Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Najciekawsze znaleziska archeologiczne » Rondel w Nowym Objezierzu niedaleko Cedynii był używany od prawie 7000 tysiecy lat 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Rondel w Nowym Objezierzu niedaleko Cedynii był używany od prawie 7000 tysiecy lat youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Rondel w Nowym Objezierzu niedaleko Cedynii był używany od prawie 7000 tysiecy lat facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Rondel w Nowym Objezierzu niedaleko Cedynii był używany od prawie 7000 tysiecy lat google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Rondel w  Nowym Objezierzu niedaleko Cedynii był używany od prawie 7000 tysiecy lat

Moim zdaniem zabytek ten potwierdza doskonałą organizację społeczeństw (prawdopodobnie kultury wstęgowej rytej i  innych) na ziemiach Polski już prawie 7 tysięcy lat temu. Wniosek taki zgodny jest z  odkryciami gentyków, między innymi prof. Petera A. Underhilla z  Uniwersytetu Standford, który potwierdza, że większość naszych przodków już 7 tys lat temu mieszkała na ziemiach Polski [3] (dam na końcu tego tekstu obszerny cytat z  pracy pana Maciej Bogdanowicza i  w niej z  samego P.A. Underhilla). Była to pierwsza, zanana nam, fala migracji prasłowiańskich społeczeństw i  kultur naddunajskich, a  szczególnie Kultury Vinca i  pochodnych w  kierunku Bałtyku.

"… Monumentalny rondel – miejsce kultu w  Nowym Objezierzu (Zachodniopomorskie) powstał przed 4800 r. p.n.e. i  funkcjonował przez około 200-250 lat – wynika z  datowania radiowęglowego budowli. Wynik ten wskazuje na dłuższy czas funkcjonowania, niż przypuszczali archeolodzy.

Pozostałości budowli (nazwa rondel nawiązuje do kolistego kształtu) znajdują się na polu pod Cedynią, w  miejscowości Nowe Objezierze. To konstrukcja o  średnicy 110 m. Składała się z  czterech dookolnych rowów z  centralną częścią, która była osłonięta przez trzy palisady. Do wnętrza prowadziły trzy bramy. …" [1]

"… "Samo w  sobie jest to dosyć sensacyjne, biorąc pod uwagę fakt, iż jest to zbieżne z  datowaniem obiektów położonych nad Dunajem, uważanych za najstarsze. Niemniej ważne wydaje się ustalenie, że cztery rowy otaczające centralny plac obiektu najprawdopodobniej nie funkcjonowały jednocześnie, lecz co kilkadziesiąt lat wykopywano nowy rów o  coraz większej średnicy" - powiedział kierujący projektem prof. Lech Czerniak z  Uniwersytetu Gdańskiego. Zaznaczył też, że oddanie do datowania kolejnych kilkunastu prób powinno umożliwić uściślenie, jak często rowy odnawiano. Dzięki temu będzie można rozpoznać "rytualny kalendarz", zgodnie z  którym obiekt ten wykorzystywano do świętowania. "Warto sobie uświadomić, że wiele społeczności tzw. przedpiśmiennych najważniejsze święta obchodziło raz na kilka, a  nawet kilkanaście lat, ale za to bardzo intensywnie" - wskazał archeolog.... " [1]

"… Budowla wzniesiona ponad podziałami

– Konsekwencją był wzrost agresji między grupami klanowymi, na jakie dzieliły się ówczesne społeczności – powiedział PAP kierownik badań prof. Lech Czerniak z  Uniwersytetu Gdańskiego. Dlatego – jak tłumaczy badacz – pojawienie się obiektu, którego budowa wymagała wysiłku wielu klanów oraz usytuowanie jego bram, jednoznacznie wskazujące na odwołanie się do sił Kosmosu, wydaje się narzędziem, które przywrócić mogło integrację społeczną.

– Budowa tego obiektu przy technologii dostępnej siedem tysięcy lat temu wymagała ogromnego wysiłku. Mogły go ponieść jedynie społeczności, które były przekonane, że tworzą obiekt o  nadzwyczajnej funkcji i  właściwościach – wyjaśnił prof. Czerniak. …" [2]

A teraz obiecany we wstępie obszerny cytat z  pana Macieja Bogdanowicza, RudaWeb.pl:

"… W  listopadzie 2009 r. opublikowana została praca międzynarodowego zespołu genetyków „Separating the post-Glacial coancestry of European and Asian Y chromosomes within haplogroup R1a”. Grupą specjalistów kierował profesor amerykańskiego uniwersytetu Stanford Peter A. Underhill. Naukowcy zbadali czas i  miejsce powstania różnych mutacji hapolgrupy męskiej R1a. Posiada ją niemal 57 proc. współczesnych Polaków. Natomiast zainicjowane już w  latach 80-tych XX w. badania – zapoczątkowane przez włoskiego naukowca Lucę Cavalli Sforzę, który również był profesorem genetyki na Stanford University – wskazały na bliski związek między haplogrupami męskimi (Y-DNA) a  językami. Potwierdzono w  ich toku, że języki słowiańskie oraz indo-irańskie są z  reguły używane przez nosicieli haplogrupy R1a. Z  kolei inny włoski badacz Mario Alinei, profesor lingwistyki uniwersytetu w  holenderskim Utrechcie na początku obecnego wieku sformułował teorię o  ciągłości języków europejskich od paleolitu w  oparciu o  powstałą wówczas pulę genową. Umieścił wyodrębnianie się Słowian od 7 tys. p.n.e. na terenie Bałkanów i  Europy Środkowej. Dzięki tym ustaleniom, Underhill mógł nie tylko wskazywać wiek i  miejsce powstania poszczególnych rodów genetycznych, ale także ich powiązania etniczne. Genetycy wykorzystali w  tym opracowaniu teorię koalescencji, która pozwala określić, w  jaki sposób warianty genowe pobrane z  populacji mogły pochodzić od wspólnego przodka. Ustala się najczęściej ten czas wyodrębnienia praprzodka w  tysiącach lat przed naszymi czasami – KYA. Przy tym pierwszym badaniu zespołu Underhilla określono precyzję takiej daty na ok. 4 tys. lat (±4.1 KYA). Pięć lat później zespół prowadzony przez tego samego badacza zmniejszył tę tolerancję do ok. 1 tys. lat. Jednak ta zmiana (będąca skutkiem szybko rozwijających się metod badań genetycznych) nie wpłynęła na główny wydźwięk wniosków Underhilla. W  przywołanej pracy napisał: „… the R1a1a* diversity declines toward Europe where its maximum diversity and coalescent times of 11.2 KYA are observed in Poland, Slovakia and Crete”, czyli różnorodność R1a1a* maksymalną, a  czas koalescencji (wyodrębnienia się) wynoszący 11,2 KYA, obserwuje się w  Polsce, na Słowacji i  na Krecie. Znaczyło to, że najpóźniej 7 tys. lat temu przodkowie 57 proc. dzisiejszych Polaków żyli w  Polsce, Słowacji i… na Krecie. Z  kolei najbardziej charakterystyczną dla Polaków mutację tej haplogrupy o  symbolu R1a1a7 umieszczono najpóźniej 6,6 tys. lat temu na ziemiach polskich, sugerując nawet jako czas i  miejsce kulturę świderską: „The highest regional date of 10.7±4.1 KYA among Polish R1a1a7 carriers falls into the period of recolonization of this region by Mesolithic (Swiderian and subsequent cultures) settlers„. Genetycy dodali też „… the subhaplogroup R1a1a7-M458 frequency peaks among Slavic and Finno-Ugric peoples”. Przy czym „Finno-Ugric peoples” ogranicza się do jednego narodu z  tej grupy językowej – Węgrów, którzy dopiero w  Średniowieczu zatracili swój słowiański język na rzecz madziarskiego i  stanowią wyjątek od reguły Cavalli Sforzy. …"

Marian Nosal
Warszawa, 28 IX 2020

Literatura:
1) PAP - Nauka w  Polsce, Elżbieta Bielecka
Zachodniopomorskie/ Rondel w  Nowym Objezierzu funkcjonował dłużej, niż przypuszczano,
10.11.2019 aktualizacja 10.11.2019
naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79378%2Czachodniopomorskie-rondel-w-nowym-objezierzu-funkcjonowal-dluzej-niz
2) TM,TI - PAP
Zbudowanie go wymagało wspólnego wysiłku. Rondel spod Cedyni mógł przywrócić pokój, tm, to 03.02.2019, 08:36 |aktualizacja: 09:10
www.tvp.info/41147644/zbudowanie-go-wymagalo-wspolnego-wysilku-rondel-spod-cedyni-mogl-przywrocic-pokoj
3) RudaWeb.pl
Dziesięciolecie Słowian, Grudzień 15, 2018
rudaweb.pl/index.php/2018/12/15/dziesieciolecie-slowian/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Rondel w Nowym Objezierzu niedaleko Cedynii był używany od prawie 7000 tysiecy lat youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Rondel w Nowym Objezierzu niedaleko Cedynii był używany od prawie 7000 tysiecy lat facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Rondel w Nowym Objezierzu niedaleko Cedynii był używany od prawie 7000 tysiecy lat google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal