polski można coś poświęcić :-)

Pamiętajmy, że budowa, nawet ogromnych, Systemów Informacyjnych ZAWSZE zaczyna się od pierwszych, nawet małych działań.

Od pierwszego artykułu, czy króciutkiego filmu.

Od pierwszego pomysłu.

Tylko ten pomysł należy koniecznie zrealizować, a  potem idzie już jak z  górki :-)

Ja sam z  kolei uczyłem się z  dziesiątek i  setek innych stron www, ale szczególnie z  dwóch, które przy okazji chciałbym gorąco i  z wdzięcznością polecić:

1) Białczyński, oficjalna strona Czesława Białczyńskiego - niezwykły, wręcz monumentalny system informacyjny słowiańsko-historyczny, ale też obejmujący całość życia społecznego - bialczynski.pl/

2) RUDAWEB.PL - doskonała strona historyczna i  społeczna - www.rudaweb.pl

Przekazywanie innym ciekawych źródeł informacji, to ważna część naszej pracy.

Polecajmy książki, artykuły prasowe, strony www, telewizje, poszczególnych ludzi i  inne Wolne Media.

Myślenie o  teraźniejszosci jest potrzebne i  fajne, ale my myślimy już o  tym, jak nasze działania wpłyną na losy Polski i  Świata Całego.

Życzę powodzenia w  tej żmudnej, ale i  Radosnej Pracy Informacyjnej i  do zobaczenia w  Erze Świtu Swaroga, Erze w  której nasze Pozytywne Myśli natychmiast będą Rzeczywistością ♥

Nie "staną się", ale po prostu będą Rzeczywistością.

Na razie jest to mistyka, ale u  wielu osób już Się Dzieje.

I na koniec dodam jeszcze 3 moje ważne komentarze zamieszczona pod tym artykułem na blogu BIALCZYNSKI.PL:
Komentarz 1

No właśnie, po co pisałem ten artykuł?
Teraz spróbuję podsumować myśl w  nim zawartą.
Czym się on różni od innych analiz i  zachęt do masowej pracy dla Polski i  Świata (których też nie ma wiele, ja nie znam żadnej sensownej, oprócz tego blogu i  kilku innych podobnych !!!):
– jest to wezwanie do SAMODZIELNOŚCI i  wiary w  SIEBIE
– do wiary w  swoją samodzielnść i  umiejętności przede wszystkim
– także do wiary w  nadchodzącą Wielką Zmianę
– ale z  tej wiary ma wyrastać działanie, a  nie tylko przekonania, czy uczucia
– chodzi o  MASOWE działanie w  sferze INFORMACJI
– działania w  sferze materii i  w innych sferach pojawią się same, o  ile zmiana w  sferze informacji będzie poważna
– działanie w  sferze INFORMACJI i  ich autorowie mają RÓWNOCZEŚNIE być:
a) skrajnie rozproszone / rozproszeni
b) ale też spontanicznie się grupujące / się grupujacy
– ma to działać, jak ŻYWY, ŚWIADOMY ORGANIZM, którego mózg ma jedną najważniejszą myśl: odzyskujemy Wolność Dzięki Prawdzie
– tylko PRAWDA nas interesuje i  dla niej poświęcamy wszystko, bo taki jest czas
– przykładem i  wzorcem dla takich działań może być Wolny Wiec Słowiański, czyli instytucja w  której każdy może powiedzieć, co chce
– po wysłuchaniu wszystkich spontanicznie powstają działania w  sferze pozapropagandowej, w  sferze życia
– na przykład przywódcy wybierani są przy pomocy konkursu, w  systemie demokracji naturalnej, a  nie przywożeni w  teczkach, jak Balcerowiczowie, Tuskowie, Kaczyńscy, czy Morawieccy
– sprawdzianem poprawności i  właściwego kierunku działania ma być masowość ruchu
– TYLKO MASOWOŚĆ i  indywidualne zaangażowanie każdego człowieka może dać sukces na polu PRAWDY
– pamiętajmy, że Solidarność spaczyła się, kiedy władzę otrzymały ELITY. Okazało się, ze były to sprzedajne, agenturalne elity, które do dzisiaj tę władzę utrzymują
– nasze działania spowodują też Wielka Zmianę w  Świecie Ducha – to przekonanie i  założenie nie jest na razie sprawdzalne, ale wielu ludzi już to widzi
– cichym założeniem jest to mówiące, że CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ i  dlatego w  tym momencie jest szansa dla NAS, zwykłych ludzi
– wmawiano nam, że jesteśmy zwykłymi, szarymi ludźmi, a  tymczasem my jesteśmy WIelkimi Zwykłymi Szarymi Ludźmi, którzy zmienią Dzieje Świata
– dlatego podoba mi się, czasami ośmieszana nazwa: Słowianie, Dzieci Bogów
– Dzieci Przyrody, Dzieci Wszechświata, Dzieci Boga, to właśnie my, Mieszkańcy Ziemi
pozdrawiam serdecznie

Komentarz 2

Teraz jeszcze ważna kwestia:
Co do instytucji realizujących ideę Naszego Wejścia w  Erę Informacji, to ma nią być Ruch Wolnych Ludzi, którzy bedą ja sobie przekazywali.
W końcu ludzie muszą zrozumieć, jak są okłamywani i  rozgrywani propagandowo i  zostać Ludźmi przez duże L.
I z  tego ma wynikać ich motywacja.
Wszelkie instytucje w  tym Ruchu mogą być powoływane, ale nie mogą mieć głosu decydujacego.
Tylko szybko się komunikujące masy Wolnych Ludzi mogą cos pozytywnego osiagnąć.
Nie wierzymy NIKOMU, tylko SOBIE.
Myslę, że jest to naturalne, bo komu moglibyśmy bardziej zaufać, niż SOBIE?
Pozdrawiam serdecznie

Komentarz 3

I kontynuując poprzedni wątek:
W tej sytuacji, kiedy chcemy stanowić MASOWY duch Wolnościowo-Informacyjny, przede wszystkim sami musimy się ciągle dokształcać.
Nieważny jest punkt startu, czyli nasza aktualna wiedza.
Wiedza o  świecie współczesnym zmienia się tak szybko, że obowiazkiem każdego patrioty staje się CIĄGŁE SAMO-DOKSZTAŁCANIE.
I o  czym szeroko już pisałem PRZEKAZYWANIE naszej Wiedzy Rodakom i  Innym Ludziom.
Dawniej obowiazkiem były:
– walka
– praca
– rozmnażanie się
, a  teraz głównym obowiazkiem staje się też NAUKA.
NAUKA czynna i  bierna, a  w zasadzie wyłącznie CZYNNA, bo nawet ucząc się musimy być aktywni, budować własne bazy wiedzy i  ciągle się dokształcać.
Taka baza wiedzy, to na przykład zapisane w  przeglądarce internetowej adresy stron www z  cennymi informacjami.
Ale moim pomysłem jest, żeby każdy Polak sam też był źródłem Wiedzy dla innych.
Z moich doswiadczeń wynika, że nie ma lepszej formy UCZENIA SIĘ, niż UCZENIE INNYCH.
Kiedy uczymy innych, to musimy się do tego przygotować i  dokładnie tematy kolejnych lekcji PRZEMYŚLEĆ.
I o  to chodzi !!!

Marian Nosal
Warszawa, 26 stycznia 2018 roku

Literatura:
1) BIALCZYNSKI.PL
NTV: GMO – Strona społeczna opuszcza protestacyjnie posiedzenie PISowskiej Komisji
bialczynski.pl/2018/01/11/ntv-gmo-strona-spoleczna-opuszcza-protestacyjnie-posiedzenie-komisji/#more-80684
2) Łukasz Tomys - Rzeczpospolita
Fortuna dzięki wojnie - rodzina Rothschildów
www.rp.pl/Sylwetki/303189961-Fortuna-dzieki-wojnie---rodzina-Rothschildow.html
3) iluminaci.pl
Rothschild a  bitwa pod Waterloo
www.iluminaci.pl/iluminaci/rothschild-a-bitwa-pod-waterloo


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wejście w Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i innych Wolnych Ludzi tej Ziemi youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wejście w Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i innych Wolnych Ludzi tej Ziemi facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wejście w Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i innych Wolnych Ludzi tej Ziemi google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal