Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Narody i ludy słowiańskie 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski google+.png
☼ Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Celtowie

Celtowie, to lud niesłowiański, ale z  Arjo-Słowianami/Scytami bardzo mocno historycznie, politycznie i  genetycznie związany. Można powiedzieć, że część Słowian, na przykład Czesi, ale w  mniejszyn stopniu, również my Polacy to Słowianie zmieszani z  Celtami. Ale też Celtowie od mniej więcej IV w.p.n.e. mieszali się ze Słowianami. Mamy na to dowody, przynajmniej w  sferze wymiany kulturalnej. Jak to się stało? Wszystko opisane jest w  kronikach. Ale o  tym dalej. Czy wystąpiło też mieszanie się genotypów ludności słowiańskiej i  celtyckiej? Prawdopodobnie częsciowo tak. Ale to zależy od tego, jaki obszar Słowiańszczyzny, czy ziem Celtów rozpatrujemy. Na to pytanie mogą odpowiedzieć badania archeologiczne, a  szczególnie antropologiczne i  genetyczne.

Celtowie są też pobratymcami Arjów-Słowian pod względem genetycznym z  czasów dużo starszych. Legitymują się oni bowiem głównie haplogrupą ojcowską Y-DNA R1b, zaś Słowianie głównie haplogrupą ojcowską Y-DNA R1a. Obydwie te haplogrupy pochodzą od wspólnej haplogrupy R1, a  jej podział na R1a i  R1b nastąpił w  Azji około 22.100 lat temu [3]. Genetycy historyczni haplogrupę Y-DNA R1a nazywają słowiańską, a  R1b celtycką.

Według greckiego historyka Herodota Celtowie początkowo, w  V w.p.n.e., zamieszkiwali obszary nad górnym Dunajem i  krańce Półwyspu Iberyjskiego. [1]

Jednak z  powodu przeludnienia wiek później, czyli w  IV w.p.n.e. ruszyli, aby zdobywać nowe ziemie do zamieszkania.

Ruszyli między innymi na południe, atakując Rzym i  na wschód.

Zobyli Rzym, ale szybko wycofali się, na wieść o  ataku Wenetów, Wędów, czyli Słowian, naszych przodków, których miano powstało później i  pochodziło od imienia królowej Wandy / Wędy.

Ich wschodni kierunek natarcia, wzdłuż rzeki Dunaj, spowodował chwilowe odcięcie Słowian Południowych, Nadadriatyckich od Północnej części tego żywiołu. [1]

O pierwszych, opisanych w  kronikach, walkach Słowian/Lechitów/Polaków, dowodzonych przez Kraka z  Celtami pisał Kadłubek:
„Nasze zastępy w  licznych walkach wybiły wiele ich tysięcy. Pozostałych, długi czas udręczonych, skłonili do zawarcia przymierza, tak że jeśliby bądź losem, bądź męstwem zyskali coś u  obcych, jednym i  drugim równy miał przypaść udział.” [1]

Literatura [1] podaje krótkie podsumowanie tego, co o  kontaktach Słowian i  Celtów napisali kronikarze polscy:
"… PAKT KRAKA
W początkach 4 w. p.n.e. celtycka inwazja kieruje się wzdłuż Dunaju, odcinając ziemie Słowian nadadriatyckich od ich północnych pobratymców. Jak twierdzą Miorsz i  Kadłubek, walki z  nimi na obszarze obecnych Słowenii i  Austrii podejmuje się Krak. Według naszych kronikarzy dochodzi w  końcu do rozejmu. W  jego ramach mają dzielić się łupami i  ziemiami zdobywanymi w  kolejnych podbojach. Oba ludy stają się na kilkaset lat sprzymierzeńcami. Na ziemiach polskich osadnictwo celtyckie spotyka się w  okresie od połowy 4 w. p.n.e.. Zabytki celtyckiej kultury lateńskiej występują obok przeworskich, typowych dla słowiańskich Słewów i  Wędów…" [1]

Literatura
1) RUDAWEB.PL
Scytyjska kapłanka w  Galli opisana słowiańskim pismem
rudaweb.pl/index.php/2017/10/24/scytyjska-kaplanka-w-galli-opisana-slowianskim-pismem/
2) Wikipedia Wolna Encyklopedia
Celtowie
pl.wikipedia.org/wiki/Celtowie
3) Ksiądz Stanisław Pietrzak
Genealogia genetyczna Y-DNA, mtDNA, autosomalna (głównie tabela "Aktualne drzewo genealogiczne genetycznych rodów ojcowskich) współczesnych ludzi. Wrzesień 2015 r."
www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm


  •  

zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal