Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Religia, Wierzenia, Wiara Przyrodzona, Wieda Przyrody i mitologia Słowian » Kult Przodków, czyli pielęgnowanie linii Naszego Rodu » Słowiański Kult Przodków w świetle nauk ścisłych oraz o tym jak PRAKTYCZNIE pielęgnować Linię Naszego Rodu - film MarianNosalTV 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Słowiański Kult Przodków w świetle nauk ścisłych oraz o tym jak PRAKTYCZNIE pielęgnować Linię Naszego Rodu - film MarianNosalTV youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Słowiański Kult Przodków w świetle nauk ścisłych oraz o tym jak PRAKTYCZNIE pielęgnować Linię Naszego Rodu - film MarianNosalTV facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Słowiański Kult Przodków w świetle nauk ścisłych oraz o tym jak PRAKTYCZNIE pielęgnować Linię Naszego Rodu - film MarianNosalTV google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Słowiański Kult Przodków w  świetle nauk ścisłych oraz o  tym jak PRAKTYCZNIE pielęgnować Linię Naszego Rodu - film MarianNosalTV

Kult Przodków, to ciągłe pielęgnowanie łączności z  Naszymi Przodkami. Jesteśmy jedna linią DNA i  Światła, czyli biofotonów, przekazywaną z  pokolenia na pokolenie. Taka łączność była ŚWIADOMIE praktykowana praktycznie we wszystkich znanych nam kulturach i  dopiero w  kilku ostatnich wiekach została wyparta przez myślenie materialistyczne. W  tym filmie pokażę aspekty teoretyczne i  praktyczne pielęgnowania Wspólnot Rodowych. Będe przeplatał wątki naukowe, na przykład wzięte z  fizyki kwantowej z  wątkami tradycji Dawnych Ludów tej ZIemi. Pozytywne patrzenie na nasze życie jest bardzo ważne, dlatego oprócz słusznej krytyki tego, co złe w  Polsce i  wśród Polaków, należy też ciągle podkreślać pozytywne aspekty naszej rzeczywistości i  rozwijać pozytywne myslenie i  Świetlane aspekty naszego życia. Pielęgnowanie Linii Naszego Rodu jest jednym z  takich, trochę w  tej chwili zaniedbanych aspektów.


https://youtu.be/3QXtQ84I4lk

A oto mój konspekt, scenariusz i  ściąga do filmu:

- Kult przodków dawniej i  dzis w  przykładach
-- powszechny szacunek dla madrości starców wśród Dawnych Ludów tej ZIemi
-- brak szcunku dla rodziców w  naszej cywilizacji spowodowany jest między innymi powszechnością degeneracyjnych chorób starczych, takich jak np. otępienie starcze
-- legalność eutanazji w  Holandii
-- żywotność ludzi starszych w  narodzie Hunzów, jako przykład właściwego życia dawnych ludów R1a
-- kult starszych wśród słoni

- Kult Przodków jako pielegnowanie Linii Światła wysyłanej przez nasze DNA
-- Odkrycia niemieckiego naukowca Fritza Alberta Popa i  ich znaczenie dla rozwoju naszych Rodzin, Rodów, Plemion, Szczepów i  NaRodów

- Kult Przodków na przykładzie jego realizacji:
-- wśród Sławian (np. wożenie swoich Dziadów na plecach)
-- w  innych kulturach - powszechność Ołtarzy Przodków
-- według metody Berta Hellingera

- Wizja Rodu jako siatki wielu pokoleń i  ludzi, którzy w  tym wcieleniu spotykają się w  jednym punkcie czasoprzestrzeni (nazywanym domem rodzinnym) i  będących razem
-- medytacja kierowana nad wspólnym Domem Naszego Rodu i  nad Szczęściem powstającym w  wyniku spotkania z  Naszymi Przodkami i  Potomkami Naszego Rodu
--- medytacje ze Światłem Świata zawsze dają stan Szczęścia, również uświadomienie sobie Świetlistej Natury naszego połączenia w  ramach Rodu daje taki stan
-- dlatego wyobrażamy sobie FIZYCZNIE takie spotkanie w  archetypowym Wielopokoleniowym Domu Rodowym

- fizyka kwantowa, a  wiedza Dawnych Indów, Ariów wywodzących się z  naszych Ziem Słowiańskich, zawarta w  Vedach, a  szczególnie w  Rigwedzie
-- uwagi o  książce fizyka kwantowego Raja Ram Mohan Roya "Vedic Physics: Scientific Origin of Hinduism"

- Cząstki splątane kwantowo wspierają nasz Ród
-- teoria cząstek splątanych uzasadnia naukowo istnienie połączeń, powiązań między nawet tysiącami pokoleń naszego Rodu
-- my fizycznie składamy się z  cząstek naszych przodków, bo nasze DNA pochodzi z  jajeczka i  plemnika naszych Przodków
-- czyli ta linia telefoniczna między nami i  Przodkami istnieje, a  na przykład ceremonia Misy Rodowej poprzez Naszą Wiarę w  więź z  przodkami uaktywnie się. Ta ceremonia Misy Rodowej jest jak podniesienie słuchawki telefonicznej w  celu nawizania Połączenia. A  ta nasza Wiara, to po prostu rodzaj energii
-- KAŻDY rodzaj wkładania Energii w  Naszą Łączność z  Przodkami daje uaktywnienie tej "linii telefonicznej"

"Stan splątany – rodzaj skorelowanego stanu kwantowego dwóch lub więcej układów kwantowych. Ma on niemożliwą w  fizyce klasycznej cechę polegającą na tym, że stan całego układu jest lepiej określony niż stan jego części. Splątanie kwantowe może dotyczyć próżni kwantowej albo funkcji falowej pojedynczej cząstki[1] lub większej ich liczby[a]. Możliwe jest również splątanie kwantowe pomiędzy układami, które nie istnieją w  tym samym czasie…" [1]

"…Pary splątanych fotonów można wytworzyć np. za pomocą kryształów nieliniowych. Gdy do wnętrza takiego kryształu wleci foton, może on być przetworzony na dwa fotony. Kryształ polaryzuje foton tworząc parę, w  której jeden jeden foton „drga w  poziomie”, a  drugi „drga w  pionie”. Nie jesteśmy w  stanie stwierdzić, jaką polaryzację ma dany foton w  parze. Tak splątane cząstki można jednak rozdzielić i  przesłać do dwóch odległych od siebie laboratoriów. Gdy w  jednym z  nich dokonamy obserwacji fotonu, wytrącimy go z  nieokreślonego stanu kwantowego do stanu dobrze określonego - zmierzmy, że miał taką a  nie inną polaryzację. Obserwacja na jednym fotonie pozwala natychmiast przewidzieć stan jego splątanego partnera: naukowcy w  drugim laboratorium muszą zobaczyć foton spolaryzowany w  płaszczyźnie prostopadłej. Splątanie oznacza więc sytuację, gdy w  celu określenia stanu jednej cząstki kwantowej niezbędna jest wiedza o  stanie jej splątanego partnera. Taki układ fizyczny zachowuje swą spójność nawet po rozdzieleniu cząstek. Mogą one przebywać w  dużej odległości od siebie, mimo to tworzą całość. Cały układ ma więc zdefiniowany swój stan kwantowy mimo faktu, że stany poszczególnych cząstek składowych pozostają nieokreślone. W  idealnym przypadku, gdy obiekty kwantowe są splątane w  maksymalnym stopniu, mierząc stan jednego potrafimy z  całą pewnością ustalić, jaki stan zobaczymy u  drugiego...." [2]
-- czyli stan splątany oznacza NATYCHMIASTOWE, szybsze niż prędkość Światła połączenie w  czasie i  w przestrzeni między cząstkami, na przykład miedzy fotonami, które były kiedyś, dowolnie dawno temu w  kontakcie

- Misa / Czara Rodowa praktyczną szamańską i  słowiańską metodą nawiązania łączności z  Rodem
-- kiedyś kontakt z  Przodkami mieliśmy we krwi, a  teraz musimy sobie pomagać takimi ceremoniami jak Czasza Rodowa
-- Misa Rodowan, to pojemnik z  naturalnego tworzywa do którego codziennie wrzucamy dary, na przykład kawałki jedzenia
-- ofiary te dla Przodków nie są najważniejsze, mają one tylko przypominać nam i  Prodkom o  wzajemnej naszej Łączności
-- dobrze byłoby, gdyby na początku taką Misę Przodków poświęcił Wiedun Słowiański, chodzi o  mocniejsze otwarcie Przepływu Energii między nami i  Przodkami
-- jedzenie w  misie nie gnije, tylko się zsycha, a  leżące obok psuje się
-- ta więź musi być ŻYWA i  SZCZERA
-- po na przykład miesiącu te ofiary z  misy pali się w  ognisku
-- poprzez akt ofiarowania można z  tej energii Linii Przodków wręcz fizycznie czerpać
-- Luczis w  razie problemów pyta swoich Przodków do 1000 pokoleń w  tył, jak rozwiązać problem, który akutrat ma I  DOSTAJE ODPOWIEDZI

- Świadome łączenie się z  naszym Rodem przy pomocy Światła i  wysyłania go do wszystkich pokoleń naszego Rodu
-- jako ćwiczenia z  wizualizacją, afirmacjami i  Światłem
-- w  życiu, jako wysyłanie Światła i  Błogosławieństw do spotykanych na naszej drodze ludzi
-- jeżeli nasze Światło wejdzie w  rezonans ze Światłem DNA Przodków, to jest to ogromna siła, jak siła oddziału żołnierzy maszerujących w  tym samym tempie przez most
-- jeżeli wielu ludzi będzie takie Światło wysyłać, to ten rezonans jeszcze się powiększy

- Lechia naszym Wspólnym Rodem, współdzielonym Światłem DNA, oraz Jej ważność dla nas współczesnych Polaków

Literatura:
1) Wikipedia
Stan splątany
pl.wikipedia.org/wiki/Stan_spl%C4%85tany
2) Przemysław Goławski
Kwantowe splątanie dla początkujących
www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/183030,Kwantowe-splatanie-dla-poczatkujacych
3) Raja Ram Mohan Roy
Vedic Physics: Scientific Origin of Hinduism
Mount Meru Publishing (December 14, 2015)
4) Autora nie mogłem zlokalizować
FIZYKA SKRYTA W  WEDACH
abelikain.blogspot.com/2013/12/fizyka-skryta-w-wedach.html
5) Luczis
Odmładzajace jabłka czyli starosłowiańska sztuka miłości Wydanie II
lubimyczytac.pl/ksiazka/4857513/odmladzajace-jablka-czyli-staroslowianska-sztuka-milosci


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Słowiański Kult Przodków w świetle nauk ścisłych oraz o tym jak PRAKTYCZNIE pielęgnować Linię Naszego Rodu - film MarianNosalTV youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Słowiański Kult Przodków w świetle nauk ścisłych oraz o tym jak PRAKTYCZNIE pielęgnować Linię Naszego Rodu - film MarianNosalTV facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Słowiański Kult Przodków w świetle nauk ścisłych oraz o tym jak PRAKTYCZNIE pielęgnować Linię Naszego Rodu - film MarianNosalTV google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal