Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Narody i ludy słowiańskie » Agatyrsowie 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Agatyrsowie youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Agatyrsowie facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Agatyrsowie google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Agatyrsowie

"W „Dziejach” Herodota najwięcej miejsca w  IV księdze zajmują opisy wojny persko-scytyjskiej i  samych Scytów. Stanowi ona niezastąpioną bazę źródłową do rekonstrukcji zasięgu Prasłowiańszczyzny. Najbliższy polskich dziejów wydaje się lud Agatyrsów. Z  odczytania dzieła Ojca Historii wynika, że zamieszkiwali oni co najmniej rejon Moraw i  Śląska. Znacznie więc bliżej dzisiejszej Polski niż Neurowie, typowani na naszych przodków. …" [1]

Dzisiejsi naukowcy twierdzą, że Agatyrsowie zamieszkiwali ziemie Rumunii i/lub Mołdawii, jednak interpretacja geograficzna dzieł Herodota, podana na serwisie RUDAWEB.PL, wydaje się bardziej przekonywująca. [1]

Dalej serwis RUDAWEB.PL podaje:

"…„ Agatyrsowie są ludźmi żyjącymi najwykwintniej i  noszą na sobie najwięcej złotych ozdób. Kobiety są u  nich wspólne, aby wszyscy między sobą byli braćmi i  krewnymi i  nie żywili nawzajem ani zazdrości, ani wrogości. W  innych swych zwyczajach zbliżają się do Traków” – tak historyk z  Halikarnasu krótko opisał „najwykwintniejszych” ludzi VI w. p.n.e.. Z  późniejszych źródeł mamy niewiele więcej informacji o  wyglądzie tego tajemniczego ludu. Np. żyjący w   w. n.e. Pliniusz, w  swojej „Historii Naturalnej” pisze o  granatowych włosach Agatyrsów. Najprawdopodobniej farbowali swoje fryzury tym samym barwnikiem, który wypełniał ich tatuaże. Mieszkali na zachód od Neurów. …" [1]

W pracy [2] RUDAWEB.PL z  kolei dowodzi, że "wykwintność" naszych przodków, Agatrysów pochodziła z  typowej dla Słowian tolerancji i  stosowania demokracji wiecowej.

"…Pod wpływem agresji zewnętrznej (niestety zapoczątkowanej przez braci Scytów, a  kontynuowanej przez Celtów, Rzymian i  Teutonów) ta tolerancja po upadku Łużyczan została wystawiona na ciężką próbę. Niemniej, jeśli przyjrzymy się dziejom Republiki Nowogrodzkiej czy Rzeczpospolitej Jagiellonów, to widzimy w  działaniu państwa przeciwieństwo jedynowładczej tyranii. Sprzyjało to wysokiemu poziomowi codziennego życia większości społeczeństwa, a  nie wybranych – stąd pewnie herodotowe określenie Agatyrsów jako „ludzi żyjących najwykwintniej“ w  opisywanym przez niego świecie. Ta postawa przeniesiona została też na greckie polis. Ateńczycy skodyfikowali prastary obyczaj społeczności znad Wisły i  Dunaju, tworząc podwaliny systemu demokracji. Wyszedł on wprost z  naszego wiecowania. …" [2]

Literatura:
1) RUDAWEB.PL
Wspólne żony najwykwintniejszych Agatyrsów Lęchii
rudaweb.pl/index.php/2017/02/02/wspolne-zony-najwykwintniejszych-agatyrsow-lechii/
2) RUDAWEB.PL
Scytowie a  Lęchowie – rozdzieleni bracia
rudaweb.pl/index.php/2017/02/17/scytowie-a-lechowie-rozdzieleni-bracia/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Agatyrsowie youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Agatyrsowie facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Agatyrsowie google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal