Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ludzie: Polacy, Słowianie i inni Ważni Obywatele tej Ziemi » Eddie Słowianin Lech » Własność podług Słowian i wynikające z tego prawa 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Własność podług Słowian i wynikające z tego prawa youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Własność podług Słowian i wynikające z tego prawa facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Własność podług Słowian i wynikające z tego prawa google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Własność podług Słowian i  wynikające z  tego prawa

Eddie Słowianin Lech


https://www.youtube.com/watch?v=TJUbf1TrOAM

A w  filmie:
- Z  zasady majątek należał dożywotnio do Słowianina i  zostawiał ją dzieciom.
 - Jeżeli spadek przechodził na wnuki, to nazywano to diediną.
- I  tak tworzyła się wspólna własność Rodu - diedina, posiadłość ziemska należąca do całego rodu
- Po śmierci ojaca rodu wybierano Władykę (demokracja)
- Więc wszyscy krewni władali spadkiem, a  Władyka był tylko przewodniczącym i  zarządcą Spółki Rodu
- Nie mógł on nikogo wydziedziczyć
- Prawo władania majątkiem było wspólne, każdy z  nich mógł być wybrany ma Władykę
- Dla Słowian najażniejszą wartością była ziemia rodowa
- Wszyscy pracowali wspólnie, co powodowało integrację w  ramach Rodu
- Ród dzielił się na rodziny bliższych i  dalszych krewnych
- Domy należały do poszczególnych rodzin, ale pola, łąki i  dobytek były wspólne
- Był to dar od Bogów - wszystkim było dano po równo
- Wspólna własnosć oprócz tego, że integrowała, to jeszcze dawała Siłę
- Dopiero pod wpływem Zachodu zaczęto dzielić majątek między spadkobierców
- Zamiast związku opartego na pokrewieństwie pojawiały się związki społeczne oparte tylko na potrzebie współpracy
- Powstawały wtedy Gminy, czyli Opola, pl. Obec (ale i  Obiecz, Obszcze), cz., sl. Obec, srb. Obtiny, chr. Obczizna, Bul. Obsztina, rus. Obcziny, Obszcziny, czyli wspólnoty ludzi, ale mających już swoje majątki
- W  razie jakiejś zbrodni, dopóki był związek rodzinny, to cały Ród szukał odszkodowania
- Cała Rodzina odpowiadała też za przestępstwa popełnione na terenie wspólnym
- Dlatego policja i  wymiar sprawiedliwosci nie były potrzebne
- Niestety po powstaniu władzy feudalnej, książęcej władcy zaczeli wykorzystywać to prawo, bo zobowiazywał całe Opole do płacenia kary w  razie popełnienia przestępstwa na ich terenie
- Gminy później miały swoje prawo i  instytucje sądowe
- W  różnych rodzajach gmin były różne Prawa, bo były różne warunki
- Osiedlanie na prawie niemieckim powodowało zmianę tych stosunków na kapitalistyczne
- Według Eddiego brak wspólnej odpowiedzialności za Rodzinę i  brak wsparcia Rodziny i  Rodu powoduje współczesny brak patriotyzmu i  współodpowiedzialnosci za Polskę


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Własność podług Słowian i wynikające z tego prawa youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Własność podług Słowian i wynikające z tego prawa facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Własność podług Słowian i wynikające z tego prawa google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal