Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Propaganda polska i słowiańska » Wielka Lechia i dzień w którym Polacy rozpoczęli Wolność w Internecie... posłuchaj do końca, bo to o Twojej Przyszłości jest mowa... - film MarianNosalTV - jeszcze w przygotowaniu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i dzień w którym Polacy rozpoczęli Wolność w Internecie... posłuchaj do końca, bo to o Twojej Przyszłości jest mowa... - film MarianNosalTV - jeszcze w przygotowaniu youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i dzień w którym Polacy rozpoczęli Wolność w Internecie... posłuchaj do końca, bo to o Twojej Przyszłości jest mowa... - film MarianNosalTV - jeszcze w przygotowaniu facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i dzień w którym Polacy rozpoczęli Wolność w Internecie... posłuchaj do końca, bo to o Twojej Przyszłości jest mowa... - film MarianNosalTV - jeszcze w przygotowaniu google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Wielka Lechia i  dzień w  którym Polacy rozpoczęli Wolność w  Internecie… posłuchaj do końca, bo to Twojej Przyszłości jest mowa…

Logicznie i  lingwistycznie rzecz biorąc tak się nie mówi. Nie mówi się o  czymś, co właśnie następuje w  czasie przeszłym. Ale ja dziś chcę zmienić ten sposób myślenia, ten zastarzały totalitarny paradygmat, że "znowu czegoś nie można". Jak z  mistyki, a  ostatnio takze z  fizyki wiadomo Czas i  Przestrzeń nie istnieją. Uważam, że jako Polacy i  Słowianie, czyli Najbardziej Niezależnie Myślący Naród Europy możemy być Nosicielami WIelkiej Zmiany. W  jaki sposób? - właśnie poprzez współczesne środki masowej komunikacji, czyli na tę chwilę - przez Internet. Film ten oprę na moim opracowaniu pod tytułem: "Wejście w  Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków, Słowian i  innych Wolnych Ludzi tej Ziemi" opublikowanym 15 stycznia 2018 roku.

Ten mój, prawie już roczny, artykuł, z  apelem o  aktywność w  sferze informacji w  Internecie, przeszedł w  bez większego echa. Inne moje dzieła cieszyły się większą popularnością. Ale moim zdaniem kula śnieżna, która zaczęła się toczyć wkrótce zamieni się w  lawinę. To znaczy ludzie w  końcu zrozumieją, że swój los mają we własnych rękach. Że sami kreuja, czyli tworzą, własne życie i  nie muszą być ciągle niewolnikami. A  także, że niewolnictwo, to głównie stan umysłu, a  nie stan społeczny, czy ekonomiczny.

Uzyskiwanie Prawdziwych Informacji i  dzielenie się tą Wiedzą, jest najważniejszym przejawem współczesnego Ruchu Wolnościowego i  Patriotycznego. Jest tak dlatego, gdyż w  dzisiejszym świecie TYLKO osoby i  grupy społeczne mające dostęp i  sterujące informacją odnoszą sukces. My, Ludzie Wolni w  związku z  powszechnością dostępu do Internetu też tak możemy robić!

Niniejszy tekst, to moje notatki, informacje które mają mi pomóc w  nagraniu filmu, a  w zasadzie dwóch filmów. Jest to "scenariusz", który upowszechniam, bo temat ten jest bardzo istotny i  na czasie. Myślę też, że artykuł, ze swojej natury, jest bardziej konkretny, niż może być film. Proszę też Wszystkich Wolnych Ludzi o  uwagi do tego tekstu

Tytuły planowanych filmów:

1) Wejście w  Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków i  innych Wolnych Ludzi tej ZIemi - część 1, Teoria i  podstawy praktyki

2) Wejście w  Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków i  innych Wolnych Ludzi tej ZIemi - część 2, Jak to robić - zachęta do wspólnego działania

Najważniejsze tematy poruszone w  filmach oraz kilka nowych kwestii (moje notatki):

♥ Od razu odpowiadam na wątpliwości, które na pewno się pojawią: czy Masowa Wolnościowa i  Polska Propaganda w  Internecie ma sens i  odniesie dobry skutek?
- Moja odpowiedź brzmi TAK, przecież już kilkadziesiąt lat temu Mahatma Ghandi i  jego ruch, mając dużo mniejsze możliwości propagandowe, Drogą Pokojową odniósł ogromny sukces.
- A  przecież Ghandi nie miał Internetu, który mamy my!
- Przy okazji zauważmy, że w  Indiach żyje około 400 milionów naszych braci o  typowo słowiańsko-aryjskim genotypie oznaczonym haplogupą ojcowską R1a, a  kasty Braminów i  Kszatrijów do dziś w  około 80-90% są ariosłowiańskie.
- Ich przodkowie przybyli do Indii z  terenów słowiańskich około 3500-3200 lat temu.

♥ Dlaczego uzyskanie i  propagowanie Wiedzy uważam za najważniejszy rodzaj działalności Ruchu Wolnych Ludzi?
- dlatego, że świat się zmienia i  żyjemy teraz w  Erze Informacji
Wymienię dla porządku niektóre poprzednie ery:
- era drewna / drzewa
- era kamienia
- era brązu
- era żelaza
- era pary
- era chemii
- era atomu
- era elektroniki
- era robotyzacji
- era informacji
- Era Ducha / Duchowości - ta era dopiero się zaczyna i  dlatego nasze życie na razie musimy oprzeć na erze poprzedniej, czyli erze informacji
- zazwyczaj ery przenikają się między sobą, ale akcent jest postawiony na najważnieszą z  nich w  danej chwili

♥ Dlaczego informacja jest tak ważna w  dzisiejszym świecie - krótki przegląd niektórych patriotycznych strategii, które nie są już skuteczne
- strategia romantyczna - zrywy, powstania i  walki zupełnie nie mają już zastosowania. Dowodem jest ostatnie 200 lat naszej historii
- strategia pozytywistyczna - praca od podstaw - niewiele daje, bo Światowy System Totalitarnej Przemocy zabiera nam do około 90% rezultatów naszej pracy. Im wiecej pracujemy, tym więcej nam zabierają w  postaci różnych podatków, opłat na cele socjalne i  opłat ukrytych, wynikajacych np. z  używania walut typu $ i  EURO. Pamiętajmy, że w  średniowieczna dziesięcina, to było "tylko" 10%, a  pańszczyzna to "tylko" około 104 dni pracy w  roku, a  więc naszym przodkom zabierano ciągle poniżej 1/3 efektów ich pracy. A  nawet z  oficjalnych wyliczeń wynika, że państwo zabiera nam ponad połowę naszego dochodu, czyli dużo więcej, niż w  okresie największego wyzysku pańszczyźnianego! I  nikt jakoś o  tym nie mówi. I  nikt się nie buntuje!
- strategia religijna w  sensie wiary w  pozytywne działanie systemów religijnych zawodzi wobez ich bezideowości i  agenturalności
- strategia religijna w  sensie wiary w  modlitwę lub białą magię, czyli w  wysyłanie Światu Wszystkiego, Co Pozytywne jest dobra i  polecana, ale jeszcze nie weszliśmy w  pełni w  Erę Ducha, nazywaną na przykład Erą Wodnika lub Świtem Swaroga i  w tej chwili jeszcze żyjemy w  Erze Informacji
- strategia Wiedzy Przyrody / Wiary Przyrody, czyli praca nad bezpośrednim połączeniem się z  Bogiem, czy Wszechświatem jest dobra, jednak jako Homo Sapiens w  wolnych chwilach powinniśmy pracować z  WIedzą, a  nawet z  materią

♥ Jacy ludzie i  środowiska osiągają sukces w  dzisiejszym świecie?
- tylko dostęp do informacji daje możliwość sukcesu, bez niej można się napracować bez większych sukcesów
- bardzo istotna jest też umiejetność właściwego użycia technik propagandy, czyli społecznej inżynierii informacyjnej
- sytuacja ta wynika szczególnie z  wielkiego wpływu Internetu na życie Społeczeństw

♥ Jeszcze niedawno dostęp do informacji i  skuteczna propaganda wymagały dużych zasobów finansowych i/lub władzy nad służbami specjalnymi

♥ W  tej chwili za sprawą Internetu i  innych mediów nawet dość słabo wyposażona grupa osób może uzyskać potrzebne informacje i  przeprowadzić udane akcje marketingowo-propagandowe

♥ Warunki tego są następujące:
- zapewniony dostęp do mediów - w  dobie Internetu jest to banalnie proste, ale UWAGA: ostatnio media Internetowe są blokowane przez cenzurę i  swoje materiały należy backupować u  siebie i  na nośnikach u  zaufanych przyjaciół
- odpowiednio liczna grupa INFO-społeczników, których na potrzeby tego filmu nazwę alternatywnie w  języku słowiańskim Wolno-Wiedunami / Wolno-Wiedunkami (WW)
- odpowiednio wysoki poziom ideowości tych ludzi
- Wiedza będąca przedmiotem ich działań powinna być Wszechstronna, bo zgodny z  Prawdą opis Świata jest Wielowymiarowy
- Wiedza ta powinna być propagowana w  taki sposób, żeby uprzedzać powstające co chwila blokady informacyjne, takie jak banowanie niektórych stron na FB, czy Youtube, lub budowanie "narodowych internetów", co wprowadzono już na przykład w  Chinach.

♥ Spróbuję zdefiniować tych INFO-społeczników lub Wolno-Wiedunów (WW)
- WW, to osoby, które pracując osobno, ale dla skutecznosci łącząc się w  grupy, oraz zdobywając ukrywaną lub trudną do zdobycia w  klasycznych mediach i  w istniejącym systemie szkolnictwa Informację / Wiedzę, dzielą się nią skutecznie z  całym Narodem i  w ten sposób zmieniają Społeczeństwa Niewolnicze w  Wolne Ludy Tej Ziemi

♥ Wydarzenie, które według mnie symbolicznie oznacza Początek Ery Informacji, to zdobycie władzy przez rodzinę Rotschildów nad Giełdą w  Londynie, WB, Europą i  Światem Całym po bitwie pod Waterloo 1815 [2], [3]
- było to zwycięstwo Informacji nad Materią, niezależnie od kwalifikacji moralnych organizatorów tego wydarzenia, którzy zarabiali na ludzkim nieszczęściu, gdyż pomagali finansować wojny, ale największe zyski osiągali ze zbudowanego przez siebie Systemu Informacji
- to wydarzenie udowadnia, że Informacja może rządzić światem, więc jeżeli bankierom udało się zdobyć władzę nad światem przy pomocy Informacji, to my też możemy osiągnąć nasze cele
- zdobyli władzę, dzięki doskonale zorganizowanemu Systemowi Informacji i  Propagandy, a  nie dzięki przemocy fizycznej, chociaż ta też odgrywała pewną rolę, ale już nie tak wielką, jak na przykład w  feudaliźmie
- w  XIX wieku zbudowanie Systemu Informacji wymagało ogromnych nakładów finansowych, które to finanse rodzina Rotschildów wcześniej zebrała przy pomocy lichwiarstwa
- dzisiaj zbudowanie Systemu Informacji wymaga głównie zaangażowania jak najwiekszej liczby INFO-społeczników / Wolno-Wiedunów (WW)

♥ Teraz podam podstawowe definicje, które wstępnie wyjaśnią też mój plan działania w  sferze Informacji dla Polski i  Polaków:
- Era Informacji, to czas w  którym najbardziej pożądanym towarem i  dobrem staje się informacja. Przynajmniej w  świecie materii.
- Obszar Wolności - rosnący wraz ze wzrostem ilości Informacji Prawdziwej, czyli Obszar Prawdy.
- Informacja, Wiedza (ale jeszcze nie Veda / Wieda), to dobro będące między światem materii i  Światem Ducha. Przy czym chodzi tu o  Wiedzę Prawdziwą, a  nie o  zakłamaną Antyludzką Niewolniczą Propagandę
- Era Ducha / Świat Ducha - naturalny stan Wolności i  Prawdy, do którego Nasz Naród zawsze dążył, dalej opisany, jako Świt Swaroga lub Era Wodnika
- Veda / Wieda - wyższy rodzaj Informacji / Wiedzy, używany przez dawnych Słowianoariów i  Indów w  naturalny sposób, łączący wiedzę naukową z  duchowością
- Ewolucja Informacji / Wiedzy ku Vedzie / Wiedzie - na aktualnym poziomie rozwoju Ludzkości wydaje mi się, że nasze wspólne dążenie ku Wolności i  Prawdzie, poprzez propagowanie Wiedzy, po przekroczeniu Masy Krytycznej Informacji spowoduje zamianę relatywnej moralnie i  rzeczowo Wiedzy w  Vedę / Wiedę
- Masa Krytyczna Wiedzy / Informacji - sukces naszego społeczeństwa, czy całej Ludzkości w  propagowaniu Wiedzy Prawdziwej, jako środka do osiągnięcia Wolności zależy od pewnej Masy Krytycznej informacji, po przekroczeniu której, zmieni się Świadomość Ogółu / Ludzkości.
- Wielka Zmiana Świadomości Ludzkości - spowodowana będzie (już częściowo jest) osiągnięciem Masy Krytycznej Wiedzy i  spowoduje też wejście w  Erę Ducha. Bo z  jednej strony Czas się Zmienia, a  z drugiej strony zobaczymy, że dalsze komplikowanie widzenia naszego świata nie ma sensu i  tylko Duchowość może uprościć nasze życie.
- Kula Śniegowa Informacji / WIedzy - jest to powolne z  początku, ale z  czasem przyspieszające otwieranie się Ludzkości na Prawdę
- Lawina Wiedzy / Informacji - Kula Śniegowa Wiedzy po osiągnięciu Masy Krytycznej Wiedzy zamienia się w  Lawinę WIedzy, którą trudno jest już powstrzymać
- Świt Swaroga / Era Wodnika - czas w  którym ludzie w  naturalny sposób będą mówić prawdę, a  Veda / Wieda w  naturalny sposób zastąpi Informację / Wiedzę
- Nowe Wolnościowe Media - nowe formy komunikacji społecznej, które każdy z  nas powinien tworzyć, lub współtworzyć aby osiągnąć Prawdę

♥ Uwagi:
- Człowiek Dobrze Poinformowany (nie dający się okłamywać antyludzkiej, niewolniczej propagandzie), to taki, który już wzniósł się ponad poziom Materii i  jest co najmniej na dobrej drodze do szerokiego wejścia w  Świat Ducha
- opanowanie Wiedzy / Informacji nie jest etapem koniecznym w  naszej ewolucji ku Przyrodzie / Bogu / Wolności, ale człowiek jest istotą społeczną i  praca nad ustaleniem Wspólnej Prawdy jest dla naszego rozwoju bardzo istotna

♥ Na popularnym blogu BIALCZYNSKI.PL zpotkałem się z  takim komentarzem odnoszącym się do braku zainteresowania Rodaków kwestią życia i  śmierci, jaką jest wprowadzenie żywności i  nasion zmodyfikowanych genetycznie (GMO):
"…Przemek
11 stycznia 2018 o  20:03 Odpowiedz
Nie będzie żadnego wyzwolenia dopóki jednostka nie będzie nad sobą pracować i  praktykować zasad wolności. Większość Polaków nie chce wolności i  ma mentalność parobka pańszczyźnianego. Z  przykrością stwierdzam, że pomimo tak łatwego dostępu do wiedzy jak nigdy przedtem mało kto się zajmuje takimi tematami. …" [1]
I tu z  autorem wpisu musimy się zgodzić, ale chciałbym też zauważyć, że mimo kilkuwiekowej antypolskiej propagandy, coraz więcej Rodaków zaczyna interesować się losem Naszego Narodu.
I do nich właśnie kieruję ten tekst.
Z tej małej grupy może w  krótkim czasie powstać duża grupa osób zaangażowanych w  propagowanie Prawdziwej WIedzy, która zmieni naszą przyszłość.

♥ We wstępie użyłem pojecia "Prawdziwej Informacji". Termin ten jest nadmiarowy, jak "masło maślane", bo informacja z  definicji powinna być Prawdziwa. Sam fakt istnienia Informacji / WIedzy Nieprawdziwej powinien być dla nas sygnałem alarmowym i  wezwaniem do działania, zmierzającego do zmiany tego stanu rzeczy.

♥ Docierającymi do nas informacjami powinniśmy się zajmować, gdyż tylko w  ten sposób wiemy, co się dzieje i  poprzez rozwój świadomosci mamy szansę, aby wpływać na nasz los.

♥ Możemy promować pozytywne ruchy społeczne i  zjawiska, a  demaskować i  krytykować te negatywne

♥ Potrzeba pracy z  Wiedzą w  przestrzeni publicznej w  wielu aspektach jest w  tej chwili bardzo wielka, gdyż:
- historia naszego Narodu jest zakłamana (aspekt dziejowy)
- a  gdzie słaba historia, tam słaba teraźniejszość i  przyszłość (aspekt propagandowy)
- na świecie panuje system niewolniczo-lichwiarsko-banksterski (aspekt ekonomiczny)
- prowadzona jest depopulacja, szczególnie Słowian (aspekt biologiczny)
- a  wszystko to jest możliwe dzięki Skoordynowanej Wielowarstwowej Propagandzie Antyludzkiej (aspekt propagandowy)
- w  ten sposób można rozważać różne zagrożenia, ale najbardziej do ludzi przemawia aspekt ekonomiczny i  biologiczny

♥ Pojęciem podstawowym w  tych filmach jest Wiedza / Informacja, ponieważ najdłużej w  życiu uprawiałem zawód informatyka. Na studiach miałem też wykłady z  teorii informacji.
Wykład ten można jednak poprowadzić w  innych poetykach i  dojść do tych samych wniosków, bo Świat jest jeden.
Może to być poetyka duchowa, religijna / wiary, psychologiczna, socjologiczna, historyczna, mistyczna, nacjonalistyczna, Słowiańska, ezoteryczna, ekonomicza, czy nawet biznesowa.
Jest to tylko kwestia użytego języka.
Końcowe wnioski będą podobne, bo Świat jest Jeden.

♥ Tak, moim zdaniem w  obecnej sytuacji jak najbardziej uzyskiwanie Prawdziwych Informacji i  dzielenie się tą Wiedzą jest najważniejszym rodzajem działań dającym Wolność

♥ Od razu wyjaśnienie: Ruch Wolnościowy, to ruch, który zniewolonym przez wrogą Ludzkości propagandę ludziom daje Wolność, poprzez dostarczenie im Zgodnej z  Prawdą Informacji lub po słowiansku WIedzy

♥ Już sama wiedza daje Wolność w  sensie psychicznym, a  jej zastosowanie w  dzisiejszym społeczeństwie, opartym na Informacji daje Wolność również w  polu materii.
- Nowością w  moim rozumowaniu jest teza mówiąca, że przekroczenie Masy Krytycznej Informacji może pomóc Naszemu Narodowi i  Ludzkości wejść w  Erę Ducha.
- Przy czym nie chodzi tu o  zrobienie z  Prawdziwej Informacji nowego Boga, ale bardzo ważnego pomocnika w  drodze do Ery Ducha, która i  tak już nadchodzi.
- Poszukiwanie prawdy, aby mogło nas poprowadzić w  kierunku rozwoju duchowego, powinno być połączone z  pozytywnymi emocjami i  pracą ze Światłem
- Gdy coś głosimy, to wysyłajmy tę Wiedzę razem ze Światłem Świata, czyli z  pozytywnym, czystym myśleniem.
- Jeżeli nasza działalność byłaby związana z  takimi emocjami, jak lęk, nienawiść, gniew i  oparta na zemście, to nie spowoduje ani naszego rozwoju, ani nie wpłynie pozytywnie na innych.
- Dlatego zwracajmy uwagę, aby w  naszej pracy z  Wiedzą mieć pozytywne intencje, myśli i  emocje.
- Czyli chcemy Dobra dla Polski i  Świata, a  jeżeli jakieś nasze treści są przykre dla innych, to staramy się ich unikać, ale nie za cenę Prawdy.
- Pamiętajmy, że negatywne emocje mogą powstać u  czytelników, nawet jeżeli tego nie chcieliśmy.
- I  znowu: bierzmy to pod uwagę, ale nie za cenę Prawdy.

♥ celem tego filmu i  artykułu jest zachęcenie Ludzi Wolnych, lub też do Wolności aspirujących, do rozpoczęcie działań w  sferze Informacji

♥ dla zachęty chciałbym powiedzieć, że nie jest to trudne:
- napisałem: "Wiedza będąca przedmiotem ich działań powinna być Wszechstronna, bo zgodny z  Prawdą opis Świata jest Wielowymiarowy"
- nie oznacza to jednak, że jest to wiedza bardzo trudna, zamknieta dla ogółu, dlatego, że w  swojej istocie jest bardzo prosta
- akademicka nauka i  media niepotrzebnie komplikują obraz Świata, aby Niewolnicy Światowego Systemu Totalitarnego Zniewolenia nie zorientowali się, co jest Prawdą
- a  tymczasem zrozumienie podstawowych praw ekonomii, polityki, historii, psychologii itd. a  nawet duchowości jest banalnie proste
- środowiska zaciemniające obraz Świata wymyśliły nawet swój OBCY dla Nas język, który ma nas zniechęcić nawet do prób zrozumienia podstawowych mechanizmów rządzących światem
- zakłamane elity celowo używają dziwacznych i  niezrozumiałych intuicyjnie dla Słowian słów typu "narracja", "archetyp", "etnos" itd. zmuszając też nas Wolnych Ludzi do ich używania, jeżeli nie chcemy wypaść z  obiegu informacyjnego
- podałem tylko przykłady pojedynczych nadmiarowych słów, ale istnieją też całe teorie, które poprzez swoje skomplikowanie i  często zakłamanie, niepotrzebnie komplikują nam życie.
- jeżeli obejdziemy te formalne tylko trudnosci, to okaże się, że "król jest nagi" i  Prawda jest łatwa do zrozumienia
- złodziej okaże się złodziejem, a  nie "aferzystą", "biznesmenem", "bankowcem", czy też "politykiem"
- Człowiek Wolny i  Uczciwy okaże się Człowiekiem Wolnym i  Uczciwym, a  nie naiwnym i  przegrywającym Wyścig Szczurów niewolnikiem

♥ Aby ta przemiana zaszła, potrzebna jest jednak dość duża grupa INFO-społeczników, czyli Wolno-Wiedunów, niezbędna do przełamania bariery informacyjnej, istniejącej w  naszych umysłach i  w przestrzeni publicznej

♥ pamiętajmy, że większość "teorii spiskowych" po pewnym czasie okazuje się powieściami prawdziwymi

♥ Czas + Informacja = Zmiana Świadomości Społecznej
, a  dokładniej:
Czas + Informacja x ilość Informacji x jakość Informacji = Wielka Zmiana Świadomości Społecznej

♥ Dlatego zachęcam wszystkich i  proszę o  tworzenie własnych źródeł informacji
- Jeżeli wiecie coś ciekawego, to twórzcie własne strony www, piszcie posty na FB, publikujcie filmy na Youtube, rozwijajcie działalność na innych mediach, bierzcie udział w  dyskusjach na forach internetowych itd.
- przede wszystkim twórzcie własne, Niezależne od Systemu Nowe Wolnościowe Media
- im więcej tych Nowych Niezależnych Mediów, tym większy Obszar Wolności
- ale rozmawiajmy też z  żywymi Ludźmi, z  rodzinami, przyjaciółmi, a  także z  ludźmi "przypadkowo spotkanymi"
- nie ma przypadków, a  śniegowa kula Informacji, raz zainicjowana, urośnie bardzo szybko do niewyobrażalnych rozmiarów

♥ Ilość i  jakość Nowych Niezależnych Mediów jest ważna, aby była ciągła miedzy nimi konkurencja w  dostępie do Wiedzy Prawdziwej, co uchroni nas od:
- niebezpiecznej nadmiernej centralizacji, co rodzi możliwość powstania tyranii
- możliwości przejęcia Powieści (narracji) Wolnościowej przez Światowy System Niewolniczej Przemocy

♥ Jeżeli chcesz uniknąć cenzury na portalach typu Youtube, Facebook i  innych systemach informacyjnych podległych CIA i  innym centralom Światowego Systemu Totalitarnej Przemocy, to korzystaj z  polskich platform internetowych, na przykład cda.pl.
Ewentualnie korzystaj z  systemów blogów, takich jak na przykład BIALCZYNSKI.PL bialczynski.pl/
Lub publikuj na Wolnych Stronach WWW, takich jak mój Nowy Portal Wolnych Słowian i  Wolnych Polaków Słowianie i  Ukryta Historia Polski slowianieiukrytahistoriapolski.pl/
A najlepiej sam/sama załóż SWOJE WOLNE MEDIUM, czyli po słowiańsku SWOJEGO WiedzoGłośca, czyli Rozgłośnię Wiedzy.
Może to być strona www, blog, rozgłośnia radiowa, telewizja, czy nawet głoszenie prawdy na ulicach w  formie ulotek, plakatów i  przemówień.
Tu pozostawiam pole dla Waszej wyobraźni i  wynalazczości, bo warunki naszego życia szybko się zmieniają.
WiedzoGłosiec po zachodniemu nazywałby się pewnie InfoEmiterem lub w  skrócie Medium.
WiedzoGłosiec / WiedoGłosiec, oraz Głoszenie w  nim Wiedzy / Wiedy, to jest to, co najlepszego w  dzisiejszych czasach dla Ojczyzny możemy zrobić.

♥ Namawiając Was do zakładania własnych Wolnych RozGłośni Wiedzy biorę pod uwagę dwie rzeczy:
- my Polacy, Słowianie jesteśmy indywidualistami, Wolnościowcami i  sami chcemy decydować o  tym, co mówimy. To nas kręci, a  nie wykonywanie rozkazów, jak to ma miejsce u  niektórych narodów sąsiednich.
- trudniej jest stłumić Wiele Głosów, niż scentralizowamy Głos Jeden.

♥ Prowadzenie własnych mediów powinno być tylko jednym z  kierunków naszej pracy. Drugi z  tych kierunków, to łączenie sił na wspólnych Platformach Informacyjnych
- decentralizacja Naszych Wolnych Mediów jest dobra dla demokracji i  bezpieczeństawa
- centralizacja Naszych Wolnych Mediów jest dobra dla skuteczności działań
- obydwa te rodzje działań są istotne i  powinny być prowadzone równolegle
- obrazowo mówiąc powinniśmy być jak woda, która się rozlewa i  wsiąka wszędzie. Przyjmuje różne kształty i  formy, ale w  sposób ciągły nawadnia wszystko. A  nasza działalność jest potrzebna Polsce i  Światu, jak woda potrzebna jest życiu w  przyrodzie.
- pamiętajmy, że zgodnie z  zapiskami średniowiecznych zachodnich kronikarzy, Słowianie byli niezwyciężeni, a  przegrali z  Zachodem tylko z  powodu niezgody między poszczególnymi Ludami Słowiańskimi.

♥ ta praca w  przestrzeni publicznej jest rodzajem oddawania głosu w  Wyborach, które odbywają się w  przestrzeni publicznej

♥ Jeszcze raz podkreślam, że obecna wolność informacyjna jest Naturalnym Środowiskiem nas Polaków-Lechitów i  powinniśmy z  tej sytuacji skorzystać.
W systemach totalitarnych nazywano nas wichrzycielami.
Na przykład papieże napominali nas, żebyśmy byli posłuszni zaborcom.
Podobne głosy słyszymy z  Brukseli.
Na przykład Angela Merkel i  Martin Schulz tak nas traktują.
Jak widać w  systemie niewolniczym jesteśmy przeszkodą, ale tam, gdzie jest Wolność, możemy rozwinąć żagle.
Jeżeli zaczniemy budować nasze Rozgłośnie Wiedzy dość szybko, to zbudujemy Świat Wolnych Mediów.
Przecież Wolne Wiece Słowiańskie, to coś bardzo podobnego do Internetu.
Można mówić, co się chce, a  ostateczne decyzje należą do Ludu.
W dzisiejszych czasach zachodzi dewaluacja oficjalnych, tradycyjnych dla Zachodu instytucji demokratycznych, które tak naprawdę demokratyczne nigdy nie były, bo Demokrację nosi się w  Sercu, a  nie jest się do niej przymuszanym.
A my tę Prawdziwą Demokrację właśnie mamy w  sobie i  nadszedł czas, aby to wykorzystać.

♥ najgorszą rzeczą byłoby tu stwierdzenie "no przecież nie jestem ani ekspertem, ani publicystą, ja się do tego nie nadaję :-)
- w  Prawdziwej Demokracji każdy nadaje się do tego, żeby zabierać głos i  decydować o  przyszłości
- to niewolnicze systemy polityczne, religijne, medialne i  naukowe "upupiły nas" i  wmówiły nam, że jesteśmy niekompetentni i  w ogóle gorsi
- jest inaczej: każdy może robić to, co chce i  w czym się dobrze czuje
- niewolnicze systemy wmawiają nam, że musimy być skromni i  się umartwiać, bo jesteśmy zbyt słabi i  niekompetentni do zabierania głosu i  decydowania, że decydować mogą tylko kapłani Nowej Totalitarnej Wiedzy, tacy jak namaszczeni przez Rząd Światowy "politycy", "dziennikarze", "naukowcy" i  "duchowni"

♥ Nie bądźmy bierni oddając tylko głos co 4 lata w  wyborach organizowanych przez partie polityczne, bedące sługusami Rządu Światowego i  Banksterskiego, to za mało
- to za mało - sami organizujmy nasze własne Wolnościowe Systemy Informacyjne
- tak: Systemy, a  nie Jeden System, bo Wielość i  Demokracja dają Siłę

♥ jeżeli umiesz:
- pisać, to pisz i  publikuj w  internecie
- mówić, to mów i  publikuj w  internecie (pokażcie kogos, kto nie umie mówić, niemowa? - przecież język migowy, to też mowa)
- śpewać, to śpiewaj i  publikuj w  internecie
- gotować, to gotuj i  publikuj w  internecie
- cokolwiek innego, to podziel się tym z  innymi
- KAŻDY ma jakieś zdolności, może ukryte, ale bez ich ODKRYCIA nie ma Pełni Naszego Życia
- pomagając innym sam się ODBLOKUJESZ i  sobie pomożesz

♥ nasza Działalność Informacjna powinna być wszechstronna, powieważ ogłupiająca nas propaganda jest Wielowarstwowa, inaczej mówiąc "Jedno Kłamstwo wspiera Inne Kłamstwa"

♥ dlatego zastosujmy kontrstrategię "Każda nasza Prawda wspiera inne Nasze Prawdy"

♥ na przykład: niektórym ludzim nie mieści się w  głowie, że jako niewolnicy Światowego systemu Totalitarnej przemocy są okradani z  do 90% owoców Swojej Pracy
- jeżeli przyjrzą się faktom ekonomicznym, to mogą się z  tym zgodzić, ale ciągle nie będą pewni, że tak jest
- bo to się normalnenu człowiekowi po prostu "nie mieści w  głowie"  - i  słusznie !!!
- dopiero poznanie historii ludzkości oraz psychologii biznesu, religii i  polityki pozwoli nam w  Pełni zrozumieć jak to wszystko działa i  jak do tego doszło
- wtedy problem ten wyda nam się bardzo prosty i  zobaczymy też drogę wyjścia

♥ i  podobnie Ludziom Uczciwym nie mieści się w  głowie, że Rząd Światowy przy pomocy koncernów farmaceutycznych i  agenturalnego Rządu III RP dokonuje właśnie depopulacji Polaków, na przykład przy pomocy zatrutych chemicznie i  biologicznie szczepionek, czy żywności typu GMO
- bo to się normalnenu człowiekowi po prostu "nie mieści w  głowie"  - i  słusznie !!!
- dopiero poznanie FAKTÓW historycznych i  medycznych pozwoli zrozumieć Ogrom i  Skomplikowanie tego Problemu
- wtedy problem ten wyda nam się bardzo prosty i  zobaczymy też drogę wyjścia

♥ Jak najłatwiej "wciągnąć się" w  szlachetną działalność INFO-społeczników, czy Wolno-Wiedunów?
Ja wiele zawdzięczam innym autorom i  znajomym, którzy od wielu lat wpływali na moje Widzenie Świata.
Byli to ludzie specjalizujący się w  sferze historii, archeologii, medytacji, ekonomii, duchowości, uczciwego życia, dobroci serca, religii, Wiary Przyrody, Wiedy itd.
Wygląda to na sieczkę pojęć i  dziedzin, ale w  naszych czasach trzeba być wszechstronnym.
Ścisła specjalizacja ogranicza i  powoduje, że jesteśmy niewolnikami naszych wąskich poglądów.
Dlatego myślę, że należy uczyć się, nie "w pocie i  w męce", ale na luzie, bawiąc się odkrywaniem nowych, nieznanych lub zakłamanych jeszcze dla nas obszarów.
Poznawać nowe blogi, nowe filmy i  inne internetowe źródła wiedzy, ale przede wszystkim poznawać Nowych Ludzi, a  także uczyć się nowych rzeczy od starych znajomych.
Również od Rodziny!!!

♥ Różne drogi do rozpoczęcia działalnosci INFO-społeczników, czy Wolno-Wiedunów
- tu drogi są bardzo indywidualne
- do niektórych najlepiej przemawia sfera materii i  wstrząsem dla nich jest, kiedy dowiadują się o  skali niewolnictwa i  wyzysku materialnego. No bo nie lubią być okradani.
- innych oburza skala zakłamania i  propagandy antypolskiej i  antyludzkiej. Bo nie lubią fałszu i  oszukiwania Ludzkości.
- jeszcze inni dochodzą do świata "teorii spiskowych" z  pozycji duchowych, medytacyjnych. Bo intuicyjnie czują, co jest Prawdą, a  co nie jest.
- jeszcze inni wychodzą ze świata moralności i  piękna - chcą żyć w  świecie pełnym harmonii i  dobra wzajemnego. Bo dla nich takie życie jest najłatwiejsze i  najpiękniejsze.
- najlepiej byłoby, gdybyśmy szli wszystkimi tymi drogami równocześnie, wtedy szybciej osiągniemy Masę Krytyczną Informacji, która zmieni Świata Ogląd Ludzkości

♥ Od czego zacząć
- proponowałbym, żebyśmy zaczęli od odrzucenia oficjalnej propagandy, żeby sobie nie zaśmiecać umysłu
- jest to ważne dla równowagi, bo przez całe życie byliśmy w  głównym nurcie informacyjnym, co mogło pozostawić w  nas trwałe ślady
- uczymy się z  Wolnych Mediów i  po sprawdzeniu dowodów sami oceniamy, które z  tak zwanych "teorii spiskowych" są według nas prawdopodobne, a  które nie
- następnie dzielimy się tymi naszymi wnioskami z  innymi

♥ Należy koniecznie przechowywać kopie swoich tekstów i  filmów, ponieważ Światowy System Totalitarnej Przemocy coraz częściej zamyka różne kanały i  treści na Youtube, Facebooku i  innych mediach
- Przykład: zablokowanie kanału wRealu24 na Youtube
bialczynski.pl/2018/01/05/ntv-pilne-cenzura-w-mediach-blokada-wrealu24-na-youtube/#more-80413


- Przykład: zablokowanie kanału eMisjąTv na Youtube
bialczynski.pl/2018/01/10/cenzura-na-youtube-i-fb-e-misja-tv-zlikwidowana/#more-80654
oraz:
www.cda.pl/video/183976170/vfilm

♥ Polacy, Słowianie zawsze słynęli ze swojego poczucia Wolności i  z tej racji z  jednej strony
- są bardziej indoktrynowani niż inne Narody - przykładowo, przeciętnemu Niemcowi wystarczy jeden rozkaz Władzy i  Niemiec ten rozkaz wykona, więc intensywna indoktrynacja nie jest potrzebna.
- z  Polakami zawsze było inaczej
- z  drugiej strony, z  tego samego powudu jesteśmy najbardziej predystynowani wśród Narodów Świata do stawienia oporu Światowemu Systemowi Totalitarnej Przemocy
- w  dzisiejszych czasach ten opór ma sens tylko na froncie Informacji / Wiedzy

♥ Co robic i  jak robić? Oprę się tu na moich doświadczeniach, bo mam pewność, że to czego doświadczyłem jest na pewno prawdziwe i  działa.
- potrzebna jest wielka samodzielność i  … Wolność, tym razem wewnętrzna
- wszelkie instrukcje powinny odgrywać rolę tylko pomocniczą
- spróbuję dać jedną radę ogólną, która pomoże się nam przełamać: jeżeli czegoś nie umiesz robić, to ZRÓB to i  zobaczysz, że jednak umiesz
- ja na przykład nie umiem rysować, ani malować (nie umiałem :-) ), a  nie chciałem na moją stronę www brać obcych dzieł plastycznych, bo nie wiedziałem jak to jest z  prawami autorskimi.
Pozornie sytuacja bez wyjscia.
Ale okazało się jednak, że NIE.
Po prostu poszedłem do sklepu papierniczego, spytałem, jakie farby, pędzle i  ołówki mam nabyć, nabyłem je i  zacząłem rysować.
Drogą prób i  błędów narysowałem pierwsze ilustracje w  stylu "modern primitive" i  jakoś nikt mi nie wytykał, że słabo rysuję.
Liczy się DUCH naszego dzieła, a  nie zgodność ze sztucznymi standardami.
To dzieło ma przemówić do odbiorcy, a  nie spełniać jakieś bzdurne standardy !!!
Dzieci tworzą sztukę prymitywną, ale najbardziej szczerą, uczciwą.
A o  uczciwość nam przecież chodzi!
- to samo dotyczy naszego pozornego braku umiejętnosci w  innych dziedzinach
- jeżeli czegoś NAPRAWDĘ nie umiesz zrobić, albo raczej nie masz czasu, aby się nauczyć, to wejdź we współpracę z  innymi.
Chętni do pomocy na pewno się znajdą.

♥ Nie jest zbyt elegancko dawać siebie za przykład, ale przykłady, które daję powinny być rzeczywiste i  takie, które dobrze znam.
Dlatego proszę spojrzeć na moją stronę www: Nowy Portal Wolnych Słowian i  Wolnych Polaków - Słowianie i  Ukryta Historia Polski slowianieiukrytahistoriapolski.pl/, także na związane z  nią strony FB i  Youtube.
Stworzyłem ten ogromny, jak na dzieło jednego człowieka System Wiedzy w  ciągu jednego roku.
Zacząłem na jesieni roku 2016.
System ten jest w  ciągłym rozwoju.
Ty też tak możesz!
Możesz nawet więcej, bo nie jestem osobą jakoś specjalnie uzdolnioną, tylko bardzo chciałem pomóc Rodakom i  innym Ludziom.
Mój system ciągle ma pewne braki, ciągle chciałbym coś zmienić, dodać.
Nie należy się jednak nadmiernie podkręcać.
Systematyczna, powolna praca daje efekty.
Mam też wiele ograniczeń, o  których nie będę pisał, bo myślenie ograniczeniami nie prowadzi do sukcesu.
Raczej ich przekraczanie.

♥ Nasze ograniczenia przekujmy na sukces. Jeżeli na przykład ktoś nie ma cierpliwości do pisania tekstów, ale lubi imprezować, to na tych imprezach może zarażać Prawdą innych.

♥ Na świecie są pracusie i  są "imprezusie", ale każdy może zrobić coś dobrego.
Musimy myśleć szeroko - na przykład zachęcanie innych do pracy 12 godzin na dobę, jest również odbieraniem im Wolności.
Nawet jeżeli jest to praca dla Polski.
OK, dla Polski można coś poświęcić :-)

♥ Pamiętajmy, że budowa nawet ogromnych Systemów Informacyjnych ZAWSZE zaczyna się od pierwszych, nawet małych działań.
Od pierwszego artykułu, czy króciutkiego filmu.
Od pierwszego pomysłu.
Tylko ten pomysł należy koniecznie zrealizować, a  potem idzie już jak z  górki :-)

♥ Ja sam z  kolei uczyłem się z  dziesiątek i  setek innych stron www, ale szczególnie z  dwóch, które przy okazji chciałbym gorąco i  z wdzięcznością polecić:
1) Białczyński, oficjalna strona Czesława Białczyńskiego - niezwykły, wręcz monumentalny system informacyjny słowiańsko-historyczny, ale też obejmujący całość życia społecznego - bialczynski.pl/
2) RUDAWEB.PL - doskonała strona historyczna i  społeczna - www.rudaweb.pl

♥ Przekazywanie innym ciekawych źródeł informacji, to ważna część naszej pracy. Polecajmy książki, artykuły prasowe, strony www, telewizje, poszczególnych ludzi i  inne Wolne Media

♥ Myślenie o  teraźniejszosci jest potrzebne i  fajne, ale my myślimy już o  tym, jak nasze działania wpłyną na losy Polski i  Świata Całego

♥ Życzę powodzenia w  tej żmudnej, ale i  Radosnej Pracy Informacyjnej i  do zobaczenia w  Erze Świtu Swaroga, Erze w  której nasze Pozytywne Myśli natychmiast będą Rzeczywistością ♥

Nie "staną się", ale po prostu będą Rzeczywistością

Na razie jest to mistyka, ale u  wielu osób już Się To Dzieje

Marian Nosal
Warszawa, 15 stycznia 2018 roku

Literatura:
1) BIALCZYNSKI.PL
NTV: GMO – Strona społeczna opuszcza protestacyjnie posiedzenie PISowskiej Komisji
bialczynski.pl/2018/01/11/ntv-gmo-strona-spoleczna-opuszcza-protestacyjnie-posiedzenie-komisji/#more-80684
2) Łukasz Tomys - Rzeczpospolita
Fortuna dzięki wojnie - rodzina Rothschildów
www.rp.pl/Sylwetki/303189961-Fortuna-dzieki-wojnie---rodzina-Rothschildow.html
3) iluminaci.pl
Rothschild a  bitwa pod Waterloo
www.iluminaci.pl/iluminaci/rothschild-a-bitwa-pod-waterloo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarze pod moim pierwotnym artykułem na ten temat:
"Marian Nosal: Wejście w  Erę Informacji jest wielką szansą dla Polaków i  innych Wolnych Ludzi tej Ziemi"
Opublikowano 29 stycznia 2018 przez Białczyński na blogu bialczynski.pl
bialczynski.pl/2018/01/29/marian-nosal-wejscie-w-ere-informacji-jest-wielka-szansa-dla-polakow-i-innych-wolnych-ludzi-tej-ziemi/

Białczyński 30 stycznia 2018 o  19:09 Odpowiedz
Uważam ten artykuł za bardzo ważny, a  ideę prowadzenia programowo takich działań za jak najbardziej uzasadnioną i  godną realizacji. Jak zwykle efekt zależeć będzie od tego ile osób zechce działać i  to działać z  samozaparciem. To tak samo jak ze Słowiańską Wszechnicą, Słowiańskimi Podręcznikami, Platformą Internetową Ruchu Wolnych Ludzi itp.

Wciąż słyszę ze wszystkich stron, że pieniędzy na takie działania nie będzie brakować, ale czy więcej osób zechce naprawdę zadziałać niż tylko deklarować chęć działania. Chęć udziału w  zjednoczeniowym wiecu rodzimowierców swego czasu zadeklarowało na FB 1000 osób, ale przyjechało tam chyba 20, no może 50.

Marian Nosal 1 lutego 2018 o  04:19 Odpowiedz
Witam Panie Czesławie,
No właśnie, po co pisałem ten artykuł?
Teraz spróbuję podsumować myśl w  nim zawartą.
Czym się on różni od innych analiz i  zachęt do masowej pracy dla Polski i  Świata (których też nie ma wiele, ja nie znam żadnej sensownej, oprócz tego blogu i  kilku innych podobnych !!!):
– jest to wezwanie do SAMODZIELNOŚCI i  wiary w  SIEBIE
– do wiary w  swoją samodzielnść i  umiejętności przede wszystkim
– także do wiary w  nadchodzącą Wielką Zmianę
– ale z  tej wiary ma wyrastać działanie, a  nie tylko przekonania, czy uczucia
– chodzi o  MASOWE działanie w  sferze INFORMACJI
– działania w  sferze materii i  w innych sferach pojawią się same, o  ile zmiana w  sferze informacji będzie poważna
– działanie w  sferze INFORMACJI i  ich autorowie mają RÓWNOCZEŚNIE być:
a) skrajnie rozproszone / rozproszeni
b) ale też spontanicznie się grupujące / się grupujacy
– ma to działać, jak ŻYWY, ŚWIADOMY ORGANIZM, którego mózg ma jedną najważniejszą myśl: odzyskujemy Wolność Dzięki Prawdzie
– tylko PRAWDA nas interesuje i  dla niej poświęcamy wszystko, bo taki jest czas
– przykładem i  wzorcem dla takich działań może być Wolny Wiec Słowiański, czyli instytucja w  której każdy może powiedzieć, co chce
– po wysłuchaniu wszystkich spontanicznie powstają działania w  sferze pozapropagandowej, w  sferze życia
– na przykład przywódcy wybierani są przy pomocy konkursu, w  systemie demokracji naturalnej, a  nie przywożeni w  teczkach, jak Balcerowiczowie, Tuskowie, Kaczyńscy, czy Morawieccy
– sprawdzianem poprawności i  właściwego kierunku działania ma być masowość ruchu
– TYLKO MASOWOŚĆ i  indywidualne zaangażowanie każdego człowieka może dać sukces na polu PRAWDY
– pamiętajmy, że Solidarność spaczyła się, kiedy władzę otrzymały ELITY. Okazało się, ze były to sprzedajne, agenturalne elity, które do dzisiaj tę władzę utrzymują
– nasze działania spowodują też Wielka Zmianę w  Świecie Ducha – to przekonanie i  założenie nie jest na razie sprawdzalne, ale wielu ludzi już to widzi
– cichym założeniem jest to mówiące, że CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ i  dlatego w  tym momencie jest szansa dla NAS, zwykłych ludzi
– wmawiano nam, że jesteśmy zwykłymi, szarymi ludźmi, a  tymczasem my jesteśmy WIelkimi Zwykłymi Szarymi Ludźmi, którzy zmienią Dzieje Świata
– dlatego podoba mi się, czasami ośmieszana nazwa: Słowianie, Dzieci Bogów
– Dzieci Przyrody, Dzieci Wszechświata, Dzieci Boga, to właśnie my, Mieszkańcy Ziemi
pozdrawiam serdecznie

Marian Nosal 1 lutego 2018 o  04:20 Odpowiedz
Dzień dobry,
Teraz jeszcze ważna kwestia:
Co do instytucji realizujących ideę Naszego Wejścia w  Erę Informacji, to ma nią być Ruch Wolnych Ludzi, którzy bedą ja sobie przekazywali.
W końcu ludzie muszą zrozumieć, jak są okłamywani i  rozgrywani propagandowo i  zostać Ludźmi przez duże L.
I z  tego ma wynikać ich motywacja.
Wszelkie instytucje w  tym Ruchu mogą być powoływane, ale nie mogą mieć głosu decydujacego.
Tylko szybko się komunikujące masy Wolnych Ludzi mogą cos pozytywnego osiagnąć.
Nie wierzymy NIKOMU, tylko SOBIE.
Myslę, że jest to naturalne, bo komu moglibyśmy bardziej zaufać, niż SOBIE?
Pozdrawiam serdecznie

Białczyński 30 stycznia 2018 o  19:11 Odpowiedz
Witam panie Marianie

Parę dni nie wchodziłem na pocztę , więc przeleciało i  może nie za dobrze to do końca, bo tekst w  nowym kształcie jest bardzo ważny. Nie wiem czy ktoś dokładnie w  tak analityczny sposób podszedł do tego zagadnienia już kiedyś i  czy coś publikował. Ogólnie jest to zasada stosowana przez polski ruch hippisowski w  latach 1970-1990, wzorowana zresztą dokładnie na metodach Gandhiego, także w  USA w  czasie wojny wietnamskiej korzystano z  tej metody.

To co dzieje się obecnie, w  sposób naturalny także ewoluuje, jakby w  ramach modelu jaki pan przedstawia. Organizacja bez Organizacji na tym polega. I  tak działa Ruch Wolnych Ludzi. Przychodzi jednak moment, że pojawia się właśnie w  sposób w  miarę naturalny potrzeba zainstalowania platformy medialnej wspólnej dla wszystkich. Rzecz w  tym, że nie jestem do końca przekonany czy takie działanie, jeśli jest przedwczesne nie zemrze śmiercią naturalną, mimo włożonych wysiłków i  poniesionych kosztów.

Powstaje portal WolniLudzie.org który jest kolejnym podejściem do tematu i  ciekaw jestem czy on spełni oczekiwania jakie w  nim pokładam. Każdy powinien tam móc zaistnieć, a  jednocześnie każdy powinien prowadzić swoją działalność, by dalej model wyglądał jak wyglądał, czyli był Organizacją bez Organizacji – a  emanacja organizacyjna np. polityczna w  razie tego gdy „umrze” naturalną śmiercią, gdy nie powiedzie się jakaś akcja typu wejścia do Sejmu czy wygrania wyborów samorządowych, nie spowodowała śmierci całego ruchu i  upadku działania ku Wielkiej Zmianie poszczególnych ogniw ruchu.

Natomiast co do samej organizacji takiego przedsięwzięcia to jeśli byliby chętni jak najbardziej należałoby takie akcje prowadzić w  sposób planowy.
Pozdrawiam serdecznie

Marian Nosal 1 lutego 2018 o  04:22 Odpowiedz
Dzień dobry,
I kontynuując poprzedni wątek:
W tej sytuacji, kiedy chcemy stanowić MASOWY duch Wolnościowo-Informacyjny, przede wszystkim sami musimy się ciągle dokształcać.
Nieważny jest punkt startu, czyli nasza aktualna wiedza.
Wiedza o  świecie współczesnym zmienia się tak szybko, że obowiazkiem każdego patrioty staje się CIĄGŁE SAMO-DOKSZTAŁCANIE.
I o  czym szeroko już pisałem PRZEKAZYWANIE naszej Wiedzy Rodakom i  Innym Ludziom.
Dawniej obowiazkiem były:
– walka
– praca
– rozmnażanie się
, a  teraz głównym obowiazkiem staje się też NAUKA.
NAUKA czynna i  bierna, a  w zasadzie wyłącznie CZYNNA, bo nawet ucząc się musimy być aktywni, budować własne bazy wiedzy i  ciągle się dokształcać.
Taka baza wiedzy, to na przykład zapisane w  przeglądarce internetowej adresy stron www z  cennymi informacjami.
Ale moim pomysłem jest, żeby każdy Polak sam też był źródłem Wiedzy dla innych.
Z moich doswiadczeń wynika, że nie ma lepszej formy UCZENIA SIĘ, niż UCZENIE INNYCH.
Kiedy uczymy innych, to musimy się do tego przygotować i  dokładnie tematy kolejnych lekcji PRZEMYŚLEĆ.
I o  to chodzi !!!

jasski 31 stycznia 2018 o  21:59 Odpowiedz
Piękna wizja, logicznie ułożona i  przekazana. Byłoby pięknie gdyby w  nagrodę dane nam było odczuć i  choć trochę przeżyć tej zmiany-erywodnika-śwituSwaroga. Czy przejście dokona się samoistnie czy będzie wymagało asysty „zbrojnych”?. Oni przecież strugają maczugi, a  i do arki Noego przyczepił się Nemrod i  na nowo rozplenił żmijowe plemię. Z  przyjemnością udostępniłem Twoją wizję.

Marian Nosal 1 lutego 2018 o  05:11 Odpowiedz
jasski: zapomnij o  asystach zbrojnych.
W ogóle nie myślmy w  ten sposób.
To blokuje Erę Swaroga.
Jeżeli ktoś chodzi na strzelnicę, to fajnie, ale szlachetny sport strzelecki uprawiamy bez emocji złosci, gniewu i  zemsty.
Tylko po to, żeby trafić w  „10”.
Czyli przywrócić prawdę.
Informacja jest bliżej Ducha niż materia.
Dlatego propozycja MASOWYCH działań w  polu Infomacji, jak paltocik na jesień, jest dobra na Okres Przejściowy.

Marian Nosal 1 lutego 2018 o  05:13 Odpowiedz
jasski: zapomniałem podziękować za pochwałę 🙂
dziękuję

jasski 1 lutego 2018 o  07:18 Odpowiedz
Wizja jest spójna, jasna i  logiczna, a  przede wszystkim czysta. Nie mam czasu na filozofowanie bo wracam do natury i  aktualnie jestem zajęty organizacją samowystarczalnego gospodarstwa permakulturowego połączonego z  obróbka drewna. Potrzebuję jednak zaangażowania się w  „zmianę”. Dobrze, że wczoraj podsunąłeś mi swój artykuł bo ustrzegł on mnie przed wydaje mi się teraz paroma błędami. Mówiąc o  „zbrojnych” myślałem wyłącznie o  ochronie „prawdy”, choć przysłowie, że prawda sama się obroni jest mi znane. Panowie dziękuję za kolejną lekcję, otrzymałem ją w  samą porę. Jestem z  Wami.

Marian Nosal 4 lutego 2018 o  10:38 Odpowiedz
jasski: Powodzenia, a  gdzie masz to ciekawe gospodarstwo?

arjaman 3 lutego 2018 o  14:11 Odpowiedz
Najlepszy tekst jaki przeczytałem przez ostatnie lata. Żadnego narzekania, spójny i  logiczny pomysł na działanie. Zgadzam się z  całością, w  paru szczegółach bym uzupełnił:
– era robotyzacji dopiero się zaczyna, w  przemyśle mamy automatyzację i  początki robotyzacji, w  domach praktycznie nic
– era informacji, wiedzy – jest zawsze, ale faktycznie zanikają zajęcia bezpośredniego przetwarzania materii przez człowieka, w  bliskiej perspektywie człowiek będzie tylko programował urządzenia, a  w dalsze? Trudno przewidzieć.
Do przetwarzania informacji potrzebny jest język, oczywistością jest że będziemy używać polskiego, ale należałoby go OCZYŚCIĆ i  SKODYFIKOWAĆ.
I jeszcze jedno – prawo naturalne. Chyba czas by je spisać.

PS
Osobiście opracowałem następujące zagadnienia:
Teoria pieniądza, pieniądz rzeczywisty
Praktyka funkcjonowania pieniądza rzeczywistego, fizykalno – informacyjnego
Aktualne formy pieniądza obiegowego – pieniądz fiducjalny, pieniądz parytetowy
Ekonomia oszustwa i  hazardu a  gospodarka życia i  rozwoju
Przedsiębiorstwo społecznościowe – czyli dlaczego wolni ludzie nie stworzą korporacji
Chętnie wezmę udział w  opracowaniu następujących zagadnień:
Wolność + Odpowiedzialność kontra niewolnictwo
Podatki i  ich niedopuszczalność
Ekonomia państwa narodowego i  nacjonalnego
Zasada powstawania dochodu – ryzyko, praca, kapitał
Zasady powstawania dóbr i  obrotu nimi, zasady własności dóbr
Elementy prawa naturalnego
Nacja, naród, lud, państwo, kraj, wolność, okupacja
Rodzina, ród, naród
Język narodowy jako jedna z  najistotniejszych wartości, czystość i  prawidłowość języka

Panie Marianie – jestem do dyspozycji.

Marian Nosal 4 lutego 2018 o  10:41 Odpowiedz
arjaman: bardzo dziękuję, skontaktujmy się, Proszę o  kontakt przez moją www.
----------------------------------------------------------------------------------


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i dzień w którym Polacy rozpoczęli Wolność w Internecie... posłuchaj do końca, bo to o Twojej Przyszłości jest mowa... - film MarianNosalTV - jeszcze w przygotowaniu youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i dzień w którym Polacy rozpoczęli Wolność w Internecie... posłuchaj do końca, bo to o Twojej Przyszłości jest mowa... - film MarianNosalTV - jeszcze w przygotowaniu facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i dzień w którym Polacy rozpoczęli Wolność w Internecie... posłuchaj do końca, bo to o Twojej Przyszłości jest mowa... - film MarianNosalTV - jeszcze w przygotowaniu google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal