Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Słownik pojęć słowiańskich i związanych » Żerca 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Żerca youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Żerca facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Żerca google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Żerca

Żerca to pośrednik między społeczeństwem, grupą Słowian i  Bogiem lub Bogami słowiańskimi. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa żertwa, czyli ofiara, którą bogom składa żerca.

Wikipedia [1] podaje:

"…Żerca, żyrzec, żyrzko, zwany także ofiarnik – nazwa kapłana w  religii słowiańskiej, pozostająca w  bliskim związku ze słowem żertwa (ofiara)[1], od prasłowiańskiego *žьrti (“poświęcać”) + *-ьcь, z  praindoeuropejskiego *gʷerH- ("chwalić"), *glr- („śpiew pochwalny”)[2], ze wspólnym źródłosłowem z  litewskim girti (chwalić), z  łacińskim gratis[3] .

Najpełniejsze informacje o  słowiańskich kapłanach zachowały się z  obszaru Połabia. Żercy zajmowali się składaniem ofiar i  wyznaczaniem terminów świąt, a  także rzucaniem losów, wróżeniem i  kojarzeniem małżeństw (Swaćba). Stanowili elitę we wczesnosłowiańskim społeczeństwie i  odgrywali dużą rolę polityczną, niejednokrotnie współrządząc wraz z  księciem. Zgodnie z  przekazami kronikarskimi nosili długie szaty i  nie obcinali włosów. W  okresie chrystianizacji stanowili główne ognisko oporu przeciwko nowej religii[4].

Obok żerców u  Słowian występowali także wołchwowie, pełniący funkcje szamańskie i  nieodgrywający dużej roli w  systemie władzy…"

A co o  żercach na Youtube / Wiesław Glaner mówi Arkadiusz Bartnicki [2]:


Literatura:
1) Wikipedia
Żerca
pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBerca
2) Arkadiusz Bartnicki
Youtube, Wiesław Glaner
https://www.youtube.com/watch?v=--InmvcIBUA


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Żerca youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Żerca facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Żerca google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal