Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Kultury archeologiczne » Kultura Badeńska - 3600 – 2800 p.n.e.
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Badeńska - 3600 – 2800 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Badeńska - 3600 – 2800 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Badeńska - 3600 – 2800 p.n.e. google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Kultura Badeńska, zana też Kulturą Ceramiki Promienistej

Kultura badeńska pochodzi z  kręgu kultur naddunajskich. Rozwinęła się głównie z  kultury Vinča. Występowała od połowy IV do połowy III tysiąclecia p.n.e, w  Polsce w  drugiej połowie III tysiąclecia p.n.e. Obszar jej wystepowania, to Austria, Węgry, Czechy, Słowacja i  południowa Polska, aż do Kujaw włącznie.

Bardzo ciekawe uwagi o  genotypie ludzi Kultury Badeńskiej są w  [3], a  oto cytat z  tej pracy:

"…Innym badaniem, do tej pory nie omawianym szerzej na stronach www zajmujących się dziejami Słowian/Protoindoeuropejczyków, jest praca zespołu Marka Lipsona z  2017 r. „Parallel ancient genomic transects reveal complex population history of early European farmers”. Genetycy m.in. stwierdzili: „Badania starożytnego DNA wykazały, że europejskie populacje neolityczne pochodzą od imigrantów z  Anatolii, którzy otrzymali ograniczoną ilość domieszki od miejscowych myśliwych-zbieraczy. […] Jednak […] zwłaszcza w  okresie kultury badeńskiej (kiedy region stał się zjednoczony kulturowo), nasze wyniki są zasadniczo podobne w  stosunku do połowy genotypu dzisiejszych Węgier”. Co oznacza, że już – jedna z  pierwszych słowiańskich – kultura badeńska prawdopodobnie miała genotyp zbliżony do dzisiejszych na obszarach swojego występowania. Ta kultura z  kręgu naddunajskich, szeroko rozpowszechniła się w  środkowej Europie od połowy IV do połowy III tysiąclecia p.n.e. Kultura badeńska rozwinęła się na podłożu kultury Vinča na terenie Austrii, Węgier, Czech, Słowacji i  Polski (dochodząc aż do Kujaw). Poprzedziła ją kultura lendzielska. Na północy wyodrębniła się z  niej kultura amfor kulistych. Nasunęła się na nią kultura ceramiki sznurowej. Na zachodzie występowała kultura pucharów lejkowatych, która przeplatała się z  kulturą badeńską na Śląsku, Małopolsce i  na Węgrzech. W  czasie płynnego rozwoju tych kultur środkowoeuropejskich badacze odnotowują stały wzrost udziału genów miejscowych łowców-zbieraczy wśród napływowych rolników z  Anatolii. Zakładają, że przed 5 500 r. p.n.e. udział łowców wynosi 25 proc. całej puli, a  następnie nieustannie rośnie uzyskując przewagę ok. 2 900 p.n.e. Oczywiście badacze opierają się na próbkach kopalnych, równocześnie przyznając, że od Vinča wyraźnie występuje ciałopalenie, które przecież uniemożliwia uzyskanie reprezentatywnych próbek DNA. Niestety, podobnie jak w  przypadku innych ważnych badań, nie ma w  tym gronie specjalistów z  Polski, co zapewne zaowocuje (tak, jak w  przypadku innych prac) niedostatkiem próbek DNA z  terenu naszego kraju. …" [3]

Literatura:

1) Kultura Badeńska
pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_bade%C5%84ska

2) Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski
Najdawniejsze dzieje ziem polskich, 1998

3) Rudaweb.pl
rudaweb.pl/index.php/2018/05/23/hipoteza-kurhanowa-spoczywa/zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Badeńska - 3600 – 2800 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Badeńska - 3600 – 2800 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Badeńska - 3600 – 2800 p.n.e. google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 16.1 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-10 13:23