Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ekonomia polska, słowiańska i światowa » O ingerencji agencji ratingowych w ekonomię Polski i innych państw a w efekcie w wolność i niezależność narodów - 13 I 2017 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - O ingerencji agencji ratingowych w ekonomię Polski i innych państw a w efekcie w wolność i niezależność narodów - 13 I 2017 youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - O ingerencji agencji ratingowych w ekonomię Polski i innych państw a w efekcie w wolność i niezależność narodów - 13 I 2017 facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - O ingerencji agencji ratingowych w ekonomię Polski i innych państw a w efekcie w wolność i niezależność narodów - 13 I 2017 google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

O ingerencji agencji ratingowych w  ekonomię Polski i  innych państw a  w efekcie w  wolność i  niezależność narodów

Polska gospodarka na podstawie zapisu w  Konstytucji wprowadzonego za władzy Prezydenta Kwaśniewskiego (syna Izaaka Stolzmana vel Zdzisława Kwaśniewskiego, pułkownika zbrodniczej formacji NKWD, potem UB [2]) zmuszona jest do zadłużania się w  obcych bankach. W  ten sposób staliśmy się ekonomicznie kolonią banków zagranicznych i  światowego systemu bankowego. Dodatkowym elementem uzależniającym rozwój ekonomiczny Polski i  byt narodu od obcego kapitału jest uzależnienie naszej gospodarki od opinii tak zwanych "agencji ratingowych".

Piotr Robert Jankowski
Piotr Robert Jankowski, fot MN
Agencje ratingowe są instytucjami, które teoretycznie powinny prawidłowo i  obiektywnie oceniać rentowność i  stabilność ekonomiczną różnych podmiotów, takich jak państwa, przedsiebiorstwa, strefy ekonomiczne i  tym podobne.

Niestety praktyka udowodniła, że w  swoich prognozach mylą się znacznie.

W czasie ostatniego większego kryzysu najbardziej zagrożonym firmom do końca dawały najwyższy kredyt zaufania.

I nie to jest najgorsze.

Największym problemem jest to, że są one własnoscią i  są sterowane przez różne grupy kapitałowe oraz państwa, a  także przez inne byty, typu służby specjalne i  lobbistyczne, co powoduje, że tak naprawdę są szkodnikami na skalę ogólnoświatową.

Ich opinie są wydawane na zamówienie grup nacisku niekoniecznie Polsce przyjaznych.

Agencje te są z  definicji nieobiektywne, a  zadaniem światowych mediów jest namawiać społeczeństwo do ukrywania tego faktu i  traktowania tych instytucji jak arbitrów uczciwych, którymi nie są.

Na dodatek poszczególne firmy i  grupy kapitałowe są zobowiązane do wykonywania ich zaleceń przez swoich właścicieli, rządy państw lub też przestrzegają tych zaleceń z  powodu braku kapitału, który pozwoliłby przeprowadzać własne, niezależne badania rynków na większą skalę.

Pretekstem i  powodem do napisania tego artykułu był wywiad z  Piotrem Jankowskim, ekspertem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, liderem Nowej Polskiej Szkoły Ekonomii Uczciwości i  z dwoma innymi panami: prof. Arturem Walasikiem (Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach) oraz Piotrem Bujakiem (PKO BP).

Audycja ta i  komentarz do niej na stronie www.polskieradio.pl jest przykładem manipulacji i/lub niezrozumienia sytuacji kraju przez zaproszonych ekspertów ekonomicznych i  redakcji.

Redakcja posunęła się do manipulacji odwracającej o  180 stopni sens wypowiedzi Piotra Jankowskiego.

Na stronie www [1] napisano bowiem:

"Piotr Jankowski mówił, że to, co ogłoszą Moody’s i  Fitch, będzie miało duży wpływ na naszą sytuację, bo jako państwo musimy się zadłużać. – Takie decyzje owocują tym, jaki będzie koszt obsługi tego długu. Te agencje są powiązane z  dużymi graczami na rynku kapitałowym, nie da się ominąć tego, co powiedzą."

Z tego tekstu wynika, że ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i  lider Nowej Polskiej Szkoły Ekonomii Uczciwości uważa, że nasze państwo musi się zadłużać, więc jest on prawdopodobnie zwolennikiem powiększania długu narodowego.

Tymczasem z  jego wypowiedzi wynika cos zupełnie przeciwnego.

Piotr Robert Jankowski podkreślał potrzebę zmniejszenia indywidualnego i  zbiorowego długu narodowego, a  szczególnie zwracał uwagę na konieczność jego restrukturyzacji.

Naszym wierzycielem czy wierzycielami powinny być podmioty polskie, na przykład Bank Narodowy, jeżeli coś takiego jeszcze istnieje (przyp. M.N).

Audycja jest warta wysłuchania, ponieważ widać w  niej jak głos pozytywny i  mądry potrafi zaniknąć wsród głosów tak zwanych ekspertów mówiacych o  niczem.

Czyli o  najurokliwszej części ciała osoby o  imieniu Maryna.

Wywiadu można wysłuchać na stronie [1].

Polecam, bo głos Piotra jest bardzo przemyślany i  istotny.

Zacznijmy myśleć o  naszej Słowiańskości również w  kategoriach ekonomicznych, bo same idee, to stanowczo za mało!

Literatura:
1) Polskie Radio 24, Puls Gospodarki
AUDIO: Agencje ratingowe Moody’s i  Fitch zdecydują o  ratingu Polski
www.polskieradio.pl/130/4765/Artykul/1714222,Agencje-ratingowe-Moody%E2%80%99s-i-Fitch-zdecyduja-o-ratingu-Polski
2) Izaak Stolzman – Zdzisław Kwaśniewski
www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=stolzman-izaak-zdzislaw-kwasniewskizobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - O ingerencji agencji ratingowych w ekonomię Polski i innych państw a w efekcie w wolność i niezależność narodów - 13 I 2017 youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - O ingerencji agencji ratingowych w ekonomię Polski i innych państw a w efekcie w wolność i niezależność narodów - 13 I 2017 facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - O ingerencji agencji ratingowych w ekonomię Polski i innych państw a w efekcie w wolność i niezależność narodów - 13 I 2017 google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal