Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Religia, Wierzenia, Wiara Przyrodzona, Wieda Przyrody i mitologia Słowian » Wir Pięciu Żywiołów dający powodzenie i wznoszący ludzkość do Boga » Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Żródła jego działania 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Żródła jego działania youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Żródła jego działania facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Żródła jego działania google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z  Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Źródła jego działania

Dawne ludy wierzyły, że Świat (Świat-ło) powstał z  Gwiazdy Polarnej (GP), że my ludzie pochodzimy z  tej Gwiazdy. Zaś gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy (WN), obracający się regularnie wokół GP, w  rytmie 4 Pór Roku, tworzy Wir 4 Żywiołów prowadzący do niej. Piątym i  Głównym Żywiołem jest właśnie Gwiazda Polarna = Wyższy Wymiar = Oś Wszechświata = Energia… W  różnych kulturach wierzono powszechnie, że GP jest Środkiem i  Osią Wszechświata. I  chyba nie jest to przypadek. Będzie też o  Wirze Materii i  Wirze Anty/Promaterii.

Słowianie i ukryta historia Polski - Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Żródła jego działania Mem_Wir_5_Elementow.JPG

Takie Wiry mamy na Niebie Ale są jeszcze większe. Są całe wirujące galaktyki i większe Struktury Niebieskie Rys. Lada Maliňáková
Takie Wiry mamy na Niebie
Ale są jeszcze większe.
Są całe wirujące galaktyki i większe Struktury Niebieskie
Rys. Lada Maliňáková

Wir Pięciu Żywiołów/Przemian/Elementów/Faz, to ogólna zasada rządząca światem: makrokosmosem i  mikrokosmosem.

 ludzkiej skali, dzięki zastosowaniu specjalnych ceremonii kultowych, odpowiedniej architekturze przestrzeni i  tym podobnych środkach praktycznych, powodująca nasz przyspieszony rozwój energetyczny i  duchowy.

Wir Pięciu Żywiołów, to system teoretyczny i  PRAKTYCZNY, stosowany we wszystkich znanych mi i  przebadanych pod tym kątem kulturach ludzkich.

Miał i  mimo wszystko nadal ma zasięg globalny.

Wir Pięciu Żywiołów był stosowany również, a  może właśnie przede wszystkim na naszych ziemiach wśród Słowian.

Na przykład w  góralskim, ale też starożytnym systemie energetycznym swastyki, która doskonale obrazuje ideę powstania tego wiru.

Przypominam, że znak Swastyki, zagrabiony nam bezprawnie przez zbrodniczych Niemców, którzy oszukańczo nazywają się Germanami, a  wtedy równie oszukańczo udawali Ariów pod mianem Aryjczyków, jeszcze przed II Wojną Światową powszechnie był stosowany na sztandarach i  odznakach polskich jednostek podhalańskich.

Oczywiście również w  domach Górali / Horali.

I tu cytat z  Internetu:

"…Tymczasem swastyka, na Podhalu zwana krzyżykiem niespodzianym, jest częstym elementem ozdobnym w  starych góralskich chatach. Karłowicz często oznaczał tak górskie szlaki, a  nawet sygnował tym znakiem listy do przyjaciół. Swastyka od czasów starożytnych jest symbolem magicznym, oznacza szczęście i  powodzenie.
- Umieszczając w  tatrzańskim schronisku tablicę chcemy, aby krzyżyk niespodziany widniejący na Kamieniu Karłowicza przestał kojarzyć się nazizmem i  uświadomić turystom jego pierwotne znaczenie - dodała Pawlikowska. (www.tvn24.pl)…" [2]

Jeżeli ktoś nie rozumie tego Wiru Góralskiego, to niech sobie wyobrazi Górala, stojącego na Giewoncie, machającego ciupagą i  przypomni sobie całą tą góralską energiczność i  energetykę.

Skąd Wir 5 Przemian bierze swoją Moc?

W filmie "Wir Pięciu Żywiołów dający powodzenie i  wznoszący ludzkość do Boga" [1]:


pokazałem, że ceremonie, ćwiczenia i  artefakty związane z  tym Wirem były powszechnie stosowane w  różnych kulturach na całym świecie i  nadal w  szczątkowej formie są używane.

Jeżeli tak, to Wir ten powinien mieć jakieś UZASADNIENIE, jakąś PRZYCZYNĘ swojego działania, bo mało prawdopodobna jest hipoteza o  zbiorowym zabobonie, czy wręcz szaleństwie całej ludzkości :-)

Poza tym osoby kultywujące ten Wir wiedzą z  autopsji (pol. ze swojego doświadczenia), że On działa.

I to jak !!!

Gdyby Ludzkość była szalona, to te ceremonie i  symbole w  różnych społeczeństwach na przestrzeni tysięcy lat byłyby różne. A  jednak są spójne!!! To znaczy były spójne, a  z upływem czasu ta spójność się zmniejszała. Teraz wracamy do Żródła!

Źródłem tym jest Makrokosmiczny obraz Gwiazdy Polarnej, otaczanej ciągłym kolistym ruchem, w  rytmie 4 Pór Roku, przez 7 Gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy. I  nie jest to tylko obraz, ten Mechanizm Nieba Głębokiego po prostu działa jak generator i  obdarza swoją Energią nas i  cały Wszechświat. Jest to Kosmiczny Wir 5 Żywiołów, bo Wielki Wóz w  swoich podstawowych 4 położeniach daje 4 Żywioły, a  Gwiazda Polarna, to 5 Żywioł.

Zgodnie z  zasadą "jak na Górze, tak na Dole", podobne lokalne Wiry 5 Elementów, zasilane z  Wiru Głównego, powstają także w  Układzie Słonecznym, a  więc także na Ziemi, czyli w  naszym Mikrokosmosie.

Jest to zasada powszechna i  wszechobowiązująca.

Teraz jasnym staje się, dlaczego w  starożytnych obserwatoriach megalitycznych dawnych ludów cała architektura była skupiona na uchwyceniu momentów Równonocy i  Przesileń Słonecznych. To właśnie w  tych momentach mamy wartości szczytowe działania kolejnych 4 Żywiołów i  największą dynamikę ich zmian na Ziemi. Kosmiczny Wir 4 Żywiołów znajduje bowiem odbicie w  oddziaływaniu Słońca na Ziemię. Na Ziemi Wir ten osiąga swoją pełnię z  pewnym opóźnieniem i  dlatego wartości szczytowe poszczególnych Przemian obserwujemy około 1,5 miesiąca po ich wystąpieniu w  układzie Słońce-Ziemia-Ludzie. Dlatego na przykład największe mrozy są na początku lutego, a  największe upały w  początku sierpnia. Tak przynajmniej było kiedyś.

Megalityczne obserwatoria astronomiczne, rozrzucone po całej Ziemi, były moim zdaniem akceleratorami Energii Wszechświata, która z  Gwiazd i  za pośrednictwem Słońca przychodziła na Ziemię. Ten pogląd może się wydać oryginalny, ale tylko człowiekowi współczesnemu. Jeżeli ktoś uważa, że tak nie było, to niech wytłumaczy dlaczego dawne ludy tak wiele energii i  pracy poświęcały, aby wybudować wszystkie te grobowce, kopce, kręgi, rondele, budynki i  piramidy megalityczne? Przecież dla samych obserwacji astronomicznych wystarczy kilka desek, czy patyków odpowiednio ustawionych.

Tu przy okazji wspomnę, że na terenie Polski znajduje się co najmniej KILKA TYSIĘCY starożytnych kopców. Widać je dokładnie na mapach LIDAR na terenie CAŁEJ Polski, szczególnie dobrze zachowały się w  lasach w  okolicy Zielonej Góry. A  my oficjalnie wiemy tylko o  kilku kopcach w  okolicy Krakowa. W  samym Krakowie było ich ponad 50. ŻADEN z  ważnych kopców nie był dokładnie przebadany przez archeologów i  dlatego tak mało wiemy o  historii Naszych Przodków.

Zresztą Kopce Krakowskie i  inne mają wyraźnie kształt Wiru Energii wznoszącego się w  Górę z  Ziemi.

Każdy Pątnik, wchodzący na kopiec Kraka, Kościuszki, czy nawet Piłsudskiego, po drodze w  kształcie helisy czyli spirali, zakreśla w  przestrzeni Wir Pięciu Żywiołów Wznoszący go do … Boga, Nieba, Energii Wszechświata itd.

Jest to tak oczywiste, że aż dziwne, iż ludzie o  tym nie wiedzą i  nie mówią.

Jednak naśladują ten starożytny Ceremoniał zawarty w  ich DNA w  sposób nawykowy i  podświadomy.

Ja też tam byłem i  na Kopcu Energię Ziemi i  Nieba piłem…

Nie wiem też, czy na przykład na Ślężę i  na Radunię oraz na Wawel nie byłoby lepiej wchodzić drogami spiralnymi w  naturalny sposób otaczającymi te Święte Góry.

Czy takie wejście na wprost, jak teraz wchodzimy, a  nie po Świętej Spirali, nie jest jakąś profanacją Energii Wszechświata i  Naszych Przodków?

Ale wracajmy do wszystkich takich starożytnych obiektów, zazwyczaj budowanych w  kształcie koła, lub piramidy.

Te starożytne obiekty mają zazwyczaj kształt koła lub kwadratu wznoszącego się do Nieba, czyli piramidy. Koło oddaje ruch obrotowy Ciał Niebieskich w  rytmie 4 Pór Roku, a  kształt piramidy oddaje działanie 4 Żywiołów w  tym samym Rytmie. Środek Koła, czy Piramidy oczywiście jest tym Piątym Najważniejszym Żywiołem. Wszystkie te kształty PRZECHWYTUJĄ i  WZMACNIAJĄ promieniowanie nadchodzące z  Kosmosu. Szczególnie, jeżeli ich działanie wzmocnione jest odpowiednimi ceremoniami, które w  tych obiektach się odbywały.

W naszej kulturze i  w wielu innych kulturach podstawowym symbolem jest Swastyka, czyli Znak Słońca, Znak Szczęścia i  Znak… Wielkiej Niedźwiedzicy, kręcącej się, tańczącej na Niebie wokół Gwiazdy Polarnej.

Swastyka Narysowana przez  Wir Niebieski Wielkiej Niedźwiedzicy obracającej się w Rytmie Czterech Pór Roku wokół Gwiazdy Polarnej Rys. Lada Maliňáková
Swastyka Narysowana przez Wir Niebieski Wielkiej Niedźwiedzicy
obracającej się w Rytmie Czterech Pór Roku
wokół Gwiazdy Polarnej
Rys. Lada Maliňáková

Jeżeli na kartce papieru narysujemy 7 Gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy w  Lecie, na Jesieni, w  Zimie i  na Wiosnę, to otrzymamy znak Swastyki z  Polárką (pol. Gwiazdą Polarną) w  Środku.

Swastyka ma dwie wersje, tak zwaną prawoskrętną i  lewoskrętną. Przyczyny takiego stanu rzeczy można by szukać w  dwóch różnych konwencjach zapisu stanu Nieba, ale na szczęście istnieje też Starosłowiański Symbol Swadziebnika (SSSS), który pokazuje obydwa te Wiry równocześnie.

Swadziebnik, czyli Ład Dwóch Boskich Wirów Wszechświata Dziękuję panu Czesławowi Białczyńskiemu za pozwolenie na publikację tego Znaku Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata (SSŚŚŚ) I za ciągłe inspiracje do poszukiwań.
Swadziebnik, czyli Ład Dwóch Boskich Wirów Wszechświata
Dziękuję panu Czesławowi Białczyńskiemu za pozwolenie na publikację tego
Znaku Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata (SSŚŚŚ)
I za ciągłe inspiracje do poszukiwań.

Właśnie Swadziebnik pokazuje głęboką istotę Wiru 5 Żywiołów. Otóż Wir Ten, co jest dość rzadko już spotykaną Wiedzą / Vedą, istnieje w  dwóch wersjach: Lewoskrętnej (czerwonej) i  Prawoskrętnej (niebieskiej). Wir Lewoskrętny daje Podstawową Strukturę Budowy Wszechświata, a  Wir Prawoskrętny daje Podstawową Aktywność Struktury Wszechświata. I  dopiero Obydwa One dają tę słynną Harmonijną (Uładzoną) Jedność Świata, czyli nasze istnienie.

Jeżeli chodzi o  to, która swastyka jest prawoskrętna, a  która lewoskrętna i  jakie mają kolory, to jest to rzecz względna i  nie obrażę się, jeżeli ktoś swastyki Swadziebnika opisze odwrotnie.

Zresztą ta wiedza w  ogóle jest jakoś zapomniana i  mało używana.

Ale Kalijuga się kończy !!! Wracamy do Domu!

Inaczej mówiąc Nasz Świat, powstały zresztą ze Światła, czyli na przykład z  Gwiazd, z  Nieba Głębokiego, jest syntezą Świata Lewoskrętnego i  Prawoskrętnego. Jest ich Współgraniem i  Jednością. Jeżeli fizyka naukowa jeszcze tego nie odkryła, to odkryje to wkrótce :-) Wiry te można też nazwać Wirem Materii i  Wirem Antymaterii. Chociaż nie wiem, czy słowo ANTY jest najlepsze, może lepiej PRO. Na przykład Materia i  Promateria. Bo bardziej widziałbym te Dwa Święte Wiry jako Współtworzące niż niszczące się wzajemnie. Chociaż różnie to bywa a  Nimi i  z ich użyciem przez Ludzi. Poza tym te Wiry są Wielowymiarowe, a  materia to tylko fragment ich istnienia i  działania.

My Ludzie mamy problem z  równoczesnym wyobrażeniem i  wykonaniem Wiru 5 Elementów w  Lewo i  w Prawo, bo jesteśmy uzależnieni od Czasu i  Przestrzeni. Ale nawet Czas i  Przestrzeń (w sumie 4 Wymiary-Żywioły), to też tylko Wir 4 Żywiołów. A  ich centrum można nazwać Energią, Bogiem i  jak kto chce inaczej, pod warunkiem, że czujemy o  co chodzi. Bo tu sama wiedza teoretyczna nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze Wiedza / Veda łącząca wiedzę teoretyczną i  praktykę.

Może wyobraźmy to sobie tak, że jeżeli Galaktyka kręci się powiedzmy w  prawo, to istnieje też w  Niej, mniej dla nas widoczny, Wir kręcący się w  lewo. Tak jak woda wypływająca z  wanny kręci się odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara na naszej północnej półkuli, a  na południowej półkuli kręci się ona już zgodnie z  tym ruchem. Albo jak kontynenty na Ziemi, które są bardziej skupione na półkuli północnej, niż na południowej. A  na półkuli południowej z  kolei jest więcej wody.

Są inne rzeczy, których jest więcej na półkuli południowej. Na przykład torbacze, leniwce, lamy, alpaki, strusie austalijskie, antymałpy, ptaki nielatające i  tango Argentyńskie. Te rzeczy wynikają z  wiru odwrotnego. Osoby tańczące tango na naszej półkuli proszę o  wyrozumiałość. To nie ich wina, że Argentyna jest tak daleko na Południu. Argentyńskie miasto Ushuaia jest uznawane za najbardziej wysunięte na południe miasto świata i  dlatego my z  tangiem możemy mieć pewne problemy. Nie mamy go w  naszym DNA przedurodzeniowym. Nie traćmy jednak nadziei, wszystko można wyćwiczyć. Istnieje epigenetyka, nauka mówiąca o  tym, że działanie naszego DNA można zmienić. I  ma to wiele wspólnego z  naszym Wirem 5 Przemian.

Na szczęście jest też tak, że rozwijanie jednego z  wirów WSPOMAGA ten "przeciwny".

Kiedyś Wiedza o  Wirze Pięciu Żywiołów była powszechna i  powszechnie praktykowana. Dziś, po tym jak Nasz Ród odszedł od Bliskiego Bycia z  Przyrodą, zrozumienie tej Dwoistości Świata jest nie tylko trudną do uchwycenia Intuicją, ale też nasz pozornie ścisły, ale tak naprawdę mocno fanatyczny Rozum Kartezjański też się przeciwko Niej mocno burzy :-) No bo jak to: "albo w  prawo, albo w  lewo, naraz się nie da!!!" :-)

I dlatego ludzie przestali tę Wiedzę / Vedę rozumieć i  stosować. A  szkoda, bo to jest tak, jakbyśmy się wyparli Własnych Korzeni, czyli Źródła Powstania Życia i  Wszechświata. Również Korzeni Naszej Kultury.

Jednym z  powszechnych odchyleń jest uznanie jednego z  tych Wirów za Boski i  jedyny właściwy, a  drugiego za "zły", szatański, piekielny, diabelski. Ten sposób myślenia powstał z  oddzielenia Rodu, czyli ludzi od Przyrody. Oddzielenie takie daje fanatyzm i  myślenie mocno biegunowe, mocno spolaryzowane, mocno czarno-białe. W  tym myśleniu wszystko, co jest korzystne dla nas, dla naszego ego (czyli dla biznesu materialnego), można uznać za "dobre", na przykład Prawoskrętne, a  wszystko, co wydaje się nam szkodliwe dla nas i  dla naszego ego nazywamy "złym", na przykład Lewoskrętnym. I  w ten sposób jeden z  Wirów został uznany Boskim, a  drugi Szatańskim.

Jeden został uznany Kobiecym (Księżycowym), a  drugi Męskim (Słonecznym) i  w zależności od potrzeb albo Kobietę albo Mężczyznę uważa się za lepszego / lepszą. I  dlatego na Świecie jest matriarchat, patriarchat, feminizm i  gender, nienawiść i  wojny, zamiast Powszechnej Miłości i  Pokoju. Ludzie nierozumiejący Współgrania i  Jedności tych Dwóch Wirów, czyli my prawie wszyscy, sami robimy sobie z  tego powodu problemy.

Przy czym Miłość i  Pokój nie są tutaj uczuciami, które szarpią nami w  prawo i  w lewo, ale są ciągle działającym Prawem Kosmicznym. Miłość i  Pokój są po prostu Przyrodzone, zgodne z  Naturą, gdyż są Syntezą, czyli Połączeniem Dwóch Boskich Wirów Wszechświata. Jest to inna Miłość niż ta opisywana powszechnie w  mediach, w  literaturze i  w filmie.

No bo jeżeli te dwa Przeciwstawne Wiry są jednością i  Harmonią Wszechświata oraz powstały z  Jedności, to gdzie miejsce na spory i  walkę? Gdzie jest potrzeba robienia biznesu kosztem innych?

Ramiona tak zwanego krzyża celtyckiego, czy swastyki obrazują 4 Żywioły, a  koło na tym Krzyżu, czy poprzeczki na końcach ramion Swastyki pokazują ruch wirowy tych Żywiołów wokół Żywiołu Piątego i  najważniejszego. Przynajmniej dla nas najważniejszego.

Punkt przecięcia się ramion Krzyża, Swastyki, czy Swadziebnika jest właśnie takim punktem Równowagi Kosmicznej w  skali mikro i  makro. Jest Piątym Boskim Żywiołem.

Nasz Świat, któremu numerologicznie odpowiada liczba 3 jest Jednością w  Dwoistości, bo jest czymś, co powstaje z  Dwóch Wirów Pierwotnych Świata.

A stąd już następne etapy ewolucji Wszechświata, czyli 4 lub 5 Żywiołów i  powstanie tak zwanych "10 000 rzeczy", czyli wszystkich znanych nam i  nieznanych jeszcze zjawisk.

Podam tu kilka przykładów zastosowań Wiru 5 Żywiołów przez ludzi:
- architektura chińska, np. Pałac Cesarski
- architektura chrześcijańska, na przykład klasyczne bazyliki, katedry, czy cerkwie
- cerkiew Przemienienia Pańskiego na wyspie Kiży - "Pięć najwyższych kopuł symbolizuje Jezusa i  czterech ewangelistów". W  sumie jest tam 22 małych kopułek. Popatrzcie na zdjęcia tej cerkwi w  Internecie i  szczęka Wam opadnie, ale… zaraz z  powrotem się podniesie, bo jest to Obraz Wichru Wiru 5 Żywiołów Wiejącego w  Górę. Cerkiew tę wybudowano z  drewna sosnowego i  częściowo świerkowego bez użycia gwoździ.
- ćwiczenia Qigong w  swoich bardzo tradycyjnych formach. Rzadko są one pokazywane białym ludziom. I  wiele pracy włożyłem ja i  moi przyjaciele i  Mistrzowie w  ich odzyskanie.
- wir 5 Elementów zawarty jest też w  symbolu węża połykającego swój ogon. Nie jest to symbol destrukcji, ale właśnie ciągłego wzmacniania swojej Energii, bo przecież w  sferze tylko Materii takie perpetum mobile NIE działa.
- w  dawnych czasach, nawet jeszcze w  średniowieczu oborywano w  uroczystych procesjach chroniony obszar, miasto, czy wioskę.
- jeszcze w  XX wieku w  krajach słowiańskich notowano zwyczaj obrzędowego kreślenia koła patykiem na ziemi wokół domostwa, czy też po prostu małego kółka na ziemi.

Samo koło jest czynną pozostałością, czynnym Wirem po takiej ceremonii.

Jego istotą jest Wir Pięciu Przemian powstający w  w czasie takiej ceremonii.

Powyższe przykłady omówię dokładnie w  filmie, który nakręcę później.

Podstawy teoretyczne i  praktyka ceremonii tego systemu w  ciągu wieków i  tysiącleci została zapomniana, ale pozostałości są ciągle żywe i  nie można im zaprzeczyć.

Podstawy teoretyczne Wiru Pięciu Żywiołów najłatwiej opisać jest teoretycznie przy pomocy starożytnej chińskiej Teorii Pięciu Przemian/Elementów, chociaż bardzo podobne opisy otrzymamy analizując np. Słowiano-Aryjsko-Indyjsko-Grecką Teorię Pięciu Żywiołów

Podstawy tego systemu można opisać analizując jego cechy, takie jak przyporządkowanie kolejnym Przemianom różnych własności, takich jak:
-- kierunki świata
-- cztery podstawowe kwadranty i  pięć podstawowych kwadratów, tworzących krzyż
-- obieg karmiący cyklu 5 Przemian
-- swastyka, jako rodzaj krzyża opisujący dynamikę Obiegu Karmiącego 5 Przemian
-- "krzyż celtycki" jako rodzaj krzyża opisujący dynamikę Obiegu Karmiącego 5 Przemian
-- pory roku
-- kierunki ruchu
-- kolory
-- dźwięki
-- kształty
-- smaki
-- zapachy
-- emocje
-- itd.

Innym przykładem jest powstanie spiralnego Wiru 5 Żywiołów w  Przyrodzie (np. 4 lub 5 Pór Roku, czy cykle życia człowieka) i  w czasie ceremonii, naśladujących te naturalne obiegi energii

Istotą tych wszystkich zjawisk i  ceremonii jest powstanie Wiru Centralnego Wznoszącego się do Nieba w  wyniku alchemicznego przekształcenia się jednego z  Żywiołów Wiru 5 Żywiołów w  Żywioł Centralny, poniekąd tożsamy z  Energią, czy z  Bogiem.

Słowiańska Ceremonia Złotych Wysokich Czap była jedną z   inspiracji dla moich poszukiwań i  też opiszę ją w  przyszłości.

Wiele takich symboli i  ceremonii, szczególnie w  kontekście słowiańskim, ale nie tylko, opisanych jest na superblogu pana Czesława Białczyńskiego www.bialczynski.pl.

Ja wiedzę praktyczną o  Wirze 5 Przemian biorę między innymi z  chińskich wewnętrznych ćwiczeń energetycznych Neigong, Qigong i  Tai Chi, które uprawiam od ponad 30 lat. ( www.TaiKiKung.pl )

Również z  praktyki chińskiej starożytnej refleksologii i  masażu stóp On Zon Su 按踵術( www.OnZonSu.biz ).

Chińscy mistrzowie niechętnie udostępniają te systemy innym, również dlatego, że samo udostępnienie Wiedzy/Vedy niewiele daje.

Tę Wiedzę należy posiąść SAMEMU/SAMEJ, wgryźć się w  nią poprzez osobiste doświadczenie, a  nie tylko poprzez poznanie teorii.

Od 27 lat z  moja żoną, Ladą Maliňákovą poszukiwaliśmy Mistrzów i  Nauczycieli Qigongu, Neigongu, Taoizmu Przyrody, Klasycznej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masażu i  akupunktury, którzy by ten starożytny przekaz posiadali i  byli go w  stanie przekazać kolejnym pokoleniom uczniów.

Od wielu lat prowadzimy w  Warszawie szkołę Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ( www.CentrumSztukZdrowotnych.pl ), w  której albo sami prowadzimy zajęcia, albo zapraszamy do prowadzenia zajęć osoby stosujące i  rozumiejące teorię i  praktykę tego systemu. ( www.TChM.pl lub www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl )

Klasyczna Tradycyjna Medycyna Chińska jest bardzo ważna dla lepszego poznania Wiru 5 Przemian, bo w  jej najważniejszym dziele Huangdi Neijing, czyli "Klasyka Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza" odnajdujemy informację o  tym, jak na terenie medycyny Pięć Przemian zamienia się w  Przemiany Cztery z  Piątą, Niebiańską w  Środku.

Zazwyczaj ta informacja jest przez nauczycieli, lekarzy i  innych czytelników pomijana, ale jak ktoś chce, to zrobi z  niej użytek.

W dziele tym często zwraca się też uwagę na istnienie zjawiska, które ja nazywam Dwoma Wirami Przeciwstawnymi.

Powyższy mój tekst może się wydać kontrowersyjny lub trudny do zrozumienia.

Nie chciałem zagadnienia przedstawiać w  uproszczonej postaci, wolałem go pokazać w  całej, no powiedezmy w  prawie całej, dostępnej mi na ten moment, pełni.

Szczególnie niektóre moje tezy mogą być trudne do uchwycenia samym intelektem i  jest to zrozumiałe, ponieważ Wir 5 Elementów w  przeszłości zawsze był praktykowany w  systemach przekazu w  ramach całych Rodów i  Społeczności.

To ułatwiało nabycie Wiedzy / Vedy, którą dostawało się wraz z  DNA rodziców, "z mlekiem matki" oraz z  udziału w  życiu Rodu i  NaRodu.

A w  swojej formie schyłkowej system ten był i  jeszcze jest uczony w  systemach przekazu rodzinnego, bądź z  Mistrza na Ucznia.

I to zarówno w  krajach słowiańskich, w  Chinach, w  Japonii, w  Korei, jak i  na całym świecie.

Przykłady z  Góralem Machającym Ciupagą na Giewoncie (ten ruch rysuje znak Swastyki i  Kalendarza-Kołowrotu w  powietrzu) oraz z  tangiem argentyńskim mogą się wydać brawurowe i  nie do końca ścisłe, ale podałem je po to, aby pobudzić naszą wyobraźnię.

Jesteśmy ekstremalnie (pol. w  najwyższy sposób) spięci życiem w  systemie techiczno-totalitarnym, więc odrobina luzu bardzo jest wskazana.

Jest to szczególnie potrzebne dla zrozumienia istnienia i  działania Dwóch (pozornie) Przeciwstawnie Kręcących się Wirów Kosmicznych.

Poczucie tych Dwóch Wirów jest bardzo istotne na poziomie psychologii dla zrozumienia rzeczy bardziej skomplikowanych, na przykład dla zrozumienia powszechnie dziś panującej propagandy opartej na fałszu dialektycznym.

Jeżeli mamy w  sobie te obydwa Kierunki Myślenia i  nie jesteśmy przywiązani do jednego z  nich, to niestraszne nam goebelsowskie, totalitarne, banksterskie, putinowskie i  inne chwyty propagandowe.

Prawda ukazuje się jasno w  całej swojej Pełni.

Zaś myślenie jednostronne umożliwia ogłupienie i  zniewolenie Ludzi.

W tej chwili myślenie ludzi jest tak jednostronne, że dajemy się łatwo skłócić i  podzielić na dwie zwalczające się grupy, na przykład na zwolenników PO i  PIS (rok 2019 w  Polsce), tak mocno, że zapominamy o  tym, co dla nas powinno być najważniejsze.

Bez zaangażowania i  uruchomienia intuicji trudno jest działanie Wiru 5 Elementów zrozumieć.

Same dowody historyczne i  z artefaktów mogą nie wystarczyć.

Myślę, że ten mój tekst otworzy Państwa na dawną wiedzę Naszych Przodków i  zachęci do własnych poszukiwań, ponieważ Wir Pięciu Żywiołów nie jest tylko teorią, ale też naszym życiem, naszym istnieniem zawartym w  helisie, czyli w  przestrzennym Wirze Spirali naszego DNA, tylko nie zawsze o  tym wiemy.

Dawni szamani w  różnych kulturach na całej Ziemi rysowali ten Wir DNA w  postaci skręconej drabiny wznoszącej się do Nieba.

A jeżeli spojrzymy z  góry na taką helisę DNA, to zobaczymy… okrąg, koło.

O tym była już mowa.

Wiedza ta została ukryta, a  raczej zanikła z  powodu pewnych procesów kosmicznych, ale właśnie zaczyna być odzyskiwana.

I tak trzymać!

Marian Nosal
Warszawa, 1 XI 2019

P.S.
Kończę pisanie tego tekstu w  Dniu Zmarłych, Wszystkich Świętych, w  Jesiennym Dniu Dziadów i  Bab i  to też wydaje mi się symboliczne, bo piszę o  wiedzy Naszych Przodków.
Bez Nich śladów tej Wiedzy by nie było.

slowianieiukrytahistoriapolski.pl/wierzenia/wir_5_zywiolow/wir_5_zywiolow_i_gwiazda_polarna/index,pl.html

Literatura:
1) Marian Nosal
Wir Pięciu Żywiołów dający powodzenie i  wznoszący ludzkość do Boga


2) kk/tr Źródło: PAP
Swastyka w  Tatrach. Będzie wyjaśnienie (www.tvn24.pl) - 20 lipca 2011, 15:10
www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/swastyka-w-tatrach-bedzie-wyjasnienie,178736.html


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Żródła jego działania youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Żródła jego działania facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wir Pięciu Żywiołów oraz Gwiazda Polarna z Wielką Niedźwiedzicą jako Kosmiczne Żródła jego działania google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal