Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Ekonomia polska, słowiańska i światowa » Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości (NPSEU)

Gospodarka Polski, podobnie jak cała gospodarka światowa, a  przynajmniej główne jej nurty oparta jest na błędnych i  fałszywych założeniach. Społeczeństwo poprzez antypolską i  antysłowiańską propagandę jest ciągle przekonywane, że aktualnie obowiązujący model niesprawiedliwej ekonomii społecznej jest jedynym obowiązującym i  jedynym możliwym.

Piotr Robert Jankowski. fot. M.N
Piotr Robert Jankowski, lider Nowej Polskiej Szkoły Ekonomii Uczciwości. fot. M.N

Tej z  gruntu fałszywej narracji należy się przeciwstawić.

Gospodarka polska powinna należeć do nas, Polaków, a  nie do światowych krwio-i-pieniądzożerczych grup kapitałowych, grup nacisku, grup rządzących w  sposób nieuprawniony naszym życiem.

Dlatego wymyśliłem nową nazwę: Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości (NPSEU).

Nazwa ta przyszła mi do głowy pod wpływem nauk kolegi Piotra Jankowskiego, wykładowcy i  eksperta Nawigatorów Jutra, szkoły, która kształci specjalistów od nowej, uczciwej ekonomii.

W naszym kraju politykę obcych, tak zwanych "grup nacisku", a  tak naprawdę grup złodziejskich, realizują tak zwani "polscy politycy" i  " tak zwane "polskie elity intelektualne".

Użycie w  poprzednim zdaniu tylu cudzysłowów świadczy o  stopniu oszołomienia wrogą propagandą i  zakłamania społeczeństwa.

Panujące powszechnie fałsz i  wyzysk powodują, że trudno jest coś napisać jasno.

Przykładem może być fakt, że jeszcze niedawno nawet doktorzy ekonomii nie wiedzieli, że dolar emitowany jest nie przez jakąś agendę rządu USA, tylko przez FED, instytucję prywatną, która czerpie z  tego lichwiarskiego procederu nadmierne zyski i  przy pomocy tego narzędzia rządzi Światem.

Należy to zmienić i  przejść na jasny język Uczciwości.

Ktoś powinien w  końcu tym Paniom i  Panom, obcym agentom w  Polsce, powiedzieć "dość".

Zacznijmy rządzić krajem bez pomocy osób uzależnionych od banków i  innych obcych agentur ekonomicznych, politycznych, czy wywiadowczych.

Naszą Polską, podobnie jak Islandczycy Islandią, potrafimy rządzić sami.

Nawiasem mówiąc nasi bracia Islandczycy, którzy wypędzili i  ukarali za oszustwa i  nadmierną lichwę swoich złodziejskich bankowców, mają w  swoich genach aż 23% prasłowiańskiej haplogrupy Y-DNA R1a!

Braliśmy więc udział, prawdopodobnie w  średniowieczu, w  tworzeniu tego wspaniałego społeczeństwa, badania genetyczne wykazują, że w  Islandii mamy 23% naszej słowiańskiej krwi wsród islandzkich Celtów (R1b-42%) i  Staroeuropejczyków (I1-29%) [1].

A ponieważ genotyp Prasłowian składał się nie tylko z  haplogrupy Y-DNA R1a, ale też z  haplogrupy Y-DNA I1, to znaczy, że co najmniej co czwarty Islandczyk jest genetycznie … Słowianiem.

Może stąd to poczucie wolności od banków.

Bierzmy z  nich przykład.

Obecność Słowian, architektury słowiańskiej, w  Islandii potwierdzają też badania archeologiczne.

A statki Słowian były lepsze od łodzi nordyckich Wikingów, z  którymi zresztą często nasi przodkowie współpracowali.

To była dygresja historyczno-internacjonalistyczna, pokazująca, jak wielu rzeczy nie wiemy, bo obce nam, ale niestety polskojęzyczne media o  tym nie mówią.

O tym, co jest korzystne dla Polaków, Słowian, czy innych Wolnych Ludów - milczą.

A stan świadomości, czy nieświadomosci narodu przelicza się na ekonomię, na pieniądze.

Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości (NPSEU), to nowy sposób myślenia ekonomicznego reprezentowany między innymi przez jednego z  jej liderów, Piotra Roberta Jankowskiego.

O co w  NPSEU chodzi?

W skrócie można powiedzieć, że najważniejsza w  życiu polityczno-ekonomicznym jest Uczciwość, Prawdomówność i  budowa Naturalnej i  Sprawiedliwej Gospodarki.

Takie jest na ten temat moje zdanie.

Co to oznacza w  praktyce?

W kilku krótkich punktach podam moją wizję programu NPSEU:

1) przestańmy z  naszych podatków i  innych "dziesięcin" (opłaty na ZUS itd.) żywić międzynarodowych gangsterów, takich jak banki, korporacje i  rządy państw pasożytniczych (USA, EU, Niemcy … i  ich niemoralni beneficjenci)

2) zadbajmy o  naszych obywateli, szczególnie o  tych najbiedniejszych i  najmniej zaradnych. Dlaczego jakiś FED, emitujący po kosztach druku dolary za które my musimy płacić, czy inna złodziejska instytucja, ma się bogacić kosztem niedożywionych polskich dzieci?

3) odzyskajmy to, co nam ukradziono, nie tylko majątek narodowy, ale przede wszystkim wiarę w  uczciwość i  zaradność ekonomiczną naszych obywateli. W  tej chwili wojna toczy się o  sferę świadomości. Dobra materialne są podstawą, ale są wtórne wobec sfery informacji i  propagandy

4) zbudźmy się i  zobaczmy, że "król jest nagi", a  banki, korporacje i  niestety władze RP okradają nas z  owoców naszej pracy, a  nasze nadwyżki przekazują siłom nam wrogim

5) starajmy się zrozumieć, że sposób działania ekonomii światowej i  polskiej da się łatwo wytłumaczyć bazując tylko na dwóch zasadach: Prawdomówności i  Uczciwości

6) nie wierzmy tak zwanym "ekspertom ekonomicznym", którzy przyjmują za pewnik to, że Polska nie może sama kreować swojego pieniądza, musi ciągle się zadłużać, a  nasi słowiańscy rodacy muszą być coraz biedniejsi i  coraz bardziej przekonani o  swojej niższości wobec niesłowian i  innych międzynarodowych i  krajowych szkodników.
Indywidualne, czy zbiorowe uzależnienie od kredytu, czyli lichwy, to zwykłe niewolnictwo.

7) nie wierzmy w  to, że "pieniądz nie ma narodowości". Ma, a  niektóre narody oraz grupy społeczne ciągle okradają inne. Nic tu się od czasu niewolnictwa, feudalizmu, komunizmu i  żarłocznego kapitalizmu nie zmieniło. Tylko nazwy są inne

8) powinniśmy sobie zdać sprawę z  faktu, że w  przestrzeni virtualnej łatwiej jest oszukiwać poszczególnych ludzi i  całe społeczeństwa, a  propaganda lepiej działa. Żyjemy w  matrixie, który jednak dość łatwo, przy odrobinie dobrej woli, można zlikwidować.
Możliwość użycia masowej propagandy w  Internecie może stać się naszym sprzymierzeńcem, o  ile sami zaczniemy w  nim propagować Pozytywne i  Zgodne z  Prawdą treści.

9) i  na końcu najważniejsza moja teza: to wszystko da się zmienić. Powrót do normalności jest możliwy. Wszystko zależy od nas, naszej wiedzy, motywacji, moralności i  pracy.
Czas skończyć z  narzekaniem. Są już ludzie, którzy głoszą Ekonomię Uczciwosci.
Wspierajmy ich w  życiu oraz w  Internecie i  sami się w  tej materii dokształcajmy.
Zmieniajmy Świadomość Moralną a  zarazem Ekonomiczną Społeczeństawa.
Te rzeczy są ze sobą związane.
Nie wierzmy w  to, że ekonomia, to coś, co w  krwiożerczy sposób musi promować jednych, a  krzywdzić innych i  że jest to zgodne z  naturą.
Jest inaczej, a  my wszyscy będziemy Pozytywną Zmianą.
Zgodne z  Przyrodą jest rodzinne podejście do całego społeczeństwa i  naszego otoczenia.
Rodzinne, to znaczy takie, że zarówno mocni, jak i  słabi mają tu swoje prawa i  swój głos.
I nie jest to żaden komunizm, bo komuniści, tacy jak Lenin i  Trocki przyjechali do Rosji na złocie otrzymanym od zachodnich bankowców, a  nasze motywy wynikają po prostu z  poczucia bliskości z  innymi ludźmi i  z Przyrodą.

Marian Nosal
Warszawa, 6 stycznia - 10 września 2017 roku

Literatura:
1) Eupedia, Genetics
Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage
www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 18.8 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-10 13:23