Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ludzie: Polacy, Słowianie i inni Ważni Obywatele tej Ziemi » Mikołaj Jarmakowski » Starożytne państwa plemienne na ziemiach polskich - Mikołaj Jarmakowski 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Starożytne państwa plemienne na ziemiach polskich - Mikołaj Jarmakowski youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Starożytne państwa plemienne na ziemiach polskich - Mikołaj Jarmakowski facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Starożytne państwa plemienne na ziemiach polskich - Mikołaj Jarmakowski google+.png
☼ Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Starożytne państwa plemienne na ziemiach polskich.

Opublikowano 3 sierpnia 2015 przez Białczyński

bialczynski.pl/2015/08/03/mikolaj-jarmakowski-starozytne-panstwa-plemienne-na-ziemiach-polskich/?fbclid=IwAR28mV8FEhvkxkxVHtRz-seVl1u7BFxA1kDm5UJhz-CqwGN9qppyy2tjzDE

"Proces państwotwórczy na ziemiach polskich od zawsze budził gorące dyskusje i  można trafnie zauważyć, iż budzi je do dziś. Oficjalny nurt naukowy datuje powstanie zalążków państwa polskiego na X wiek n.e. I  tu rzecz jasna umowną datą „powstania Polski” jest rok 966. Dociekanie wcześniejszych dziejów naszych ziem jest utrudnione brakiem źródeł słowiańskich. Kroniki, które podają przedchrześcijańską dynastię „Lechitów” pochodzą z  czasów późniejszych. Cała zresztą dynastia lechicka jest wzorowana na dynastiach perskich i  mitologii kejanidzkiej, co udowodnił w  książce „Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków” Piotr Makuch. Osobiście uważam, że prawdziwość dynastii lechickiej kończy się na imionach władców. Dzieje ich rządów, czy drogi ku ich objęciu są zaczerpnięte z  historii innych królów i  książąt starożytnych. Przykładowy mistrz Kadłubek pisząc swą „Kronikę Polską” dysponował zapewne imionami poszczególnych wodzów, naczelników plemiennych i  ponadplemiennych, lecz nie posiadał ich życiorysów. Dlatego też wzorował się np. na dynastii Achemenidów. Najpewniej w  pamięci ludzi pokolenia Kadłubka figurowały jeszcze imiona władców przedchrześcijańskich — przekazywane z  pokolenia na pokolenie. Historia stała się legendą, legenda zaś — mitem.

Do napisania tego artykułu zabierałem się już kilka razy. Za każdym razem jednak w  ręce wpadało mi kolejne opracowanie, które pozwalało poszerzyć znajomość omawianego tu problemu. Ten artykuł będzie zawierał wyniki moich dociekań na dzień dzisiejszy. Z  czasem będę uzupełniał niżej przedstawione wywody, kolejnymi artykułami. …"

bialczynski.pl/2015/08/03/mikolaj-jarmakowski-starozytne-panstwa-plemienne-na-ziemiach-polskich/?fbclid=IwAR28mV8FEhvkxkxVHtRz-seVl1u7BFxA1kDm5UJhz-CqwGN9qppyy2tjzDE

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Starożytne państwa plemienne na ziemiach polskich - Mikołaj Jarmakowski youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Starożytne państwa plemienne na ziemiach polskich - Mikołaj Jarmakowski facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Starożytne państwa plemienne na ziemiach polskich - Mikołaj Jarmakowski google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal