Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Organizacje i ruchy Wolnościowe Światowe Słowiańskie i Polskie » "Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i   Wiara Przyrody", czyli Manifest Wolnych Ludzi i  Wolnych Sił Przyrody napisany przez Czesława Białczyńskiego 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - "Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i  Wiara Przyrody", czyli Manifest Wolnych Ludzi i Wolnych Sił Przyrody napisany przez Czesława Białczyńskiego youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - "Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i  Wiara Przyrody", czyli Manifest Wolnych Ludzi i Wolnych Sił Przyrody napisany przez Czesława Białczyńskiego facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - "Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i  Wiara Przyrody", czyli Manifest Wolnych Ludzi i Wolnych Sił Przyrody napisany przez Czesława Białczyńskiego google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

"Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i   Wiara Przyrody", czyli Manifest Wolnych Ludzi i  Wolnych Sił Przyrody napisany przez Czesława Białczyńskiego

W dziale "Organizacje i   ruchy Wolnościowe Światowe Słowiańskie i   Polskie" zacznę od omówienia artykułu, który dobrze ujmuje cele, zasady, genezę i  przebieg WIelkiej Zmiany, obecnej już w  przestrzeni społecznej i  w życiu Świata. Ma on tytuł: "Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i  Wiara Przyrody" [1], ale jak twierdzi Autor, nie słowa są tu ważne, ale zrozumienie sensu i  zasad rządzących tym, co się dzieje.

Autor jako haseł wywoławczych, idei i  narzędzi naszej pracy używa czterech pojęć:

- Wolna Polska

- Tradycja Starożytnej Lechii

- Wiara Przyrody

- Nowa Świadomość

Hasła hasłami, ale najważniejsze jest nasze połączenie z  Wszech-Swiatem i  czytanie tego, co zgodnie z  jego rytmami i  przekazem powinno się zdarzyć.

O tym właśnie mówią dwa ostatnie hasła, czyli Wiara Przyrody i  Nowa Świadomość.

My Słowianie i  Polacy nie jesteśmy na świecie sami, nie wiadomo, czy jesteśmy jego pępkiem i  dlatego należy uważnie nasłuchiwać i  łączyć nasze wysiłki z  pracami innych Wolnych Ludów tej Ziemi.

Natomiast hasła Wolna Polska i  Tradycja Starożytnej Lechii odnoszą się do naszych wspaniałych lokalnych tradycji, o  których nie należy zapominać i  które są ważnym składnikiem Wielkiej Zmiany.

Przede wszystkim te idee są dla nas łatwiej zrozumiałe i  przyrodzone, czyli naturalne.

To przecież nasz Ród, nasi przodkowie i  my sami jestesmy autorami i  realizatorami tych "haseł".

To my piszemy tę historię.

Innym ciekawym pojęciem wprowadzonym przez pana Czesława Białczyńskiego jest Układność Novego Świata lub Ład tego Nowego Świata.

Chodzi tu o  współgranie między różnymi Wolnymi Ludami, Przyrodą tej Ziemi, Ziemią Samą i  Wszechświatem.

Nikt nie powiniem być pokrzywdzony.

Taka idea wydaje się dziwna, bo uczono nas, że świat, to walka na kły i  pazury.

Takie podejscie spaczyło nasze ziemskie systemy religijne, a  nawet pozornie obiektywbe wyniki badań naukowych, szczególnie w  dziedzinie historii i  archeologii.

I dlatego teraz te wszystkie przekręcenia i  zakłamania historyczne i  humanistyczne musimy odkręcać i  odkłamywać.

A nikt nam nie mówił, że na łonie Matki Ziemi można żyć wspólnie i  bez szkody dla nikogo.

Wręcz przeciwnie, Światowy System Totalitarnej Przemocy organizował eksperymety typu faszyzm, czy komunizm, z  góry skazane na niepowodzenie ideologie i  systemy, które miały skompromitować wszelkie pozytywne pomysły, a  nawet pozytywne symbole takie jak symbol Słońca - swastyka, czy narzędzna codziennej pracy: sierp i  młot.

Autor akcentuje, że Przyrodzona Wiara Słowiańska, "jako człon, jako część Światowej Wiary Przyrody" nie ma żadnych dogmatów, ani omylnych z  natury Kapłanów, którzy mogliby znowu namieszć w  Naturalnym Porządku Świata.

Postuluje współgranie, ale też niezależność różnych systemów religijnych wobec siebie i  wobec nauki, która w  porządku ziemskim ma też ważną rolę do spełnienia.

Następna i  być może najważniejsza teza Artykułu mówi, że nasza świadomość może zmienić przebieg dziejów i  dokonać Wielkiej Zmiany.

`Wydaje mi się to oczywiste, pod warunkiem, że w  to uwierzymy.

Jeżeli uwierzymy ludziom takim, jak Autor Artykułu [1], zamiast wierzyć małym, zstraszajacym ludzkość agentom z  korporacji ToSięNaPewnoNieUda.

Na koniec Artykułu Autor przywołuje pamięć dwóch wielkich, ale zapomnianych i  wręcz ośmieszanych Polaków: Bolesława Wielkiego, zwanego Chrobrym i  Stanisława Szukalskiego, autora pomnika Bolesława Wielkiego, który miał, ale nigdy nie stanął w  Krakowie.

Ktoś może powiedzieć, że Bolesław jest dobrze znany, ale to nieprawda.

Dobrze znana z  podręczników historii jest tylko jego karykatura, jako "walecznego, ale brutalnego, małego duchem, chociaż grubego człowieczka, któremu tuż przed śmiercią, resztką sił udało się koronować (nie wiadomo gdzie i   jak) na chrześcijańskiego króla Polski…" [2]

Podczas, gdy: "…Druga narracja widzi go, jako koronowanego w   roku 1000 n.e. Cesarza Wschodu, wielkiego władcę Wielkiej Lechii, który koronował się w   1025 roku w   Rzymie również na Cesarza Zachodu. Zaraz po rzymskiej koronacji został podstępnie otruty, przy pomocy zatrutej hostii, przez Niemców i   zależnego od nich papieża. Umarł w   mękach po dłuższej chorobie, co potwierdzają średniowieczne kroniki." [2]

Podobnie ośmieszony, a  nawet nieobecny w  mediach jest genialny artysta, historyk i  mistyk Stanisław Szukalski, chyba za to, że zrozumiał i  chciał przekazać istotę wspaniałej kultury Starożytnej Lechii.

I jeszcze krótki cytat z  Czesława Białczyńskiego, który ilustruje ważność, jaką widzi Autor w  pewnych kluczowych dla historii Lechii osobach, symbolach i  faktach:

"…Powiadam wam, że nie uznam nigdy, iż Polska jest Wolna Duchowo dopóki w  Krakowie nie stanie pomnik Bolesława Chrobrego zaprojektowany przez Stanisława Szukalskiego. Bolesław Chrobry to postać szczególnie ZAKŁAMANA, ostatni król, cesarz Europy przez jakiś czas, który próbował zjednoczyć Europę w  oparciu o  ten PROJEKT – o  Wielką Lechię. Niestety było za późno…"

I na tym mogę zakończyć krótkie i  celowo skrócone rozważania pod tytułem "co autor chciał powiedzieć, co ja z  tego zrozumiałem i  co o  tym myślę" oraz przystąpić do dalszego czytania omawianego Artykułu [1], bo czytałem go tylko raz.

A także do realizacji idei w  nim zawartych, bo na to zasługują.

Pozytywne myślenie, obecne w  tytułowym artykule, to nasze najlepsze wyjście, jedyna droga do Wolności.

Tak to widzę.

Marian Nosal
Warszawa, 20 marca 2017 roku

Literatura:
1) Czesław Białczyński, Opublikowano 25 czerwca 2016 przez Białczyński
Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i  Wiara Przyrody.
bialczynski.pl/2016/06/25/czeslaw-bialczynski-fundamenty-wolnej-polski-nowa-swiadomosc-tradycja-starozytnej-lechii-i-wiara-przyrody/
2) Marian Nosal
Bolesław Chrobry
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/ludzie/boleslaw_chrobry/index,pl.html


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - "Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i  Wiara Przyrody", czyli Manifest Wolnych Ludzi i Wolnych Sił Przyrody napisany przez Czesława Białczyńskiego youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - "Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i  Wiara Przyrody", czyli Manifest Wolnych Ludzi i Wolnych Sił Przyrody napisany przez Czesława Białczyńskiego facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - "Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i  Wiara Przyrody", czyli Manifest Wolnych Ludzi i Wolnych Sił Przyrody napisany przez Czesława Białczyńskiego google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal