Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Najciekawsze znaleziska archeologiczne poza Polską » Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!) - tłumaczenie oryginalnego tekstu i komentarz wstępny ze strony Czesława Białczyńskiego [1] 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!) - tłumaczenie oryginalnego tekstu i komentarz wstępny ze strony Czesława Białczyńskiego [1] youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!) - tłumaczenie oryginalnego tekstu i komentarz wstępny ze strony Czesława Białczyńskiego [1] facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!) - tłumaczenie oryginalnego tekstu i komentarz wstępny ze strony Czesława Białczyńskiego [1] google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!) - tłumaczenie oryginalnego tekstu i  komentarz wstępny ze strony Czesława Białczyńskiego [1]

Polecam gorąco to nieznane w  świecie odkrycie archeologiczne. W  załączonym na stronie filmie mamy między innymi opis kamiennej świątyni sprzed 8000 lat. Są opisy zaawansowanej symboliki kultowej. Jest też inna wielka sensacja, okazuje się, że najstarsze znane ludzkości dowody wypiekania chleba pochodzą nie sprzed 5000 lat, z  sumeryjskiego miasta Ur w  południoerj Mezopotamii, jak dotychczas sądzono, ale właśnie sprzed 8000 lat. I  oczywiście z  Blagotina w  Serbii !!!

Załączony na stronie pana Czesława Białczyńskiego film [2] jest po serbsku, dlatego cytuję tu też tłumaczenie z  napisów pod nim. Na stronie [1] są też teksty w  języku oryginału.

"W świetle odkryć genetycznych i  powiązań archeologicznych, które łączą kulturę Vincza z  kolejnymi kulturami środkowo-europejskimi przypisanymi do Prasłowian, bądź Słowiano-Ariów zupełnie inaczej należy popatrzeć na te odkrycia, jakie tutaj przedstawiono. W  latach kiedy ich dokonano prawie nikt na świecie nie śmiałby ŁĄCZYĆ ICH ZE SŁOWIANAMI. Nie dosyć, że chodzi o  jedną z  najstarszych świątyń w  dziejach cywilizacji człowieka, to okazuje się ona być murowaną, a  na dodatek powstała w  okresie, kiedy nie istniał żaden Sumer, a  tym bardziej Babilon czy Egipt, nie mówiąc o  antycznej Grecji i  Rzymie. …"

"… Świątynie w  okresie neolitu były zwykle częścią domu, ale nie jest to świątynia ta świątynia która znajduje się w  Blagotinie. Na placu o  średnicy 30 metrów, w  jego ścisłym centrum, postawiono ją jako osobny budynek. Świątynia została zbudowana 6000 lat przed Chrystusem. Miała ona ołtarz, który został oddzielony od przestrzeni profanum, półkolem tworzącym formę grzyba, gdzie postawione zostały cztery trony ułożone idealnie tak by wyznaczały swoim położeniem oś północ południe. Takie ich skonfigurowanie nie było możliwe w  tej przestrzeni ani przy pomocy Słońca ani Księżyca. W  przedniej części obszaru wydzielonego ołtarzem, na głębokości 2,5 m, odkryto złamaną czaszkę jelenia z  żuchwami umieszczonymi pod specjalnym kątem, co widzimy po raz pierwszy w  dziejach człowieka jako celowe działanie. W  wewnętrznej przestrzeni wydzielonej znajduje się linia zygzakowata ściśle związana z  kultem. …"

"… W  południowej części świątyni znaleziono dwie rzeźby bogini „Wielkiej Matki” obrócone licem ku Zachodowi. Dolna część rzeźby ma bardzo wyraźne, połyskliwe, stylizowane i  skrócone nogi i  jest symbolem kobiety jako prarodzicielki, podczas gdy górna część figury przedstawia stylizowaną głowę jelenia, symbol męski. ta niezwykła postać reprezentuje męską zasadę i  żeńską zasadę połączone w  jedno, w  prostej formie rzeźby będącej dziedzictwem, neolitu skierowanym w  przyszłość, a  stanowiącej dowód głębokiego przekazu filozoficznego jej twórców. Oprócz znaleziono wiele innych obiektów, które oddają kształt ziarna pszenicy oddany w  glinie, które są wykonane jako dary ofiarne dla świątyni. Znaleziono też narzędzia, łopatki, zabawki i  amulety do ochrony przed złymi duchami. Zostały znalezione i  dary w  postaci biżuterii, która odbyła daleką drogę z  Alp Pensylwańskich (?), co oznacza, że ​​Błagotin był znaczącym ośrodkiem religijnym, sanktuarium, gdzie w  pewnych porach roku gromadzili się ludzie z  całych Bałkanów i  Europy Środkowej. …"

"… Stwierdzono, że pierwsze chleby znane na świecie zostały wypieczone w  Blagotinie, co przesuwa datę wypieku pierwszego chleba o  3000 lat wstecz, gdyż do tej pory uważano że najstarszy egzemplarz chleba znaleziono w  Ur i  pochodził o  n z  około 3000 lat p.n.e. …"

"… Osada Blagotin miała wszystkie cechy dużego miasta. Rozciągnięta na obszarze jednego hektara miała około 100 budynków mieszkalnych, które są połączone ulicami przecinającymi się pod kątem prostymi centrum, w  którym znajdowała się świątynia. Niestety, jak dotąd zbadano tylko 2,5% wykopaliska. Blagotin nie miał murów obronnych i  pewnie dlatego nazywano go „Blagotin, miasto dobrych ludzi”. Przedwczesna i  nagła śmierć dr  Svetozara Nani Stankoviczia spowodowała zatrzymanie wykopalisk archeologicznych w  Blagotin, gdzie prowadził on innowacyjne obozy archeologiczne dla studentów. Doktorat, który ten znakomity pedagog i  naukowiec napisał na temat stanowiska archeologicznego Blagotin, został niesprawiedliwie zaniedbany i  zapomniany."

Literatura:
1) Czesław Białczyński
Благотин, град добрих људи – Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!)
bialczynski.pl/2019/02/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85-%D1%99%D1%83%D0%B4%D0%B8-blagotin-grod-dobrych-ludzi/#more-95073

2) FIlm YT, na kanale Pobednik1985
Благотин, град добрих људи (03)zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!) - tłumaczenie oryginalnego tekstu i komentarz wstępny ze strony Czesława Białczyńskiego [1] youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!) - tłumaczenie oryginalnego tekstu i komentarz wstępny ze strony Czesława Białczyńskiego [1] facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!) - tłumaczenie oryginalnego tekstu i komentarz wstępny ze strony Czesława Białczyńskiego [1] google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal