Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Ludzie: Polacy, Słowianie i inni Ważni Obywatele tej Ziemi » Czesław Białczyński » Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista - tekst
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista - tekst youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista - tekst facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista - tekst google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista - tekst

Opublikowano 26 lutego 2018 przez Białczyński

" Wstęp


Tytuł tej pracy jest odwrotny od tego jaki nasuwa się intuicyjnie, gdyż jako Istoty Świadome patrzymy na świat zewnętrzny i  widzimy go z  osobistej perspektywy. Obserwowana z  naszego Osobistego, Najniższego Szczebla Ludzkiego – pojedynczej Świadomej Istoty Ludzkiej, UkŁadność RzeczyIstności ma Porządek Wznoszący, od Jednostek/Osób, od Pojedynczej Jaźni/Świadomości Osobistej, poprzez Narody i  Ludy Ziemi, do Świadomości Matki, jako Ziemskiej Całości i  do Świadomości Nieskończonej. W  tym właśnie Porządku umysł ludzki odczytuje ową UkŁadność.

RzeczyIstność posiada miliardy UkŁadności, które możemy z  niej wyodrębnić tnąc jej Nieskończoną Kulę/Sferę w  różnych Aspektach/Płaszczyznach Widzenia przy pomocy Ludzkiego Umysłu/Ludzkiej Świadomości . Oczywiście można ją także ciąć i  obserwować poprzez zupełnie Inne/ Nieludzkie Umysły, będące siedliskami Świadomości Nieskończonej w  Materialnych Istotach/Bytach, tzw. fizycznych, duchowo-materialnych. Tę sprawę zauważamy tu jedynie dla porządku, przechodząc nad nią bez wgłębiania się w  rozległy temat różnorodności oglądów.

Obraz RzeczyIstności jako Nieskończonej Kuli obejmującej Wsze Rzeczy, nieustannie poszerzającej się wraz z  każdą Myślą Świadomą, która tworzy wokół Materialnego Wszechświata Niematerialną Wymyśloność, jest obrazem symbolicznym nieskończenie skomplikowanego bytu, jakim jest RzeczyIstność , obrazem który akceptuje i  odbiera jako identyczny, każda Osoba Ludzka/Człowiek –Ludzka Istota Świadoma.

Ten identyczny ogląd RzeczyIstności jest wynikiem naszego Ludzkiego Widzenia Rzeczy, które możemy traktować jako zbiorową projekcję Rzeczywistego Obrazu, przefiltrowaną przez Ziemskie/ Ludzkie Umysły, czyli Siedliska Materialne Cząstek Nieskończonej Świadomości na planecie Ziemia.

Na planecie Ziemia egzystują równolegle z  Ludzkością wielomiliardowe Roje Odrębnych Świadomości, zamkniętych w  innego rodzaju Bytach Materialno-Duchowych, które my Ludzie wyodrębniamy jako spójne osobne Żywe Światy Świadome i  określamy je symbolicznie, jako: Zwierzęta, Rośliny, Bakterie/Plankton, Wirusy, czy inne formy fizyczno-świadomościowe związane z  określonymi środowiskami, wibracjami i  sposobami/przejawami Życia. Stąd przyjmujemy, że do istot świadomych żywych przynależą także Kamienie, będące niskowibracyjnymi manifestacjami materii, o  niesłychanie powolnym (z naszego punktu widzenia) przepływie świadomości. Innym rodzajem Bytu Świadomego o  zupełnie innej gęstości jest Woda, czy Powietrze, czy sama „Ziemia” (rozumiana jako Powierzchnia i  Podziemie, czyli Ląd rozciągający się pomiędzy Powietrzem a  Wodami i  Jądrem Planety. Przyjmujemy tak, ponieważ wiemy już obecnie, że Materialna Istota Świadoma jest Kwantowym Bytem Nietrwałym, o  Gęstości określonej przez Poziom Wibracji kwantowo-elektromagnetycznych i  grawitacyjnych. Jest więc tworem Materialnym/Niematerialnym jednocześnie, co odczuwamy doświadczalnie na co dzień, MY Osoby Odbierające/Obserwujące Siebie, jako spójne Ciało Materialne i  Ciało Duchowe stanowiące nierozerwalną jedność. Nie będziemy tutaj przedstawiać tych odmiennych Rodzajów/Gatunków Świadomości Planetarnej, ani opisywać możliwych Rodzajów Widzenia RzeczyIstności z  pozycji tak różnorodnych rodzajów Świadomości, choć jest to zagadnienie niesłychanie ciekawe. Skupimy się wyłącznie na Człowieku i  Ludzkości oraz jej sposobie widzenia RzeczyIstności poprzez filtr jakim jest Planeta Ziemia jako całość i  jedność – jako Matka Ludzkości.

Taki Obraz Świata jest rzecz jasna grubym uproszeniem stworzonym przez Ludzkość na potrzeby Porządkowania RzeczyIstności przez Ludzkie Umysły, czyli poprzez Pryzmat Ograniczonej Zbiorowej i  Osobistej Świadomości Ludzkiej.

To, że jako Pojedyncze Osoby Ludzkie potrafimy w  jednolity sposób widzieć RzeczIstność wynika z, i  potwierdza tym samym, istnienie Praw Przyrodzonych, które kształtują Systemy Gwiezdne Wszechświata i  Światy Duchowe Wyższe, Niematerialne, narzucając im Reguły/Prawa/Zasady Działania i  Współistnienia. Gdyby tych Zasad/Praw/Reguł nie było, każdy z  nas, Ludzi, byłby bytem na tyle odrębnym, że komunikacja między Ludźmi, czyli Zbiorowe i  Osobiste Uzgadnianie Obrazu Rzeczy, byłoby w  ogóle niemożliwe.

Samo istnienie tych Zasad/Reguł/Praw jest bezpośrednią manifestacją Wyższej Siły Porządkującej, czyli dowodem na jej Istnienie, Istnienie Boga. Jest to Bóg/Siła/Nadistota/Nadświadomość/Energia Porządkująca/Układająca RzeczyIstność.

Ta praca jest próbą przedstawienia zarówno RzeczyIstności Jedynej, tj. Świadomości Nieskończonej – Światła Świata, i  jej sterujących Wszystkim Praw, jak i  Świata Ludzkości na Planecie Ziemia w  powiązaniu ze Świadomością Nieskończoną/RzeczyIstnością i  warunkami materialnymi narzuconymi przez Matkę Ziemię i  Ojca Słońce (Siły/Układ Gwiezdno-Planetarny).

Z naszego osobistego punktu widzenia, obserwowana RzeczyIstność, wygląda w  omawianym tutaj Aspekcie tak:
Świadomość/Byt Osobisty → Symbole Narodowe → Mity Ludów Ziemi → Świadomość Nieskończona …"


Całość na BIALCZYNSKI.PL:
bialczynski.pl/2018/02/26/swiadomosc-nieskonczona-%e2%86%92mitologie-ludow-ziemi-%e2%86%92symbole-narodowe/#more-82001
zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista - tekst youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista - tekst facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista - tekst google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 17 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-10 13:20