Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Religia, Wierzenia, Wiara Przyrodzona, Wieda Przyrody i mitologia Słowian » Stosunki Słowian z Chrześcijanami 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Stosunki Słowian z Chrześcijanami youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Stosunki Słowian z Chrześcijanami facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Stosunki Słowian z Chrześcijanami google+.png
☼ Jeżeli chcesz wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Stosunki Słowian z  Chrześcijanami

Ruch słowiański w  Polsce oraz badania nad Słowiańszczyzną są w  tej chwili dość marginalną sferą życia społecznego.

Widać jednak wyraźną tendencję wzrostową.

Może to też być początek lawiny…

Polacy są coraz bardziej zainteresowani historią, sposobem życia swoich przodków, ich kulturą, zwyczajami i  religią.

Przy czym same słowa słowiaństwo/słowiański są wieloznaczne i  dla różnych osób i  w różnych kontekstach mogą oznaczać:

- kulturę i  język dawnych Słowian - na terenie Polski sprzed symbolicznego roku 966, od którego nie tylko religia, ale kultura naszych przodków uległa diametralnej zmianie.

- kulturę i  język Słowian współczesnych

- wierzenia i  religię dawnych Słowian i  ich współczesne odtworzenia

W tym artykule chciałbym zająć się głównie tym trzecim rozumieniem słowiańskości.

W artykułach internetowych na tematy religii Słowian i  religii chrześcijańskiej dość mocno pobrzmiewa wątek przeciwstawiania i  konfrontacji tych dwóch systemów.

Słowianie podkreślają przymusowość i  brutalność procesu chrystianizacji dawnych Słowian.

Oburzenie budzi również poczucie wyższości chrześcian nad narodami pogańskimi, widoczne do dzisiaj w  wypowiedziach chrześcijan, którego to poczucia wyższości symbolem jest nazywanie Słowian poganami.

Tak jakby nie znali oni Boga Najwyższego, tylko samych "bożków", co w  świetle doniesień kronikarzy średniowiecznych nie jest prawdą.

Zarówno Prokop (Prokopiusz) z   Cezarei, urodzony około 490 roku, a   zmarły około 561 roku naszej ery, jak i   Helmold z   Bzowa, historyk saski żyjacy w   XII wieku naszej ery potwierdzali istnienie takiego najwyższego boga Słowian.

Krótko mówiąc obydwie strony używają języka, jeżeli nie agresywnego, to przynajmniej konfrontacyjno-propagandowego.

Tymczasem, moim zdaniem, nie prowadzi to do żadnych pozytywnych skutków i  jest sprzeczne z  ideologiami obu systemów.

Przy czym Słowianie, jako prawdziwi historyczni "Starsi Bracia" powinni być bardziej wyrozumiali dla młodszego rodzeństwa.

Nie chodzi mi o  ustępowanie i  zgadzanie się na głoszenie fałszywych i  krzywdzących opinii na temat dawnych Polaków-Lechitów.

Prawdy należy bronić, ale można to robić na różne sposoby.

Przecież wszyscy jesteśmy Polakami, mamy słowiańskie geny i  jesteśmy braćmi.

Z jednej strony to wspaniale, że badacze i  działacze słowiańscy chcą powrotu do korzeni, do poznania kultury i  religii przodków.

Z drugiej strony nie można zapominać o  tym, że duża część społeczeństwa wyznaje chrześcijaństwo i  w jego ramach realizuje wyższe cele swojego życia.

Czy tacy Polacy powinni odpowiadać za to, że "nawracanie" na wiarę Chrystusa odbywało się najczęściej metodami siłowymi a  nawet brutalnymi?

Jako miłosierni chrześcijanie powinni jednak zdawać sobie z  tego sprawę i  prosić Boga i  ludzi o  wybaczenie dla swoich duchowych przodków.

Również Słowianie, gdy mieli okazję, najczęściej w  samoobronie, ale bywało różnie, napadali na sąsiadów różnych wyznań.

I jak to teraz rozliczyć?

Takie pytania i  odpowiedzi dotyczące historii można by mnożyć, ale po co?

Moim zdaniem nadszedł czas pokojowego współżycia na naszych polskich ziemiach i  w naszym narodzie.

Pamiętajmy, że dawni Słowianie słynęli z  gościnności, tolerancji i  serdeczności.

Kiedyś, w  średniowieczu było to jedną z  przyczyn zguby kilku narodów słowiańskich.

Ale teraz czasy się zmieniają, mamy Świt Swaroga, czyli początek ery sprzyjającej ludziom i  działaniom pozytywnym.

Widać już pierwsze skutki tej nowej sytuacji.

Przyjęcie przez dzisiejszych Słowian retoryki wyższości i  agresji jest tak naprawdę okazaniem słabości, ponieważ jest przyjęciem mowy, która nam nie odpowiada, która w  żaden sposób nie pasuje do naszej słowiańskiej duszy, do naszej psychologii.

Scytowie / Sarmaci / Lechici owszem, byli narodem bitnym, ale nie paskudnie-jątrzącym, byli narodem Panów.

Dlatego my, potomkowie Ariów i  Lechów, niezależnie od wyznawanego światopoglądu i  religii w  każdej sytuacji powinniśmy się zachowywać z  klasą i  jak nasi wspaniali przodkowie dążyc do zgody z  poczuciem odpowiedzialności za losy naszego Narodu i  całej Ziemi.


  •  

zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Stosunki Słowian z Chrześcijanami youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Stosunki Słowian z Chrześcijanami facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Stosunki Słowian z Chrześcijanami google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal