Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Religia, Wierzenia, Wiara Przyrodzona, Wieda Przyrody i mitologia Słowian » Święto Dziadów i Bab 1 listopada 2020 w Lechistanie, czyli w Wielkiej Lechii - film

Święto Dziadów i  Bab 1 listopada 2020 w  Lechistanie, czyli w  Wielkiej Lechii

W filmie tym Święto Dziadów i  Bab omawiam z  kilku punktów widzenia:

1) starosłowańskiej Jedności Żywych ze Zmarłymi na przykładzie śp. Adolfa Kudlińskiego i  jego Ciągle Żywych Braci
2) Ważności Kultu Ognia i  praktycznego znaczenia Ciałopalenia Przodków
3) Radosności a  nie Smutasowatości tego Święta
4) odniesień aktualnych i  politycznych
5) Różnic między grzebaniem zmarłych w  Ogniu (sanskr. Agni), a  grzebaniem w  ziemi
6) Mówienia o  Lechii i  Lechitach, naszym dawnym mianie, jako formie czczenia naszych Przodków, a  nie zapominania o  Nich.
7) O  ciągłości w  Czasie i  w Przestrzeni nici helisy DNA naszego Rodu i  Narodu


https://youtu.be/Rqc6Ubmg808

Słowianie i ukryta historia Polski - Święto Dziadów i Bab 1 listopada 2020 w Lechistanie, czyli w Wielkiej Lechii - film MEM.jpgzobacz:© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 118.9 ms. Ostatnia aktualizacja: 2020-11-02 04:19