Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ludzie: Polacy, Słowianie i inni Ważni Obywatele tej Ziemi » PhDr. Jaroslava Grobcová » O Jaroslave Grobcové 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - O Jaroslave Grobcové youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - O Jaroslave Grobcové facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - O Jaroslave Grobcové google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Jaroslave Grobcové

"Čtení z  knihy: Probouzení Moravanů. Moravská mytologie od Jaroslavy Grobcové Po pádu Velké Moravy byly písemnosti země Moravy spáleny a  její dějiny jsou od té doby zamlčovány a  falšovány. Je to zázrak, že neshořela v ohních katolické církve také kniha vysokého církevního hodnostáře Mauro Orbiniho: Historiografie – původ názvu, slávy a  rozšíření národa slovanského z  r. 1601. Máme možnost ji dnes číst a  vyvrátit smyšlenky germánských a  posléze i  českých historiků, násilně měnících dějiny moravského národa. Být Slovanem neznamená jen příslušnost k určité lidské rase, etniku, či národu, vymezenému společným druhem jazyka. Slovanství je pojem, který přesahuje všechna tato dělení a  odkazuje nás na původní zdroj stvoření, při kterém byl lid vybaven všemi potřebnými schopnostmi pro důstojný a  svobodně tvořivý způsob života všeho lidu v souladu a  JEDNOTĚ se zákony přírody a  vesmíru. Dnes slovanství znamená návrat k původnímu zdroji, návrat k božskému projektu života lidu na naší planetě Zemi. Více o  autorce knihy Spisovatelka Jaroslava Grobcová vydává již šestou knihu, ve které chce populárnější formou přiblížit moravskému lidu pravdivější obraz života slavné Moravy a  našich předků. Vrací se do dávné historie Moravy a  Slovanů, zobrazuje život lidu ve svobodných, bohatých rodových sídlech a  provází čtenáře prostřednictvím studánek a  pramenů k posvátným horám a  menhirům. Spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová (*1931) pochází z  Hodslavic, své dětství a  mládí prožila ve vesničce Palačov u  Starého Jičína. Vystudovala UK v Praze, obory filosofie a  psychologie. Více jak 40 let žila a  pracovala v Ostravě. Vychovala tři syny. Dnes žije ve Štramberku. Velice aktivně se zabývá odkrýváním zamlčované historie Moravy, píše knihy o  Moravě, skládá texty písní. Stále i  ve svých letech, objíždí většinu míst, o  kterých píše. Byla iniciátorkou k založení Kruhu Rodů Moravy a  Slezska, volného sdružení lidí cítících a  hlásících se k odkazu našich předků – Slovanů a  toužících po odkrytí skutečné historie zemí Morava a  Slezsko. Vydala (vlastním nákladem): 2008 „K pramenům života“ 2010 „Od Velké Moravy svítá“ – je poetické vyprávění o  životě našich předků, jejich víře, posvátných hájích, jejich dovednostech, vysoké kultuře, jazyku a  písmu. 2010 spolu s Augustinem Hyklem “Báje, čertovské povídky a  lidové písničky ze Štramberka a  okolí“ 2012 „Země Morava, její zamlčená vznešenost a  krása“ – popisuje nejen vznešenost a  krásu jejich života v duchů védské víry Cesty Světla, ale také tragedii a  utrpení, které okolo roku 1 000 ji zahubilo. Ke stažení na www.uloz.to/!JBccFo2rR/zeme-m… 2014 „Magická země Morava a  Slezsko – K pramenům života“ – Kniha se vrací do dávné předcírkevní doby v zemích Moravy a  Slezska. Do slavné doby života lidu ve svobodných, bohatých rodových sídlech. Významné postavy dějin této doby nejsou smyšlené, ale historicky doložené. Autorka například uvádí: “Porážka Velké Moravy znamenala daleko více než zmocnění se území národů, bohatství zemí a  zatracení Víry Světla. Znamenala porážku slovanského způsobu života ve svobodných rodových sídlech, života lidu ve vysoce kulturně i  duchovně rozvinutém beztřídním, tj. společensky svobodném systému. Završilo se tisícileté úsilí otrokářských a  feudálních společenských systémů zničit svobodný slovanský rodový systém a  zamezit jeho dalšímu rozkvětu. A  děje se tak dodnes.” Knihu lze získat: přímo u  autorky ve Štramberku nebo dobírku: e-mail jaru.grobcova@seznam.cz nebo mobil 739 063 174; osobně převzetím za 250 Kč v Lužné u  Vsetína: e-mail info@slovanskakosile.cz nebo mobil 608 420 584."


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - O Jaroslave Grobcové youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - O Jaroslave Grobcové facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - O Jaroslave Grobcové google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal