Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Polski » Dzień,  w Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Dzień,  w Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Dzień,  w Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Dzień,  w Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Dzień, w  Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian

W filmie jest mowa o  pierwszym współczesnym polskim profesorze nauk humanistycznych, Mariuszu Kowalskim, który nie wstydzi się za naszą historię. Uznaje on, zresztą zgodnie z  prawdą, ze Słowianie i  Polacy mieli wielką historię. Odkłamuje różne antysłowiańskie i  antypolskie mity naukowe. Oczywiście mówimy tu o  współczesnych naukowcach, bo w  przeszłości mieliśmy wspaniałych naukowców-patriotów, takich jak Tadeusz Wolański, czy Ignacy Pietraszewski, a  wcześniej jeszcze Wincentego Kadłubka, Jana Długosza i  wielu innych. Na szczeście wydaje się, że uczciwa postawa naukowa profesora Kowalskiego jest częścią szerszego zjawiska, polegającego na tym, że pod wpływem upowszechniania wyników badań badaczy-amatorów Słowiańszczyzny, również płatni, a  nawet przekupni i  agenturalni, polscy naukowcy powoli i  stopniowo zaczynają mówić prawdę. Co prawda jeden artykuł, czy książka nie dają nam uczciwym Polakom jeszcze zwycięstwa w  dziedzinie walki ze szkodliwą propagandą antysłowiańską i  antypolską, ale ja na swój użytek i  użytek moich przyjaciół nazywam 1 XII 2017 Dniem, w  Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian.


https://youtu.be/PjkgVwBIQbQ

Najważniejsze tematy poruszone w  filmie i  jeszcze kilka innych wątków:

- 1 grudnia 2017, Dzień w  Którym Uznałem, ze zaszła Zmiana (po przeczytaniu w  czasopismie Najwyższy Czas artykułu profesora MK)

- Wielka Radość z  powodu powrotu do tradycyjnego, pozytywnego i  uczciwego traktowania naszego narodu wśród narodów świata - po 200 latach zakłamania naukowego

- trzy pokolenia i  trzy opcje światopoglądowe: profesorowie Henryk Samsonowicz, Jan Żaryn i  Mariusz Kowalski i  ten sam kierunek zmian

- czyim jest ten triumf? Nas "Turbo-Słowian", czyli uczciwych badaczy Słowiańszczyzny, czy też całego Narodu?

- główne tezy artykułu prof. Kowalskiego w  mojej interpretacji:
a) mapa narodów w  granicach dzisiejszej Rosji z  początków średniowiecza dobrze wyjaśnijąca zachodnie granice Miedzymorza:
- Finowie to cały Wschód
- Bałtowie odgraniczeni od Finów na linii Ryga, Smoleńsk, Moskwa, Riazań
- Słowianie odgraniczeni od Bałtów na linii Gdańsk, Warszawa, Kijów, Dniepr, prawie do Odessy
- na południe od Bałtów są państwa koczowników

a1) odmienność Europy Wschodniej nie jest tylko pozostałoscią po podziale komunizm/kapitalizm w  20 wieku, podziale kapitalizm/feudalizm w  XVI wieku i  po jescze wsześniejszych podziałach Rzym starożytny/świat Słowian, Bałtów i  Finów, czy średniowieczne Cesarstwo Rzymskie/Słowianie, Bałtowie i  Finowie

b) Jest to bardzo genetyczna i  cywilizacyjna stara spuścizna po Słowianach i  Ariach (kilka tysięcy lat)

c) prastary podział genetyczny na obszary, gdzie dominuje haplogrupa Y-DNA R1a i  inne, gdzie dominuje R1b

d) prastary podział językowy języki bałtosłowiańskie (R1a)/języki waskońskie, celtyckie, romańskie i  germańskie (R1b)

e) cywilizacja Zachodu nie była przodującą. Wysoka kultura Europy zaczęła się nad Dunajem na ziemiach Polski i  ziemiach sąsiednich. Przykład Góry Zyndrama i  mój o  Bronocicach i  zdobyciu Rzymu.

f) cywilizacja Zachodu zaczęła odnosić sukcesy dopiero w  czasach rzymskich, a  tak naprawdę, to dopiero w  czasach Cesarstwa Rzymskiego Franków, a  potem Niemców i  Italów, czyli od około VII w.n.e.

g) w  środkowym i  późnym średniowieczu państwa i  ludy Miedzymorza przyjmowały cywilizcja Zachodu, ale wybiórczo i  w swoim tempie. (czyżby głęboki związek Przyrodą i  szacunek dla wszystkiego, co naturalne? przyp. M.N.)

h) Polska i  Rzeczypospolita Obojga Narodów przodowały na przykład w  ideologii Wolnościowej (dodałbym też, że w  gospodarce nie były w  tyle, bo aby wygrać bitwę pod Grunwaldem musieliśmy mieć wielki przemysł zbrojeniowy, rolnictwo i  technikę saperską przyp. M.N.)

i) powstanie despotycznych imperiów: Turcji, Austrii, Prus i  Rosji na OBRZEŻACH Słowiańszczyzny (ale często opartych na żywiole słowiańskim - Prusy, Rosja, a  nawet częściowo Austria i  Turcja)

j) Międzymorze jako kraj między Zachodem i  Rosją jest nadzieją Europy, a  może i  Świata

- kim jest prof. Kowalski - TAK jest to prawdziwy profesor polskiej uczelni !!! [1]
"Mariusz Kowalski (ur. 1968 w  Warszawie)[1] – polski geograf, specjalista z  zakresu geografii politycznej, geografii ludności i  geografii historycznej (m.in. zagadnienia narodowościowe, geografia wyborcza, historyczne podziały terytorialne). Syn Bohdana Józefa Kowalskiego oraz Irmy z  Borowskich[1]. Wnuk Antoniego Borowskiego.... [1]"

"…Badacz zagadnień narodowościowych, szczególnie w  odniesieniu do Europy Środkowej i  Wschodniej (m.in. pogranicze polsko-litewsko-białoruskie)[3][9][10].
Badacz geografii wyborczej (m.in. rozprawa doktorska[5]), w  ramach której zaproponował koncepcję cywilizacyjno-kulturowego rozłamu w  ramach polskiego społeczeństwa, jako głównego czynnika warunkującego konflikt polityczny w  Polsce po 1989. Przy wyjaśnianiu problemu wykorzystał koncepcje Feliksa Konecznego i  Samuela P. Huntingtona…"

- co do tej pory mówła "nauka polska"?

- pierwsze akty "puszczania oka" w  kwestii uczciwizacji historii Polski, jakie miały miejsce w  2017 roku:
a) wypowiedź prof. Henryka Samsonowicza - Profesor Samsonowicz w   swoim wykładzie dopuszcza już, że "mitologiczna" warstwa naszej historii też jest jak najbardziej uprawniona.
b) zaś profesor Żaryn w   kierowanym przez siebie piśmie Miesięcznik „wSieci Historii” pozwolił na opublikowanie dwóch
artykułów, które wzywają do rozpoczecia badań nad Lechią przed-Mieszkową, czyli przedchrzescijańską.

- czyim jest ten triumf? Nas "Turbo-Słowian", czyli uczciwych badaczy Słowiańszczyzny, czy też całego Narodu?

- czyli komu może posłużyć Zwycięstwo Prawdy Historycznej nad rzymsko-imperialnymi, zaborczymi, okupacyjnymi i  sowieckimi kłamstwami??? - chyba wyłącznie nam - Polakom.

- komu może zaszkodzić to Zwycięstwo Prawdy Historycznej?
a) starym i  młodym, agenturalnym, bezwładnym i  przekupnym, zakutym łbom "nauki polskiej"
b) ludziom, z  poza świata nauki, którym nie chce się myśleć i  potrafią nadążać na najnowszymi osiągnieciami nauki
c) światowym siłom imperialistycznym, których politykę "uosabiają" Niemcy, WB, Francja, USA, Rosja i  inne kraje oraz ich czołowi politycy
d) banksterom i  sterowanemu przez nich Rządowi Światowemu

Literatura:
1) Wikipedia
Mariusz Kowalski (geograf)
pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Kowalski_(geograf)
2) Mariusz Kowalski
Ariowie Słowianie Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza
3S Media 2017

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Dzień,  w Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Dzień,  w Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Dzień,  w Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal