Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Genetyka archeologiczna i historyczna » Słownik ważniejszych pojęć z dziedziny genetyki historycznej » Haplogrupa 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Haplogrupa youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Haplogrupa facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Haplogrupa google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Haplogrupa

"Haplogrupa to grupa podobnych ze względu na wspólne pochodzenie haplotypów, czyli serii alleli genów położonych w  specyficznym miejscu na chromosomie. Badanie występowania haplogrup pozwala na śledzenie migracji populacji. W  genetyce człowieka najczęściej bada się haplogrupy chromosomu Y i  mitochondrialnego DNA (mtDNA), ponieważ chromosom Y dziedziczony jest tylko w  linii ojcowskiej, natomiast mtDNA tylko w  linii matczynej. Na tej podstawie wyliczono, kiedy żyli ludzie, od których cała współczesna populacja odziedziczyła chromosom Y i  mtDNA" [1]

Samo słowo haplogrupa pochodzi od greckiego słowa „haplous” [ἁπλοῦς] - jednoraki, prosty. Ma ono podkreślać, że wszyscy potomkowie w  linii męskiej posiadacza takiej haplogrupy lub odpowiednio wszystkie potomkinie w  linii żeńskiej posiadaczki takiej haplogupy, też ją w  swoim genotypie będą posiadali. "Pieczęć" haplogrupy pozostaje w  genotypie potomków, nawet, jeżeli w  międzyczasie wystąpią inne mutacje, definiujące nowe podhaplogrupy.

Istnieje też inne, obiegowe pojęcie haplogrupy, jako grupy ludzi, posiadaczy tej samej haplogrupy:

" Haplogrupa to grupa ludzi mająca wspólnego przodka, u  którego powstała określona mutacja ( zwana SNP, single nucledotide polimorphism). Mutacje w  Y-DNA dziedziczone są w  liniach prostych przez wszystkich męskich potomków określonego tą mutacją przodka." [2]

W pracy [3] ksiądz Stanisław Pietrzak rozszerza jeszcze praktycznie stosowanie pojęcie haplogrupy, jako synonimu mutacji SNP:

"W praktyce słowa HAPLOGRUPA używa się dla oznaczenia albo samej mutacji SNP, albo całego genetycznego RODU, czyli grupy ludzi, którą cechuje jedno ojcowskie pochodzenie, stwierdzone na podstawie owej jedynej i  niepowtarzalnej w  świecie mutacji SNP"

Literatura:
1) Wikipedia
Haplogrupa
pl.wikipedia.org/wiki/Haplogrupa
2) Genetyka – Skąd pochodzą Słowianie R1a – epizod Sundalandzki (na stronie księdza Pietrzaka)
bialczynski.pl/2016/01/05/genetyka-skad-pochodza-slowianie-r1a-epizod-sundalandzki-na-stronie-ksiedza-pietrzaka/
3) Stanisław Pietrzak (ks.)
Genetyka odsłania tajemnice pochodzenia ludności w  dorzeczu Dunajca i  jego sąsiedztwie
www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/pol_almanach.htm


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Haplogrupa youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Haplogrupa facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Haplogrupa google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal