Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Polski » Ważne zdarzenia w historii Polski » Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna rzeź narodowa i rodzinna oraz jej związki ze współczesną sytuacją polityczną w  Polsce - film 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna rzeź narodowa i rodzinna oraz jej związki ze współczesną sytuacją polityczną w  Polsce - film youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna rzeź narodowa i rodzinna oraz jej związki ze współczesną sytuacją polityczną w  Polsce - film facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna rzeź narodowa i rodzinna oraz jej związki ze współczesną sytuacją polityczną w  Polsce - film google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna rzeź narodowa i  rodzinna oraz jej związki ze współczesną sytuacją polityczną w  Polsce - film

Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna, rodzinna i  narodowa rzeź, która odmieniła życie błogosławionego biskupa, magistra Wincentego Kadłubka. Także wnioski z  tej bitwy dla współczesnych Polaków, wobec konfrontacyjnej polityki PO, KOD, PIS oraz innych szkodników antypolskich


https://youtu.be/QB5-teow_UU

Najważniejsze tematy poruszone w  filmie i  inne związane:
§) dlaczego zainteresowałem się tą bitwą?
- bo przeczytałem, że była ona tak zacięta, iż prawie wszyscy jej uczestnicy, którzy ocaleli, byli ranni i  wracając do swoich domów jechali czasami obok swoich wrogów, ale nie byli w  stanie walczyć dalej
- tylko Rusinom udało się częściowo uciec z  pola bitwy, ale też byli mocno wyniszczeni
- Polacy natomiast stawali bohatersko, tylko pytanie: po co sie tak wzajemnie masakrowali?
- chciałbym opowiedziec o  tej bitwie, jako o  pwnym ostrzeżeniu przed wojna domową, w  której ludzie mogą być niestety bardziej okrutni niz w  innych wojnach
§) data bitwy 13 IX 1195, cały dzień
§) miejsce bitwy
Okolice wsi Mozgawy położonej nad rzeką Mozgawą między Buskiem Zdrojemi Książem Wielkim oraz miedzy Kijami i  Pińczowem, a  Skalbmierzem i  Kazimierzą Wielką
- Kadłubek: "jest zaś w  krakowskiej ziemi miejsce od rzeko Mozgowa nazwane, od opactwa Jędrzejowskiego niedaleko leżące…" [3]
§) warunki terenowe
- wg Kroniki Wielkopolskiej były tam "lasy sosnowe i  zagajniki" wsi Mozgawa
- według Kadłubka jakieś kolczaste krzaki nad rzeką Mozgawą "… w  tym to miejscu, przy przeprawie przez ciernie i  krzewinę spotkały się obadwa wojska…" [3]
- generalnie można przypuszczać, że krajobraz był, jak to w  Świętokrzyskiem w  okolicy Pińczowa
§) strony konfliktu przedstawię dokładnie, bo był to skomplikowany układ rodzinny:
- wojska Leszka Białego (10-11 lat) i  Konrada Mazowieckiego (7-8 lat)
- dowódcy: wojewoda krakowski Mikołaj Gryfita i  sandomierski Goworek z  rodu Rawiczów
- oraz Romana II Mścisławowicza halicko-włodzimierskiego (ukr. Роман Мстиславич) - prawdopodobnie dowódca naczelny stronnictwa małopolskiego
- wojska Mieszka III Starego, jego syna Bolesława Mieszkowica oraz Mieszka I  Władysławowica Plątonogiego, księcia raciborskiego , syna Władysława Wygnańca i  Jarosława Bolesławowica , księcia opolskiego, syna Bolesława Wysokiego
§) skład wojsk
- Małopolska (Ziemia Krakowska i  Sandomierska), Rusini Haliccy i  prawdopodobnie mieszkańcy Ziemi Sieracko-Łęczyckiej oraz Mazowszanie
- przeciwko Wielkopolanom, Kujawianom (Bolesława Mieszkowica) i  Ślązakom.
Jan Długosz pisał, że Pomorzanie Mszczuja też tam byli, ale współczesna nauka tego twierdzenia nie popiera
- liczby wojsk źródła nie podają
§) spór był rodzinny, bo:
- Mieszko Stary syn Bolesława Krzywoustego był wujem Leszka Białego
- więc Bolesław Mieszkowic też był wnkiem Bolesława Krzywoustego
- Leszek Biały i  jego brat Konrad byli wnukami Bolesława Krzywoustego
- Roman Mścisławowicz Halicki był synem Mścisława Chrobrego i  Agnieszki, córki Bolesława Krzywoustego
- Mieszko I  Władysławowic Plątonogi był wnukiem Bolesława Krzywoustego
- zaś Jarosław Bolesławowica opolski był prawnukiem Bolesława Krzywoustego
- czyli trzej wnukowie Bolesława Krzywoustego stanęli przeciwko synowi, dwóm wnukom i  prawnukowi tegoż
- ufff, mam nadzieję, że się nie pomyliłem.
- oni na pewno w  tłoku bitwy ciągle się mylili i  tłukli się bez sensu, bez ładu i  składu
- w  tej rzezi rodzinnej Polsko-Polskiej musieli, jako wasale brać udział wszyscy zamieszni w  ten spór Polacy

§) nie należy tego sporu traktować, jako wojny polsko-rosyjskiej. Rusini wtedy byli bardzo bliscy Polako i  prawdopodobnie rozmawiali jeszcze bez tłumaczy.
- Naród rosyjski powstał kilka wieków póżniej

§) sytuacja przed bitwą i  ogólny przebieg walki
- stroną atakującą byli Wielkopolanie, ponieważ Mieszko Stary chciał odzyskać należący mu się tytuł księcia seniora
- dlatego szybkim marszem przybył do Małopolski
- stronom nie w  pełni udało się zmobilizować wszystkie siły
- opóźnieni byli Sandomierzanie pod dowództwem Goworka i  Ślązacy z  Mieszkiem Plątonogim i  Jarosławem Raciborskim
- pod Mozgawą stroną atakującą byli natomiast prawdopodobnie Małopolanie

§) pierwsza faza bitwy
- ogromna zaciętość, walka między krewnymi, w  ramach rodów "ojciec przeciwko synowi"
- zerwanie więzów rodowych, sojuszniczych i  przyjacielskich
- zwały trupów
- wojownicy zabici lub poharatani (ranni, to mało powiedziane)
- zabity Bolesław Mieszkowic
- ciężko ranny książę Mieszko Stary (może nawet stracił ręke?)
- ciężko i  wielokrotnie ranny książę Roman Mścisławowicz
§) druga faza bitwy
- wzięty do niewoli Wojewoda sandomierski Goworek (prawdopodobnie ranny lub poturbowany)
§) sytuacja po bitwie, tragiczny stan sił w  aspekcie fizycznym i  psychicznym
- Nierozstrzygnięty wynik bitwy, straty w  zabitych, rannych, zszokowanych i  wystraszonych {!!!)wojownikach
- były też relacje, mówiace, że wygrali Mieszko Stary lub tez Mieszko Plątonogi, czyli strona Wielkopolsko-ślaska, ale nie zajęli oni jednak Krakowa
- zwały trupów
- wszyscy przegrani ↓
- wielkie straty biologicze w  materii Narodu
-  ironicznie można by stwierdzić, że głupsza i  fanatyczna część narodu została wybita i  pokarana za swój upór i  to jest jedyna korzyść z  tej bitwy
- przerwa z  działaniach wojennych i  politycznych

§) wielki wstyd i  smuta narodowa według Długosza

§) dalsze losy bohaterów bitwy
- Mieszko Stary w  1198 roku odzyskał tron w  Krakowie, w  dzielnicy senioralnej dzięki umowie zawartej z  Heleną Znojemską
- Roman II Mścisławowicz halicko-włodzimierski zbuntował się przeciwko kazimierzowicom Leszkowi i  Konradowi i  w 1205 roku zginał w  bitwie pod Zawichostem
- Leszek Biały zginął zabity podstępnie w  Gąsawie w   1227 roku
--------------------------------------------------------------------------------------------------
§) Bezpośrednie przyczyny konfliktu
- Nagła śmierć Kazimierz Sprawidliwego
- wybór na księcia Krakowa jego syna, Leszka Białego przez możnowładców małopolskich 5 maja 1194 [1]
- słuszne roszczenia Mieszka Starego o  tytuł Księcia Seniora i  dzielnicę senioralną
"…Podstawowym powodem konfliktu zbrojnego był wybór po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego 5 maja 1194[1] na stanowisko księcia krakowskiego, małoletniego bo liczącego zaledwie osiem, czy dziewięć lat Leszka Białego, co nie spodobało się jego stryjowi Mieszkowi III Staremu, oraz zwolennikom silnej władzy książęcej…" [1]

§) Przekupienie polskich władców i  feudałów możliwością otrzymania "błogosławieństwa" kościoła rzymskiego dla ich prawie boskiej władzy w  ramach systemu feudalno-niewolniczego.
- miało to miejsce w  czasach Mieszka I   Bolesława Wielkiego, ale takie zapędy władcy Słowian mieli juz wcześniej
- był to rodzaj korupcji feudalno-religijnej

§) Wysocy hierarchowie kościelni wykorzystywali swoja wysoką pozycję społeczną i  religijną do szantażowania pozostałej części społeczeństwa przy pomocy:
- popierania lub zwalczania poszczególnych władców w  zamian za nadania dóbr dla podległych diecezji i  innych agend Państwa Kościelnego
- w  ten sposób właśnie biskup krakowski Pełka intrygował i  to powoływał, to zrzucał Leszka Białego z  tronu w  Krakowie
- oprócz marchewki używali też kija, który przejawiał się na przykład w  postaci klątw z  łatwością rzucanych na władców Polski

§) Potrafili zniszczyć władców, którzy chcieli dobra Polski, czyli w  zasadzie wszystkich pierwszych Piastów, oprócz Mieszka I   jawnych zdrajców typu Kazimierza "Odnowiciela" i  Władysława Hermana
- Mieszko I  - bez "tytyłu" świętego, czy sprawiedliwego, co było regułą wśród władców chrzczących po rzymsku swoje narody, ale to było tylko ostrzerzenie. Abstahując od tego, że żadnego narodu nie ochrzcił :-)
- Bolesław Wielki - władał całym potężnym imperium, wiec otruto go, a  potem zatajono jego tytuł królewski i  podwójny cesarski
- Mieszko II - wytrzebiono i  zabito
- Bezprym - zatajono jego tytuł królewski i  prawdziwe intencje, potem zabito
- Bolesław Nieznany - zatajono jego tytuł królewski i  prawdziwe intencje, potem zabito
- Masław - zatajono jego królewskie pochodzenie i  prawdziwe intencje, potem zabito
- Bolesław Szczodry - był potężnym władcą, władał całym potężnym imperium i  dlatego opisano go jako niespełna rozumu, rzucono na niego klątwę i  otruto
- Bolesław Krzywousty - zatajono jego tytuł królewski i  pomniejszono jego główne zwycięstwo na Psim Polu, tak wielkie, że do dziś o  nim się pamięta we Wrocławiu i  dokładnie opisane w  kronikach. Wmawia się też nam, że dobrowolnie podpisał swój szkodliwy testament, który spowodował rozbicie dzielnicowe.
- Władysław II Wygnaniec - arcybiskup Jakub z  Żnina rzucił na niego klątwę oraz spowodował odsuniecie go od władzy i  wygnanie
- Bolesław Kędzierzawy - ośmieszno go w  jednej z  kronik, bo był wybitnym władcą Polski i  jako chyba jedyny władca, upokorzył porażką słynnego mordercę cesarza Fryderyka Barbarossę
- Kazimierz Sprawiedliwy - był posłuszny, a  i tak go otruto, bo chyba był zbyt silny

§) w  czasie rozbicia dzielnicowego kler zmieniał władców jak chciał
- osłabienie i  rozbicie Polski oraz spowodowany przez papieży okres bezkrólewia rozzuchwalił też wielmożów świeckich, którzy podobnie, jak kler szantażowali władców

§) Słowianie byli dość otwarci na szlachetne idee chrześcijaństwa
- Istnieje nawet hipoteza, że powszechnie wśród nich od III wieku n.e. panował Arianizm, czyli taka religia słowiańska, ale z  kultem proroka Jezusa
- jednak dopiero po przyjściu kościoła rzymsko-chrześcijańskiego wprowadzanego na mieczach Franków i  Niemców mogli zobaczyć, w  jaką pułapke wpadli !!!

§) Głównymi broniami chrześcijaństwa rzymskiego były:
- intrygi, kłamstwa i  oszustwa
-  podstawione i  wytresowane przez Kosciół w  klasztorach "księżniczki niemieckie"
- trucizna
- ogień i  miecz
- broń religijna - klątwy, interdykty itp.
- w  wiekach późniejszych tak zwana "święta" Inkwizycja
- wszystkie te podłości były usprawiedliwiane dobrem kościoła

§) Dalsze przyczyny konfliktu
- wymuszenie na Bolesławie Krzywoustym rozbicia dzielnicowego. Mówi się też, że bolesławów statut ujrzał światło dzienne dopiero PO jego śmierci, czyli że było to fałszerstwo podobnie bezczelne, jak sfałszowane" zaproszenie" Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego.
- odebranie władzy senioralnej Władysławowi Wygnańcowi
- ciągłe dążenie Zachodu do osłabienia Lechii poprzez wymuszanie dalszego rozbicia dzielnicowego
- polskie rozbicie dzielnicowe było głębsze niż u  innch rzymsko-chrześcijańskich sąsiadów - Czechów, Węgrów i  Niemców, gdzie ciągle istniały instytucje królestwa lub cesarstwa, których Polsce papieże odmawiali
- klątwy rzucane na wszystkich wazniejszych władców Polski
- trucie władców Polski, którzy osiągnęli zbyt dużą władzę lub nie sprzyjali Niemcom- również otrucie Kazimierza Sprawiedliwego

§) Systemowe przyczyny tej strasznej bratobójczej walki - czy ktoś zadaje takie pytania ???
- rozbicie dzielnicowe
- panujacy ustrój chrześcijańsko-feudalny
- uwikłanie się i  FANATYZM polskiego możnowładstwa, rycerstwa i  rodów książęcych w  poltykę rozbicia dzielnicowego po śmierci Kazimierz Sprawiedliwego
- niefortunne połączenie Słowiańskiego Bohaterstwa z  niewolniczą ideologią feudalną "pan-niewolnik".
- czyli albo będziesz panem, albo poddanym, tak zwana ruletka feudalna
- brak przyzwolenia papieży i  cesarzy dla koronacji Króla Polski

§) podobieństwo sytuacji z  1195 roku, do tej w  2017
- wtedy to Zachodni system feudalny szczuł ludzi (Polaków i  Słowian) na siebie
- dzisiaj to Zachodni system bankowo-korporacyjny szczuje ludzi (Polaków i  Słowian) na siebie

§) jak to robi?
- poprzez propagowanie ideologii głoszącej wyższość wyscigu szczurów, walki klas, walki narodów, ewolucyjnej walki o  przeżycie i  dominację w  miejsce ideologii powszechnej Wolności, Demokracji, Braterstwa i  Współpracy
- poprzez propagandę rozdwajającą społeczeństwo na jakieś dwie części - nieważne jakie, na przykład na "liberałów i  tradycjonalistów", albo na PO i  PIS oraz jeszcze dodatkowo KOD, RAZEM, PSL itd.
- inne sztuczne podziały w  społeczeństwie: stosunek do aborcji, praw mniejszosci seksualnych, ideologii gender itd.
- dzisiejszy rozdział na "liberałów i  tradycjonalistów" niczym się nie różni od tego na przełomie XII i  XIII wieku, bo Mieszko Stary pełnił rolę tradycjonalisty, a  panowie Krakowa byli liberałami (lub odwrotnie)
- powód nie jest dla Zachodu ważny, wazne jest, żeby się Polacy bili i  tracili siły

§) a  tak naprawdę problemem jest to, że są podszczuci jeszcze ludzie, którzy myślą, że poprzez krzywdę Rodaków osiągną sukces

§) Problemem jest jeszcze wyjątkowa IDEOWOŚĆ i  ZDOLNOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ Polaków, co może dawac fatalne skutki.
- Jeżeli dwie grupy rodaków poszczuje się przeciwko sobie, to członkom każdej z  nich może wydawać się, że NA PEWNO mają rację i  będą walczyć za swoje prawdy nie zważajac na straty.
- i  z tego często korzystają siły antypolskie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
§) udział w  wydarzeniach mozgawskich błogosławionego biskupa, magistra Wincentego Kadłubka

Literatura:
1) Wikipedia
Bitwa nad Mozgawą
pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Mozgaw%C4%85
2) Fragment książki: Norbert Mika "MIESZKO. KSIĄŻĘ RACIBORSKI" s. 171-173
Mozgawa 1195
www.zamki.name/bitwy/bitwa_nad_mozgawa_1195.html
3) Wincenty Kadłubek
Kronika Polska
4) Stanisław Smolka
Mieszko Stary i  jego wiek
5) Przetłumaczył Kazimierz Abgarowicz
Kronika Wielkopolska
Przypisy i  wstęp Brygida Kurbis, Warszawa 1965, s. 181.
6) Latopis kijowski
7) Jan Długosz
Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księgi V i  VI
www.zrodla.historyczne.prv.pl (pdf)
8) Jacek Kowalski
Pieśń o  bitwie pod Mozgawą
www.tekstowo.pl/piosenka,jacek_kowalski,piesn_o_bitwie_pod_mozgawa.html
9) Wikipedia
Leszek Biały
pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Bia%C5%82y
10) Wikipedia
Konrad Mazowiecki
pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_I_Mazowiecki


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna rzeź narodowa i rodzinna oraz jej związki ze współczesną sytuacją polityczną w  Polsce - film youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna rzeź narodowa i rodzinna oraz jej związki ze współczesną sytuacją polityczną w  Polsce - film facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Bitwa nad Mozgawą, czyli bezsensowna rzeź narodowa i rodzinna oraz jej związki ze współczesną sytuacją polityczną w  Polsce - film google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal