Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Miejsca słowiańskie i polskie » Polskie Miejsca Mocy i Wiary Przyrody » Tum pod Łęczycą 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Tum pod Łęczycą youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Tum pod Łęczycą facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Tum pod Łęczycą google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Tum pod Łęczycą

Tum to mała wioska pod Łęczycą w  której możemy podziwiać wspaniałą XII wieczną kolegiatę. Jest to największy z  najstarszych i  najstarszy z  największych polskich kościołów. Jest też piękny - miłośników architektury romańskiej powala prostotą i  subtelnością linii wież, okien i  innych elementów architektonicznych. W  starożytności, w  okolicy prebiterium kolegiaty prawdopodobnie znajdowało się jedno z  najważniejszych w  Lechii centrów Wiary Przyrody. W  Tumie można też zobaczyć pozostałości po starym słowiańskim grodzie, w  którym w  czasie walk ze Zbigniewem rezydował Bolesław Krzywousty.

XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
fot. M.N.

W kościele tym znajduje się też prawdopodobnie najstarsza na terenie Polski rzeźba chrześcijańska przedstawiająca Chrystusa Pantokratora.

O symbolach Wiary Przyrody, obecnych w  Tumie, można przeczytać na blogu BIALCZYNSKI.PL [1].

Prawdopodobnie najstarsza na terenie Polski rzeźba chrześcijańska przedstawiająca Chrystusa Pantokratora fot. M.N.
Prawdopodobnie najstarsza na terenie Polski rzeźba chrześcijańska przedstawiająca Chrystusa Pantokratora
fot. M.N.

Ale o  Tumie pod Łęczycą piszę nie tylko z  powodu walorów religijnych, historycznych czy też estetycznych kolegiaty tumskiej.

Jest to przede wszystkim potężne i  zapomniane miejsce mocy.


XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą Widok od strony prezbiterium Architektura jest tak pomyślana, że Moc koncentruje się właśnie w nim Na tym zdjeciu staram się pokazać to zjawisko i geniusz XII wiecznych architektów Budowniczowie musieli jeszcze pamiętać zasady geomancji i czuć to miejsce Dla mnie widok tego kościoła jest jak widok potężnej duchowej rakiety kosmicznej fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
Widok od strony prezbiterium
Architektura jest tak pomyślana, że Moc koncentruje się właśnie w nim
Na tym zdjeciu staram się pokazać to zjawisko i geniusz XII wiecznych architektów
Budowniczowie musieli jeszcze pamiętać zasady geomancji i czuć to miejsce
Dla mnie widok tego kościoła jest jak widok potężnej duchowej rakiety kosmicznej
fot. M.N.

Uważa się, że przed 997 rokiem Bolesław Wielki (przezywany Chrobrym) z  udziałem świętego Wojciecha założył tu pierwsze w  Polsce opactwo benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i  św. Aleksego.

Słynna kolegiata powstała na jego miejscu dopiero w  1161 roku.


XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą Strona południowa fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
Strona południowa
fot. M.N.

Kościół łaciński zwykle swoje kościoły i  klasztory budował na najważniejszych miejscach kultu miejscowych religii.

Dlatego założenie pierwszego klasztoru benedyktynów na ziemiach ogromnego przecież imperium Bolesława Wielkiego w  Tumie nie było chyba przypadkiem

W czasach panowania Pierwotnej Wiary Słowiańskiej Tum prawdopodobnie był centralnym ośrodkiem religii i  miejscem mocy ogarniającym swym polem cały kraj.

Słowiańskie obrzędy przez wiele wieków i  tysiącleci budowały w  tym miejscu specjalną atmosferę i  moc.


XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą Szlak romański  fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
Szlak romański
fot. M.N.

Również architektura kolegiaty przydaje temu miejscu mocy.

Dla mnie widok tego kościoła jest jak widok potężnej duchowej rakiety kosmicznej.

Dusza sama odpala i  leci do Góry.

Ale ma też mocną podstawę w  Ziemi.

Tum w  średniowieczu był miejscem wielu ważnych synodów, sejmików oraz innych religijnych i  świeckich a  ważnych dla Polski wydarzeń, co też budowało niepowtarzalną atmosferę tego miejsca.

Jestem przekonany, że takie zjazdy, decydujące o  losach Wielkiej Lechii odbywały się tu również w  starożytności.

Miejsce to moim zdaniem jest Zapomnianym Sercem Polski, która z  kolei, jak twierdzi znany badacz Słowiańszczyzny, pan Czesław Białczyński jest Sercem Świata.

W tej chwili potężna energia czakramu w  Tumie jest ograniczona tylko do części świątyni, ale mam nadzieję, że wrócą dawne czasy i  jego moc będzie chroniła całą Polskę.

XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą Widok od strony prezbiterium, od pólnocnego wschodu Kolegiata jest wielkim dla nas zabytkiem, ponieważ jest kopią tak zwanej Drugiej Katedry Wawelskiej Katedrę tę zaczął budować, za swoje grzechy, około 1090 roku znany bęcwał i nieudany brat Bolesława Śmiałego, sługa Zachodu, niejaki Władysław Herman Zaś konsekracji dokonano w 1142 roku, czyli 19 lat przed konsekracją kolegiaty w Tumie, która odbyła się w 1161 roku   fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
Widok od strony prezbiterium, od pólnocnego wschodu
Kolegiata jest wielkim dla nas zabytkiem, ponieważ jest kopią tak zwanej Drugiej Katedry Wawelskiej
Katedrę tę zaczął budować, za swoje grzechy, około 1090 roku znany bęcwał i nieudany brat Bolesława Śmiałego, sługa Zachodu, niejaki Władysław Herman
Zaś konsekracji dokonano w 1142 roku, czyli 19 lat przed konsekracją kolegiaty w Tumie, która odbyła się w 1161 roku

fot. M.N.


Zagęszczenie mocnych, o  częstotliwości Pierwszego Czakramu, i  niezwykle czystych energii znajduje się w  prezbiterium.

Jest zakaz wstępu do niego, ale nawet przebywając poza nim, ale w  przodzie kościoła czuje się energię, której prawdopodobnie używali i  kultywowali już nasi przodkowie praSłowianie.

Napisałem "w przodzie kościoła", a  nie koło ołtarza, bo kolegiata ma dwa ołtarze: wschodni i  zachodni.

Wydaje się, że jej budowniczowie dobrze znali jeszcze szlachetną sztukę geomancji energetycznej i  astronomicznej.

A propos Pierwszego Czakramu i  Energii Czystej Czerwieni Ziemi: w  bazylice stoi piękna średniowieczna rzeźba Madonny, z  Księżycem, jako symbolem Yin / Ziemi pod stopami.

Niestety nie mam jej zdjęcia w  tej chwili.

Słowiańskie Miejsca Mocy, przejęte przez Kosciół, mają zazwyczaj zakłócone Pola, jak na Ślęży, czy na Wawelu, gdzie Moc jest wielka, ale Pole zanieczyszczone.

Wydaje się, że Tum jest wyjątkiem.

Jest to mała wioska, więc wszystko płynie powoli własnym rytmem.

Tutejsze Pole jest co prawda, w  porównaniu z  Wawelem, czy Św Krzyżem, słabe, ale niezwykle Czyste.

Na szczęście w  ostatnich latach wszystko szybko wraca do stanu pierwotnego.

Nasze narodowe miejsca kultu odzyskują dawną Moc i  Czystość Energii.

Wydaje się, że Św. Krzyż jest tu liderem tych pozytywnych zmian, ale dzięki ciągłej duchowej pracy Rodaków, inne miejsca też nie pozostają w  tyle.


XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą Widok z południowego wschodu fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
Widok z południowego wschodu
fot. M.N.

Ja z  żoną kiedy tylko możemy odwiedzamy Tum pod Łęczycą, podobnie jak Św. Krzyż Wawel, czy Ślężę.

Tum ma dla nas tę przewagę, że jest najbliżej Warszawy

Chłoniemy tę rzadką energię żywej historii Polski zaklętej w  kamieniu i  w specyficznej atmosferze tego miejsca.

Nie wiadomo ile te kamienie mają lat.

Na pewno są starsze niż sama bazylika i  podobno pochodzą w  klasztoru wybudowanego w  997 roku, ale mogą być jeszcze starsze.

W sezonie letnim ksiądz proboszcz udostępnia kolegiatę do zwiedzania poza godzinami nabożeństw i  bardzo pozytywnie promuje to miejsce (informacja z  roku 2016).

Zazwyczaj jest też na miejscu przewodnik, który kompetentnie opowiada o  dziejach kościoła i  okolicy.


XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą Widok z południa Kolegiata robi wielkie wrażenie, również dlatego, że jakby wyrastała z pustego pola To zdjęcie jest z 29 XII 2012 i pamiętam poletko cebuli i innych warzyw tuż pod murami świątyni Wielkie kościoły zazwyczaj stoją w miastach, a tutaj jest inaczej, ponieważ miasto Łęczyca zostało przeniesione o 2,5 km na Zachód fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
Widok z południa
Kolegiata robi wielkie wrażenie, również dlatego, że jakby wyrastała z pustego pola
To zdjęcie jest z 29 XII 2012 i pamiętam poletko cebuli i innych warzyw tuż pod murami świątyni
Wielkie kościoły zazwyczaj stoją w miastach, a tutaj jest inaczej, ponieważ miasto Łęczyca zostało przeniesione o 2,5 km na Zachód
fot. M.N.

W pobliżu znajdują się pozostałości po potężnym grodzie, który kiedyś stanowił militarne centrum średniowiecznej Łęczycy, a  dwa kilometry dalej współczesne miasto Łęczyca.

W Łęczycy jest baza noclegowa i  restauracje.

Pozostałości po grodzie widoczne są kilkaset metrów na południowy zachód od kolegiaty.

Teren jest zupełnie równy, więc trudno go nie zauważyć.

Poniżej podaję opis grodu tumskiego z  [1]:

"… Szwedzka Góra” – w  pobliżu kolegiaty widnieją w  oddali dość wysokie, ułożone w  elipsę wały. Przez okolicznych mieszkańców miejsce to zwane było od czasów potopu właśnie „Szwedzką Górą”. Są to pozostałości potężnego niegdyś grodu zamieszkiwanego przez plemię zwane Łęczanami, którego początki przypadają na VI w  n.e. W  1107 r. Bolesław Krzywousty w  walce o  władze z  bratem Zbigniewem gród zdobył, odbudował i  wzmocnił. W  czasach swej świetności, gród posiadał 3 linie wałów i  3 fosy (widoczne do dzisiaj), zaś umocniony częstokołem drewniano-ziemny wał wznosił się na wysokość aż 10 m. Grodzisko było siedzibą m.in. Konrada Mazowieckiego, a  po jego śmierci w  1247 roku – jego syna Kazimierza Konradowica, księcia łęczycko-sieradzkiego i  jego następców, aż do wybudowania w  Łęczycy zamku przez Kazimierza Wielkiego. W  latach następnych gród stracił swoje dawne znaczenie i  stopniowo ulegał niszczeniu.
Data lub czas powstania
VI w.
Najstarsze ślady osadnictwa sięgają VI wieku n.e., natomiast gród funkcjonował między X a  XIII wiekiem, zaś okres jego świetności przypadł na XI–XII wiek. …" [3]


XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą Wieża południowo-zachodnia fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
Wieża południowo-zachodnia
fot. M.N.


Myślę, że w  starożytności, to właśnie w  okolicy prebiterium kolegiaty musiało znajdować się centrum kultu Wiary Przyrody.

Jest to miejsce bagniste i  nie dało się tu mieszkać.

W podziemiach pod prezbiterium kolegiaty nadal ciągle stoi woda.

Osoby z  reumatyzmem proszone są o  włożenie ciepłego ubrania!

Zresztą nasi przedchrześcijańscy Przodkowie niekoniecznie w  Miejscach Mocy Ziemi budowali świątynie.

Częściej woleli samą Przyrodę.

Tum pod Łęczycą może być, podobnie jak Ślęża i  Świety Krzyż, wyjątkiem, ponieważ kamienie, z  których zbudowana jest kolegiata noszą ślady znaków przedstawiających idee pierwotnej Wiary Przyrody.

Myślę też, a  nawet jestem pewny, że miejsce to kryje wiele innych tajemnic, które nie są aż tak głęboko ukryte i  tylko wymagają odrobiny dobrej woli, aby je zbadać.

Chodzi mi tu zarówno o  chrakterystykę energetyczną miejsca, jak i  o ślady ukryte w  architekturze.


XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą XII wieczna rzeźba chroniona przedsionkiem dobudowanym, o ile pamiętam w XVI wieku fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
XII wieczna rzeźba chroniona przedsionkiem dobudowanym, o ile pamiętam w XVI wieku
fot. M.N.

Tumska kolegiata wybudowana została nad rzeką Bzurą.

Od tego czasu rzeka zmieniła swoje koryto i  widoczna jest w  tej chwili, na podmokłej równinie, jeżeli od strony kolegiaty spojrzymy na zachód, w  kierunku współczesnego miasta Łęczycy.

W czasie II Wojny Światowej toczyły się tu walki ramach największej bitwy Września 1939, czyli Bitwy nad Bzurą.

Najpierw polscy artylerzyści celnym strzałem zabili obserwatora niemieckiej artylerii.

Niestety jego stanowisko znajdowało się na wieży koscioła, która została zburzona.


XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą Wieża północno-zachodnia fot. M.N.
XII wieczna kolegiata w Tumie pod Łęczycą
Wieża północno-zachodnia
fot. M.N.

Potem kolegiata została jeszcze zbombardowana i  zburzona przez Niemców, którzy na niej ćwiczyli sobie celność zrzucania bomb ze swoich Stukasów.

Strop zawalił się, a  kosciół spłonął.

Powojenna odbudowa częściowo przywróciła świątyni pierwotny romański charakter.

Niestety, aby utrzymać strukturę budowli, której mury nie są idealnie pionowe, ale pochylone do środka, wylano nowy, betonowy strop.

Strop ten na szczęscie nie jest widoczny, bo pokryto go drewnianą boazerią, ale jak twierdzi znany radiesteta i  autor ksiażek Leszek Matela, jego obecność zakłóca energetykę miejsca.

Prawdopodobnie ogranicza betonową skorupą moc słupa energii łaczącego Ojca Niebo z  Matką Ziemią.

W odległości około 1000 metrów od kolegiaty jest też skansen wiejski z  wiatrakami i  urządzona w  ciepłym, przytulnym stylu ŚWIETNA restauracja "Oberża Na Progu Tumu".

Marian Nosal
Warszawa 12 XII 2016 - 10 XII 2017

Literatura:
1) Czesław Białczyński
Świątynie Światła Świata: Tum Łęczycki i  Łęczyca – Święte Wzgórza Borowiła i  Boruty
bialczynski.pl/2015/02/09/swiatynie-swiatla-swiata-tum-leczycki-i-leczyca-swiete-wzgorza-borowila-i-boruty/
2) Czesław Białczyński
Światowit z  Tumu pod Łęczycą? – ciągłość kulturowa od czasu Kultury Pucharów Lejkowatych
bialczynski.pl/2017/12/10/swiatowit-z-tumu-spod-leczyca-ciaglosc-kulturowa-od-czasu-kultury-pucharow-lejkowatych/#more-77898
3) www.kultura.lodz.pl
Grodzisko pierścieniowate-kasztelańskie w  Tumie – „Szwedzka Góra”
www.kultura.lodz.pl/pl/poi/3275057


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Tum pod Łęczycą youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Tum pod Łęczycą facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Tum pod Łęczycą google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal