Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Narody i ludy słowiańskie

Narody i  ludy słowiańskie

Nie robię turaj różnicy między ludami i  narodami, ponieważ rozróżniające je cechy samoświadomości narodowej i  tradycji państwowej, szczególnie w  przypadku dawnych ludów są trudne do udowodnienia, czy zaprzeczenia.

Narody i  ludy, nazywane dzisiaj Słowiańskimi, w  swojej wielotysięcznej historii występowały pod różnymi nazwami, takimi jak: Scytowie, Sarmaci, Autarioci, Lęchici, Ilirowie, Weneci, Agatrysowie, Dakowie, Filistyni, Germanie, Goci, Hariowie, Hunowie, Ludy Morza, Lugiowie, Sakowie, Suewowie, Trakowie, Wandalowie, Wenetowie, Wenedowie i  spokrewnieni z  nimi, a  w pewnych okresach czasu nawet nierozróżnialni od Słowian, bo spokrewnieni i  pochodzący od tych samych przodków Ariowie.


zobacz:

O narodach słowiańskich · Achajowie · Agatrysowie · Ariowie · Awarowie · Bałtowie · Filistyni · Germanie · Goci · Hariowie · Hunowie · Ludy Morza · Lugiowie · Sakowie · Sarmaci · Scytowie · Suewowie · Trakowie · Tuwińczycy · Ukraińcy · Wandalowie · Wenedowie · Żydzi

Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 50.5 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-01-31 08:44