Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Demografia Polaków i Słowian oraz nasilająca się depopulacja wyżej wymienionych » Dlaczego powinniśmy dbać o nasz polski i słowiański genotyp? - film MarianNosalTV 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Dlaczego powinniśmy dbać o nasz polski i słowiański genotyp? - film MarianNosalTV youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Dlaczego powinniśmy dbać o nasz polski i słowiański genotyp? - film MarianNosalTV facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Dlaczego powinniśmy dbać o nasz polski i słowiański genotyp? - film MarianNosalTV google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Dlaczego powinniśmy dbać o  nasz polski i  słowiański genotyp? - film MarianNosalTV

Powodów jest kilka. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy Wolnym Ludem tej Ziemi i  z Prawa Przyrody należy się nam życie i  dalszy rozwój. Po drugie dlatego, że jesteśmy narodem dość specyficznym, tylko nie wszystko o  sobie wiemy. Szczególnie nasze osiągnięcia, które mieliśmy w  przeszłości są przed nami przez "polskich naukowców" i  "polskie media" ukrywane. Po trzecie dbamy o  siebie dlatego, że taka jest nasza tradycja i  tak chcemy.


https://youtu.be/IlL7Ae0ASXw

A to próbka naszego Królewskiego Lechickiego Genotypu pobrana przeze mnie w pięknych okolicznościach Kazimierza nad Wisłą 2 września 2012 roku w samo południe. Zaraz zobaczymy, komu ten tak bliski naszym sercom Genotyp przeszkadza i dlaczego. fot M.N.
A to próbka naszego Królewskiego Lechickiego Genotypu pobrana przeze mnie w pięknych okolicznościach Kazimierza nad Wisłą 2 września 2012 roku w samo południe.
Zaraz zobaczymy, komu ten tak bliski naszym sercom Genotyp przeszkadza i dlaczego.
fot M.N.

Słowo "Genotyp" brzmi technicznie, ale dla mnie zawiera ono też wszystkie wątki uczuciowe: Miłość, Oddanie i  Poświecenie, uczucia jakie Polacy zawsze do Swojego Narodu i  Kraju mieli.

Dlatego w  tym artykule postaram się rozróżniać i  mała literą pisać "genotyp", jako pojęcie biochemiczne, a  dużą "Genotyp", jako pewien Stan Ducha i  Bycia Narodu.

Ta druga wersja słowa Genotyp znaczeniowo trochę zbliżona jest do starosłowiańskiego słowa (Na)Ród.

Nie zawsze jednak udaje się rozdzielić te dwa znaczenia, bo są ze sobą związane.

Na początek uwaga terminologiczna: w  ścisłym sensie nie ma czegoś takiego, jak polski genotyp, czyli jakiś układ genów charakterystyczny dla każdego Polaka.

Istnieje natomiast pewna pula genów, na przykład haplogrup ojcowskich, czy matczynych DNA, osób zamieszkałych na naszych ziemiach, wraz z  chrakterystycznymi dla niej proporcjami statystycznymi.

Nasz polski genotyp jest wyjątkowo jednorodny, zawiera ponad 70% charakterystycznych dla Słowian haplogrup Y-DNA R1a oraz I.

Pod tym względem tylko niknący w  oczach i  intensywnie niemczony naród Łużyczan (około 70% R1a) oraz kasty braminów i  kszatrijów w  Indiach (około 80% R1a), są od nas lepsze.

I to jest właśnie nasz skarb narodowy, który powinniśmy chronić, jak nasz przemysł, rolnictwo, Przyrodę, czy słynne polskie cechy poczucia Wolności, Prawości i  Uczciwości.

Poza tym istnieje podejrzenie, że w  naszym zbiorowym Genotypie przenosimy nie tylko biologiczne cechy, ale też te psychiczne, takie jak na przykład poczucie Wolności.

Studia nad historią narodów słowiańskich i  innych na to wskazują.

Badania genetyczne, choć na podstawowym poziomie bardzo ścisłe, nie wyjaśniły jeszcze wszystkich zależności między biologią, psychologią, socjologią, a  szczególnie między Duchowością, a  genetypem.

Wiemy natomiast, że związek z  Przodkami, Potomnymi i  z Przyrodą był i  jest dla Słowian kluczowy.

Nasz Ród, czyli Genotyp, to nasza baza i  podstawa dalszego istnienia.

Być może to, co nazywam Polskim Genotypem, jest wyrażane tym, o  czym pisali nasi patriotyczni, a  czasami narodowo-mistyczni autorzy, tacy jak Mickiewicz, Słowacki, Norwid, czy Wyspiański?

Czy miłość i  wspieranie własnego Rodu i  Narodu jest rasizmem, nacionalizmem i  faszyzmem?

Jeżeli poczytamy źródła historyczne i  nasze media, to okaże się, ze taka postawa u  Niemców, Anglików, Amerykanów, Żydów, Arabów, nawet u  Rosjan i  u kilku innych narodów jest chwalona, a  u nas nie.

O siebie musimy zadbać sami, nikt tego za nas nie zrobi.

Najpierw ktoś może spytać, czy coś nam w  ogóle zagraża, a  jeżeli tak, to czy coś z  tym możemy zrobić.

Na obydwa pytania odpowiedź jest twierdząca.

W innych artykułach rozwijam ten temat, a  tu krótko podsumuję najważniejsze zagrożenia:

1) osłabienie ekonomiczne Narodu

2) osłabienie biologiczne Narodu

3) osłabienie ideologiczne Narodu

Osłabienie ekonomiczne i  zagrożenie biologicznego życia Narodu powoduje brak czasu na zastanawianie się nad zagrożeniami ideologicznymi, czyli kłamstwami propagandy Bankowego Rządu Światowego.

I koło sie zamyka, bo wroga ideologia źle wpływa na gospodarkę, a  więc i  na zdrowotność.

Kiedy zarabiasz 2000 zł miesięcznie, a  Twoje dzieci nie mają co jeść, to nie myślisz o  tym, że gazety całego świata piszą o  tym, że Polacy, to faszyści, naziści i  że to oni, a  nie Niemcy zabijali Żydów w  polskich, a  nie w  niemieckich obozach koncentracyjnych.

Albo zdajesz sobie sprawę z  tego, że to jest piramidalna (po naszemu kopcoidalna) bzdura, ale nie masz czasu protestować.

Bardzo Cię proszę - zmień to, znajdź chwilę czasu i  zaprotestuj.

Najlepiej w  Internecie, ale też na ulicy.

To niewiele kosztuje, a  jest to jedyna droga obrony przed następną depopulacją Narodu.

Pamiętaj, że kiedy Niemcy, a  głównie ich przywódca, Austriak, a  genetycznie Żyd (udowodnione badaniami genetycznymi) - Adolf Hitler, typowy sługa bankowy, przed II Wojną Światową straszył, że wybije inne rasy, czyli głównie swoich rodaków, biednych Żydów, ale też Słowian, to też nie wszyscy w  to wierzyli.

Dlatego nigdy nie lekceważ gróźb nadchodzących z  Zachodu (tych Wschodnich też nie lekceważ).

Teraz sobie wszyscy Hitlerem buzię wycierają, zamiast poszukać jego mocodawców.

Jak zwykle na winnych typują Polaków, bo Polska jest Sercem Świata i  potencjalnie najbogatszym krajem świata, więc każdy chciałby Ją obrabować.

A winnymi były jak zwykle banki i  korporacje światowe, siedliska religii lichwiarskiej, która wmawia nam, że materia jest ważniejsza niż Duch .

Między stanem naszej gospodarki i  siłą biologiczną narodu też istnieje duży związek.

Ekonomia jak najbardziej ma wpływ na kondycję zdrowotną.

Nasz Naród był osłabiany ekonomicznie i  oszukiwany.

Po 1989 roku odebrano Polsce przemysł i  rolnictwo wybudowane takim trudem przez naszych przodków, nawet jeszcze w  komunizmie.

W tej chwili nasza gospodarka jest nadal systematycznie podkopywana, kraj ma ogromne długi, a  Rodacy masowo są zadłużeni przy pomocy oszukańczej i  brutalnej lichwy.

"Polski Rząd", obojętnie czy KOMUCH-owski, PO-wski, PIS-owski, czy jakis inny, jest po stronie banków niszczących nasz kraj.

Naszą gospodarkę utrzymuje tylko na takim poziomie, żebyśmy mogli krwiożerczym bankom spłacić "nasze" długi.

Rodacy zbyt ciężko pracują, a  przede wszystkim martwią się ciążącymi na nich kredytami i  innymi obciążeniami, jak na przykład nadmierny haracz podatkowy i  ZUS-owy.

To gdzie jest w  takim razie miejsce na spokojne, zdrowe życie oraz miejsce na troskę o  nasze dzieci i  rodziny?

Nie ma na to czasu i  pieniedzy.

Rząd Światowy i  "polski rząd" przy pomocy innch sił, takich jak UE, Niemcy, USA wraz ze swoimi bankowymi i  korporacyjnymi armiami stara się osłabić siłę gospodarczą i  potencjał biologiczny ludów i  narodów.

Tak się dziwnie składa, że zawsze najbardziej pada na Słowian, a  szczególnie Polaków.

I tutaj mamy szkodliwe dla naszej biologii depopulacyjne działania Rządu Światowego i  "rządu polskiego", takie jak:

a) zatrucie środowiska w  którym nasz Polski Genotyp żyje: niszczenie powietrza, ziemi , wód, gór i  lasów.
Smog, którego zwiększanie się w  Polsce jest wspierane przez kolejne "rzędy polskie" jest tego typowym przykładem.

b) zatrucie żywności, ze szczególnie toksycznym dla przyszłości Narodu zatruciem GMO.
Wprowadzenie GMO, to bezpośredni atak na Genotyp Naszego Narodu i  całej Ludzkości.
Niszczy też Przyrodę, bez której nie da się żyć.

c) brak prawdziwej, opartej na Prawach Przyrody opieki medycznej.

d) sankcjonowany przez "rząd polski" dyktat "medycyny naukowej", która nie leczy, tylko likwiduje objawy i  ma osiągniecia tylko w  razie nagłych stanów ciężkich. W  chrobach przewlekłych ciągle zawodzi.

e) polityka depopulacyjna szczególnie widoczna jest w  zakresie zanieczyszczonych i  zatruwanych celowo szczepionek, którymi osłabia się całe młode pokolenie.

f) równie skandaliczne jest zmuszanie pacjentów chorych na raka do szkodliwych radio- i  chemoterapii, nawet w  przypadkach, w  których naukowo udowodnione jest ich szkodliwe działanie.

g) należy tu zauważyć, że nasz Naród jest bardziej truty niż inne narody. Na przykład kalendarz toksycznych szczepień jest Polsce bardziej restrykcyjny, niż w  innych krajach.

h) żywność produkowana przez obce koncerny dla Polski ma gorsze parametry, niż ta sama żywność na produkowana rynki obce

i) szczepionki produkowane przez obce koncerny dla Polski mają gorsze parametry, niż te same szczepionki produkowane na rynki obce

j) jeżeli w  Polsce podaje się te same szczepionki, co dla Zachodu, to mają one czasami inne opisy po polsku dla polskich lekarzy, niż te produkowane dla zagranicy i  opisane po angielsku i  po niemiecku. Na przykład brakuje ostrzeżenia przed autyzmem

k) zbrodniczy i  przekupiony przez banksterów "rząd polski" i  "sejm polski" wprowadzają wobec rodziców mechanizmy przymuszjące ich do szkodzenia własnym dzieciom. Takie dramatyczne dylematy moralne rodziców znaliśmy do tej pory tylko z  niemieckich obozów koncentracyjnych, z  gett żydowskich w  czasie II Wojny Światowej oraz podobno z  Korei Północnej.

l) "rząd polski" pozwala też gangsterom farmaceutycznym na proszczepionkową indoktrynację polskich lekarzy, farmaceutów i  pracowników Sanepid. Jest to klasyczne szczucie części społeczeństwa na inną jego część. Nie zwalnia to oczywiście tych pracowników z  odpowiedzialności za działania przeciwko zdrowiu Narodu

m) prawo w  III RP pozbawia obywateli możliwości decydowania o  własnym zdrowiu. Jest to rażąco sprzeczne nawet z  aktualnie obowiązującą postkomunistyczną konstytucją

n) ciągły ekonomiczny nacisk na Polaków, aby opuszczali swoje ziemie i  zamiast tu pozostawiać swój genotyp i  owoce swojej pracy, emigrowali i  oddawali te dobra obcym i  wrogim nam narodom.

o) w  tej chwili w  brutalnej grabieży siły biologicznej i  produkcyjnej naszego Narodu przodują Niemcy i  Wielka Brytania, ale są też inni poważni złodzieje.

p) stopniowe rozbrajanie naszej armii, co może być i  zawsze w  przeszłosci bywało, wstępem do siłowej depopulacji Narodu

r) kontynuowanie, rozpoczętego w  czasie zaborów, rozbrajania naszego społeczeństwa, którego Lechicką i  Sarmacką tradycją jest powszechne posiadanie broni i  jej używanie dla obrony zarówno Wolności poszczególnych osób, rodzin, jak i  Wolności całego społeczeństwa.

s) dopuszczenie do dominacji w  przestrzeni publicznej obcych, polskojęzycznych mediów sprzyja dezinformacji

Również tej prodepopulacyjnej, prowadzonej przez obce i  wrogie nam Polakom, zagraniczne i  krajowe, centra decyzyjne

t) na niebie nad Polską pojawiają się jakieś dziwne białe smugi, nie będące smugami kondansacyjnymi po samolotach. Nazywa się je chemitrails i  badacze stwierdzają, że są one toksyczne dla ludzi i  przyrody.

u) i  tak dalej.

A tymczasem…

A tymczasem zastanówmy się czym nasz Naród Polski zasłużył na takie "zaszczytne" traktowanie?

Myślę, że Polacy są szczególnie związani z  Wolnością, Prawdziwą Demokracją (a nie ze wspólczeną jej parodią, na przykład w  ramach III RP, UE, ONZ, czy USA) i  poczuciem wspólnoty z  innymi ludźmi i  narodami.

A to są ostatnie cechy, które promowałby na Ziemi tak zwany "Rząd Światowy", będący tak naprawdę delegaturą banków i  korporacji światowych.

Odwieczną tradycją Słowian są wiece, na których dcyzje podejmowano jednogłośnie.

Jest to bardzo dobra, prawie doskonała forma demokracji, która zawodzi tylko w  przypadku upadku moralnego narodu i  pozwolenia na masową korupcję.

Taka sytuacja miała miejsce pod koniec istnienia I  Rzeczypospolitej.

Wtedy siły łapówkarskie i  lichwiarskie skompromitowały, dobrze do tej pory funkcjonującą, ideę liberum veto.

W dzisiejszych czasach nie radziłbym wprowadzenia tej formy rządów ludu, dopóki nie dokonamy pełnej dekomunizacji, pełnej postdekomunizacji i  pełnej deagenturyzacji publicznych sfer naszego życia.

Współcześni "inteligenci polscy" i  "naukowcy polscy" śmieją się z  tej dawnej formy rządów, dlatego, że są po ciemnej stronie mocy i  zakładają, że zwykły szary Polak jest tak nieuczciwy, jak oni.

Po części mają rację, ponieważ zniszczenia, przeprowadzone przez zaborców, Niemców, komunę, UE, USA i  tym podobne byty międzynarodowe, w  naszej tkance moralnej, są poważne.

Głównym skutkiem jest niestety obojętność Naszego Społeczeństwa.

Wrogowie nie zauważają jednak, że "wraca nowe", a  mianowicie w  naszym społeczeństwie wraca tęsknota do dawnych dobrych czasów Wolności i  Braterstwa Ludzi.

Nie takiego fałszywego braterstwa, jak to, promowane w  czasie sterowanych przez banki Rewolucji Francuskiej i  Sowieckiej, ale zwykłego, naszego.

Szczególność Naszego Narodu polega też na tym, że w  historii był genetycznym, gospodarczym i  politycznym Sercem Słowiańszczyzny i  Świata Całego.

To w  naszym kraju było i  nadal jest skrzyżowanie Slaku Bursztunowego ze Szlakiem Jedwabnym.

Mamy ogromne, nieeksplatowane jeszcze złoża bogactw naturalnych: węgla, ropy i  jej pochodnych, metali ziem rzadkich i  innych bezcennych skarbów.

To nasz język jest uznawany przez lingwistów za najstarszy i  najbardziej skomplikowany i  pierwotny język indoeuropejski.

Genetycy twierdzą, że wiele istotnych mutacji Aryjsko-Słowiańskich miało miejsce na ziemiach Polski.

Oznacza to, że ludność tu zamieszkała rozwijała się dobrze, a  w tej chwili jej potomkowie mieszkają nie tylko w  Polsce i  w krajach sąsiednich, ale też w  innych, czasami dość dalekich, takich jak Indie, czy Azja Środkowa, rejonach świata.

Na naszych ziemiach odkryto też historyczne potężne zagłębia gospodarcze i  przemysłowe, założone przez naszych przodków.

Nasi przodkowie przodowali w  produkcji ochry, soli, różnych barwników (przemysł chemiczny), wyrobów z  krzemienia, a  później z  brązu, z  żelaza i  z innych metali, na przykład ze złota i  w zaawansowanej, monumentalnej produkcji zbrojeniowo-metalurgicznej.

Była to gospodarka innowacyjna i  o czym nie informuje się społeczeństwa, przodowała w  wielu odkryciach cywilizacyjnych.

To w  Świętokrzyskiem, przy granicy z  Małopolską, we wsi Bronocice, archeologowie odnaleźli najstarsze, w  dziejach ludzkości, wyobrażenie wozu czterokołowego, ciągniętego przez zwierzęta pociągowe, a  na Kujawach odkryto również najstarsze w  dziejach ludzkości warsztaty produkcji serów.

Jeżeli chodzi o  punkt 3), to osłabianie ideologiczne Naszego Narodu trwa już od wielu wieków, co najmniej od 1000 lat.

W tej chwili prowadzone jest przez różne antypolskie polskojęzyczne ośrodki medialne i  przez "polską naukę".

Polega głównie na wmawianiu nam, że jesteśmy i  zawsze byliśmy gorsi i  słabsi od wszystkich niePolaków i  od wszystkich nieSłowian.

Ale my już w  to nie wierzymy.

Moim zdaniem Nasz Naród jest jak Niedźwiedź, który po zimie już się zaczyna przebudzać.

W tej chwili, zaspany jeszcze, grzebie się w  ściółce w  której spędził okres mrozów, czyli zaborów i  okupacji, ale za chwilę otworzy oczy i  RYKNIE GŁOŚNO, jak na pana gór i  lasów przystało.

Ma kły i  pazury, ale jest tak silny swoją Wolnością i  Prawdą, że okupantom majtki z  pup pospadają ze strachu i  z przed Naszym Niedźwiedziem panicznego drżenia.

Dlaczego niedźwiedź ma być zawsze tylko symbolem Rosji?

Rosja, jako państwo jest wielka, ale na pewno nie może być światowym liderem w  dziedzinie Wolności, bo już od dłuższego czasu jest zaMordystyczna.

Od jakichś 8, czy 10 wieków, a  to jest szmat czasu.

A my możemy Wolności Liderem być, bo Wolność mamy we krwi.

Na początku tego artykułu obiecałem odpowiedź na pytanie: czy coś z  "tym", czyli z  niewygodną naszą sytuacją możemy zrobić.

Jest to temat polityczny, ale oczywiście, że możemy.

Przy czym chodzi tu nie o  zwykła, znaną nam politykę, ale o  Nową Polską Politykę Wolnosci.

Nową, ale zarazem dla nas starą i  dobrze znaną z  historii.

Zapisaną gdzieś w  naszym Genotypie i  w naszej kulturze.

Proponuję taki plan:

1) zbroimy się: w  broń palną i  sieczną, ale przede wszystkim w  nasze słynne poczucie Wolności, Prawdy i  Życie zgodne z  Prawami Przyrody.

2) W  związku z  punktem 1) zwracamy Polsce prawo do Słowiańskiej Demokracji Bezpośredniej, czyli do Wiecu Lechicko-Polskiego. Internet wydaje się być do realizacji tego Wiecu środkiem idealnym.

3) Wolą ludu wymieniamy całą klasę polityczną w  kraju. Żadnych podstępnych "grubych kresek", które wymyślał i  wspierał komucho-banko-agent antypolski - tak zwany "Tadeusz Mazowiecki", a  realizowali inni zdrajcy i  obcy agenci, tacy jak "Balcerowicz", "Lewandowski", "Rostowski", czy "Morawiecki".
Nazwiska agentów dajemy zawsze w  znaki cudzysłowu, bo nie znamy ich prawdziwych, rodowych imion i  innych danych, tylko te pseudonimy, których używają.
Podaję ksywki tylko kilku z  nich, bo kto by chciał takich brzydkich wyrazów długo słuchać?
Piszę te słowa w  2017 roku, więc "Morawiecki" ma jeszcze szansę zawrócić z  tej zdradzieckiej drogi.
Zobaczymy, co zrobi ten klient banksterski.
Polityka "grubej kreski", czyli amnestii dla kanalii, już pokazała, że nie działa dobrze dla Kraju.
Poza tym Słowianie nie mają tradycji "grubej kreski", czyli mówienia "OK, nic się nie stało, żyjcie sobie nadal kanalie dostatnio z  ukradzionych pieniędzy".
Starożytni Słowianie byli praktyczni i  nie z  zemsty, ale z  troski o  przyszłość Narodu rozliczali złoczyńców i  zdrajców.

4) A  dalej już będzie z  górki, jak to zdarzyło się ostatnio w  Islandii.

5) Będzie z  górki, bo poczucie ładu moralnego i  fizycznego mamy we Krwi, w  naszych Genach Polskich

Nasi bracia Islandczycy mają około 40% genotypu słowiańskiego, a  my ponad 70%.

Mamy 57.5% haplogrupi Y-DNA R1a i  16 % haplogrup I1 i  I2.

To nam dobrze wróży, bo Słowiańskość, to Wolność, Naturalna Uczciwość, Duchowosć i  Rozmach Ducha nie znany innym genotypom.

Oczywiscie "eilty" bedą nam wciskać "ciemnotę", że bez nich, czyli "elit polskich " nie damy rady.

Nieprawda, właśnie bez zakłamanych i  złodziejskich "elit" damy radę.

Czy można wygrać z  bankami i  z obcą agresją ekonomiczną?

Można!

Islandczycy udowodnili, że jak najbardziej można!!!

Wypędzili nieuczciwych lichwiarzy ze swojej wyspy, a  najpierw jeszcze wymienili cała swoją klasę polityczną.

A to, że nasza "polska prasa" i  "polscy naukowcy" o  tym nie mówią, to tylko dowód na to, jak bankowcy, "rząd polski" i  Rząd Światowy się boją.

I ja ich rozumiem, na ich miejscu też bym się bał.

Bo jeżeli nasz Genotyp, czyli my mielibyśmy żyć nadal w  takich warunkach, jak teraz, to nie widzę tego dobrze.

Już mi się znudziło ciągłe wymienianie okupacji pod którymi żyjemy i  efektów ich działań.

A także kolejnych wymuszonych fal emigracji z  Polski, czyli kradzieży naszego genotypu.

Dla porządku wymienię jednak niektóre z  tych okupacji jeszcze raz.

Mieliśmy okupacje: Cesarstwa Rzymskiego (Niemcy + Italowie i  inni), Papiestwa (Italowie i  Frankowie), Krzyżaków (Niemcy i  cały Zachód), Szwedów, trzech zaborców, Niemców, Sowietów a  teraz mamy okupację bankowców.

Można tak żyć i  spać snem niewolnika, ale po co?

Zmiana zależy tylko od ilości i  jakości ludzi, którzy jej zapragną.

A nasz prastary i  kluczowy dla istnienia na świecie Wolności, Genotyp Słowiański i  Polski, wzywa i  zobowiązuje do działania.

Żadnych rewolucji, do których jak zwykle namawiają nas lichwiarze, żeby zarobić.

Skłócają nas w  Sejmie i  w mediach, ale Rodacy są coraz mądrzejsi i  coraz mniej dają się w  te sztuczne spory wpuszczać.

Po prostu w  zgodny z  Przyrodą sposób dbamy o  siebie.

Systematycznie odmawiamy akceptacji kłamstw depopulacyjnych ideologii i  pielęgnujemy nasz Królewski Lechicki Polski Genotyp.

Marian Nosal
Warszawa, 23 listopada 2017 roku
------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarze do tego artykułu po jego publikacji na stronie bialczynski.pl [1]:

"11 komentarzy do “Marian Nosal: Dlaczego powinniśmy dbać o  nasz polski genotyp?”
Adam Smoliński 13 grudnia 2017 o  14:55 Odpowiedz
„(…) w  ścisłym sensie nie ma czegoś takiego, jak polski genotyp, czyli jakiś układ genów charakterystyczny dla każdego Polaka.”

„Nasz Polski Genotyp jest wyjątkowo jednorodny,(…)”

Zdecyduj się na coś.

Marian Nosal 13 grudnia 2017 o  18:01 Odpowiedz
A.S.
polski genotyp tym się różni od Polskiego Genotypu, czym na przykład rod od Roda, albo polska od Polski.
Według konwencji przyjętej w  tym artykule.
genotyp, to pojęcie biochemiczne, a  Genotyp, to cos innego

Adam Smoliński 13 grudnia 2017 o  19:49 Odpowiedz
😀 Niezwykła sofistyka. Koń się różni od koniaku tym, czym koniak różni się od konia. Super!

Białczyński 13 grudnia 2017 o  20:30 Odpowiedz
Bardzo dobry artykuł. Faktycznie można powiedzieć, że istnieje coś takiego co można by określić Genotypem Polaków w  sensie nie tylko genetycznym (bo wiadomo R1a +I+ R1b to jeszcze domieszki to naród Polski i  to jeszcze w  dzisiejszych wąskich granicach, które nie są tożsame z  granicami Lechii ani Polski Jagiellonów), ale przede wszystkim obserwowalnym w  sferze psychologii socjologii też. Jeśli chodzi o  dawną Lechię i  Polskę Jagiellonów i  szerzej 1RP to ona dała szeroko rozumiany etnos, pewne zasady moralne, ład organizacyjny, przyzwyczajenia wolnościowe obecnemu Międzymorzu. W  tym sensie ten Polski Genotyp odcisnął się na Środkowej Europie i  na Słowiańszczyźnie szczególnie mocno. Można powiedzieć, że postawa Polaków jest wzorcowa dla Narodów Międzymorza i  to szerzej niż by komuś przyszło do głowy. Że Czesi poszli śladami Polaków w  1968 czy Węgrzy w  1956 to oczywista oczywistość,ale to patrzenie na Polskę co ona zrobi ciągnie się od upadku 1RP. Także nie dotyczy to tylko krajów słowiańskich ani tylko terytorialnie wchodzących w  skład 1RP, na przykład Grecja patrzy na Polskę i  pamięta o  różnych naszych wyczynach – z  nas wzięli przykład w  swoim greckim ruchu oporu, do nas emigrowali w  okresie prześladowań politycznych w  Grecji.

hw 13 grudnia 2017 o  22:54 Odpowiedz
nie na temat, bardzo ciekawy wywiad z  prof.Barbara Stanosz logik.https://www.youtube.com/watch?v=wJ4ShmeGMw8

Białczyński 14 grudnia 2017 o  05:46 Odpowiedz
Komentarz R Orlickiego z  godz. 21.23 został usunięty ze względu na przekroczenie zasad dyskusji. Jakby pan Orlicki nie czytał co napisałem wcześniej, albo z  premedytacją wprowadzał agresję personalną w  dyskusję. Oświadczam, że nie ma miejsca na blogu na dyskusję w  tym stylu, a  także na wprowadzanie treści mających na celu manipulacje i  dezinformację.

JWK 14 grudnia 2017 o  14:15 Odpowiedz
PIS PO jedno zło? … To wykop sobie głęboki dół. połóż się w  nim i  zakop, bo żadnej nadziei już nie masz.

Marian Nosal 14 grudnia 2017 o  15:31 Odpowiedz
JWK
Co za szeroka wizja !
Jak w  miłości.
Poza PIS i  PO nic już JWK nie widzi.
A ja pamiętam komunizm i  kapitalizm.
I co z  nich zostało?
A gdzie Unia Wolności i  PZPR.
Widzisz coś poza nimi?
A gdzie Twoja III Rzesza i  Cesarstwo Rzymskie?
Gdzie zagonęły Impria Azteków i  Majów?
Naprawdę gratuluję szerokosci wizji 🙂

DC 14 grudnia 2017 o  17:48 Odpowiedz
Grecy to też Słowianie. Starożytni Grecy pochodzi w  przeważającej większości znad Dunaju (Achajowie, Dorowie), więc pochodzili od Prasłowian, natomiast we wczesnym średniowieczu nastąpiła ponowna ekspansja Słowian na południe i  dzisiejsi Grecy są biologicznie w  przeważającej części przodkami tych Słowian. Natomiast sama tożsamość narodowa grecka zawsze była mocniej oparta na kulturze i  języku, ale to wciąż Indoeuropejczycy. Podobnie Węgrzy, przecież to genetycznie potomkowie Słowian Panońskich, a  Austriacy to w  dużej mierze potomkowie Słowian Karynckich. Zmienił się tylko język i  świadomość kulturowa. Międzymorze może na nowo złączyć wszystkich Słowian w  jeden organizm. Wielka Lechia jest szansą dla Europy Środkowej i  w sumie nie ogranicza się tylko do Polski jakby tak się dokładniej przyjąć. W  końcu greckie „Leks” znaczy SŁOWO 🙂

Adam Smoliński 14 grudnia 2017 o  19:19 Odpowiedz
Tylko te Greki, jakieś, takie brązowawe, czarne włosy kręcone, do Etiopów podobne. Opalili się mocno ci Słowianie, na tym popołudniu? Kultura zaś, jakaś taka turecka?

Stefan 14 grudnia 2017 o  21:52 Odpowiedz
Zapomniał Pan jeszcze o  Rumunach, którzy stworzyli sztuczny język wymazując większość słowiańskich słów...."

Literatura:
1) Marian Nosal
Marian Nosal: Dlaczego powinniśmy dbać o  nasz polski genotyp?
bialczynski.pl/2017/12/13/marian-nosal-dlaczego-powinnismy-dbac-o-nasz-polski-genotyp/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Dlaczego powinniśmy dbać o nasz polski i słowiański genotyp? - film MarianNosalTV youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Dlaczego powinniśmy dbać o nasz polski i słowiański genotyp? - film MarianNosalTV facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Dlaczego powinniśmy dbać o nasz polski i słowiański genotyp? - film MarianNosalTV google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal