Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ludzie: Polacy, Słowianie i inni Ważni Obywatele tej Ziemi » Mariusz Agnosiewicz » Rzeki to kręgosłup kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Rzeki to kręgosłup kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Rzeki to kręgosłup kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Rzeki to kręgosłup kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Rzeki to kręgosłup kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz [1]

Bardzo ciekawy tekst odwracający kilka mylnie w  mediach podawanych kwestii: 1) to właśnie rzeki definiują narody 2) niskie poziomy wód w  rzekach, to sprawa okresowa, a  nie stałe zmiany klimatyczne 3) potęga I  RzeczyPospolitej i  później Niemiec pochodzi z  rzek 3) Wały Żmijowe, to ślady pierwotnej, ale doskonałej gospodarki wodno-rolnej

"… Potęga Niemiec pochodzi z  regulacji Renu

Rzeki otóż są życiodajną esencją cywilizacji ludzkiej. Z  gospodarczego wykorzystania rzek brała się siła państw i  narodów. Do dziś najsilniejsze państwa opierają się na rzekach. Potęga imperialna Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii czy Portugalii wzięła się z  podbojów zewnętrznych, kolonialnych. Potęga współczesnego mocarstwa europejskiego — Niemiec — wzięła się jednak z  podboju wewnętrznego. Z  okiełznania natury — z  regulacji Renu. Pięknie proces ten opisał David Blackbourn w  książce The Conquest of Nature: Water, Landscape, and the Making of Modern Germany. Opowieść o  regulacji Renu jest opowieścią o  tym, jak Niemcy zostały stworzone jako naród. …" [1]

"…
W czasach regulacji Renu kraje nadreńskie były najbiedniejsze, a  że przy okazji były to kraje najbardziej katolickie, stąd w  początkach XX w. Max Weber wysnuł, że bogactwo Niemiec bierze się z  „protestanckiej etyki pracy". Koncepcja okazała się błędna, gdyż w  kolejnych dekadach po uregulowaniu Renu najbogatsze stały się właśnie kraje nadreńskie — Bawaria i  Szwabia. Dziś najbogatsze więc landy to landy katolickie, ale nie dlatego są najbogatsze, że katolickie, lecz dlatego, że najmocniej z  uregulowanym Renem związane. …" [1]

"… Rzeczpospolita, czyli dwunarodowa, bałtosłowiańska Polska 2.0, nie powstała dzięki Bitwie pod Grunwaldem, lecz dzięki odwojowaniu od Zakonu Niemieckiego ujścia Wisły. Bez większej przesady powiedzieć można, że najważniejszą polską bitwą XV w., czyli taką, która najwięcej nam dała, była bitwa na Zalewie Wiślanym z  15 września 1463, kiedy połączone floty Gdańska i  Elbląga w  sile 30 statków rozgromiły flotę krzyżacką w  sile 44 statków, dając Polsce ujście Wisły.

Był czas, kiedy Polska miała największą flotę rzeczną w  Europie. Okres ten nie bez przyczyny nazywa się w  dzisiejszych podręcznikach Złotym Wiekiem naszej historii. Był to wiek, kiedy na rynku krakowskim miał miejsce Hołd Pruski, będący znamieniem potęgi ówczesnego państwa polskiego. Kto stawia na rzeki, ten buduje siłę. Tak dawniej, jak i  dziś. …" [1]

"… To rzeki tworzyły narody

By lepiej zrozumieć, dlaczego inżynieria rzeczna jest podłożem siły kraju, należy sięgnąć do infrastruktury cywilizacji. Skoro Europejczycy w  znakomitej większości wywodzą się z  jednej rodziny praindoeuropejskiej, to dlaczego w  Europie jest tak wiele narodów? Dlatego, że jest tak wiele rzek. Generalizując, można stwierdzić, że to rzeki tworzą narody. Rzeka daje tak dużą wspólną dynamikę ludności mieszkającej w  jej dorzeczu, że wytwarza ona odrębną specyfikę tej ludności, czyli tworzy odrębną tożsamość. Słowianie stanowią najliczniejszą rodzinę językową w  Europie, więc gdyby stworzyli jeden naród byliby najsilniejsi. Ale nie będą jednym narodem, gdyż wielkie rzeki dają nam odrębne tożsamości.

„Rzeka kojarzy się ze stosem pacierzowym kraju", pisze Kuncewicz w  Legendzie Europy. Otóż, rzeka się nie kojarzy, rzeka par excellence jest kręgosłupem kraju: jak wykazały badania, w  Polsce i  na Rusi kręgosłup osadniczy stanowiły rzeki (ale już na Mazurach — jeziora).

· Polacy to naród dwóch największych rzek Bałtyku: Wisły i  Odry. Powierzchnia zlewisk tych dwóch rzek jest dokładnie równa powierzchni Polski: 313 tys. km2.

· Ukraińcy to naród Dniepru.

· Litwini to naród Niemna.

· Rosjanie to naród największej rzeki Morza Kaspijskiego: Wołgi — w  części europejskiej, zaś w  części azjatyckiej — Leny, Ob i  Jeniseju. …" [1]

Literatura:
1) Mariusz Agnosiewicz
Rzeki to kręgosłup kraju
www.racjonalista.pl/kk.php/s,10278


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Rzeki to kręgosłup kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Rzeki to kręgosłup kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Rzeki to kręgosłup kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal