Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Genetyka archeologiczna i historyczna » Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej, historycznej oraz archeogenetyki w zastosowaniach Słowiańskich i Lechickich - film Mariana Nosala 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej, historycznej oraz archeogenetyki w zastosowaniach Słowiańskich i Lechickich - film Mariana Nosala youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej, historycznej oraz archeogenetyki w zastosowaniach Słowiańskich i Lechickich - film Mariana Nosala facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej, historycznej oraz archeogenetyki w zastosowaniach Słowiańskich i Lechickich - film Mariana Nosala google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej i  historycznej w  zastosowaniach Słowiańskich i  Lechickich - film Mariana Nosala

Genetyka historyczna może być też nazywana genetyką archeologiczną, populacyjną, archeogenetyką lub po prostu genetyką genealogiczną. W  artykule tym i  w filmie poruszę kilka ważnych zagadnień genetyki historycznej, które wśród miłośników historii powodują nieporozumienia. I  nie tylko wśród miłośników, niestety także wśród zawodowych pracowników nauk historycznych. Genetyka historyczna wykorzystuje metody genetyki, a  szczególnie genetyki genealogicznej, do badania dziejów ludów, narodów i  poszczególnych ludzi. Daje odpowiedzi na pytania, na które klasyczne metody historii i  nauk okołohistorycznych nie są w  stanie odpowiedzieć.

Na koniec tego filmu wyjaśnię, podstawowe pojęcie genetyki historycznej, czyli haplogrupy.


https://youtu.be/74G6oiIS26A

Czym więc ta nowa nauka pomocnicza historii się charakteryzuje?

1) genetyka jest nauką ścisłą i  jeżeli wyniki badań genetycznych właściwie zinterpretujemy, to możemy mieć pewność co do poprawności tak otrzymanych wyników

2) genetyczne badania współczesnego i  kopalnego DNA pozwalają określić stopień pokrewieństwa zarówno poszczególnych osób, jak i  statystycznie liczone podobieństwa całych populacji. Społeczeństawa nie są genetycznymi monolitami, poszczególne osoby mają różne charakterystyki genetyczne i  dlatego pokrewieństwo populacji można określać i  interpretować tylko statystycznie. Co nie znaczy, że nie są to badania ścisłe. Stopień pokrewieństwa mniejszych, spokrewnionych ze sobą grup osób, na przykład ich pochodzenie od wspólnego przodka można określić bardzo dokładnie i  z dużą pewnoscią. Podobnie zdarza się, że pokrewieństwo między poszczególnymi osobami można ustalić ściśle, z  pewnością rzędu 100%.

3) jeżeli wyniki badań osób żyjących współcześnie poddamy działaniu specjalnych algorytmów genetyczno-statystycznych, to BEZ UŻYCIA KOPALNEGO DNA możemy określić te pokrewieństwa oraz historię poszczególnych populacji. W  takim przypadku badanie kopalnego DNA służy tylko do kontroli lub do wskazywania nowych możliwości. Takie podejście jest bardzo ważne, ponieważ kopalne DNA w  pewnych warunkach i  dla pewnych okresów historycznych bywa mało lub ZUPEŁNIE NIEOSIĄGALNE. Szczególnie w  przypadku naszych przodków - Słowian, stosowane przez nich całopalenie i  jeszcze czasami rozsypywanie prochów zwłok osób zmarłych całkowicie uniemożliwia badanie ich genotypu.

3a) Dlatego należy odrzucić pomysły niektórych historyków polskich, którzy twierdzą, że z  powodu spalania zwłok przez Słowian nie można genetycznie określić ich historii. Można przecież skorzystać z  genotypu Słowian współczesnych! Wiem, że dla osób, które nie mają podstawowej wiedzy ze statystyki i  genetyki może wydawać się to niemożliwe, jednak genetycy na świecie taką pracę wykonują i  mają dobre wyniki.

3a) Prawdą natomiast jest, że oparcie się w  badaniu historii naszych przodków na kopalnym DNA da wynik skrajnie ZANIŻONY ze względu na ich masową kremację zwłok osób zmarłych właśnie.

4) Skojarzenie danych genetycznych z  geograficznymi pozwala określić nie tylko historię genetyczną ludzi i  populacji, ale też zmiany ich położenia geograficznego lub ich brak. Czyli z  pradopodobieństwem określonym użytą metodą obliczeń statystycznych, możemy powiedzieć na przykład, że przodek pana Jana Kowalskiego przed piętnastoma tysiącami lat mieszkał na terenie Syberii Południowej.

4b) Jest to możliwe, ponieważ mutacje występujace w  męskich chromosamach Y i  w chromosomach mitochondrialnych są unikalne i  nieodwracalne, czyli dziedziczone z  pokolenia na pokolenie. Występują też z  określona statystycznie częstotliwoscią, na przykład co 1000 lat, co jest niezwykle istotne w  badaniach historycznych, ponieważ dzięki temu w  badanych gentypach możemy określić skalę czasu, czyli nastepowanie po sobie DNA różnych osób żyjących w  różnych czasach i  przestrzeniach.

5) badania genetyki genealogicznej można podzielić na trzy podstawowe rodzaje: badanie Y-DNA, mtDNA i  atDNA, czyli badanie genotypu w  ojcowskich liniach dziedziczenia chromosomów męskich Y, badanie mitochondrialnego DNA w  liniach dziedziczenia matczynego, oraz badanie pozostałego, autosomalnego DNA człowieka. Każde z  tych badań daje inne spojrzenie oraz wypukla inne aspekty historii zapisanej w  ludzkim DNA.

6) Każde z  tych trzech rodzajów badań ma swoje zalety i  wady. Znając je możemy zdecydować, z  jakiej metody badań skorzystać. Użycie ich wszystkich oraz powiązanie i  przedyskutowanie wyników daje najpełniejszy obraz.

6a) Nalezy zwrócić uwagę na fakt, że badania Y-DNA i  mtDNA ściśle określają przodków danej osoby, w  sensie ich przynależnosci do pewnej podhaplogrupy, natomiast promowane ostatnio badania atDNA określają tylko podobieństwo danych dwóch zestawów chromosomów autosomalnych. W  takich badaniach wynik może być typu "osobnik ten ma atDNA podobne do mieszkańców Północnej Europy sprzed 3 tysiecy lat". Czyli bardziej określa rejon zamieszkania niż pochodzenie genetyczne, związane z  pochodzeniem etnicznym badanych osób. Dodam jeszcze, że haplogrupa lub podhaplogrupa, to grupa osób mająca identyczne Y-DNA lub mtDNA, co definiuje ich połozenie w  drzewie rodowym haplogrup męskich (dla Y-DNA) lub żeńskich (dla mtDNA).

7) Istnieją jeszcze inne metody badań genetyki genealogicznej, jak na przykład badanie X-DNA, czyli badanie chromosomów żeńskich, ale są one mniej precyzyjne i  w praktyce mniej użyteczne.

Wydaje się więc, że genetyka historyczna jest idealnym narzędziem do określania dziejów ludów i  narodów. Oczywiście podstawowym warunkiem poprawności jest zrozumienie praw rządzących populacjami i  dobra znajomość genetyki samej.


Marian Nosal
Warszawa, 30 czerwca 2018 roku

Literatura:


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej, historycznej oraz archeogenetyki w zastosowaniach Słowiańskich i Lechickich - film Mariana Nosala youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej, historycznej oraz archeogenetyki w zastosowaniach Słowiańskich i Lechickich - film Mariana Nosala facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej, historycznej oraz archeogenetyki w zastosowaniach Słowiańskich i Lechickich - film Mariana Nosala google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal