Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Definicje pojęć z dziedziny archeologii » Grodzisko 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Grodzisko youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Grodzisko facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Grodzisko google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Grodzisko

Termin „grodzisko” oznacza w  terminologii archeologicznej odkrywane w  trakcie prac archeologicznych pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu.

"Grodzisko, grodziszcze, horodyszcze – pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w  postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z  zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w  dwóch okresach: w  późnej epoce brązu i  wczesnej epoki żelaza, czyli w  czasach kultury łużyckiej (znanych jest ok. 70) oraz w  okresie wczesnego średniowiecza, tj. od VII-XIII w. n.e (odkryto ok. 2400 takich obiektów).

Na terenie Polski zachowało się około 2500 grodzisk. Większość (ok. 1730) poddana jest ochronie prawnej na mocy wpisu do rejestru zabytków, jednak wiele niszczonych jest systematyczną orką, wybieraniem piasku lub jest rozkopywanych przez tzw. poszukiwaczy skarbów posługujących się wykrywaczami metali. Grodziska wyróżniają się w  terenie w  formie widocznego do dziś obrysu wałów lub fosy, albo nasypu w  postaci stożka. W  większości są wyłączone spod użytku rolnego lub ich powierzchnia jest zalesiona.

Lokalnie często określane są jako okopy, kopce, góry (np. lisie góry, szwedzkie góry) lub szańce (np. stare szańce, szwedzki szaniec), co zwykle błędnie wiąże ich funkcjonowanie z  okresem późniejszym (np. potopem szwedzkim).

Grodziska wyróżniają się specyficzną florą, gdyż występują na nich często gatunki, które były uprawiane przed wiekami, tzw. relikty dawnych upraw…" [1]

Literatura:
1) Wikipedia
Grodzisko (archeologia)
pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_(archeologia)


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Grodzisko youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Grodzisko facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Grodzisko google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal