Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ekonomia polska, słowiańska i światowa » Pieniądz równoległy 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Pieniądz równoległy youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Pieniądz równoległy facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Pieniądz równoległy google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Pieniądz równoległy

Temat pieniadz równoległego jest propozycją dla Polski, próbą wyjścia z  ogólnoświatowego kryzysu monetarno-nabywczego. Z  tezami autorów, czyli Nawigatorw Jutra, Fundacji „Jesteśmy Zmianą” i  Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych warto się zapoznać i  zastosować je.

"Wstęp
Niniejszy artykuł poświęcony jest przeprowadzeniu dowodu, iż wprowadzenie pieniądza
równoległego w  Polsce jest koniecznością dziejową. Może bowiem zapewnić krajowi
bezpieczeństwo ekonomiczne w  czasie zbliżającego się światowego kryzysu systemu
finansowego.
W trakcie wywodu zostanie podjęta próba zdefiniowania podstawowych pojęć. Jest to zabieg
konieczny, ponieważ w  naukach ekonomicznych kompletnej degradacji uległa precyzyjność
podstawowego nazewnictwa. Struktura tego artykułu oparta jest na powszechnie przyjętych
zasadach dowodzenia, a  więc kolejno: określenie założeń, sprecyzowanie tezy,
przeprowadzenie dowodu i  zakończenie tradycyjnym CBDO (co było do okazania).
Czytelnik, który nie zgodzi się z  założeniami, czyli z  przyjętym w  dowodzeniu oglądem
rzeczywistości, może zaprzestać dalszego czytania. Założenia, czyli pewniki (oczywistości) to
fundament całego ciągu logicznego związanego z  dowodzeniem postawionej tezy.
Założenia (pewniki)
1. Żyjemy w  epoce obfitości dóbr, w  szczególności żywności i  dóbr pomnażalnych.
Epoka obfitości, której rozpoczęcie określamy na lata 70 XX wieku, nastąpiła po
jedynie znanej w  historii pisanej epoce niedoboru. Charakterystyka tych epok:
 W  epoce niedoboru „jeśli ty coś zyskujesz, ktoś inny musi tracić”.
 Epoka obfitości bazuje na haśle „win-win”, czyli „jeśli ja zyskuję, to i  ty zyskujesz”.
 Epoka niedoboru to hasło „jeśli się dzielisz, to dobra ubywa”.
 W  epoce obfitości dzielenie oznacza pomnażanie dóbr. To ostatnie stwierdzenie opiera
się na fakcie, iż w  erze obfitości podstawowym dobrem jest informacja (wiedza).
2. Pomimo obfitości dóbr, 99% populacji nie zaspokaja swoich potrzeb, często nawet
tych podstawowych. Problem nie tkwi w  braku dóbr, a  w wadliwej ich dystrybucji
(podziale).
3. Niedostatkowi, o  którym mowa w  punkcie poprzednim, towarzyszy powszechne
marnotrawstwo. Zatem z  jednej strony mamy pozorny nadmiar dóbr, z  drugiej – rzesze…"

Ciag dalszy na stronie: [1]

Literatura:
1) Niss
Pieniadz równoległy
niss.org.pl/pieniadz-rownolegly/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Pieniądz równoległy youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Pieniądz równoległy facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Pieniądz równoległy google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal