Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Kultury archeologiczne » Kultura Cucuteni-Trypole - 4500 – 2750 p.n.e.
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Cucuteni-Trypole - 4500 – 2750 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Cucuteni-Trypole - 4500 – 2750 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Cucuteni-Trypole - 4500 – 2750 p.n.e. google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Kultura Cucuteni-Trypole - 4500 – 2750 p.n.e.

Nazywana też Kulturą Ceramiki Malowanej lub Kulturą Trypolską, występowała na terenie dzisiejszej Mołdawii i  Ukrainy.

Wikipedia mówi:

"… Kompleks Cucuteni-Trypole formuje się w  4500 p.n.e., w  epoce miedzi/chalkolitu, na podłożu wcześniejszych kultur Boian-Giuleşti i  Precucuteni I-III. Zanik kultury Cucuteni-Trypole związany z  ekspansją z  południowego wschodu stepowej kultury Sredni Stog i  z migracją KAK z  północnego zachodu wzdłuż łuku Karpat. Najpóźniejsze znaleziska pochodzą z  2750 p.n.e. …" [1]

"…Charakterystyczną formą osadnictwa kultury Cucuteni-Trypole były rozległe osady (nawet do 150 ha – stanowisko Wesełyj Kut) na tarasach rzek. W  późniejszym okresie zakładano też osady na skraju wysoczyzn – miejscach o  naturalnych walorach obronnych. Siedliska złożone były z  prostokątnych, długich budynków, wspartych na masywnych słupach, z  glinianymi ścianami (zachowały się po nich charakterystyczne zwały polepy). Domy te otaczały zwykle półkoliście lub koliście plac, na którym czasami znajdował się większy budynek. Bardzo często udaje się wśród budynków wyróżnić warsztaty, co wskazuje na istnienie wśród ludności wyodrębnionej grupy rzemieślników. W  początkowych fazach kultury nie odnaleziono żadnych konstrukcji obronnych, które pojawiają się w  późniejszym etapie – a  więc rowów, wałów i  palisad (stanowiska Polywaniw Jar III, Cucuteni A, Trusesti). …" [1]

Strona www.bialczynski.pl dodaje:

"…Kultura Cucuteni-Trypillian jest neolityczną i  eneolityczną kulturą archeologiczną w  Europie Wschodniej. Kultura Cucuteni-Trypillian znana jest z  charakterystycznych osad, architektury, misternie zdobionej ceramiki oraz antropomorficznych i  zoomorficznych figurek, które są zachowane w  pozostałościach archeologicznych. W  szczytowym okresie było to jedno z  najbardziej zaawansowanych technologicznie społeczeństw na świecie, rozwijające nowe techniki produkcji ceramiki, budownictwa mieszkaniowego i  rolnictwa oraz wytwarzające tkaniny. Niektórzy badacze uważają, że kultura Cucuteni używała wozu na kołach. …" [2]

"… Allochtoniści upierają się iżby nie istniały na obszarze poza Imperium Rzymskim i  Grecją, Persją i  Egiptem żadne inne twory państwowe w  starożytności, które byłyby od tamtych niezależne a  na dodatek lepiej rozwinięte. Pokazujemy tutaj kulturę archeologiczną która jest starsza od Imperium Rzymskiego i  Grecji Starożytnej. Allochtoniści podważają też i  wyśmiewają wręcz fakt iż znane było w  Europie środkowej koło wcześniej niż u  Egipcjan. Są to sądy groteskowe, ale na szczęście na świecie są inni naukowcy niż Polscy Allochtoniści i  ich wiedza jest powszechnie popularyzowana w  internecie. Zwróćmy uwagę że ta Kultura tutaj wymieniana obejmowała obszar większy niż dzisiejsza Polska – 350 000 km kw. Zwracam uwagę na czas trwania tej kultury – 6.000 – 3.500 p.n.e.

Często nie zwracamy uwagi na prawdziwą skalę danej kultury, która to skala sama w  sobie narzuca domysły co do formy organizacji zdolnej narzucić na takim obszarze określone wzorce ceramiki, architektury, produkcji i  innych rozwiązań cywilizacyjnych. Rzym i  Grecja to mały pikuś w  porównaniu do tego imperium, gdyż w  najśmielszych snach propagandowych początki Rzymu to 700 p.n.e.. Tu mamy przykład europejskiego imperium starszego niż tak modny Sumer i  jego opowieści o  Reptilianach i  Anunnakich. O  ile dobrze pamiętam to w  tejże pokazanej tutaj kulturze mamy na pewno przedstawicieli haplogrupy R1a1a potwierdzonych w  szczątkach kopalnych, ale jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. o  tejże kulturze wspomina w  swoim artykule o  wynikach badań własnej haplogrupy Adrian Leszczyński.

Podobnego „Imperium” możemy się doszukiwać w  Bronocicach i  Słonowicach, jak również później pod Krakowem w  Igołomii w  wiekach III p.n.e. – IV n.e. a  więc już z  okresu Rzymskiego, o  czym pisał w  niedawno publikowanej tutaj dyskusji słusznie Tuz z  Talii, a  o czym ja pisałem już bardzo dawno, w  roku 2015 w  artykule o  ciągłości kulturowej w  okolicach Krakowa od 40.000 lat do dzisiaj. …" [2]

Dla zrozumienia Kultury Cucuteni-Trypole i  jej udziału w  migracji na wschód ludów słowiano-aryjskich polecam też artykuł "Aryjska droga z  Lechii do Indii z  serwisu Rudaweb.pl" [3]:

"…Oba ośrodki stworzyły budowle, które znacznie przewyższały dokonania współczesnych im kultur na terenie Egiptu i  Mezopotamii. Były też bardziej zaawansowane technologicznie. Wystarczy przytoczyć tylko pierwszy wizerunek wozu kołowego w  historii ludzkiej cywilizacji znaleziony w  Bronocicach, czy – także najstarsze w  dziejach ludzkości – dowody wytwarzania sera (Kujawy). Z  kolei Nebeliwka to jedna z  kilku największych osad kultury trypolskiej. Obok niej, na terenach Rumunii, funkcjonowała bardzo podobna kultura Cucuteni, a  bardziej na południe (do Bułgarii) Gumelnita-Karanowo. Były to społeczności rolniczo-rzemieślnicze. Dysponowały własnym systemem wierzeń i  organizacją społeczną, pozwalającą budować osady o  skali nieznanej w  innych rejonach ówczesnego świata. Stworzyli je chłopi, którzy wytwarzali tkaniny, piękną ceramikę i  mieli metalurgię, przewyższającą dokonania ówczesnych mieszkańców Bliskiego Wschodu.

Współczesna genetyka pozwala dokładnie przypisać te dokonania do konkretnych ludów, które żyją do dziś na tych samych terenach. Według profesora uniwersytetu Harvard w  USA, Anatola Klosowa, który swoje badania oparł na datowaniu szczątków kopalnych z  haplogrupą Y-DNA R1a1, kulturę Cucuteni-Tripolie stworzył lud indosłowiański. Badania innych genetyków dowodzą, że domeną ludów z  tą haplogrupą były obszary dzisiejszej Polski. Wyniki zespołu Petera Underhilla z  uniwersytetu Stanford wskazują zaś, że indoirańska hg R1a-Z93 i  bez wątpienia słowiańska R1a-Z282 rozeszły się około 6 tys. lat temu. Potwierdzają to inne badania, do tego sugerujące polskie Kujawy, jako miejsce tego „rozejścia”. …"[3]

"… Do Indii z  wielkiej wspólnoty lechickiej
Owe migracje w  kierunku wschodnim miały być wspólnym przedsięwzięciem kultur „polskich” i  kręgu Cucuteni-Tripolie. Znad Dniepru fala aryjska ruszyła najpierw na północny Kaukaz i  do dolnej Wołgi (ustalenia: A. Rezepkina, N. Nikolaevej, W. Safronova, M. Szmyta i  A. Kozinceva). …" [3]

Literatura:
1) Wikipedia
Kultura Cucuteni-Trypole
pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_Cucuteni-Trypole
2) Czesław Białczyński
History Class: Cucuteni-Trypillian culture in Eastern Europe
bialczynski.pl/2019/10/14/history-class-cucuteni-trypillian-culture-in-eastern-europe/#more-99536
3) Rudaweb.pl
Aryjska droga z  Lechii do Indii
rudaweb.pl/index.php/2016/09/15/aryjska-droga-z-lechii-do-indii/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Cucuteni-Trypole - 4500 – 2750 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Cucuteni-Trypole - 4500 – 2750 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Cucuteni-Trypole - 4500 – 2750 p.n.e. google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 19.6 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-10 13:23