Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Polityka słowiańska i polska » Ja, Jan Kowalski odmawiam tak zwanej III Rzeczpospolitej  prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i Polaków 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Ja, Jan Kowalski odmawiam tak zwanej III Rzeczpospolitej  prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i Polaków youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Ja, Jan Kowalski odmawiam tak zwanej III Rzeczpospolitej  prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i Polaków facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Ja, Jan Kowalski odmawiam tak zwanej III Rzeczpospolitej  prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i Polaków google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Ja, Jan Kowalski (tu wstaw swoje imię i  nazwisko) odmawiam tak zwanej III Rzeczypospolitej (obłudnie nazywanej Rzecząpospolitą Polską) prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i  Polaków.

Powyższa, krótka, jednozdaniowa deklaracja, wraz z  niniejszym opisem, jest aktem moralnego przeciwstawienia się obłudzie i  rabunkowi Polski oraz Polskości pod pozorami demokracji i  wolnego rynku. Nie jest natomiast, w  żadnym wypadku, aktem zrzeczenia się obywatelstwa Polskiego. Wręcz przeciwnie, jest Aktem Wyznania Dojrzałości Narodu Polskiego i  wyrażeniem chęci realnego przejęcia władzy w  Kraju przez Naród Polski. Deklaracja ta ma przede wszystkim wymiar duchowy, moralny i  informacyjny, ale też i  prawny, aby w  przyszłości nikt nie mógł powiedzieć, że istniejące zniewolenie i  grabież Polski odbywa się za zgodą Narodu Polskiego.

Koniec ze zniewoleniem Polaków Nie przypadkiem Orzeł jest naszym symbolem i symbolem Wolności On widzi Szeroko My też tak powinniśmy A tu chcą Mu Widzenie przytępić... Poprzez uznanie tej Deklaracji zniewolenie odrzucamy !!! Dla Nas Polaków Duch i Idea zawsze były i są ważniejsze od Materii !!!
Koniec ze zniewoleniem Polaków
Nie przypadkiem Orzeł jest naszym symbolem i symbolem Wolności
On widzi Szeroko
My też tak powinniśmy
A tu chcą Mu Widzenie przytępić...
Poprzez uznanie tej Deklaracji zniewolenie odrzucamy !!!
Dla Nas Polaków Duch i Idea zawsze były i są ważniejsze od Materii !!!

Deklaracja ta jest przeznaczona:

1) dla Narodu Polskiego, żeby wiedział, w  jakiej jest sytuacji, i  że może w  wolny sposób wyrazić swój sprzeciw wobec ubezwłasnowolnienia Polaków i  Polski oraz w  sposób pokojowy i  demokratyczny przejąć władzę w  swojej Ojczyźnie.

2) dla Władz III Rzeczypospolitej, żeby wiedziały, że Polacy zdają sobie sprawę, iż są przez te Władze wykorzystywani i  oszukiwani oraz że żądają oddania im władzy Droga Pokojową i  wprowadzenia prawdziwej demokracji bezpośredniej. Demokracja ta, na obecnym etapie, będzie realizowana przez Naród Polski, przy pomocy głosowań przez Internet.

3) dla Podmiotów Krajowych i  Zagranicznych, takich jak Rządy Państw, Korporacje, Osoby Prywatne i  inne byty, krajowe i  zagraniczne, żeby zdawały sobie sprawę, iż cała Zagrabiona Polska Własność, taka jak: zakłady pracy, ziemia, budynki, efekty wyzysku siły roboczej, lasy, wodociągi, nieuzasadnione zadłużenie Kraju i  Jego Obywateli itp. będzie musiała być Polsce zwrócona, a  wyżej wymienione Podmioty, za ich używanie w  przeszłości, będą musiały zapłacić zgodnie z  ich ceną rynkową z  odpowiednimi odsetkami.

4) dla Wszystkich Ludzi, dla informacji i  przykładu.

Podpis obywatela III RP
np. Jan Kowalski

Ten sam Orzeł, ale teraz On sam decyduje o swojej sytuacji Gdzie usiądzie i co zrobi Taka jest Polska, tacy są Polacy Dziś w naszych Myślach i w Sercach, ale już jutro w naszej politycznej i społecznej rzeczywistości !!! Po prostu w Naszym Życiu !!!
Ten sam Orzeł, ale teraz On sam decyduje o swojej sytuacji
Gdzie usiądzie i co zrobi
Taka jest Polska, tacy są Polacy
Dziś w naszych Myślach i w Sercach, ale już jutro w naszej politycznej i społecznej rzeczywistości !!!
Po prostu w Naszym Życiu !!!

----------------------------
KONIEC PEŁNEJ TREŚCI i  OPISU DEKLARACJI
----------------------------
KOMENTARZ AUTORA DEKLARACJI:
1) Powyższa deklaracja dla niektórych osób może być niezrozumiała, ponieważ w  wyniku ogromnej antypolskiej propagandy i  indoktrynacji mogą one nie zdawać sobie sprawy ze skali międzynarodowego i  krajowego rabunku Polski.
Tym osobom polecam działy "Ekonomia polska, słowiańska i  światowa" oraz "Polityka słowiańska i  polska" na moim portalu www.slowianieiukrytahistoriapolski.pl
Polecam też fachowe strony www, jak na przykład stronę Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych www.niss.org.pl, czy Fundacji JESTEŚMY ZMIANĄ www.jestesmyzmiana.pl inne źródła patriotyczne.
2) Deklarację tę, po konsultacjach społecznych i  specjalistycznych, umieszczę na ogólnie dostępnym i  bezpiecznym serwerze, aby każdy Polak, który dojrzał już do tego, mógł ją podpisać i  w ten Demokratyczny i  Wolny sposób dać wyraz swojemu sprzeciwowi dla wielowiekowego zniewolenia Narodu, którego wyrazem w  dzisiejszych czasach jest tak zwana III RP.
3) Podpisanie tej deklaracji będzie symbolicznym, ale też i  PRAKTYCZNYM aktem niezgody na fałsz panujący w  sferze publicznej w  Naszym Kraju. Jest aktem oczyszczenia w  sferze moralnej i  daniem świadectwa temu, że nie chcemy już zyć w  obłudzie. Nie chcemy udawać, że zło jest dobrem, a  fałsz Prawdą, bo to jest właśnie nie-prawda, której my, Polacy nie znosimy organicznie.
4) Każdy podpisujący tę Deklarację Rodak nie tylko daje wyraz swojej dojrzałości i  chęci wzięcia odpowiedzialności za Kraj i  Naród, ale też bierze udział w  nieoficjalnym, ludowym Referendum Narodowym, którego wynik ma uświadomić Rodakom oraz wszystkim bytom krajowym i  zagranicznym, że czasy zakłamania i  rabunku już mijają.
5) Światopogląd i  przynależność organizacyjna osób podpisujących ten tekst są obojętne - ważna jest wrażliwość na losy Narodu i  chęć pomocy.
6) Deklaracja ta nie zawiera szczegółowego programu działania na przyszłość, ponieważ jest ona dopiero pierwszym etapem i  daniem świadectwa zrozumienia naszej sytuacji. Jest bardziej Wyznaniem Wiary i  Wiedzy współczesnego Polaka i  PUNKTEM WYJŚCIA, z  którego możemy rozpocząć dalsze zmiany w  Kraju. Chodzi tu oczywiście o  Wiarę w  Wielkie Możliwości i  Przyszłość Naszego Narodu oraz Wiedzę o  Jego skomplikowanej sytuacji w  tej chwili.
Poza tym niniejsza Deklaracja jest początkiem PRAWDZIWEJ DEMOKRACJI w  Polsce, więc narzucanie już na początku jakiegoś określonego programu politycznego byłoby sprzeczne z  samą jej ideą. To NARÓD, czyli SUWEREN będzie wybierał !!! Deklaracja jest tylko do tego wstępem, a  jej masowe podpisywanie będzie Znakiem Dojrzałości Narodu. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w  Świadomości Społecznej Polaków, może to nastąpić dość szybko.
7) W  sferze społecznej narzucono nam narrację, czyli opowieść, zakładającą że silniejsi zawsze mają rację, a  kłamstwo jest w  pełni uprawnionym narzędziem polityki. Podpisanie tej Deklaracji jest odrzuceniem tej kłamliwej i  nieludzkiej wizji świata i  Polski oraz aktem WOLNEGO moralnego wobec niej SPRZECIWU.
8) Dla Polaków Wolność i  Zgoda Narodowa były zawsze najważniejsze i  niniejsza Deklaracja jest tego wyrazem.
9) Deklaracja ta jest też wyrazem Wolności Ducha Naszego Narodu, który na dłuższy dystans nie potrafi żyć w  fałszu i  w kłamstwie, a  jeżeli w  nich żyje, to umiera.
10) "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" - to nie jest hasło nacjonalistyczne, to jest nasza polska bardzo głęboka Prawda. Ale nie wystarczy tylko żyć. Będziemy żyć twórczo i  sami budować naszą Polską Rzeczywistość.
Koniec z  biernością i  wiarą, że "wszystko zrobi się samo"!
11) Wbrew temu, co mówi polskojęzyczna, ale antypolska propaganda, Polacy nigdy nie byli agresywni, nigdy też nie handlowali niewolnikami i  dlatego tym bardziej będziemy o  sobie decydowali. Bo nie jesteśmy, jak niektóre inne narody, niebezpieczni dla sąsiadów i  nigdy tacy nie byliśmy. A  Nasze Dzieje i  nasza dzisiejsza postawa powinny być, jak w  przeszłości, wzorem dla Świata.
12) Mamy Przyrodzone Prawo do Wolności i  do wypływającej z  niej Prawdy, dlatego tę Deklarację możemy przeczytać, przemyśleć i  do niej się przyłączyć. Proszę o  rozsyłanie tej Deklaracji i  powszechną nad nią dyskusję.

Marian Nosal
Warszawa, 1 stycznia 2019 roku, o  12:00, na Nowy Dobry Rok i  na Nową Dobrą Przyszłość Polski!

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Ja, Jan Kowalski odmawiam tak zwanej III Rzeczpospolitej  prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i Polaków youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Ja, Jan Kowalski odmawiam tak zwanej III Rzeczpospolitej  prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i Polaków facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Ja, Jan Kowalski odmawiam tak zwanej III Rzeczpospolitej  prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i Polaków google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal