Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Uniwersytet Słowiański i Polski "Wiednica" » Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku google+.png
☼ Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku

Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku swadziebnik_147.jpgZ wielką przyjemnością zapraszamy na Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i  Polskiego "Wiednica". Odbędzie się on 13 - 14 kwietnia 2019 roku w  Warszawie i  będzie poświęcony głównie historii oraz bardzo szeroko rozumianej kulturze Słowian. Będzie to możliwość osobistego spotkania i  dyskusji z  ekspertami znanymi dotychczas głównie z  Internetu.

Wykładowcami będą znawcy historii i  kultury Słowian:

Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku Czeslaw_Bialczynski.jpg
● Czesław Białczyński
 - autor blogu www.bialczynski.pl


Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku Maciej_Bogdanowicz.jpg
● Maciej Bogdanowicz
 - współautor blogu www.rudaweb.pl


Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku Adrian_Leszczynski.jpg
● Adrian Leszczyński
 - www.slowianie24.pl/ludzie/adrian_leszczynski/

W ramach zjazdów USiP "Wiednica" wykładowcy będą podawali wiele niepublikowanych dotychczas, najnowszych informacji i  będą poruszali nowe tematy oraz zagadnienia.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały drukowane dotyczące treści wykładów.

Najważniejsze jest to, że Wiednica propaguje Wiedzę-Vedę, czyli szerokie słowiańskie spojrzenie na Rzeczy Istość, a  nie tylko na poszczególne gałęzie nauki.

A więc nie tylko historia, kultura, Wiara Przyrody, filozofia, etnografia, psychologia itd. Słowian, ale też synteza tych i  innych nauk, czyli Ved Słowiańskich.

Taki poziom wykładów i  dyskusji mogą zapewnić tylko Wykładowcy na najwyższym poziomie.

I tacy właśnie są do Wiednicy zapraszani.

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala nr 3

Tematy wykładów:

Czesław Białczyński:

1. Skąd się bierze Siła Słowa - Język i  Słowiańska Baja, czyli Korzenie i  Pień Polskości.
2. Las jest twoim Bogiem - Zapamiętaj! - Czym jest Wiara i  Wieda Przyrodzona.

Maciej Bogdanowicz:

1. Etnogeneza Słowian według najnowszych teorii językoznawczych.
2. Ciałopalenie jako rytuał wyróżniający kultury słowiańskie i  odsłowiańskie.

Adrian Leszczyński:

1. Germanie Wschodni - Słowianie Zachodni.
2. Genetyczne nowinki w  kwestii pochodzenia Europejczyków.

Program zajęć:

Sobota 13 IV 2019
9:00 - powitanie Uczestników i  Wykładowców
9:05 - wykład + pytania i  odpowiedzi - Adrian Leszczyński, wykład 1
11:00 - wykład + pytania i  odpowiedzi - Maciej Bogdanowicz, wykład 1
13:00 - przerwa obiadowa
15:00 - wykład + pytania i  odpowiedzi - Czesław Białczyński, wykład 1
17:00 - pytania i  odpowiedzi oraz dyskusja
18:00 - koniec zajęć

Niedziela 14 IV 2019
9:00 - wykład + pytania i  odpowiedzi - Czesław Białczyński, wykład 2
11:00 - wykład + pytania i  odpowiedzi - Maciej Bogdanowicz, wykład 2
13:00 - przerwa obiadowa
15:00 - wykład + pytania i  odpowiedzi - Adrian Leszczyński, wykład 2
17:00 - pytania i  odpowiedzi oraz dyskusja
18:00 - Pożegnanie Uczestników i  koniec zajęć

Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (obiad we własnym zakresie, w  pobliżu jest kilka dobrych restauracji).

Zapisy i  przewidywane opłaty:
Warunkiem uczestnictwa w  Zjeździe jest zgłoszenie udziału telefonicznie lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienie opłaty za kurs na konto Organizatora w  niżej podanych terminach.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, nazwę Zjazdu ("Wiednica, Zjazd 1) oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).

Informacje i  zgłoszenia:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu, komórka: 571-245-333 lub email: marian.nosal@gmail.com

Tylko całkowite opłacenie kosztu udziału, zgodnie z  podanymi zasadami, jest równoznaczne z  rezerwacją miejsca na Liście Uczestników.

Koszt Zjazdu Pierwszego: 700 PLN, prosimy o  wpłacenie do 1 marca 2019 roku (zniżka podana jest dalej)

Cena zniżkowa: 600 PLN, wpłacenie tej opłaty do 20 lutego 2019 roku gwarantuje niższą cenę Zjazdu.

- jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem danego zjazdu Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to w  wypadku późniejszej rezygnacji opłata jest bezzwrotna

- osoby, które za zgodą organizatora, wniosą opłatę później niż na 7 dni od rozpoczęcia opłacanego zjazdu proszone są o  okazanie dowodu wpłaty przy rejestracji na początku tego zjazdu.

Faktury wystawiane są na życzenie Uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za szkolenie na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział IV w   Warszawie:
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Tytuł wpłaty:

"Wiednica, Zjazd 1", Imię i  Nazwisko Uczestnika
Na przykład:
"Wiednica, Zjazd 1, Jan Kowalski"

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym zjeździe "Wiednicy" znajomym Słowianom i  innym Wolnym Ludziom.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed każdym zjazdem szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych zjazdów szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona Uczestnikom.

Swadziebnik
Swadziebnik


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego "Wiednica" - 13-14 IV 2019 roku google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal