Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Ludzie: Polacy, Słowianie i inni Ważni Obywatele tej Ziemi » Mariusz Agnosiewicz » Dziedzictwo celtyckie i starożytne dzieje naszego kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Dziedzictwo celtyckie i starożytne dzieje naszego kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Dziedzictwo celtyckie i starożytne dzieje naszego kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Dziedzictwo celtyckie i starożytne dzieje naszego kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Dziedzictwo celtyckie i  starożytne dzieje naszego kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz

Bardzo ciekawy tekst Mariusza Agnosiewicza na RACJONALISTA.PL.

" Spis treści:
Husaria i  pacyfizm
Europejski imperializm
Dobór naturalny kultur politycznych
Rzym — forma greckiej dekadencji
Starożytna Helwecja
Kultura grecka a  celtycka
Zagłada kultury celtyckiej
Związek Lugijski — starożytna Polska
Polska 966 roku
Szwajcaria a  Rzeczpospolita"

A to początek artykułu:

" Historia Polski ostatnich 300 lat to dzieje mitologii militarnej, która zrodziła się z  przekonania, że zaniedbanie wojska w  pewnym okresie naszej historii doprowadziło do upadku Polski. Odtąd gotowość do każdej walki jest traktowana jako polska cecha narodowa. Niestety jest to zarazem nasze fatum, gdyż walkę traktujemy jako rzecz honoru a  nie kwestię przyziemnych rachub politycznych. Mitologia ta wynalazła ideę honorowego zwycięstwa i  ma chronić nas przed nowymi rozbiorami.

II wojna światowa zniszczyła elitę Polski, która wyznawała tę metafizykę walki i  przedmurza. Nowe pokolenia domagają się racjonalizmu politycznego i  zerwania z  romantycznym dziedzictwem. „Musimy chronić się przed skłonnością do wojaczki". W  efekcie konkurują ze sobą dwie przeciwstawne postawy: kult martyrologii oraz antymilitaryzm.

Uważam, że obie te postawy są szkodliwe i  oparte na nieudolnych próbach odczytywania własnej historii za pomocą zachodnioeuropejskich kategorii pojęciowych. Polega to na tym, że dostrzegamy w  naszej tradycji politycznej dwie tendencje: pacyfizm oraz spektakularne sukcesy militarne, które traktujemy jako tendencje sprzeczne, tłumacząc w  ten sposób upadek kraju. Gdyby nie pacyfizm szlachty, kraj nie zostałby na pastwie zaborców — mówią jedni. Dziś jednak czasy są inne, więc gdyby nie nasza skłonność do walki, nie niweczylibyśmy pracy organicznej przez romantyczne porywy, głoszą drudzy.

Według mnie nasz problem polega na tym, że wciąż niewiele rozumiemy z  własnego dziedzictwa. Błąd jest zrozumiały, gdyż z  przyczym geopolitycznych Polska stała się krajem zupełnie odmiennym niż inne kraje europejskie.... "

Wiecej na:
www.racjonalista.pl/kk.php/s,9858


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Dziedzictwo celtyckie i starożytne dzieje naszego kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Dziedzictwo celtyckie i starożytne dzieje naszego kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Dziedzictwo celtyckie i starożytne dzieje naszego kraju - Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 32 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-10 13:21