Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Genetyka archeologiczna i historyczna » Najważniejsze haplogrupy Y-DNA występujące wśród ludności Europy 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Najważniejsze haplogrupy Y-DNA występujące wśród ludności Europy youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Najważniejsze haplogrupy Y-DNA występujące wśród ludności Europy facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Najważniejsze haplogrupy Y-DNA występujące wśród ludności Europy google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Najważniejsze haplogrupy Y-DNA występujące wśród ludności Europy

Artykuł w  ciągłej redakcji i  rozwoju !!! Ciągle coś dopisuję, bo sytuacja się zmienia. dochodzą nowe odkrycia i  teksty.

R/R-M207 - haplogrupa Y-DNA powstała około 31.000 [10] (34.000 - 27.000) lat temu na południowej Syberii
"…Około 31.900 pt ('pt' = lata przed teraźniejszością) wyłania się haplogrupa R (zob. Yfull tree). Najstarsze archeologiczne R* rozpoznano w  szczątkach człowieka z  24.000 pt w  Mal’ta nad rz. Angarą, wypływającą z  Bajkału pod Irkuckiem w  Południowej Syberii (Raghavan 2013). Także późniejsze, bo z  około 7500 pt potomstwo haplogrupy R, wykazujące haplogrupę R1a i  mutację M198, zostało zidentyfikowane w  dwóch grobach także nad Angarą, w  Lokomotiv pod Irkuckiem (Moussa 2016). …" [12]

R1/R-M173 - haplogrupa Y-DNA, którą można nazwać słowiańsko-celtycką, powstała około 27.600 lat temu w  Azji Środkowej [10]. Lokalizuje się jej najstarsze populacje w  Azji, na przykład w  rejonie Ałtaju.

R1a/R-M420 - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla ludności słowiańskiej, indoirańskiej, Bałtów i  częściowo Germanów.
W skrócie można ją nazwać haplogrupą prasłowiańską.
Według [10] powstała ona około 22.100 lat temu.
Według [8] powstała około 20 (22-25) tys. lat temu w  rejonie południowo-zachodniej Syberii i  północnego Kazachstanu lub na obszarach granicznych dzisiejszych Turcji i  Iranu.
Przywędrowała do Europy około 14 tys. lat temu. [8]
Ma dwie bardzo dla nas ciekawe podgrupy: R1a1a i  R1a1a7.
cd. [12] "… 2. Z  uwagi na powyższe znaleziska można uważać, że zapewne w  tym rejonie 22.900 pt z  haplogrupy R wyłonił się początek genetycznego rodu R1a-M420, a  około 18.400 pt dwie jego gałęzie: haplogrupa M459 z  późniejszymi podgałęziami M198 i  YP1272 z  czasu 14.100 pt; oraz bratnia haplogrupa YP4141 z  późniejszymi podgałęziami YP4131 i  YP5018 z  czasu 12.600 pt.
3. Około 14.000 pt nastąpił jakiś podział ludności rodu R1a. Jedna część gałęzi M198 zatrzymała się na dłuższy czas nad Angarą. Natomiast druga część gałęzi M198 i  większość całego rodu R1a wyemigrowała na Zachód i  dotarła do Bliskiego Wschodu. Tam zatrzymała się gałąź YP5018 i  podzieliła się gałąź YP1272, której część skierowała się ku Afryce Północnej i  teraz znajdujemy ją w  Egipcie i  Tunisie.
4. Podstawowa zaś część rodu R1a około 12.000 pt skierowała się z  Bliskiego Wschodu przez Kaukaz lub Bałkany na północ do Europy, zwł. ku Bałtykowi, gdzie włączył się do autosomalnej populacji wschodnioeuropejskiej, z  częściowo zachodnioeuropejskiej. YP4131 żyje dziś głównie na Wyspach Brytyjskich. W  Rosji znaleziono kilka najstarszych archeologicznych szczątków z  haplogrupą M459: mezolityczną w  rosyjskiej Karelii (8400 pt, Haak 2015), następną w  ukraińskim Vovnigi (6400 pt, Jones 2017) i  trzecią w  Chwałynsku nad Samarą (Mathieson 2015). Natomiast nieliczni żyjący dziś potomkowie tej haplogrupy, ci z  mutacją YP1272, zostali zidentyfikowani w  Czechach, Italii i  Rosji. …" [12]

R1a1/R-SRY1532.2 - jest haplogrupą Y-DNA Słowiańsko-Indo-Irańską
Co ciekawe, do tej grupy spokrewnionych genetycznie ludów należeli też Ujgurowie, lud aryjski, którego zmarłych, sprzed prawie 4 tysięcy lat, jako mumie znajdowane są na pustynii Takla Makan w  zachodnich Chinach.

R1a1a/R-M17 - haplogrupa Y-DNA nazywana czasami ogólnie Słowiańską.
Obecni w  Polsce, np. nad Wartą juz 6500 lat temu.

R1a1a1/R-M417 - haplogrupa Y-DNA, nazywana Prasłowiańską, Słowiańską lub Scyto-Słowiańską.
"…M417 to gałąź R1a, … Ile jest M417 w  Polsce? Praktycznie tyle, ile R1a, bo współczesne R1a to w  ponad 99% M417. Inne gałęzie na tym samym poziomie drzewa filogenetycznego są praktycznie wymarłe. Jeśli zatem R1a jest w  Polsce 57,5%, to M417 jest tyleż samo lub w  najgorszym przypadku 56,9%. …" [13]
"… Z  haplogrupy M198 około 8500 pt wyłoniła się, zapewne już w  Europie, zapewne gdzieś na pograniczu światów niemieckiego i  słowiańskiego, mała gałąź YP1051, żyjąca dziś głównie w  krajach niemieckich oraz wielka gałąź M417, którą z  całą pewnością możemy już nazwać rdzennie europejską oraz korzeniem rodu Praindoeuropejczyków. Liczne archeologiczne okazy haplogrupy M417 i  jej najbliższego potomstwa genetycznego zostały odkryte w  kulturze ceramiki sznurowej na ziemiach polskich i  sąsiednich krajów...." [12]
"…Zdaniem genetyków, pierwszy M417 żył około 3 800 lat p.n.e. w  Środkowej Europie. Około 3,5 tys. lat p.n.e. – według Petera Underhilla – mamy już do czynienia z  najważniejszymi mutacjami tego ojcowskiego genu, czyli indo-irańskim Z93 i  słowiańskim Z282, który pozostał w  Europie i  mógł mutować dalej m.in. wśród sznurowców...." [9]
"…Bardzo ważną pochodną haplogrupy R1a jest haplogrupa R1a1a1 wyznaczona mutacją M417 tj. R1a-M417. Haplogrupa ta jest wspólną haplogrupą prawie wszystkich (99%) współczesnych nosicieli R1a na świecie. Jej powstanie datuje się na 5500-4000 lat p.n.e. Z  niej powstały m.in. dwie główne synowskie gałęzie (rody): R1a-Z283 (R1a1a1b1) (należąca do mieszkańców Centralnej i  Wschodniej Europy) oraz R1a-Z93 (R1a1a1b2) (należąca do mieszkańców Azji Środkowej). Przypuszcza się, że miejscem rozejścia się obu gałęzi były Kujawy. R1a-M417 jest haplogrupą Pra-Indo-Europejską (PIE), choć właściwie powinna się nazywać Pra-Słowiano-Hinduską (PSH). Pojawienie się R1a-Z93 w  Azji można prześledzić w  zakładce Droga do Indii. Haplogrupa typowo Polska (pochodna R1a-M417 i  R1a-Z283), to R1a-L260 (R1a1a1b1a1a)...." [11]
Po tej mutacji haplogrupa R1a1a1 rozdzieliła się za wschodnio i  zachodnio europejską.
Zanaleziono ją w  szczątkach ludzi z  Kultury Ceramiki Sznurowej w  Niemczech, w  Polsce i  w Południowej Skandynawii.
Kultura Ceramiki Sznurowej rozwijała się od około 3200 r. p.n.e. do 2900 r. p.n.e. i  zanikała od 2300 r. p.n.e. do 1800 r. p.n.e.
Równoległa do R1a1a1/R-M417 "resztkowa" R1a1a2/R-YP1051 występuje w  krajach obszaru niemieckojęzycznego.

R1a1a1b/R-Z645 - "… Z  haplogrupy M417 gdzieś na pograniczu słowiańsko-germańskim wyłania się około roku 5500 pt niewielka północno-zachodnioeuropejska gałąź CTS4385 oraz wielka Z645, prawdziwie ojcowska dla Praindoeuropejczyków. Jej potomstwo z  mutacją Z93, wyemigrowawszy z  Europy, stworzyło wieki ród azjatycki, w  tym mówiących językami grup aryjskich w  Iranie, Afganistanie, Pakistanie i  Indiach, natomiast potomstwo z  mutacją Z283 zostało w  Europie, doprowadzając tu do językowych praindoeuropejskich przemian na kontynencie. …" [12]

R1a1a2/R-YP1051 - haplogrupa Y-DNA równoległa do R1a1a1/R-M417.
Resztkowo występuje w  krajach obszaru niemieckojęzycznego.
-------------------------------------------------------
R1a1a1a/R-L664 - haplogrupa Y-DNA, która jest zachodnioeuropejskim odgałęzieniem haplogrupy R1a1a1/R-M417

R1a1a1b/R-S224 - haplogrupa Y-DNA, która jest wschodnioeuropejskim odgałęzieniem haplogrupy R1a1a1/R-M417

R1a1a1b2/R-Z93 - haplogrupa Y-DNA, która jest Azjatyckim i  północnowschodnim odgałęzieniem haplogrupy R1a1a1b/R-S224

R1a1a1b1/R-Z83 - haplogrupa Y-DNA, która jest środkowo i  wschodnioeuropejskim odgałęzieniem haplogrupy R1a1a1b/R-S224

R1a1a1b1a/R-Z282 - haplogrupa Y-DNA, która jest potomkiem haplogrupy R1a1a1b1/R-Z83. Powstała około 4.000 – 3.000 lat p.n.e. w  Europie Środkowej. Jest mutacją od której pochodzą mutacje bałtosłowiańska Z280, środkowoeuropejskaj M458 i  skandynawska Z284

R1a1a1b1a1/R–M458 - haplogrupa Y-DNA, która jest potomkiem haplogrupy R1a1a1b1a/R-Z282.
Czasami nazywana "protosłowiańską".
"Powstała około 3.000 lat p.n.e. w  Europie Środkowej. Występuje w  Europie Środkowej i  na Zachodniej Ukrainie. Jest mutacją ojcowską dla L260 i  CTS11962. Stanowi większość R1a w  Czechach, ponad połowę w  Austrii, blisko połowę w  Polsce, Słowacji, Estonii, na Węgrzech, Ukrainie i  w Niemczech, znaczną domieszkę na Litwie i  Białorusi, niewielką w  Rosji, Szwecji i  Finlandii." [5]

R1a1a1b1a1a/R–L260 - haplogrupa Y-DNA, która jest potomkiem haplogrupy R1a1a1b1a1/R–M458.
Jest nazywana polską, zachodniosłowiańską lub autochtoniczną.
Powstała około 2 500 lat p.n.e. w  Europie Środkowej.
Występuje w  Polsce, w  Czechach i  w Słowacji." [5]
Obejmuje około 35 % współczesnej populacji Polski.
Wiek tej haplogrupy genetycy określają na około 5500 lat.
Miejsce powstania należy lokalizować na terenach współczesnej Polski między Kujawami i  Karpatami.
Inne nazwy tej haplogrupy, to R1a1a1g lub R1a1a7.

R1a1a1b1a1b/R–CTS11962 - haplogrupa Y-DNA, która jest potomkiem haplogrupy R1a1a1b1a1/R–M458.
"Spotykana wśród Słowian Zachodnich. Jest mutacją ojcowską dla L1029." [5]

R1a1a1b1a2/R–Z280 Jest potomkiem haplogrupy R1a1a1b1a/R-Z282.
Tak zwana "bałtosłowiańska".
"Powstała około 3 000 lat p.n.e. w  Europie Środkowej. Występuje wśród Bałtów i  Słowian. Stanowi całość R1a w  Słowenii, Kazachstanie, na Łotwie i  w Armenii, większość w  Rosji, na Białorusi, Litwie i  w Hiszpanii, ponad połowę w  Polsce i  na Węgrzech, połowę na Słowacji, Ukrainie i  w Estonii, prawie połowę w  Austrii, Niemczech i  Finlandii, dużą domieszkę w  Czechach, niewielką domieszkę w  Szwecji i  Anglii." [5]R1a1a7/R-M458 - haplogrupa Y-DNA nazywana autochtoniczną lub polską. Obejmuje około 35 % współczesnej populacji Polski. Wiek tej haplogrupy genetycy określają na około 7800 lat (3 tysiące lat, jak twierdza inni autorzy), zaś miejsce powstania na terenach współczesnej Polski między Kujawami i  Karpatami. Nowa nazwa tej haplogrupy, to R1a1a1g.

R1a1a1g/R-M458 - haplogrupa zwana do niedawna R1a1a7 (wraz z  haplogrupą R1a1a1g2)

R1a1a1g2 - haplogrupa bedąca podgrupa haplogrupy R1a1a1g zwanej do niedawna R1a1a7

R1b… ↓

R2-M479 - haplogrupa Y-DNA, którą można od języków drawidyjskich, których użytkownicy najczęściej mają tę haplogrupę, nazwać haplogrupą drawidyjską. Powstała około 30.000 (?) lat temu i  przeważnie występowała w  południowej Azji. Pierwotny rejon jej występowania, to prawdopodobnie północne Indie, Azja Centralna, rejon jeziora Aralskiego. Przez długi czas sąsiadowała z  haplogrupą R1. Potem ludność drawidyjska przesunęła się, przewędrowała w  kierunku południa Indii. W  związku z  tym haplogrupa R2 w  Europie prawie nie występuje. Jest natomiast, obok haplogrupy R1a, oraz haplogrup F, H, J, L i  O jedną z  najważniejszych sił demograficznych w  Indiach.

E1b1b - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i  Bałkanów. Powstała około 24.000 lat temu we wschodniej Afryce.
Typowa dla Chamitów (Berberów i  Tuaregów) a  także części Greków, Albańczyków i  starszej warstwy ludów Bałkańskich.
Rzadko występuje w  Europie Zachodniej a  najczęsciej występuje wśród Berberów w  Maroku, Algierii i  w Tunisie, podobnie jak wśród Aszkenazyjskich i  Sefardyjskich Żydów.
Haplogrupa E1b1b występuje w  18-20 % genotypu Żydów sefardyjskich oraz 8.6 do 30% genotypu Żydów Aszkenazyjskich.
Jean-Paul Mulders i  Marc Vermeeren w  2010 roku wykazali obecność tej haplogrupy w  rodzinie zakłamanego i  zbrodniczego "ukochanego wodza Aryjczyków" Adolfa Hitlera, który chciał ukraść Słowianom ich aryjskość (haplogrupa R1a) i  twierdził, że to Niemcy są Aryjczykami.
Testy były przeprowadzone dość solidnie, ponieważ pobrano ślinę od 39 krewnych Adolfa Hitlera.
Z wyników tych testów można wyciągnac wniosek, że Hitler należał do któregoś z  plemion, którymi oficjalnie pogardzał i  poddawał je bezwzględnej eksterminacji.

G2a - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla Kaukazu i  rejonu Grecko-Anatolijskiego

I - haplogrupa Y-DNA staroeuropejska. Wykształciła się około 30 tysiecy lat temu w  Europie Południowej. Graniczyła wtedy na linii Bosfor- Morze Czarne z  semicką haplogupą J, zamieszkującą wówczas Azję Mniejszą.

I1 - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla Nordyków (pragermańska) - można ich nazwać północno-zahodnimi Staroeuropejczykami

I2 - można ich nazwać południowo-wschodnimi Staroeuropejczykami

I2b - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla praceltogermanów

I2a - haplogrupa Y-DNA nazywana wenedzką i  mająca dwie główne podgrupy I2a1 i  I2a2

I2a1 - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla Półwyspu Iberyjskiego i  Sardynii

I2a2 - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla ludności zamieszkującej Góry Dynarskie i  ludności naddunajskiej

J - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna głównie dla Semitów, a  szczególnie Żydów. Wykształciła się około 30 lat temu w  Małej Azji. Graniczyła wtedy ze Staroeuropejską haplogupą I  na linii Bosfor- Morze Czarne.

J1 - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla Kaukazu, Mezopotamii, Arabów i  Żydów czyli Semitów. Można ją nazwać haplogrupą semicką.
Haplogrupa typowa dla południowych Semitów, zwłaszcza Arabów z  półwyspu Arabskiego.

J2 - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla rejonu Grecko-Anatolijskiego, Kaukazu, Mezopotamii
Haplogrupa typowa dla północnych Semitów, czyli Żydów, Libańczyków, Arabów z  Syrii i  Iraku, oraz niektórych ludów mieszanych z  basenu morza śródziemnego.


N - haplogrupa ugrofińska

N1c1 - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla ludności ugrofińskiej, bałtyckiej i  syberyjskiej

Q - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla rdzennej ludności Ameryki (90%), Środkowej Syberii i  Środkowej Azji. Można ją nazwać haplogrupą indiańską.

R1a… ↑

R1b - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla ludności italoceltyckiej i  germańskiej. Także Ormian.
Powstała około 22.100 lat temu [10].W skrócie nazywana celtycką, italo-celtycką lub romano-celtycką.
Nie nazywa się jej haplogrupą germano-celtycką, dlatego że po pierwsze Germanie są typem mocno nieczystym genetycznie, mieszanką genotypów Celtów, Normanów, Słowian i  w trochę mniejszym stopniu Semitów.
Zaś współczesne nazywanie Niemców Germanami jest wynikiem pomyłki historycznej i  intensywnej wielowiekowej propagandy Niemieckiej.
Prawidłowa historyczna nazwa Niemców i  ogólnie "Germanów" to Teutoni lub po słowiańsku właśnie Niemcy.

T - haplogrupa Y-DNA charakterystyczna dla ludności Środkowego Wschodu i  Afryki Wschodniej

Literatura:
1) Eupedia, Genetics
Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage
www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
2) Y-DNA haplogroups in European populations
en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_European_populations
3) Heidi Blake
Hitler 'had Jewish and African roots', DNA tests show
www.telegraph.co.uk/history/world-war-two/7961211/Hitler-had-Jewish-and-African-roots-DNA-tests-show.html
4) Adrian Leszczyński, aleszczynski@interia.pl
Słowianie Genetyka Haplogrupy
slowianiegenetykahaplogrupy.wordpress.com/2017/01/17/krotka-historia-rodu-genetycznego-r1a/comment-page-1/
5) Dragomira
Komentarz z  22 marca 2016 o  19:06
bialczynski.pl/2016/03/19/taraka-adrian-leszczynski-jezyki-slowianskie-a-haplogrupa-r1a1/
6) Author: Maciamo Hay. Last update February 2017, (updated phylogenetic trees)
Haplogroup R1a (Y-DNA)
www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml
7) Wikipedia
Haplogroup R1a
en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a#R-Z282_.28R1a1a1b1a.29_.28Eastern_Europe.29
8) RUDAWEB.PL
Polacy – dzieci Rusłana i  Heleny z  Urmii
rudaweb.pl/index.php/2017/05/11/polacy-dzieci-ruslana-i-heleny-z-urmii/
9) RUDAWEB.PL
Portret woja po trzecim uderzeniu Bonda
rudaweb.pl/index.php/2017/09/11/portret-woja-po-trzecim-uderzeniu-bonda/
10) Ksiądz Stanisław Pietrzak
Genealogia genetyczna Y-DNA, mtDNA, autosomalna (głównie tabela "Aktualne drzewo genealogiczne genetycznych rodów ojcowskich) współczesnych ludzi. Wrzesień 2015 r."
www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm
11) praslowianie.pl
Słowiańska Europa - Genetyka
www.praslowianie.pl/praslowianie-slowianska-europa-genetyka.html
12) Ksiądz Stanisław Pietrzak
Biologiczne i  kulturowe korzenie Polaków
www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy_korzenie.htm
13) Adrian Leszczyński, komentarz z  10 kwietnia 2019 o  08:51
Ks. Stanisław Pietrzak: Genetyczny ród R1a i  jego podgrupy – pionierzy indoeuropejskości i  słowiańskości [tropie.tarnow.opoka.org.pl]
bialczynski.pl/2017/10/29/ks-stanislaw-pietrzak-genetyczny-rod-r1a-i-jego-podgrupy-pionierzy-indoeuropejskosci-i-slowianskosci-tropie-tarnow-opoka-org-pl/#comment-53434zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Najważniejsze haplogrupy Y-DNA występujące wśród ludności Europy youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Najważniejsze haplogrupy Y-DNA występujące wśród ludności Europy facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Najważniejsze haplogrupy Y-DNA występujące wśród ludności Europy google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal