Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Słowian » Mały, ale konkretny słownik rzymsko-polski 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Mały, ale konkretny słownik rzymsko-polski youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Mały, ale konkretny słownik rzymsko-polski facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Mały, ale konkretny słownik rzymsko-polski google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Mały, ale konkretny słownik rzymsko-polski

Wielką pustkę, zamiesznie oraz inne problemy, osobom studiującym historię Słowian, uczyniła łacińska terminologia, używana przez kronikarzy i  pisarzy starożytnych oraz wczesnośredniowiecznych. Dlatego chciałbym objaśnić tu kilka, związanych z  tym problemem, podstawowych kwestii. A  także podać słownik mający pomóc w  tłumaczeniu słów łacińskich na nasz język słowiański.

Uwagi wstępne:

1) Nazwy ludów i  narodów słowiańskich (nazywanych przez imperialistów rzymskich "barbarzyńskimi") zmieniały się dość często, ponieważ kronikarze zachodni nie rozumieli naszej kultury i  znaczenia słów słowiańskopodobnych, których używali. I  dlatego te same ludy słowiańskie były bardzo różnie nazywane.

2) Grecy, Rzymianie, Frankowie i  Niemcy nie byli w  stanie nauczyć się języka słowiańskiego. Był on i  nadal jest dla nich ekstremalnie trudny. Przypominam, że jezyk polski jest na Zachodzie nadal uważany za najtrudniejszy do nauczenia się. Nauczyli się go w  końcu podobno Cyryl i  Metody, ale tak naprawdę, to oni jego znajomość wynieśli z  domu i  z ulicy na której mieszkali.

3) Świadectwa pisarzy łacińskich były z  drugiej i  trzeciej ręki, dlatego występowało w  nich wiele przekłamań.

4) Pisarze łacińscy bali się nas, ale nie studiowali naszej kultury. W  związku z  tym byli pełni uprzedzeń i  fałszywych stereotypów. Oni opisywali po prostu swoich wrogów, których postanowili zniszczyć i  zrobić z  nich niewolników. Aż dziw, że w  tej sytuacji pojawiało się tak wiele dobrych opinii o  Słowianach.

A teraz ad-remujemy, czyli przechodzimy do rzeczy:

SŁOWNIK RZYMSKO-POLSKI

Germania - obszar leżący mniej więcej na wschód od Renu i  na Północ od Dunaju, dzisiaj odpowiadający obszarowi państw niemieckojęzycznych i  ich wschodnich sąsiadów, między innymi Polski i  zamieszkały przez Germanów w  starożytnym znaczeniu tego słowa, czyli głównie przez Słowian.
Słowianie zamieszkujący w  starożytności i  w średniowieczu Kresy Zachodnie Germanii zostali wybici, bądź też zteutonizowani, co mylnie i  niezgodnie a  prawdą historyczną nazywa się germanizacją.

Germanie - ludy zamieszkujące Germanię, w  tym głównie Słowianie

Suevia = Słewia / Słowiania - największe państwo Germanii. Było to państwo słowiańskie, czyli nasze.

Suewowie = Słewowie (pierwotnie Słewy) = Słowianie - mieszkańcy Suevii = Słewii / Słowianii. Po prostu Słowianie, czyli my.

Lugiowie / Lęhowie / Lechowie - ludy słowiańskie tworzące "Związek Lugiów", czyli państwo nazywane w  polskich i  zagranicznych średniowiecznych kronikach Państwem Lechów/Lechitów. Chodzi oczywiście o  Lechię, Wielką Lechię.

Hariowie / Ariowie (pierwotnie Hary / Hari)  - lud słowiański żyjący za górami (góra w  języku starosłowiańskim, to hara, jak w  nazwie czeskiego miasta Harrachov, czyli "chowający się w  górach"). Jest to dawna nazwa ludów słowiańskich zamieszkujących ziemie na północ od Karpat, Sudetów i  gór położonych w  południowych Niemczech. Rzymianie te łańcuchy górskie uważali za trudne do przebycia. Natomiast sama nazwa powstała w  naddunajskiej kolebce Słowian, gdzie pobratymców, którzy wywędwowali za góry nazywano Harami/Hariami. Według współczesnej klasyfikacji Harowie/Hariowie, to po prostu Polacy i  inni Słowianie Zachodni znad Łaby, Odry, Wisły i  Bugu. Nazywani też Wandalami.

Wandalowie = Wędowie = Wenedowie - ludy słowiańskie zamieszkujące dorzecze Wisły (rzeka Wndal) i  Odry. Według dzisiejszego nazewnictwa, to po prostu przodkowie Polaków. Nazywani też Hariami.

Literatura:
1) Rudaweb.pl
Hariowie od Lęhów, którzy od Słewów
rudaweb.pl/index.php/2017/04/25/hariowie-od-lehow-ktorzy-od-slewow/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Mały, ale konkretny słownik rzymsko-polski youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Mały, ale konkretny słownik rzymsko-polski facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Mały, ale konkretny słownik rzymsko-polski google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal