Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Polski » Różne wyjaśnienia pochodzenia słów Polska i Polacy » Nazwa Polski pochodzi od słowa "Polo Arctico", czyli biegun lub Gwiazda Północna (Polarna) 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Nazwa Polski pochodzi od słowa "Polo Arctico", czyli biegun lub Gwiazda Północna (Polarna) youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Nazwa Polski pochodzi od słowa "Polo Arctico", czyli biegun lub Gwiazda Północna (Polarna) facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Nazwa Polski pochodzi od słowa "Polo Arctico", czyli biegun lub Gwiazda Północna (Polarna) google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Nazwa Polski pochodzi od słowa "Polo Arctico", czyli biegun lub Gwiazda Północna (Polarna)

Polacy dla mieszkańców basenu Morza Śródziemnego byli mieszkańcami dalekiej północy. Dlatego wywiedzenie nazwy Polska od tego symbolu północy wydaje się bardzo prawdopodobne. Jest też poparte zapisami kronikarzy.

Dlatego oficjalnie najstarsza, zachowana do czasów dzisiejszych pisana w  Polsce łacińska kronika, czyli Kronika polska (Galla Anonima), ma tytuł: Kronika i  czyny książąt czyli władców polskich, po łacinie: Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum.

"Polo", to człon główny nazwy Polski, a  "norum", to łacińska koncówka wynikająca ze struktury tego języka.
-------------------------------------------------------
Zacytuję tu jeszcze ciekawy frgmant artykułu Mariusz Agnosiewicza "Luty, Lutycy i  nasze wilcze korzenie" [1]:

"… Jeśli trafna jest hipoteza, że nazwa Polski wywodzi się z  Rzymu, to cóż ona oznaczała? Etymologie czysto słowiańskie, wywodzące Polskę od pola czy od polewania wodą (chrzest), nie mają wielkiego sensu. Rzymianie natomiast wiedzieli, że Latona wywodzi się krainy północnej, której lokalizacja najbardziej odpowiada właśnie Polsce. W  czasie ewangelizacji Słowian Kościół odkrył „bliźniaczkę" Latony, więc nadano nowemu krajowi nazwę od imienia jej ojca, który był rzymską nazwą własną związaną z  północą. Co ciekawe, pisarz kościelny Benedykt Chmielowski, wskazywał na gwiazdę północną (dziś znana jako Polaris), jako genezę nazwy Polska: "od Polo Arctico, to jest od Północnej Gwiazdy ku której, nadało się Królestwo Polskie, jako Hiszpania nazwana Hesperia od gwiazdy zachodniej Hesperus", korespondowałoby to ze źródłem w  mitach greckich, gdyż nomenklatura mityczna była odnoszona właśnie do nieba.

Mity grecko-rzymskie jako źródło „chrześcijańskiej" nazwy dla Polski mogą się wydawać zupełnie nieprawdopodobne, wszak wiadomo, że Kościół tępił religię pogańską. Rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Mity greckie były wówczas martwe społecznie — żyły jedynie wśród ludzi Kościoła rzymskiego, który w  skryptoriach benedyktyńskich je przepisywał. W  kulturze chrześcijańskiej pojęcia mitologii greckiej i  rzymskiej ewoluowały w  pojęcia astronomiczne. Najstarsza zachowana kopia dzieła Hyginusa, gdzie pojawia się północny Polus („Ex Polo & Phoebe: Latona") to manuskrypt benedyktyński z  początku X w. Najstarsze świadectwa użycia nazwy Polonia wobec naszego kraju również wywodzą się ze źródeł benedyktyńskich, z  końca X w. Rzym nadał naszemu krajowi nazwę wywodzącą się z  rzymskich mitów, czyli z  rzymskiej kultury, lecz odnoszącą się generalnie do pojęcia północy. Potwierdzeniem tego jest także pochodzące z  X w. źródło arabskie Ibrahima ibn Jakuba, które określa Mieszko „królem Północy". …"

Literatura:
1) Mariusz Agnosiewicz
Luty, Lutycy i  nasze wilcze korzenie
www.racjonalista.pl/kk.php/s,10157/k,2


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Nazwa Polski pochodzi od słowa "Polo Arctico", czyli biegun lub Gwiazda Północna (Polarna) youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Nazwa Polski pochodzi od słowa "Polo Arctico", czyli biegun lub Gwiazda Północna (Polarna) facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Nazwa Polski pochodzi od słowa "Polo Arctico", czyli biegun lub Gwiazda Północna (Polarna) google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal