Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Słowian » Autochtonizm i Allochtonizm w świetle badań imion dawnych władców i bohaterów 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Autochtonizm i Allochtonizm w świetle badań imion dawnych władców i bohaterów youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Autochtonizm i Allochtonizm w świetle badań imion dawnych władców i bohaterów facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Autochtonizm i Allochtonizm w świetle badań imion dawnych władców i bohaterów google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Autochtonizm i  Allochtonizm w  świetle badań imion dawnych władców i  bohaterów

Świetny artykuł na stronie: slawomirambroziak.pl/ pod tytułem: "Miłościwie nam panujący król Wandalów, Gąsiorek", autorstwa niezawodnego pana Sławomira Ambroziaka. Podaję cytat z  początku artykułu. Polecam lekturę na stronie oryginału do końca artykułu.

"Autor: Sławomir Ambroziak

Każdemu Czytelnikowi, którego zainteresował tytuł tego artykułu, znana jest zapewne geneza sporu pomiędzy teorią allochtoniczną a  autochtoniczną. Tak dla porządku warto jednak przypomnieć, że teoria allochtoniczna głosi, iż słowiańscy przodkowie Polaków przyszli na swoje ziemie dopiero w  średniowieczu, a  wcześniej mieszkali tutaj Celtowie, Germanie i  Irańczycy. Teoria autochtoniczna widzi natomiast w  Polakach potomków ludności zamieszkującej nasze ziemie już przed wieloma tysiącami lat.

Chociaż źródła pisane mówią wprost o  obecności Słowian na ziemiach polskich w  starożytności (Getica Jordanesa), a  archeologia bada jedynie elementy kultury materialnej, to allochtoniści, sprytnie manipulując pokrętnymi interpretacjami, wskazują argumenty wspierające ich teorię. W  tej sytuacji rozstrzygające zdanie może mieć genetyka, z  uwagi na swój ścisły charakter. A  badania genetyczne już w  tej chwili pokazały, że mieszkańcy dzisiejszej Polski są bez wątpienia potomkami ludzi mieszających Europę Środkową przynajmniej od epoki brązu.

Na dzień dzisiejszy genetyka nie rozstrzygnęła jednak definitywnie sporu, a  jedynie wymusiła zmianę narracji części środowisk allochtonicznych. Niektórzy allochtoniści przyznali więc, że jakaś ludność przedsłowiańska zamieszkiwała nasze ziemie w  epoce brązu, ale została wyparta z  niej przez Germanów w  epoce żelaza. Tak więc w  okresie wpływów rzymskich ziemie polskie miały być zasiedlone głównie przez plemiona germańskie, a  po ich odejściu w  okresie wielkiej wędrówki ludów powstałą pustkę osadniczą wypełnili we wczesnym średniowieczu powracający z  prypeckich bagien Słowianie. Wydaje się, że i  ten nowy wariant teorii allo zweryfikowała już genetyka, albowiem spośród sześciu próbek archeologicznego DNA przypisanych ludności gockiej, trzy okazały się faktycznie najbliżej spokrewnione z  dzisiejszymi nacjami celto-germańskimi, dwie ze słowiańskimi, a  jedna wskazywała na mieszane pochodzenie germańsko-słowiańskie. Nie może więc być mowy o  wyparciu ludności przedsłowiańskiej z  ziem polskich przez Germanów w  epoce żelaza i  okresie wpływów rzymskich, a  co najwyżej o  jakiejś formie kohabitacji dwóch (lub większej liczby) etnosów. A  że przy tym przynajmniej jedna z  próbek „gockiego DNA”, jak wykazali genealodzy genetyczni, najsilniej koreluje ze wszystkich współczesnych nacji europejskich z  dzisiejszymi Polakami, dlatego nie może być też mowy pustce osadniczej, która była dotąd filarem teorii allochtonicznej.

W tej sytuacji cześć allochtonistów znowu zmieniła narrację, wyrażając pogląd, że większość germańska pozostała jednak w  ziemi polskiej, tyle że została zdominowana językowo i  kulturowo przez nieliczną awangardę zamieszkujących wschodnie rubieże świata germańskiego Słowian. …" [1]

Literatura:
1) Sławomir Ambroziak
Miłościwie nam panujący król Wandalów, Gąsiorek"
slawomirambroziak.pl/dawno-dawno-temu/milosciwie-nam-panujacy-krol-wandalow-gasiorek/#more-1910


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Autochtonizm i Allochtonizm w świetle badań imion dawnych władców i bohaterów youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Autochtonizm i Allochtonizm w świetle badań imion dawnych władców i bohaterów facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Autochtonizm i Allochtonizm w świetle badań imion dawnych władców i bohaterów google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal