Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Strona glówna » Historia Polski » Wazne zdarzenia z historii Polski » Hołd Ruski 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

Hołd Ruski

Najwiekszy podobno tryumf w  historii Polski. Zdarzenie, które od czasu zaborów do dzisiaj ukrywany jest przed nami. Poznajmy go. Na dole podaję literaturę tematu.

"„Bywało siła triumfów, bywało za pradziadów naszych siła zwycięstw (…) ale hospodara moskiewskiego tu stawić, gubernatora ziemi wszystkiej przyprowadzić, głowę i  rząd państwa moskiewskiego tego panu swemu i  Ojczyźnie oddawać, to dopiero dziwy, nowina, męstwo rycerstwa (…) sama sława!”. Tak przemawiał podkanclerz Feliks Kryski na uroczystym wspólnym posiedzeniu Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej na Zamku Królewskim w  Warszawie 400 lat temu 29 października 1611 roku – przypominał trzy lata temu prof. Józef Szaniawski.
To był hołd ruski. Obecny był król, prymas, biskupi, wojewodowie, posłowie i  senatorowie, czołowi politycy i  dowódcy wojska. Ale najważniejszy wśród nich był wielki mąż stanu, wódz i  hetman Stanisław Żółkiewski. To właśnie on rozbił w  bitwie pod Kłuszynem potężną armię rosyjską, zdobył Moskwę, a  29 października 1611 roku przywiódł do Warszawy wziętych do niewoli wrogów Polski. Byli to car Rosji Wasyl IV, jego żona caryca Katarzyna, dowódca armii rosyjskiej – wielki kniaź Dymitr oraz następca moskiewskiego tronu – wielki książę Iwan. U  wylotu Krakowskiego Przedmieścia na plac Zamkowy został wybudowany łuk triumfalny. …" [1]

Literatura:
1) Tajne Archiwum Watykańskie, czyli Wielka Pobudka Słowian
Hołd Ruski
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/10/29/najbardziej-ukrywana-data-w-historii-polski-403-lata-temu-w-warszawie-car-rosji-wasyl-szujski-zlozyl-klekajac-bijac-czolem-i-calujac-krolewska-dlon-hold-siedzacemu-na-tronie-zygmuntowi-iii-wazie/
2) Radio Maryja i  prof. Józef Szaniawski Part 1
HOŁD RUSKI


3) Radio Maryja i  prof. Józef Szaniawski Part 2
HOŁD RUSKIzobacz:

Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal